García Mateo

Catedrática

Área de Teoría do Sinal e Comunicacións
Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións

Información de contacto

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Despacho A-015

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 133
carmen.garcia@uvigo.es

Breve CV

Carmen García Mateo obtivo os títulos de Doutora e Enxeñeira de Telecomunicación pola Universidad Politécnica de Madrid en 1993 y 1987 respectivamente. É investigadora responsable do Grupo de investigación en Tecnoloxías Multimedia (GTM) do centro de investigación atlanTTic da Universidade de Vigo. Desde 1987 é profesora na Universidade de Vigo onde, na actualidade, é Catedrática no Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións. Imparte docencia na Escola de Enxeñaría de Telecomunicación na área de procesado do sinal. Foi Vicerreitora de Titulacións e Converxencia europea da Universidade de Vigo desde Xuño de 2006 a Xuño de 2010 con responsabilidade na psota en marcha das titulacións de grao e master adaptadas ao Espazo Europeo de Educación Superior. Na actualidade, é coordinadora do programa de doutorado en Tecnoloxías da Información e Comunicacións da Universidade de Vigo. As súas áreas de investigación básicas son tecnoloxía da fala en galego e castelán, segmentación de audio e recoñecemento biométrico de persoas. Realizou estancias de investigación posdoutorales na Universidad de California campus de Santa Barbara (UCSB) en 1994 , nos Laboratorios Bell (USA) 1997 e 1999, na Michigan State University (USA) en 2005, e na Universidad de Kent (UK) en 2013. É coautora de máis de 100 artigos en revistas e congresos internacionais e dirixiu 10 teses doutorais.

 

 

Resultados de investigación

Article
Campbell, E.L., Mesía, R.Y., Docío-Fernández, L., García-Mateo, C.
Paralinguistic and linguistic fluency features for Alzheimer’s disease detection
Computer Speech and Language, 68, , 2021 | DOI

Conference Paper
Figueras, S., García-Caballero, A., Garcia Mateo, C., Docio-Fernandez, L., Campbell, E.L., Perez-Schofield, B.G., Rodríguez-Liñares, L., Méndez, A.J.
CIRUSS Platform: Surgery Patient Empowerment by Stress and Anxiety Monitoring
IberSPEECH 2021, , , 2021 | DOI

Book Chapter
García-Mateo, C., Chollet, G.,
Introduction
Voice Biometrics: Technology, trust and security, , , 2021 | DOI

Book
García-Mateo, C., Chollet, G.,
Voice Biometrics: Technology, trust and security
Voice Biometrics: Technology, trust and security, , , 2021 | DOI

Book Chapter
Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., García-Mateo, C.,
Voice privacy in biometrics: Speaker de-identification
Voice Biometrics: Technology, trust and security, , , 2021 | DOI

Article
Martín, A.P., García-Mateo, C., Docío-Fernández, L., Regueira, X.L.
Study on the impact of the training corpus of the language model on the performance of a speech recognizer [Estudio sobre el impacto del corpus de entrenamiento del modelo de lenguaje en las prestaciones de un reconocedor de habla]
Procesamiento de Lenguaje Natural, 61, , 2018 | DOI

Conference Paper
Le, N., Bredin, H., Sargent, G., India, M., Lopez-Otero, P., Barras, C., Guinaudeau, C., Gravier, G., Da Fonseca, G.B., Freire, I.L., Patrocínio, Z., Guimarães, S.J.F., Martí, G., Morros, J.R., Hernando, J., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C., Meignier, S., Odobez, J.-M.
Towards large scale multimedia indexing: A case study on person discovery in broadcast news
ACM International Conference Proceeding Series, Part F130150, , 2017 | DOI

Article
Troncoso-Pastoriza, F., García-Mateo, C., Fairhurst, M.
Introducing an approach for writer recognition based on the i-vector paradigm
IET Biometrics, 6, 3, 2017 | DOI

Article
Lopez-Otero, P., Magariños, C., Docio-Fernandez, L., Rodriguez-Banga, E., Erro, D., Garcia-Mateo, C.
Influence of speaker de-identification in depression detection
IET Signal Processing, 11, 9, 2017 | DOI

