López García

Catedrático

Área de Enxeñaría Telemática
Departamento de Enxeñaría Telemática

Información de contacto

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Despacho B-401

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 169
candido.lopez@det.uvigo.es

Breve CV

É Enxeñeiro e Doutor Enxeñeiro de Telecomunicación pola Universidad Politécnica de Madrid en 1988 e 1995, respectivamente. As súas principais liñas de investigación centranse en redes de datos, calidade de servizo e enxeñaría de tráfico. Imparte docencia na EET da Universidade de Vigo desde 1988, onde é Catedrático na actualidade. É coautor de tres libros de texto: Teoría de la Información y Codificación (Tórculo, 2002), Cuestiones de Teoría de la Información y Codificación (Tórculo, 2003) y Cuestiones de Redes de datos. Principios y protocolos (Tórculo, 2007). É tamén coautor dunha trintena de artigos de investigación publicados en revistas do JCR e de media centena de comunicacións en congresos. Dirixiu ou codirixiu máis de seis teses doutorais.

 

Investigación

Grupo de investigación

Laboratorio de Redes

 

Resultados de investigación

Article
Herrería-Alonso, S., Suárez-González, A., Rodríguez-Pérez, M., Rodríguez-Rubio, R.F., López-García, C.
Efficient wind speed forecasting for resource-constrained sensor devices
Sensors (Switzerland), 21, 3, 2021 | DOI

Article
Herrería-Alonso, S., Suárez-González, A., Rodríguez-Pérez, M., Rodríguez-Rubio, R.F., López-García, C.
A solar altitude angle model for efficient solar energy predictions
Sensors (Switzerland), 20, 5, 2020 | DOI

Article
Herreria-Alonso, S., Rodriguez-Perez, M., Fernandez-Veiga, M., Lopez-Garcia, C.
Dynamic EEE Coalescing: Techniques and Bounds
IEEE Transactions on Green Communications and Networking, 3, 1, 2019 | DOI

Article
Herrería-Alonso, S., Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
An optimal dynamic sleeping control policy for single base stations in green cellular networks
Journal of Network and Computer Applications, 116, , 2018 | DOI

Article
Rodriguez-Perez, M., Fernandez-Veiga, M., Herreria-Alonso, S., Hmila, M., Lopez-Garcia, C.
Optimum Traffic Allocation in Bundled Energy-Efficient Ethernet Links
IEEE Systems Journal, 12, 1, 2018 | DOI

Article
Rodriguez-Perez, M., Herreria-Alonso, S., Fernandez-Veiga, M., Lopez-Garcia, C.
Delay properties of energy efficient ethernet networks
IEEE Communications Letters, 21, 10, 2017 | DOI

Article
Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., Fernández-Veiga, M., Rodríguez-Pérez, M., López-García, C.
Mining relationships in learning-oriented social networks
Computer Applications in Engineering Education, 25, 5, 2017 | DOI

Article
Herreria-Alonso, S., Rodriguez-Perez, M., Fernandez-Veiga, M., Lopez-Garcia, C.
Optimizing Dual-Mode EEE Interfaces: Deep-Sleep is Healthy
IEEE Transactions on Communications, 65, 8, 2017 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., Fernández-Veiga, M., Rodríguez-Pérez, M., López-García, C.
Mining relationships in learning-oriented social networks
Proceedings of the 2015 IEEE International Conference on Data Science and Advanced Analytics, DSAA 2015, , , 2015 | DOI

Article
Rodríguez-Pérez, M., Herrería-Alonso, S., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
An ant colonization routing algorithm to minimize network power consumption
Journal of Network and Computer Applications, 58, , 2015 | DOI

Article
Rodríguez-Pérez, M., Herrería-Alonso, S., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
A Self-Tuning Receiver-Initiated MAC protocol for wireless sensor networks
IEEE Wireless Communications Letters, 4, 6, 2015 | DOI

Article
Herreria-Alonso, S., Rodriguez-Perez, M., Fernandez-Veiga, M., Lopez-Garcia, C.
Adaptive DRX Scheme to Improve Energy Efficiency in LTE Networks with Bounded Delay
IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 33, 12, 2015 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., López-García, C., Rodríguez-Pérez, M., López-Ardao, J.C.
Using social learning in network engineering curricula
IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON, 2015-April, , 2015 | DOI

