Cardenal López

Profesor Contratado Doutor

Área de Teoría do Sinal e Comunicacións
Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións

Información de contacto

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Despacho A-404

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 678
cardenal@gts.uvigo.es

Breve CV

Recibiu o título de Enxeñeiro de Telecomunicación en xuño de 1992 pola Universidade de Vigo e o de Doutor Enxeñeiro de Telecomunicación en decembro de 2001 polo departamento de Teoria do Sinal e Comunicacións da mesma universidade. Desde 1992 ata 1994 traballou como enxeñeiro de proxectos no citado departamento. En 1994 foi contratado como Profesor Asociado, debido a que exerceu ata o ano 2008 no que obtivo a praza de Profesor Contratado Doutor que ocupa na actualidade. As súas liñas de investigación encádranse dentro do campo de procesado de sinal. Especializouse inicialmente en procesado de sinal en tempo real e en arquitecturas de procesado de sinal (DSPs). Posteriormente trasladou as súas investigacións á área de procesado de voz e en particular ao campo de recoñecemento automático de fala, no que realizou a súa tese de doutoramento. Na actualidade os seus intereses en investigación inclúen tamén a detección e clasificación automática de sons a partir de gravacións subacuáticas.

 

 

Resultados de investigación

Article
Santos-Domínguez, D., Torres-Guijarro, S., Cardenal-López, A., Pena-Gimenez, A.
ShipsEar: An underwater vessel noise database
Applied Acoustics, 113, , 2016 | DOI

Article
Santos-Domínguez, D., Torres-Guijarro, S., Cardenal-López, A., Pena-Gimenez, A.
ShipsEar: An underwater vessel noise database
Applied Acoustics, 113, , 2016 | DOI

Article
Tejedor, J., Toledano, D.T., Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C., Cardenal, A., Echeverry-Correa, J.D., Coucheiro-Limeres, A., Olcoz, J., Miguel, A.
Spoken term detection ALBAYZIN 2014 evaluation: overview, systems, results, and discussion
Eurasip Journal on Audio, Speech, and Music Processing, 2015, 1, 2015 | DOI

Article
Peso Parada, P., Cardenal-López, A.
Using Gaussian mixture models to detect and classify dolphin whistles and pulses
Journal of the Acoustical Society of America, 135, 6, 2014 | DOI

Conference Paper
García-Mateo, C., Cardenal, A., Regueira, X.L., Rei, E.F., Martinez, M., Seara, R., Varela, R., Basanta, N.
CORILGA: A Galician multilevel annotated speech corpus for linguistic analysis
Proceedings of the 9th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2014, , , 2014 | DOI

Conference Paper
Adell, J., Bonafonte, A., Cardenal, A., Ruiz, M., Fonollosa, J.A.R., Moreno, A., Navas, E., Banga, E.R.
The BUCEADOR multi-language search engine for digital libraries
Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2012, , , 2012 | DOI

Conference Paper
Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C., Cardenal-Lopez, A.
On the influence of automatic segmentation and clustering in automatic speech recognition
Communications in Computer and Information Science, 328 CCIS, , 2012 | DOI

Article
Cardenal-López, A., García-Mateo, C., Docío-Fernández, L.
Weighted Viterbi decoding strategies for distributed speech recognition over IP networks
Speech Communication, 48, 11, 2006 | DOI

Conference Paper
Dieguez-Tirado, J., Garcia-Mateo, C., Cardenal-Lopez, A.
Effective topic-tree base language model adaptation
9th European Conference on Speech Communication and Technology, , , 2005 | DOI

Conference Paper
Dieguez-Tirado, J., Garcia-Mateo, C., Docio-Fernandez, L., Cardenal-Lopez, A.
Adaptation strategies for the acoustic and language models in bilingual speech transcription
ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing – Proceedings, I, , 2005 | DOI

Conference Paper
Cardenal-López, A., Docío-Fernández, L., García-Mateo, C.
Soft decoding strategies for distributed speech recognition over IP networks
ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing – Proceedings, 1, , 2004 | DOI

Conference Paper
Garcia-Mateo, C., Dieguez-Tirado, J., Docio-Fernandez, L., Cardenal-Lopez, A.
Transcrigal: A bilingual system for automatic indexing of broadcast news
Proceedings of the 4th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2004, , , 2004 | DOI

Conference Paper
Diéguez-Tirado, F.J., Cardenal-López, A.
Efficient precalculation of LM contexts for large vocabulary continuous speech recognition
7th International Conference on Spoken Language Processing, ICSLP 2002, , , 2002 | DOI

Conference Paper
Cardenal-López, A., Diéguez-Tirado, F.J., García-Mateo, C.
Fast LM look-ahead for large vocabulary continuous speech recognition using perfect hashing
ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing – Proceedings, 1, , 2002 | DOI