Article
Magariños, C., Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Rodriguez-Banga, E., Erro, D., Garcia-Mateo, C.
Reversible speaker de-identification using pre-trained transformation functions
Computer Speech and Language, 46, , 2017 | DOI

Article
Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C.
Ensemble audio segmentation for radio and television programmes
Multimedia Tools and Applications, 76, 5, 2017 | DOI

Conference Paper
Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C.
Compensating gender variability in query-by-example search on speech using voice conversion
Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH, 2017-August, , 2017 | DOI

Conference Paper
Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Abad, A., Garcia-Mateo, C.
Depression detection using automatic transcriptions of de-identified speech
Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH, 2017-August, , 2017 | DOI

Conference Paper
Magariños, C., Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Banga, E.R., Garcia-Mateo, C., Erro, D.
Piecewise linear definition of transformation functions for speaker de-identification
2016 1st International Workshop on Sensing, Processing and Learning for Intelligent Machines, SPLINE 2016 – Proceedings, , , 2016 | DOI

Conference Paper
Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C.
Phonetic unit selection for cross-lingual query-by-example spoken term detection
2015 IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding, ASRU 2015 – Proceedings, , , 2016 | DOI

Article
Tejedor, J., Toledano, D.T., Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C.
Comparison of ALBAYZIN query-by-example spoken term detection 2012 and 2014 evaluations
Eurasip Journal on Audio, Speech, and Music Processing, 2016, 1, 2016 | DOI

Conference Paper
Cabeza, C., Garcia-Miguel, J.M., García-Mateo, C., Castro, J.L.A.
CORILSE: A Spanish sign language repository for linguistic analysis
Proceedings of the 10th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2016, , , 2016 | DOI

Article
Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C.
Finding relevant features for zero-resource query-by-example search on speech
Speech Communication, 84, , 2016 | DOI

Conference Paper
Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C.
GTM-Uvigo system for multimodal Person Discovery in Broadcast TV task at MediaEval 2016
CEUR Workshop Proceedings, 1739, , 2016 | DOI

Article
Rehm, G., Uszkoreit, H., Ananiadou, S., Bel, N., Bieleviciene, A., Borin, L., Branco, A., Budin, G., Calzolari, N., Daelemans, W., Garabík, R., Grobelnik, M., García-Mateo, C., van Genabith, J., Hajic, J., Hernáez, I., Judge, J., Koeva, S., Krek, S., Krstev, C., Lindén, K., Magnini, B., Mariani, J., McNaught, J., Melero, M., Monachini, M., Moreno, A., Odijk, J., Ogrodniczuk, M., Pezik, P., Piperidis, S., Przepiórkowski, A., Rögnvaldsson, E., Rosner, M., Pedersen, B.S., Skadina, I., De Smedt, K., Tadic, M., Thompson, P., Tufis, D., Váradi, T., Vasiljevs, A., Vider, K., Zabarskaite, J.
The strategic impact of META-NET on the regional, national and international level
Language Resources and Evaluation, 50, 2, 2016 | DOI

Conference Paper
Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C.
Better phoneme recognisers lead to better phoneme posteriorgrams for search on speech? An experimental analysis
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 10077 LNAI, , 2016 | DOI

Conference Paper
Martínez, M., Varela, R., García-Mateo, C., Rei, E.F., Calvo, A.M.
Introducing the SEA-AP: An enhanced tool for automatic prosodic analysis
Proceedings of the 10th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2016, , , 2016 | DOI

Conference Paper
Seara, R., Martinez, M., Varela, R., García-Mateo, C., Fernández-Rei, E., Regueira, X.L.
Enhanced CORILGA: Introducing the automatic phonetic alignment tool for continuous speech
Proceedings of the 10th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2016, , , 2016 | DOI

Conference Paper
Otero, P.L., Fernandez, L.D., Mateo, C.G., Maquieira, M.M., Fernandez, R.V., Rei, E.F.
SEA-AP: A segmentation and labelling tool for prosodic analysis
Dialectologia, , 2016, 2016 | DOI

Editorial
Abad, A., Ortega, A., Teixeira, A., Mateo, C.G., Martínez Hinarejos, C.D., Perdigão, F., Batista, F., Mamede, N.
Preface
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 10077 LNAI, , 2016 | DOI

Conference Paper
García-Mateo, C., Liñares, L.R.,
Speaker recognition based on a weighted acoustic discrimination
European Signal Processing Conference, , , 2015 | DOI