Article
Argibay-Losada, P.J., Nozhnina, K., Suárez-González, A., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
Quantitative end-to-end throughput differentiation for bulk TCP applications in the Internet
Computer Communications, 42, , 2014 | DOI

Article
Herrería-Alonso, S., Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
On the use of the doze mode to reduce power consumption in EPON systems
Journal of Lightwave Technology, 32, 2, 2014 | DOI

Article
Argibay-Losada, P.J., Nozhnina, K., Suárez-González, A., López-García, C., Fernández-Veiga, M.
Loss-based proportional fairness in multihop wireless networks
Wireless Networks, 20, 5, 2014 | DOI

Conference Paper
Pedrosa, F.F.-V., Veiga, M.F., Garcia, C.L., Gonzalez, A.S.
Decoupling losses for end-to-end bandwidth guarantees in interdomain traffic
Proceedings – 27th International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops, WAINA 2013, , , 2013 | DOI

Article
Sousa-Vieira, M.E., Suárez-González, A., Fernández-Veiga, M., López-Ardao, J.C., López-García, C.
Model selection for long-memory processes in the spectral domain
Computer Communications, 36, 13, 2013 | DOI

Conference Paper
Herrería-Alonso, S., Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
Bounded energy consumption with dynamic packet coalescing
2012 17th European Conference on Network and Optical Communications, NOC 2012, 7th Conference on Optical Cabling and Infrastructure, OC and I 2012, , , 2012 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
Enabling social learning environments at the college level: A toolbox
IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON, , , 2012 | DOI

Article
Herrería-Alonso, S., Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
Optimal configuration of Energy-Efficient Ethernet
Computer Networks, 56, 10, 2012 | DOI

Article
Rodríguez-Pérez, M., Herrería-Alonso, S., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
Improving energy efficiency in upstream EPON channels by packet coalescing
IEEE Transactions on Communications, 60, 4, 2012 | DOI

Article
Herrería-Alonso, S., Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
A GI/G/1 model for 10 Gb/s energy efficient ethernet links
IEEE Transactions on Communications, 60, 11, 2012 | DOI

Article
González-Ortega, M.A., López-Ardao, J.C., Suárez-González, A., López-García, C.
Wavelength-domain burst cloning for reducing data loss in OBS networks without wavelength-conversion capability
Transactions on emerging telecommunications technologies, 23, 3, 2012 | DOI

Conference Paper
Herrería-Alonso, S., Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
How efficient is energy-efficient ethernet?
International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops, , , 2011 | DOI

Article
Herrería-Alonso, S., Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
Opportunistic power saving algorithms for Ethernet devices
Computer Networks, 55, 9, 2011 | DOI

Article
Herrería-Alonso, S., Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
A power saving model for burst transmission in energy-efficient ethernet
IEEE Communications Letters, 15, 5, 2011 | DOI

Article
Rodríguez-Pérez, M., Herrería-Alonso, S., Fernández-Veiga, M., Lõpez-García, C.
Common problems in delay-based congestion control algorithms: A gallery of solutions
European Transactions on Telecommunications, 22, 4, 2011 | DOI

Article
Gonzalez-Ortega, M.A., Suarez-Gonzalez, A., Lopez-Ardao, J.C., Lopez-Garcia, C.
Loss differentiation in full wavelength conversion capable OBS networks by burst cloning
IEEE Communications Letters, 15, 1, 2011 | DOI

Article
Sousa-Vieira, M.E., Suárez-González, A., López-García, C., Fernández-Veiga, M., López-Ardao, J.C., Rodríguez-Rubio, R.F.
Fast simulation of self-similar and correlated processes
Mathematics and Computers in Simulation, 80, 10, 2010 | DOI

Article
González-Ortega, M.A., Suárez-González, A., López-Ardao, J.C., López-García, C.
On improving fairness and providing proportional loss differentiation in OBS networks
IEEE Communications Letters, 14, 11, 2010 | DOI

Conference Paper
González-Ortega, M., Suárez-González, A., Lopez-Ardao, J., Lopez-Garcia, C., Wu, G., Qiao, C.
Evaluation of Labeled OBS with Home Circuits
Proceedings – International Conference on Computer Communications and Networks, ICCCN, , , 2010 | DOI

