LBC

O grupo de investigación denominado Laboratorio de Bioenxeñaría e Cronobioloxía, integrado na agrupación atlanTTic, dedícase ao desenvolvemento e a aplicación de metodoloxía estatística e de procesado de sinal para, cun enfoque eminentemente práctico e clínico, mellorar a saúde das persoas.

Para iso, ao longo de máis de 30 anos, liderou proxectos e traballos de investigación en áreas como o envellecemento, a epidemiología, a oncoloxía, a farmacoloxía, a endocrinoloxía ou o desenvolvemento de novos métodos de análises de datos.

 

Liñas de investigación

  • Cronobioloxía e cronoterapia
  • Diagnóstico de hipertensión
  • Avaliación de riscos cardiovascular, metabólico e renal
  • Avaliación de tratamentos antihipertensivos
  • Detección precoz de pre-eclampsia

 

Palabras chave

hipertensión, risco cardiovascular, cronoterapia, MAPA, ritmos circadianos
 

Áreas de investigación

 

Membros

 

Información de Contacto

Ramón Carmelo Hermida Domínguez

+34 986 812 148
rhermida@uvigo.es

 

Resultados de investigación

Review
Hermida, R.C., Mojón, A., Hermida-Ayala, R.G., Smolensky, M.H., Fernández, J.R.
Extent of asleep blood pressure reduction by hypertension medications is ingestion-time dependent: Systematic review and meta-analysis of published human trials
Sleep Medicine Reviews, 59: 101454, 2021 | DOI

Review
Smolensky, M.H., Hermida, R.C., Geng, Y.-J.
Chronotherapy of cardiac and vascular disease: timing medications to circadian rhythms to optimize treatment effects and outcomes
Current Opinion in Pharmacology, 57: 41-48, 2021 | DOI

Review
Hermida, R.C., Hermida-Ayala, R.G., Smolensky, M.H., Mojón, A., Fernández, J.R.
Ingestion-time differences in the pharmacodynamics of hypertension medications: Systematic review of human chronopharmacology trials
Advanced Drug Delivery Reviews, 170: 200-213, 2021 | DOI

Review
Hermida, R.C., Mojón, A., Fernández, J.R., Otero, A., Crespo, J.J., Dominguez-Sardiña, M., Ríos, M.T., Smolensky, M.H.
Ambulatory blood pressure monitoring-based definition of true arterial hypertension
Minerva Medica, 111(6): 573-588, 2021 | DOI

Article
Hermida, R.C., Crespo, J.J., Domínguez-Sardiña, M., Otero, A., Moyá, A., Ríos, M.T., Sineiro, E., Castiñeira, M.C., Callejas, P.A., Pousa, L., Salgado, J.L., Durán, C., Sánchez, J.J., Fernández, J.R., Mojón, A., Ayala, D.E.
Bedtime hypertension treatment improves cardiovascular risk reduction: The Hygia Chronotherapy Trial
European Heart Journal, 41(48): 4565-4576, 2020 | DOI

Review
Hermida, R.C., Hermida-Ayala, R.G., Smolensky, M.H., Mojón, A., Fernández, J.R.
Ingestion-time–relative to circadian rhythms–differences in the pharmacokinetics and pharmacodynamics of hypertension medications
Expert Opinion on Drug Metabolism and Toxicology, 16(12): 1159-1173, 2020 | DOI

Review
Hermida, R.C., Hermida-Ayala, R.G., Smolensky, M.H., Mojón, A., Crespo, J.J., Otero, A., Ríos, M.T., Domínguez-Sardiña, M., Fernández, J.R.
Does Timing of Antihypertensive Medication Dosing Matter?
Current Cardiology Reports, 22(10): 118, 2020 | DOI

Article
Hermida, R.C., Mojón, A., Fernández, J.R.
Ambulatory blood pressure-based inclusion criteria in the Hygia Chronotherapy Trial. Rebuttal to Lemmer and Middeke
Chronobiology International, 37(8): 1270-1272, 2020 | DOI

Article
Hermida, R.C., Smolensky, M.H., Mojón, A., Crespo, J.J., Ríos, M.T., Domínguez-Sardiña, M., Otero, A., Fernández, J.R.
New perspectives on the definition, diagnosis, and treatment of true arterial hypertension
Expert Opinion on Pharmacotherapy, 21(10): 1167-1178, 2020 | DOI