Article
Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C.
Assessing speaker independence on a speech-based depression level estimation system
Pattern Recognition Letters, 68, , 2015 | DOI

Article
Tejedor, J., Toledano, D.T., Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C., Cardenal, A., Echeverry-Correa, J.D., Coucheiro-Limeres, A., Olcoz, J., Miguel, A.
Spoken term detection ALBAYZIN 2014 evaluation: overview, systems, results, and discussion
Eurasip Journal on Audio, Speech, and Music Processing, 2015, 1, 2015 | DOI

Conference Paper
Lopez-Otero, P., Barros, R., Docio-Fernandez, L., González-Agulla, E., Alba-Castro, J.L., Garcia-Mateo, C.
GTM-UVigo systems for person discovery task at MediaEval 2015
CEUR Workshop Proceedings, 1436, , 2015 | DOI

Conference Paper
Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C.
GTM-UVigo systems for the query-by-example search on speech task at MediaEval 2015
CEUR Workshop Proceedings, 1436, , 2015 | DOI

Conference Paper
Rehm, G., Uszkoreit, H., Ananiadou, S., Bel, N., Bieleviciene, A., Borin, L., Branco, A., Budin, G., Calzolari, N., Daelemans, W., Garabík, R., Grobelnik, M., García-Mateo, C., Van Genabith, J., Hajic, J., Hernáez, I., Judge, J., Koeva, S., Krek, S., Krstev, C., Lindén, K., Magnini, B., Mariani, J., McNaught, J., Melero, M., Monachini, M., Moreno, A., Odijk, J., Ogrodniczuk, M., P?zik, P., Piperidis, S., Przepiórkowski, A., Rögnvaldsson, E., Rosner, M., Pedersen, B.S., Skadina, I., De Smedt, K., Tadic, M., Thompson, P., Tufis, D., Váradi, T., Vasiljevs, A., Vider, K., Zabarskaite, J.
The strategic impact of META-NET on the Regional, National and International Level
Proceedings of the 9th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2014, , , 2014 | DOI

Conference Paper
Lopez-Otero, P., Dacia-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C.
A study of acoustic features for depression detection
2nd International Workshop on Biometrics and Forensics, IWBF 2014, , , 2014 | DOI

Conference Paper
Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C.
Introducing a framework for the evaluation of music detection tools
Proceedings of the 9th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2014, , , 2014 | DOI

Conference Paper
Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C.
A novel method for selecting the number of clusters in a speaker diarization system
European Signal Processing Conference, , , 2014 | DOI

Conference Paper
Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C.
A study of acoustic features for the classification of depressed speech
2014 37th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2014 – Proceedings, , , 2014 | DOI

Conference Paper
García-Mateo, C., Cardenal, A., Regueira, X.L., Rei, E.F., Martinez, M., Seara, R., Varela, R., Basanta, N.
CORILGA: A Galician multilevel annotated speech corpus for linguistic analysis
Proceedings of the 9th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2014, , , 2014 | DOI

Article
Pinto-Coelho, L., Braga, D., Sales-Dias, M., Garcia-Mateo, C.
On the development of an automatic voice pleasantness classification and intensity estimation system
Computer Speech and Language, 27, 1, 2013 | DOI

Conference Paper
Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C.
A fishervoice-SVM language identification system
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 7243 LNAI, , 2012 | DOI

Conference Paper
Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C., Cardenal-Lopez, A.
On the influence of automatic segmentation and clustering in automatic speech recognition
Communications in Computer and Information Science, 328 CCIS, , 2012 | DOI

Conference Paper
Coelho, L., Braga, D., Sales-Dias, M., Garcia-Mateo, C.
An automatic voice pleasantness classification system based on prosodic and acoustic patterns of voice preference
Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH, , , 2011 | DOI

Conference Paper
Rodríguez-Fuentes, L.J., Penagarikano, M., Varona, A., Díez, M., Bordel, G., Martínez, D., Villalba, J., Miguel, A., Ortega, A., Lleida, E., Abad, A., Koller, O., Trancoso, I., Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C., Saeidi, R., Soufifar, M., Kinnunen, T., Svendsen, T., Fränti, P.
Multi-site heterogeneous system fusions for the Albayzin 2010 Language Recognition Evaluation
2011 IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding, ASRU 2011, Proceedings, , , 2011 | DOI