Article
Rodríguez-Pérez, M., Herrería-Alonso, S., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
The persistent congestion problem of FAST-TCP: Analysis and solutions
European Transactions on Telecommunications, 21, 6, 2010 | DOI

Article
González-Ortega, M.Á., López-Ardao, J.C., Suárez-González, A., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
Loss differentiation in OBS networks with limited or no wavelength conversion
Journal of Lightwave Technology, 28, 13, 2010 | DOI

Article
Argibay-Losada, P.J., Suárez-González, A., López-García, C., Fernández-Veiga, M.
A new design for end-to-end proportional loss differentiation in IP networks
Computer Networks, 54, 9, 2010 | DOI

Article
Sousa-Vieira, M.E., Suárez-González, A., Rodríguez-Rubio, R.F., López-García, C.
Flexible adjustment of the short-term correlation of LRD M/G/8-based processes
Electronic Notes in Theoretical Computer Science, 261, C, 2010 | DOI

Article
Argibay-Losada, P.J., Suárez-González, A., López-García, C., Fernández-Veiga, M.
Flow splitting for end-to-end proportional QoS in OBS networks
IEEE Transactions on Communications, 58, 1, 2010 | DOI

Book Chapter
Argibay-Losada, P.J., Suárez-González, A., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
End-to-end proportional differentiation over OBS networks
Current Research Progress of Optical Networks, , , 2009 | DOI

Conference Paper
Rodríguez-Pérez, M., Herrería-Alonso, S., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
Improved opportunistic sleeping algorithms for LAN switches
GLOBECOM – IEEE Global Telecommunications Conference, , , 2009 | DOI

Conference Paper
Joskowicz, J., López-Ardao, J.-C., González Ortega, M.A., García, C.L.
A mathematical model for evaluating the perceptual quality of video
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 5630 LNCS, , 2009 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E., Suárez-González, A., López-Ardao, J.C., López-García, C.
Study and M/G/8-based modeling of the correlation characteristics of H.264/AVC video traffic and the SVC extension
2009 IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting, BMSB 2009, , , 2009 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.-E., Suárez-González, A., López-Ardao, J.-C., López-García, C.
Efficient on-line generation of the correlation structure of f-arima processes
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 5513 LNCS, , 2009 | DOI

Conference Paper
Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M., Herrería-Alonso, S., López-García, C.
A heuristic approach to the passive detection of Reno-like TCP flows
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 5425 LNCS, , 2009 | DOI

Article
Sousa-Vieira, M.E., Suárez-González, A., López-Ardao, J.C., López-García, C., Fernández-Veiga, M.
On improving the efficiency of an M / G / 8 generator of correlated traces
Operations Research Letters, 36, 2, 2008 | DOI

Article
González-Ortega, M.A., López-Ardao, J.C., Lopez-Garcia, C., Argibay-Losada, P., Rodríguez-Rubio, R.F., Pintild;eiro-Valladares, M.
Loss differentiation in OBS networks without wavelength-conversion capability
IEEE Communications Letters, 12, 12, 2008 | DOI

Article
Rodriguez-Perez, M., Herrería-Alonso, S., Fernández-Veiga, M., Suárez-González, A., López-García, C.
Achieving fair network equilibria with delay-based congestion control algorithms
IEEE Communications Letters, 12, 7, 2008 | DOI

Conference Paper
González-Ortega, M.A., López-Ardao, J.C., Argibay-Losada, P., Suárez-González, A., López-García, C., Fernández-Veiga, M., Rodríguez-Rubio, R.F.
End-to-end proportional loss differentiation in OBS networks
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 4982 LNCS, , 2008 | DOI

Article
González-Ortega, M.A., López-Ardao, J.C., Rodríguez-Rubio, R.F., López-García, C., Fernández-Veiga, M., Suárez-González, A.
Performance analysis of adaptive multipath load balancing in WDM-LOBS networks
Computer Communications, 30, 18, 2007 | DOI

Book Chapter
Herrería-Alonso, S., Veiga, M.F., González, A.S., Pérez, M.R., López-García, C.
The differentiated services architecture
Encyclopedia of Internet Technologies and Applications, , , 2007 | DOI