Review
Hermida, R.C., Hermida-Ayala, R.G., Smolensky, M.
Chronotherapy for reduction of cardiovascular risk [Cronoterapia para reducción de riesgo cardiovascular]
Medicina Clinica, 154(12): 505-511, 2020 | DOI

Note
Hermida, R.C., Fernández, J.R., Mojón, A.
Chronotherapy of hypertension, asleep ambulatory blood pressure, and glaucoma
European Heart Journal, 41(16): 1605-, 2020 | DOI

Note
Hermida, R.C., Crespo, J.J., Domínguez-Sardiña, M.
Improved reduction of cardiovascular risk by bedtime ingestion of ARB and ACEI medication class therapies
European Heart Journal, 41(16): 1602-1603, 2020 | DOI

Note
Hermida, R.C., Mojón, A., Fernández, J.R.
Comparing the design of the primary-care based Hygia Chronotherapy Trial and the Internet-Based TIME Study
European Heart Journal, 41(16): 1608-, 2020 | DOI

Article
Fernández, J.R., Mojón, A., Hermida, R.C.
Chronotherapy of hypertension: advantages of 48-h ambulatory blood pressure monitoring assessments in MAPEC and Hygia Chronotherapy Trial
Chronobiology International, : 1-12, 2020 | DOI

Article
Hermida, R.C., Fernández, J.R., Mojón, A.
Current evidence on the circadian-time-dependent effects of hypertension medications and their combinations in relation to findings of MAPEC and Hygia Chronotherapy Trial
Chronobiology International, : 1-8, 2020 | DOI

Article
Hermida, R.C., Mojón, A., Fernández, J.R.
Bedtime hypertension chronotherapy best reduces cardiovascular disease risk as documented by MAPEC and Hygia Chronotherapy outcomes trials
Chronobiology International, : 1-8, 2020 | DOI

Article
Crespo, J.J., Domínguez-Sardiña, M., Otero, A., Moyá, A., Ríos, M.T., Sineiro, E., Castiñeira, M.C., Callejas, P.A., Pousa, L., Salgado, J.L., Durán, C., Sánchez, J.J., Mojón, A., Fernández, J.R., Hermida, R.C.
Bedtime hypertension chronotherapy best reduces cardiovascular disease risk as corroborated by the Hygia Chronotherapy Trial. Rebuttal to European Society of Hypertension officials.
Chronobiology International, : 1-10, 2020 | DOI

Article
Hermida, R.C., Ayala, D.E., Mojón, A., Smolensky, M.H., Crespo, J.J., Otero, A., Domínguez-Sardiña, M., Moyá, A., Ríos, M.T., Castiñeira, M.C., Callejas, P.A., Pousa, L., Sineiro, E., Salgado, J.L., Durán, C., Sánchez, J.J., Fernández, J.R.
Cardiovascular disease risk stratification by the Framigham score is markedly improved by ambulatory compared with office blood pressure [La presión arterial ambulatoria, en comparación con la medida clínica, mejora notablemente la estratificación del riesgo cardiovascular de Framingham]
Revista Espanola de Cardiologia, : , 2020 | DOI

Article
Hermida, R.C., Ayala, D.E., Mojón, A., Smolensky, M.H., Fernández, J.R.
Diagnosis and management of hypertension: around-the-clock ambulatory blood pressure monitoring is substantially more effective and less costly than daytime office blood pressure measurements
Chronobiology International, 36(11): 1515-1527, 2019 | DOI

Note
Hermida, R.C.
Treatment of sleep-disordered breathing, alone, is insufficient for proper management of sleep-time hypertension
European Heart Journal, 40(38): 3208-, 2019 | DOI

Note
Hermida, R.C., Crespo, J.J., Otero, A., Domínguez-Sardiña, M., Moyá, A., Ríos, M.T., Castiñeira, M.C., Callejas, P.A., Pousa, L., Sineiro, E., Salgado, J.L., Durán, C., Sánchez, J.J., Fernández, J.R., Mojón, A., Ayala, D.E.
Asleep (not night-time) blood pressure as prognostic marker of cardiovascular risk
European Heart Journal, 40(9): 789-, 2019 | DOI