Conference Paper
Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C.
Novel strategies for reducing the false alarm rate in a speaker segmentation system
ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing – Proceedings, , , 2010 | DOI

Conference Paper
Coelho, L., Braga, D., Garcia-Mateo, C.
Kalman tracking linear predictor for vowel intelligibility enhancement on european portuguese hmm based speech synthesis
ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing – Proceedings, , , 2010 | DOI

Article
Ortega-Garcia, J., Fierrez, J., Alonso-Fernandez, F., Galbally, J., Freire, M.R., Gonzalez-Rodriguez, J., Garcia-Mateo, C., Alba-Castro, J.-L., Gonzalez-Agulla, E., Otero-Muras, E., Garcia-Salicetti, S., Allano, L., Ly-Van, B., Dorizzi, B., Kittler, J., Bourlai, T., Poh, N., Deravi, F., Ng, M.N.R., Fairhurst, M., Hennebert, J., Humm, A., Tistarelli, M., Brodo, L., Richiardi, J., Drygajlo, A., Ganster, H., Sukno, F.M., Pavani, S.-K., Frangi, A., Akarun, L., Savran, A.
The multiscenario multienvironment biosecure multimodal database (BMDB)
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 32, 6, 2010 | DOI

Conference Paper
Campillo, F., Braga, D., Mourín, A.B., Garcia-Mateo, C., Silva, P., Dias, M.S., Méndez, F.
Building high quality databases for minority languages such as Galician
Proceedings of the 7th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2010, , , 2010 | DOI

Conference Paper
Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C.
MultiBIC: An improved speaker segmentation technique for TV shows
Proceedings of the 11th Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH 2010, , , 2010 | DOI

Conference Paper
Docio-Fernandez, L., Lopez-Otero, P., Garcia-Mateo, C.
An adaptive threshold computation for unsupervised speaker segmentation
Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH, , , 2009 | DOI

Article
Argones-Rúa, E., Alba-Castro, J.L., García-Mateo, C.
On the use of quality measures in face and speaker identity verification based on video and audio streams
IET Signal Processing, 3, 4, 2009 | DOI

Article
Rúa, E.A., Bredin, H., Mateo, C.G., Chollet, G., Jiménez, D.G.
Audio-visual speech asynchrony detection using co-inertia analysis and coupled hidden markov models
Pattern Analysis and Applications, 12, 3, 2009 | DOI

Article
González-Agulla, E., Otero-Muras, E., García-Mateo, C., Alba-Castro, J.L.
A multiplatform Java wrapper for the BioAPI framework
Computer Standards and Interfaces, 31, 1, 2009 | DOI

Article
Alba-Castro, J.L., González-Jiménez, D., Argones-Rúa, E., González-Agulla, E., Otero-Muras, E., García-Mateo, C.
Pose-corrected face processing on video sequences for webcam-based remote biometric authentication
Journal of Electronic Imaging, 17, 1, 2008 | DOI

Conference Paper
Schouten, B., Tistarelli, M., Garcia-Mateo, C., Deravi, F., Meints, M.
Nineteen urgent research topics in biometrics and identity management
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 5372 LNCS, , 2008 | DOI

Conference Paper
Argones Rúa, E., Alba Castro, J.L., García Mateo, C.
Quality-based score normalization and frame selection for video-based person authentication
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 5372 LNCS, , 2008 | DOI

Conference Paper
Agulla, E.G., Rifón, L.A., Alba Castro, J.L., Mateo, C.G.
Is my student at the other side? applying biometric web authentication to elearning environments
Proceedings – The 8th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2008, , , 2008 | DOI

Conference Paper
Rúa, E.A., Castro, J.L.A., Mateo, C.G.
Quality-based score normalization for audiovisual person authentication
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 5112 LNCS, , 2008 | DOI

Conference Paper
Zeitz, C., Scheidat, T., Dittmann, J., Vielhauer, C., Agulla, E.G., Muras, E.O., Mateo, C.G., Alba Castro, J.L.
Security issues of Internet-based biometric authentication systems: Risks of Man-in-the-Middle and BioPhishing on the example of BioWebAuth
Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 6819, , 2008 | DOI

