Co obxectivo de converternos nun centro de investigación coa máxima transparencia, nesta sección presentamos un resumo dos principais fitos e datos do centro durante os últimos anos. Nos informes destacamos as capacidades investigadoras do noso personal, así como os principais proxectos de I+D acadados.

20212020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014