Book Chapter
Pérez, M.R., López-García, C., Herrería-Alonso, S.
Congestion control in multicast networks
Encyclopedia of Internet Technologies and Applications, , , 2007 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E., Suárez-González, A., López-Ardao, J.C., Rodríguez-Rubio, R.F., López-García, C.
Subexponential parsimonious modeling of the correlation structure of VBR video traffic
Proceedings – IEEE Symposium on Computers and Communications, , , 2007 | DOI

Article
Sousa, M.E., Suárez, A., López, J.C., López, C., Fernández, M., Rodríguez, R.F.
Application of the whittle estimator to the modeling of traffic based on the M/G/8 process
IEEE Communications Letters, 11, 10, 2007 | DOI

Article
Herrería-Alonso, S., Rodríguez-Pérez, M., Suárez-González, A., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
Improving TCP Vegas fairness in presence of backward traffic
IEEE Communications Letters, 11, 3, 2007 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E., Suárez-González, A., López-Ardao, J.C., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
On the flexibility of M/G/8 processes for modeling traffic correlations
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 4516 LNCS, , 2007 | DOI

Conference Paper
Argibay-Losada, P.J., Suárez-González, A., Fernández-Veiga, M., Rodríguez-Rubio, R., López-García, C.
Evaluation of optical burst-switching as a multiservice environment
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 4479 LNCS, , 2007 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E., Suárez-González, A., Fernández-Veiga, M., López-García, C., Rodríguez-Rubio, R.F.
A highly efficient M/G/8 generator of self-similar traces
Proceedings – Winter Simulation Conference, , , 2006 | DOI

Article
Rodríguez Pérez, M., Alonso, S.H., Veiga, M.F., García, C.L.
An adaptive multirate congestion control protocol for multicast communications
Computer Communications, 29, 12, 2006 | DOI

Article
Herrería-Alonso, S., Fernández-Veiga, M., Rodríguez-Pérez, M., Suárez-González, A., López-García, C.
Edge-to-edge proactive congestion control for aggregated traffic
Computer Communications, 29, 7, 2006 | DOI

Conference Paper
Herrería-Alonso, S., Fernández-Veiga, M., Suárez-González, A., Rodríguez-Pérez, M., López-García, C.
Fair assured services without any special support at the core
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 3976 LNCS, , 2006 | DOI

Conference Paper
Argibay-Losada, P., Suárez-González, A., Fernández-Veiga, M., Rodríguez-Rubio, R., López-García, C.
From relative to observable proportional differentiation in OBS networks
CoNEXT 2005 – Proceedings of the 2005 ACM Conference on Emerging Network Experiment and Technology, , , 2005 | DOI

Conference Paper
Rodríguez-Pérez, M., Herrería-Alonso, S., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
An auto-configurable hybrid approach to multicast congestion control
GLOBECOM – IEEE Global Telecommunications Conference, 2, , 2005 | DOI

Article
Rodrfguez-Pérez, M., Herrería-Alonso, S., Fernández-Veiga, M., Suárez-González, A., López-García, C.
A generic approach for the transmission of real time data in multicast networks
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 3262, , 2004 | DOI

Conference Paper
Herrería-Alonso, S., Suárez-González, A., Fernández-Veiga, M., Rodríguez-Rubio, R.F., López-García, C.
Improving aggregate flow control in differentiated services networks
Computer Networks, 44, 4, 2004 | DOI

Conference Paper
Herrería-Alonso, S., Fernández-Veiga, M., López-García, C., Rodríguez-Pérez, M., Suárez-González, A.
Improving fairness requirements for assured services in a differentiated services network
IEEE International Conference on Communications, 4, , 2004 | DOI

Article
Herrería-Alonso, S., Fernández-Veiga, M., Rodríguez-Pérez, M., Suárez-González, A., López-García, C.
Ping Trunking: A Vegas-like congestion control mechanism for aggregated traffic
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 3266, , 2004 | DOI

Article
Herrería-Alonso, S., Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M., Suárez-González, A., López-García, C.
Unbiased RIO: An active queue management scheme for diffiserv networks
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 3262, , 2004 | DOI

Article
Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M., Herrería-Alonso, S., Suárez-González, A., López-García, C.
A receiver based single-layer multicast congestion control protocol for multimedia streaming
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 3042, , 2004 | DOI