Conference Paper
Agulla, E.G., Muras, E.O., Castro, J.L.A., Mateo, C.G.
An open source Java framework for biometric Web authentication based on BioAPI
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 4693 LNAI, PART 2, 2007 | DOI

Article
Otero-Muras, E., González-Agulla, E., Alba-Castro, J.L., García-Mateo, C., Márquez-Flórez, O.W.
An open framework for distributed biometric authentication in a web environment
Annales des Telecommunications/Annals of Telecommunications, 62, 01/02/2021 0:00, 2007 | DOI

Editorial
Dorizzi, B., Garcia-Mateo, C.
Foreword: Multimodal biometrics [Éditorial: Biométrie multimodale]
Annales des Telecommunications/Annals of Telecommunications, 62, 01/02/2021 0:00, 2007 | DOI

Article
Cardenal-López, A., García-Mateo, C., Docío-Fernández, L.
Weighted Viterbi decoding strategies for distributed speech recognition over IP networks
Speech Communication, 48, 11, 2006 | DOI

Conference Paper
Conejero, D., Lounds, A., Garcia-Mateo, C., Rodríguez-Linares, L., Mochales, R., Moreno, A.
Bilingual aligned corpora for speech to speech translation for Spanish, English and Catalan
9th European Conference on Speech Communication and Technology, , , 2005 | DOI

Conference Paper
Žibert, J., Mihelic, F., Martens, J.-P., Meinedo, H., Neto, J., Docio, L., Garcia-Mateo, C., David, P., Zdansky, J., Pleva, M., Cizmar, A., Žgank, A., Kacic, Z., Teleki, C., Vicsi, K.
The COST278 broadcast news segmentation and speaker clustering evaluation – Overview, methodology, systems, results
9th European Conference on Speech Communication and Technology, , , 2005 | DOI

Conference Paper
Dieguez-Tirado, J., Garcia-Mateo, C., Cardenal-Lopez, A.
Effective topic-tree base language model adaptation
9th European Conference on Speech Communication and Technology, , , 2005 | DOI

Conference Paper
López, D.P.-P., Mateo, C.G.
Application of confidence measures for dialogue systems through the use of parallel speech recognizers
9th European Conference on Speech Communication and Technology, , , 2005 | DOI

Article
López, D.P.-P., García Mateo, C.
Topic verification for dialogue systems based on Bayesian hypothesis testing
Electronics Letters, 41, 21, 2005 | DOI

Conference Paper
Dieguez-Tirado, J., Garcia-Mateo, C., Docio-Fernandez, L., Cardenal-Lopez, A.
Adaptation strategies for the acoustic and language models in bilingual speech transcription
ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing – Proceedings, I, , 2005 | DOI

Conference Paper
Perez-Freire, L., Garcia-Mateo, C.
A multimedia approach for audio segmentation in TV broadcast news
ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing – Proceedings, 1, , 2004 | DOI

Conference Paper
Cardenal-López, A., Docío-Fernández, L., García-Mateo, C.
Soft decoding strategies for distributed speech recognition over IP networks
ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing – Proceedings, 1, , 2004 | DOI

Conference Paper
Garcia-Mateo, C., Dieguez-Tirado, J., Docio-Fernandez, L., Cardenal-Lopez, A.
Transcrigal: A bilingual system for automatic indexing of broadcast news
Proceedings of the 4th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2004, , , 2004 | DOI

Conference Paper
Vandecatseye, A., Martens, J.-P., Neto, J., Meinedo, H., Garcia-Mateo, C., Dieguez, J., Mihelic, F., Zibert, J., Nouza, J., David, P., Pleva, M., Cizmar, A., Papageorgiou, H., Alexandris, C.
The COST278 pan-European broadcast news database
Proceedings of the 4th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2004, , , 2004 | DOI

Conference Paper
González-Agulla, E., Argones-Rúa, E., García-Mateo, C., Márquez-Flórez, Ó.W.
Development and implementation of a biometric verification system for elearning platforms
IFIP Advances in Information and Communication Technology, 151, , 2004 | DOI

Article
Rodríguez-Liñares, L., García-Mateo, C.
Application of fusion techniques to speaker authentication over IP networks
IEE Proceedings: Vision, Image and Signal Processing, 150, 6, 2003 | DOI

