NETLAB

O Laboratorio de Redes dedícase á investigación teórica e á construción de solucións de enxeñería en redes de computadores. Propoñemos conceptos, modelos, análises, algoritmos e produtos software para mellorar a transmisión de información na internet, para alcanzar a capacidade das redes inalámbricas, para entender a dinámica das redes sociais e para controlar calquera destes grandes sistemas en rede.

 

Liñas de investigación

  • Eficiencia enerxética en redes de datos
  • Redes de sensores
  • Análisis de prestacións de redes de comunicacións
  • Aplicación das redes sociais, aprendizaxe informal e xogos á xestión do coñecemento e o aprendizaxe

 

Palabras chave

Ethernet, 5G, IoT, gamification, EPON
 

Oferta Tecnolóxica

  • Formación en tecnoloxía de redes
  • Deseño, despliegue e optimización de redes de datos
  • Desplegue e optimización de redes de sensores

 

Áreas de investigación

 

Membros

 

Información de Contacto

Cándido Antonio López García

+34 986 812 169
candido@det.uvigo.es

 

Resultados de investigación

Article
Sousa-Vieira, M.E., Ferrero-Castro, D., López-Ardao, J.C.,
Design, development and use of a digital badges system in higher education
Applied Sciences (Switzerland), 12(1): 220, 2022 | DOI

Article
Herrería-Alonso, S., Suárez-González, A., Rodríguez-Pérez, M., Rodríguez-Rubio, R.F., López-García, C.
Efficient wind speed forecasting for resource-constrained sensor devices
Sensors (Switzerland), 21(3): 1-17983, 2021 | DOI

Review
López-Ardao, J.C., Rodríguez-Rubio, R.F., Suárez-González, A., Rodríguez-Pérez, M., Sousa-Vieira, M.E.,
Current trends on green wireless sensor networks
Sensors, 21(13): 4281, 2021 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E., Ferreira-Pires, O., López-Ardao, J.C., Fernández-Veiga, M.,
Participation in Asynchronous Online Forums for Prediction of Learning Performance
Communications in Computer and Information Science, 1473 CCIS: 93-117, 2021 | DOI

Article
Hmila, M., Fernández-Veiga, M., Rodríguez-Pérez, M., Herrería-Alonso, S.
Non-orthogonal multiple access for unicast and multicast d2d: Channel assignment, power allocation and energy efficiency
Sensors, 21(10): 3436, 2021 | DOI

Article
Rodríguez-Pérez, M., Herrería-Alonso, S., Rodríguez-Rubio, R.F., López-Ardao, J.C.
Leveraging energy saving capabilities of current EEE interfaces via pre-coalescing
Journal of Network and Computer Applications, 166: 102734, 2020 | DOI

Article
Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., Fernández-Veiga, M., Ferreira-Pires, O.
The interplay between gamification and network structure in social learning environments: A case study
Computer Applications in Engineering Education, 28(4): 814-836, 2020 | DOI

Article
Herrería-Alonso, S., Suárez-González, A., Rodríguez-Pérez, M., Rodríguez-Rubio, R.F., López-García, C.
A solar altitude angle model for efficient solar energy predictions
Sensors (Switzerland), 20(5): 1391, 2020 | DOI

Conference Paper
Ferreira-Pires, O., Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., Fernández-Veiga, M.
Studying Relationships Between Network Structure in Educational Forums and Students’ Performance
Communications in Computer and Information Science, 1220: 128-154, 2020 | DOI

Conference Paper
Ferreira-Pires, O., Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., Fernández-Veiga, M.
An assessment of statistical classification for socially oriented learning methodologies
CSEDU 2020 - Proceedings of the 12th International Conference on Computer Supported Education, 2: 147-156, 2020 | DOI

Article
Hmila, M., Fernández-Veiga, M., Rodríguez-Pérez, M., Herrería-Alonso, S.
Energy efficient power and channel allocation in underlay device to multi device communications
IEEE Transactions on Communications, 67(8): 5817-5832, 2019 | DOI