Article
Hermida, R.C., Crespo, J.J., Otero, A., Domínguez-Sardiña, M., Moyá, A., Ríos, M.T., Castiñeira, M.C., Callejas, P.A., Pousa, L., Sineiro, E., Salgado, J.L., Durán, C., Sánchez, J.J., Fernández, J.R., Mojón, A., Ayala, D.E.
Asleep blood pressure: Significant prognostic marker of vascular risk and therapeutic target for prevention
European Heart Journal, 39(47): 4159-4171, 2018 | DOI

Article
Hermida, R.C., Ayala, D.E., Mojón, A., Fernández, J.R.
Risk of incident chronic kidney disease is better reduced by bedtime than upon-awakening ingestion of hypertension medications article
Hypertension Research, 41(5): 342-353, 2018 | DOI

Review
Hermida, R.C., Ayala, D.E., Fernández, J.R., Mojón, A., Smolensky, M.H.
Hypertension: New perspective on its definition and clinical management by bedtime therapy substantially reduces cardiovascular disease risk
European Journal of Clinical Investigation, 48(5): e12909, 2018 | DOI

Review
Smolensky, M.H., Hermida, R.C., Ayala, D.E., Mojón, A., Fernández, J.R.
Bedtime Chronotherapy with Conventional Hypertension Medications to Target Increased Asleep Blood Pressure Results in Markedly Better Chronoprevention of Cardiovascular and Other Risks than Customary On-awakening Therapy
Heart Failure Clinics, 13(4): 775-792, 2017 | DOI

Review
Hermida, R.C., Ayala, D.E., Fernández, J.R., Mojón, A., Crespo, J.J., Ríos, M.T., Smolensky, M.H.
Bedtime Blood Pressure Chronotherapy Significantly Improves Hypertension Management
Heart Failure Clinics, 13(4): 759-773, 2017 | DOI

Article
Hermida, R.C., Ayala, D.E., Mojón, A., Fernández, J.R.
Sleep-time ambulatory BP is an independent prognostic marker of CKD
Journal of the American Society of Nephrology, 28(9): 2802-2811, 2017 | DOI

Review
Smolensky, M.H., Hermida, R.C., Reinberg, A., Sackett-Lundeen, L., Portaluppi, F.
Circadian disruption: New clinical perspective of disease pathology and basis for chronotherapeutic intervention
Chronobiology International, 33(8): 1101-1119, 2016 | DOI

Article
Hermida, R.C.
Sleep-time ambulatory blood pressure as a prognostic marker of vascular and other risks and therapeutic target for prevention by hypertension chronotherapy: Rationale and design of the Hygia Project
Chronobiology International, 33(7): 906-936, 2016 | DOI

Review
Hermida, R.C., Ayala, D.E., Smolensky, M.H., Fernández, J.R., Mojón, A., Portaluppi, F.
Chronotherapy with conventional blood pressure medications improves management of hypertension and reduces cardiovascular and stroke risks
Hypertension Research, 39(5): 277-292, 2016 | DOI

Letter
Hermida, R.C.
Reply [Respuesta]
Medicina Clinica, 146(1): 46-47, 2016 | DOI

Article
Hermida, R.C., Ayala, D.E.
Ambulatory blood pressure, chronotherapy of hypertension and glaucoma [Presión arterial ambulatoria, cronoterapia de la hipertensión y glaucoma]
Medicina Clinica, 146(1): 30-34, 2016 | DOI

Short Survey
Hermida, R.C., Moyá, A., Ayala, D.E.
Ambulatory blood pressure monitoring in diabetes for the assessment and control of vascular risk [Monitorización ambulatoria de la presión arterial en diabetes para valoración y control de riesgo vascular]
Endocrinologia y Nutricion, 62(8): 400-410, 2015 | DOI

Article
Hermida, R.C.
Chronotherapy with anti-hypertensive drugs to improve blood pressure control and reduce the vascular risk [Cronoterapia con antihipertensivos para mejorar el control de la presión arterial y reducir el riesgo vascular]
Medicina Clinica, 144(2): 62-64, 2015 | DOI

Letter
Smolensky, M.H., Ayala, D.E., Hermida, R.C.
Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM) as THE reference standard to confirm diagnosis of hypertension in adults: Recommendation of the 2015 U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF)
Chronobiology International, 32(9): 1320-1322, 2015 | DOI

Review
Hermida, R.C., Smolensky, M.H., Ayala, D.E., Portaluppi, F.
Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM) as the reference standard for diagnosis of hypertension and assessment of vascular risk in adults
Chronobiology International, 32(10): 1329-1342, 2015 | DOI