Conference Paper
Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M., López-García, C., López-Ardao, J.C., Herrería-Alonso, S.
An Open-Loop Multicast Layered Congestion Control Protocol for Real-Time Multimedia Transmission
Conference Record / IEEE Global Telecommunications Conference, 5, , 2003 | DOI

Article
Fernández-Veiga, M., López-García, C., López-Ardao, J.C., Suárez-González, A., Sousa-Vieira, M.E.
On the effectiveness of the many-sources asymptotic for admission control
Computer Communications, 26, 12, 2003 | DOI

Article
Herrería-Alonso, S., Suárez-González, A., Fernández-Veiga, M., Rodríguez-Rubio, R.F., López-García, C.
Simulation study of aggregate flow control to improve QoS in a differentiated services network
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2601, , 2003 | DOI

Article
Lopez-Ardao, J.C., Fernandez-Veiga, M., Rodriguez-Rubio, R.F., Lopez-Garcia, C., Suarez-Gonzalez, A., Teijeiro-Ruiz, D.
Effect of the generation of MPEG-frames within a GOP on queueing performance
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2869, , 2003 | DOI

Article
Teijeiro-Ruiz, D., López-Ardao, J.-C., Fernández-Veiga, M., López-García, C., Suárez-Gonzalez, A., Rodríguez-Rubio, R.-F., Argibay-Losada, P.
On fair bandwidth sharing with RED
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2869, , 2003 | DOI

Conference Paper
Suárez-González, A., López-Ardao, J.C., López-García, C., Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M., Sousa-Vieira, M.E.
A batch means procedure for mean value estimation of processes exhibiting long range dependence
Winter Simulation Conference Proceedings, 1, , 2002 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E., Suárez-González, A., López-García, C., Fernández-Veiga, M., López-Ardao, J.C.
A highly efficient M/G/8 model for generating self-similar traces
Winter Simulation Conference Proceedings, 2, , 2002 | DOI

Article
Suárez-González, A., López-Ardao, J.C., López-García, C., Fernández-Veiga, M., Rodríguez-Rubio, R., Sousa-Vieira, M.E.
A new heavy-tailed discrete distribution for LRD M/G/8 sample generation
Performance Evaluation, 47, 02/03/2021 0:00, 2002 | DOI

Article
Lestayo, T., Fernández, M., López, C.
Adaptive approach for FEC reliable multicast
Electronics Letters, 37, 22, 2001 | DOI

Conference Paper
Suarez-Gonzalez, Andres, Lopez-Garcia, Candido, Lopez-Ardao, Jose C., Fernandez-Veiga, Manuel
On the use of Control Variates in the simulation of medium access control protocols
Winter Simulation Conference Proceedings, 1, , 2000 | DOI

Article
López-Ardao, J.C., López-García, C., Suárez-González, A., Fernández-Veiga, M., Rodríguez-Rubio, R.
On the Use of Self-Similar Processes in Network Simulation
ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation, 10, 2, 2000 | DOI

Advanced Communication Technologies for Energy-Optimal Dense Networks
Ref.: TEC2017-85587-R
01/01/2018 – 31/12/2020 | : Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
IPs: Manuel Fernández Veiga; Cándido Antonio López García

Virtualización y federación de recursos en la Internet futura
Ref.: TEC2009-12135
01/10/2011 – 31/12/2013 | Ministerio de Ciencia e Innovación
IPs: Cándido Antonio López García

Provisión óptima de servicios a redes vehiculares en movimiento
Ref.: TSI2006-12507-C03-02
01/10/2006 – 30/09/2009 | Ministerio de Educación y Ciencia
IPs: Cándido Antonio López García

Dispositivo e método para a xestión do aforro enerxético en interfaces de rede Ethernet 802.3
P201600340 | Sergio Herrería Alonso, Miguel Rodríguez Pérez, Manuel Fernández Veiga, Cándido Antonio López García

Meu Book
01/10/2009 | Cándido Antonio López García

Diseño de una plataforma integrada de servicios de telefonía sobre IP basada en componentes de código abierto
01/10/2008 | Cándido Antonio López García

XERPA
01/07/2008 | Cándido Antonio López García