Dirección

 

Administración e servizos

 

Nome Cargo Teléfono Email
María Durán Cao Xestión de Proxectos 986 813 733 administracion@atlanttic.uvigo.es
Carmen Touriño Espiño Administración e RRHH 986 818 673 administracion@atlanttic.uvigo.es
Miguel Álvarez Iglesias Innovation & Business Manager 986 812 002 promocion@atlanttic.uvigo.es
Ara Núñez Montenegro EU Programme Manager 986 130 204 promocion1@atlanttic.uvigo.es
Reyes Riveiro Castro Comunicación 986 813 874 comunicacion@atlanttic.uvigo.es
Sergio Barrero Cabañas Responsable de Sistemas 986 813 708 sysman@atlanttic.uvigo.es
Pablo Castelo Lourido Técnico de Sistemas 986 813 708 sistemas@atlanttic.uvigo.es