Article
Smolensky, M.H., Hermida, R.C., Ayala, D.E., Portaluppi, F.
Bedtime hypertension chronotherapy: Concepts and patient outcomes
Current Pharmaceutical Design, 21(6): 773-790, 2015 | DOI

Article
Hermida, R.C., Ayala, D.E., Ríos, M.T., Fernández, J.R., Mojón, A., Smolensky, M.H.
Around-the-clock ambulatory blood pressure monitoring is required to properly diagnose resistant hypertension and assess associated vascular risk
Current Hypertension Reports, 16(7): 445, 2014 | DOI

Article
Hermida, R.C., Ayala, D.E., Smolensky, M.H., Fernández, J.R., Mojón, A., Crespo, J.J., Ríos, M.T., Moyá, A., Portaluppi, F.
Chronotherapeutics of conventional blood pressure-lowering medications: Simple, low-cost means of improving management and treatment outcomes of hypertensive-related disorders topical collection on antihypertensive agents: Mechanisms of drug action
Current Hypertension Reports, 16(2): 412, 2014 | DOI

Review
Hermida, R.C., Ayala, D.E., Mojón, A., Smolensky, M.H., Portaluppi, F., Fernández, J.R.
Sleep-time ambulatory blood pressure as a novel therapeutic target for cardiovascular risk reduction
Journal of Human Hypertension, 28(10): 567-574, 2014 | DOI

Article
Hermida, R.C., Ayala, D.E., Ríos, M.T., Fernández, J.R., Mojón, A., Smolensky, M.H.
Around-the-clock ambulatory blood pressure monitoring is required to properly diagnose resistant hypertension and assess associated vascular risk
Current Hypertension Reports, 16(7): 445, 2014 | DOI

Review
Hermida, R.C., Smolensky, M.H., Ayala, D.E., Fernández, J.R., Moyá, A., Crespo, J.J., Mojón, A., Ríos, M.T., Fabbian, F., Portaluppi, F.
Abnormalities in chronic kidney disease of ambulatory blood pressure 24 h patterning and normalization by bedtime hypertension chronotherapy
Nephrology Dialysis Transplantation, 29(6): 1160-1167, 2014 | DOI

Review
Roush, G.C., Fagard, R.H., Salles, G.F., Pierdomenico, S.D., Reboldi, G., Verdecchiaf, P., Eguchi, K., Kario, K., Hoshide, S., Polonia, J., De La Sierra, A., Hermida, R.C., Dolank, E., Zamallo, H.
Prognostic impact from clinic, daytime, and nighttime systolic blood pressure in nine cohorts of 13844 patients with hypertension
Journal of Hypertension, 32(12): 2332-2340, 2014 | DOI

Article
Hermida, R.C., Ayala, D.E., Mojón, A., Fernández, J.R.
Ambulatory blood pressure thresholds for diagnosis of hypertension in patients with and without type 2 diabetes based on cardiovascular outcomes
Chronobiology International, 30(01/02/2021 0:00): 132-144, 2013 | DOI

Article
Hermida, R.C., Ayala, D.E., Fontao, M.J., Mojón, A., Fernández, J.R.
Ambulatory blood pressure monitoring: Importance of sampling rate and duration-48 versus 24 hours-on the accurate assessment of cardiovascular risk
Chronobiology International, 30(01/02/2021 0:00): 55-67, 2013 | DOI

Article
Hermida, R.C., Ayala, D.E., Mojón, A., Fontao, M.J., Chayán, L., Fernández, J.R.
Differences between men and women in ambulatory blood pressure thresholds for diagnosis of hypertension based on cardiovascular outcomes
Chronobiology International, 30(01/02/2021 0:00): 221-232, 2013 | DOI

Article
Hermida, R.C., Ayala, D.E., Crespo, J.J., Mojón, A., Chayán, L., Fontao, M.J., Fernández, J.R.
Influence of age and hypertension treatment-time on ambulatory blood pressure in hypertensive patients
Chronobiology International, 30(01/02/2021 0:00): 176-191, 2013 | DOI

Article
Hermida, R.C., Ayala, D.E., Fernández, J.R., Mojón, A., Smolensky, M.H., Fabbian, F., Portaluppi, F.
Administration-Time Differences in Effects of Hypertension Medications on Ambulatory Blood Pressure Regulation
Chronobiology International, 30(01/02/2021 0:00): 280-314, 2013 | DOI