Article
Herreria-Alonso, S., Rodriguez-Perez, M., Fernandez-Veiga, M., Lopez-Garcia, C.
Dynamic EEE Coalescing: Techniques and Bounds
IEEE Transactions on Green Communications and Networking, 3(1): 205-2148612946, 2019 | DOI

Conference Paper
Ferreira-Pires, O., Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., Fernández-Veiga, M.
Investigating interaction patterns in educational forums: A social networks analysis approach
CSEDU 2019 - Proceedings of the 11th International Conference on Computer Supported Education, 2: 88-99, 2019 | DOI

Conference Paper
Hmila, M., Fernández-Veiga, M., Rodríguez-Pérez, M.
Matching-Theory-Based Resource Allocation for Underlay Device to Multi-Device Communications
International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications, 2018-October: 28-358589125, 2018 | DOI

Conference Paper
Hmila, M., Fernández-Veiga, M., Rodríguez-Pérez, M.
Distributed Resource Allocation Approach for Device-to-Device Multicast Communications
International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications, 2018-October: 8589112, 2018 | DOI

Conference Paper
Fondo-Ferreiro, P., Rodriguez-Perez, M., Fernandez-Veiga, M.
QoS-aware Energy-Efficient Algorithms for Ethernet Link Aggregates in Software-Defined Networks
2018 26th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks, SoftCOM 2018, : 199-2038555789, 2018 | DOI

Article
Sousa-Vieira, M.E.
A graphical tool for modeling correlated video traffic
Computer Applications in Engineering Education, 26(6): 2183-2196, 2018 | DOI

Article
Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., Fernández-Veiga, M., Ferreira-Pires, O., Rodríguez-Pérez, M., Rodríguez-Rubio, R.F.
Prediction of learning success/failure via pace of events in a social learning network platform
Computer Applications in Engineering Education, 26(6): 2047-2057, 2018 | DOI

Article
Herrería-Alonso, S., Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
An optimal dynamic sleeping control policy for single base stations in green cellular networks
Journal of Network and Computer Applications, 116: 86-94, 2018 | DOI

Conference Paper
Fondo-Ferreiro, P., Rodriguez-Perez, M., Fernandez-Veiga, M.
Implementing energy saving algorithms for ethernet link aggregates with ONOS
2018 5th International Conference on Software Defined Systems, SDS 2018, : 118-125, 2018 | DOI

Article
Rodriguez-Perez, M., Fernandez-Veiga, M., Herreria-Alonso, S., Hmila, M., Lopez-Garcia, C.
Optimum Traffic Allocation in Bundled Energy-Efficient Ethernet Links
IEEE Systems Journal, 12(1): 593-603, 2018 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., Fernández-Veiga, M.
The network structure of interactions in online social learning environments
Communications in Computer and Information Science, 865: 407-431, 2018 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., Fernández-Veiga, M., Ferreira-Pires, O., Rodríguez-Pérez, M.
Prediction of learning success via rate of events in social networks for education
CSEDU 2018 - Proceedings of the 10th International Conference on Computer Supported Education, 1: 374-382, 2018 | DOI

Article
Fondo-Ferreiro, P., Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M., Herrería-Alonso, S.
Matching SDN and legacy networking hardware for energy efficiency and bounded delay
Sensors (Switzerland), 18(11): 3915, 2018 | DOI

Article
Rodriguez-Perez, M., Herreria-Alonso, S., Fernandez-Veiga, M., Lopez-Garcia, C.
Delay properties of energy efficient ethernet networks
IEEE Communications Letters, 21(10): 2194-21977979562, 2017 | DOI

Article
Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., Fernández-Veiga, M., Rodríguez-Pérez, M., López-García, C.
Mining relationships in learning-oriented social networks
Computer Applications in Engineering Education, 25(5): 769-784, 2017 | DOI