Article
Crespo, J.J., Piñeiro, L., Otero, A., Castiñeira, C., Ríos, M.T., Regueiro, A., Mojón, A., Lorenzo, S., Ayala, D.E., Hermida, R.C.
Administration-time-dependent effects of hypertension treatment on ambulatory blood pressure in patients with chronic kidney disease
Chronobiology International, 30(01/02/2021 0:00): 159-175, 2013 | DOI

Article
Ayala, D.E., Moyá, A., Crespo, J.J., Castiñeira, C., Domínguez-Sardiña, M., Gomara, S., Sineiro, E., Mojón, A., Fontao, M.J., Hermida, R.C.
Circadian pattern of ambulatory blood pressure in hypertensive patients with and without type 2 diabetes
Chronobiology International, 30(01/02/2021 0:00): 99-115, 2013 | DOI

Article
Moyá, A., Crespo, J.J., Ayala, D.E., Ríos, M.T., Pousa, L., Callejas, P.A., Salgado, J.L., Mojón, A., Fernández, J.R., Hermida, R.C.
Effects of time-of-day of hypertension treatment on ambulatory blood pressure and clinical characteristics of patients with type 2 diabetes
Chronobiology International, 30(01/02/2021 0:00): 116-131, 2013 | DOI

Article
Ríos, M.T., Domínguez-Sardiña, M., Ayala, D.E., Gomara, S., Sineiro, E., Pousa, L., Callejas, P.A., Fontao, M.J., Fernández, J.R., Hermida, R.C.
Prevalence and clinical characteristics of isolated-office and true resistant hypertension determined by ambulatory blood pressure monitoring
Chronobiology International, 30(01/02/2021 0:00): 207-220, 2013 | DOI

Article
Mojón, A., Ayala, D.E., Piñeiro, L., Otero, A., Crespo, J.J., Moyá, A., Bóveda, J., De Lis, J.P., Fernández, J.R., Hermida, R.C.
Comparison of ambulatory blood pressure parameters of hypertensive patients with and without chronic kidney disease
Chronobiology International, 30(01/02/2021 0:00): 145-158, 2013 | DOI

Article
Hermida, R.C., Ríos, M.T., Crespo, J.J., Moyá, A., Domínguez-Sardiña, M., Otero, A., Sánchez, J.J., Mojón, A., Fernández, J.R., Ayala, D.E.
Treatment-time regimen of hypertension medications significantly affects ambulatory blood pressure and clinical characteristics of patients with resistant hypertension
Chronobiology International, 30(01/02/2021 0:00): 192-206, 2013 | DOI

Letter
Portaluppi, F., Smolensky, M., Ayala, D.E., Hermida, R.C.
Nondipping and cardiovascular risk after morning renin-angiotensin blockade
Hypertension, 61(2): , 2013 | DOI

Article
Ayala, D.E., Ucieda, R., Hermida, R.C.
Chronotherapy with low-dose aspirin for prevention of complications in pregnancy
Chronobiology International, 30(01/02/2021 0:00): 260-279, 2013 | DOI

Article
Smolensky, M.H., Sackett-Lundeen, L.L., Reinberg, A.E., Touitou, Y., Hermida, R.C.
Erhard Haus (September 8, 1926 to June 14, 2013).
Chronobiology international, 30(8): 1072-1075, 2013 | DOI

Letter
Hermida, R.C., Ayala, D.E., Mojón, A., Fernández, J.R., Smolensky, M., Portaluppi, F.
Morning surge, dipping, and sleep-time blood pressure as prognostic markers of cardiovascular risk
Hypertension, 61(1): , 2013 | DOI

Review
Hermida, R.C., Ayala, D.E., Smolensky, M.H., Mojón, A., Fernández, J.R., Crespo, J.J., Moyá, A., Ríos, M.T., Portaluppi, F.
Chronotherapy improves blood pressure control and reduces vascular risk in CKD
Nature Reviews Nephrology, 9(6): 358-368, 2013 | DOI

Letter
Hermida, R.C., Ayala, D.E., Smolensky, M.H., Mojón, A., Fernández, J.R., Portaluppi, F.
Asleep blood pressure: Relevance to the proper definition of isolated-office and masked hypertension
Hypertension Research, 36(5): 471-472, 2013 | DOI