Article
Herreria-Alonso, S., Rodriguez-Perez, M., Fernandez-Veiga, M., Lopez-Garcia, C.
Optimizing Dual-Mode EEE Interfaces: Deep-Sleep is Healthy
IEEE Transactions on Communications, 65(8): 3374-33857917269, 2017 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., Fernández-Veiga, M.
Characterizing social interactions in online social networks: The case of university students
CSEDU 2017 - Proceedings of the 9th International Conference on Computer Supported Education, 2: 188-199, 2017 | DOI

Review
Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., Fernández-Veiga, M., Rodríguez-Pérez, M., Herrería-Alonso, S.
An open-source platform for using gamification and social learning methodologies in engineering education: Design and experience
Computer Applications in Engineering Education, 24(5): 813-826, 2016 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., Fernández-Veiga, M., Rodríguez-Pérez, M., López-García, C.
Mining relationships in learning-oriented social networks
Proceedings of the 2015 IEEE International Conference on Data Science and Advanced Analytics, DSAA 2015, : 7344877, 2015 | DOI

Article
Rodríguez-Pérez, M., Herrería-Alonso, S., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
An ant colonization routing algorithm to minimize network power consumption
Journal of Network and Computer Applications, 58: 217-226, 2015 | DOI

Article
Rodríguez-Pérez, M., Herrería-Alonso, S., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
A Self-Tuning Receiver-Initiated MAC protocol for wireless sensor networks
IEEE Wireless Communications Letters, 4(6): 601-6047222385, 2015 | DOI

Article
Herreria-Alonso, S., Rodriguez-Perez, M., Fernandez-Veiga, M., Lopez-Garcia, C.
Adaptive DRX Scheme to Improve Energy Efficiency in LTE Networks with Bounded Delay
IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 33(12): 2963-29737268780, 2015 | DOI

Article
Sousa-Vieira, M.E.
Using the Whittle estimator for VBR video traffic model selection in the spectral domain
Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, 26(5): 731-748, 2015 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., López-García, C., Rodríguez-Pérez, M., López-Ardao, J.C.
Using social learning in network engineering curricula
IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON, 2015-April: 471-4787096012, 2015 | DOI

Article
Argibay-Losada, P.J., Nozhnina, K., Suárez-González, A., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
Quantitative end-to-end throughput differentiation for bulk TCP applications in the Internet
Computer Communications, 42: 47-59, 2014 | DOI

Article
Herrería-Alonso, S., Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
On the use of the doze mode to reduce power consumption in EPON systems
Journal of Lightwave Technology, 32(2): 285-2926676828, 2014 | DOI

Article
Argibay-Losada, P.J., Nozhnina, K., Suárez-González, A., López-García, C., Fernández-Veiga, M.
Loss-based proportional fairness in multihop wireless networks
Wireless Networks, 20(5): 805-816, 2014 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E.
On modeling 3-D video traffic
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 7732 LNCS(PART 1): 327-335, 2013 | DOI

Article
Joskowicz, J., Sotelo, R., Ardao, J.C.L.
Towards a general parametric model for perceptual video quality estimation
IEEE Transactions on Broadcasting, 59(4): 569-5796587314, 2013 | DOI

Conference Paper
Pedrosa, F.F.-V., Veiga, M.F., Garcia, C.L., Gonzalez, A.S.
Decoupling losses for end-to-end bandwidth guarantees in interdomain traffic
Proceedings - 27th International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops, WAINA 2013, : 542-5476550452, 2013 | DOI

Article
Sousa-Vieira, M.E., Suárez-González, A., Fernández-Veiga, M., López-Ardao, J.C., López-García, C.
Model selection for long-memory processes in the spectral domain
Computer Communications, 36(13): 1436-1449, 2013 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M.
SocialWire: Social software for informal learning
Proceedings of IDEE 2013: 2nd International Workshop on Interaction Design in Educational Environments - In Conjunction with the 15th Int. Conference on Enterprise Information Systems, ICEIS 2013, : 133-145, 2013 | DOI

Article
Sousa-Vieira, M.-E.
Efficient online generation of the correlation structure of the fGn process
Journal of Simulation, 7(2): 83-89, 2013 | DOI