Article
Hermida, R.C., Smolensky, M.H., Ayala, D.E., Portaluppi, F., Crespo, J.J., Fabbian, F., Haus, E., Manfredini, R., Mojón, A., Moyá, A., Piñeiro, L., Ríos, M.T., Otero, A., Balan, H., Fernández, J.R.
2013 Ambulatory blood pressure monitoring recommendations for the diagnosis of adult hypertension, assessment of cardiovascular and other hypertension-associated risk, and attainment of therapeutic goals (summary). Joint recommendations from the International Society for Chronobiology (ISC), American Association of Medical Chronobiology and Chronotherapeutics (AAMCC), Spanish Society of Applied Ch
Clinica e Investigacion en Arteriosclerosis, 25(2): 74-82, 2013 | DOI

Review
Hermida, R.C., Smolensky, M.H., Ayala, D.E., Portaluppi, F., Crespo, J.J., Fabbian, F., Haus, E., Manfredini, R., Mojón, A., Moyá, A., Piñeiro, L., Ríos, M.T., Otero, A., Balan, H., Fernández, J.R.
2013 ambulatory blood pressure monitoring recommendations for the diagnosis of adult hypertension, assessment of cardiovascular and other hypertension-associated risk, and attainment of therapeutic goals
Chronobiology International, 30(3): 355-410, 2013 | DOI

Article
Ayala, D.E., Hermida, R.C.
Ambulatory blood pressure monitoring for the early identification of hypertension in pregnancy
Chronobiology International, 30(01/02/2021 0:00): 233-259, 2013 | DOI

Article
Hermida, R.C., Ayala, D.E., Fernández, J.R., Mojón, A.
Sleep-time blood pressure: Prognostic value and relevance as a therapeutic target for cardiovascular risk reduction
Chronobiology International, 30(01/02/2021 0:00): 68-86, 2013 | DOI

Article
Hermida, R.C., Ayala, D.E., Mojón, A., Fernández, J.R.
Cardiovascular risk of essential hypertension: Influence of class, number, and treatment-time regimen of hypertension medications
Chronobiology International, 30(01/02/2021 0:00): 315-327, 2013 | DOI

Article
Hermida, R.C., Ayala, D.E., Mojón, A., Fernández, J.R.
Blunted sleep-time relative blood pressure decline increases cardiovascular risk independent of blood pressure level-The "Normotensive Non-dipper" paradox
Chronobiology International, 30(01/02/2021 0:00): 87-98, 2013 | DOI

Article
Ayala, D.E., Hermida, R.C., Mojón, A., Fernández, J.R.
Cardiovascular risk of resistant hypertension: Dependence on treatment-time regimen of blood pressure-lowering medications
Chronobiology International, 30(01/02/2021 0:00): 340-352, 2013 | DOI

Article
Hermida, R.C., Ayala, D.E., Mojón, A., Fernández, J.R.
Role of time-of-day of hypertension treatment on the J-shaped relationship between blood pressure and cardiovascular risk
Chronobiology International, 30(01/02/2021 0:00): 328-339, 2013 | DOI

Article
Hermida, R.C.
Use of = 1 antihypertensive drug at bedtime reduced CV events more than use of all drugs in the morning in CKD
Annals of Internal Medicine, 156(12): JC6-JC8, 2012 | DOI

Review
Portaluppi, F., Tiseo, R., Smolensky, M.H., Hermida, R.C., Ayala, D.E., Fabbian, F.
Circadian rhythms and cardiovascular health
Sleep Medicine Reviews, 16(2): 151-166, 2012 | DOI

Article
Hermida, R.C., Ayala, D.E., Mojón, A., Fernández, J.R.
Sleep-time blood pressure and the prognostic value of isolated-office and masked hypertension
American Journal of Hypertension, 25(3): 297-305, 2012 | DOI

Article
Hermida, R.C., Ayala, D.E., Mojón, A., Fernández, J.R.
Sleep-time blood pressure as a therapeutic target for cardiovascular risk reduction in type 2 diabetes
American Journal of Hypertension, 25(3): 325-334, 2012 | DOI

Book Chapter
Smolensky, M.H., Siegel, R.A., Haus, E., Hermida, R., Portaluppi, F.
Biological rhythms, drug delivery, and chronotherapeutics
Fundamentals and Applications of Controlled Release Drug Delivery, : 359-443, 2012 | DOI