Article
Rodríguez-Liares, L., García-Mateo, C., Luis Alba-Castro, J.
On combining classifiers for speaker authentication
Pattern Recognition, 36, 2, 2003 | DOI

Conference Paper
Docio-Ferández, L., Garcia-Mateo, C.
Distributed speech recognition over IP networks on the AURORA 3 database
7th International Conference on Spoken Language Processing, ICSLP 2002, , , 2002 | DOI

Conference Paper
Cardenal-López, A., Diéguez-Tirado, F.J., García-Mateo, C.
Fast LM look-ahead for large vocabulary continuous speech recognition using perfect hashing
ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing – Proceedings, 1, , 2002 | DOI

Conference Paper
Docío-Fernández, L., García-Mateo, C.
Acoustic modeling and training of a bilingual ASR system when a minority language is involved
Proceedings of the 3rd International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2002, , , 2002 | DOI

Article
Quercia, D., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C., Farinetti, L., De Martin, J.C.
Performance analysis of distributed speech recognition over IP networks on the Aurora database
ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing – Proceedings, 4, , 2002 | DOI

Conference Paper
Rodríguez-Liñares, L., García-Mateo, C., Alba-Castro, J.L.
Improvement of a speaker authentication system through MLP’s post-processing
Neural Networks for Signal Processing – Proceedings of the IEEE Workshop, , , 2001 | DOI

Article
Rodríguez-Liñares, L., García-Mateo, C.
Phonetically trained models for speaker recognition
Journal of the Acoustical Society of America, 109, 1, 2001 | DOI

Article
Abreu-Sernández, V., García-Mateo, C.
Adaptive multi-rate speech coder for VoIP transmission
Electronics Letters, 36, 23, 2000 | DOI

Conference Paper
Docío-Fernández, L., García-Mateo, C.
Automatic segmentation of speech based on Hidden Markov models and acoustic features
6th International Conference on Spoken Language Processing, ICSLP 2000, , , 2000 | DOI

Conference Paper
Liñares, L.R., Mateo, C.G.
Application of speaker authentication technology to a telephone dialogue system
6th International Conference on Spoken Language Processing, ICSLP 2000, , , 2000 | DOI

Conference Paper
Liñares, L.R., Mateo, C.G.
A speaker authentication module in telcorreo
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 1902, , 2000 | DOI

Conference Paper
Liñares, L.R., López, A.C., Mateo, C.G., López, D.P., Banga, E.R., Salgado, X.F.
TelCorreo: A bilingual e-mail client over the telephone
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 1902, , 2000 | DOI

Conference Paper
Garcia-Mateo, Carmen, Lee, Chin-Hui
Study on subword modeling for utterance verification in Mexican Spanish
IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding Proceedings, , , 1997 | DOI

Conference Paper
Banga, Eduardo R., Garcia-Mateo, Carmen
Shape-invariant pitch-synchronous text-to-speech conversion
ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing – Proceedings, 1, , 1995 | DOI

Conference Paper
Garcia-Mateo, Carmen, Rodriguez-Linares, Leandro
Application of a low-delay bank of filters to speech coding
IEEE Digital Signal Processing Workshop, , , 1994 | DOI

Conference Paper
Banga, E.R., Lopez-Gonzalo, E., Garcia-Mateo, C.
Text-to-speech system for Spanish with a frequency domain based prosodic modification algorithm
Proceedings – ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, 2, , 1993 | DOI

Conference Paper
Hernandez-Gomez, L.A., Casajus-Quiros, F.J., Garcia-Mateo, C., Ortega-Garcia, J.
Real-time implementation and evaluation of variable rate CELP coders
Proceedings – ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, 1, , 1991 | DOI

Conference Paper
Garcia-Mateo, C., Casajus-Quiros, F.J., Hernandez-Gomez, L.A.
Multi-band vector excitation coding of speech at 4.8 kbps
ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing – Proceedings, 1, , 1990 | DOI

Conference Paper
Casajus-Quiros, F.J., Hernandez-Gomez, L.A., Garcia-Mateo, C.
Analysis and quantization procedures for a real-time implementation of a 4.8 kb/s CELP coder
ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing – Proceedings, 1, , 1990 | DOI

Conference Paper
Hernandez-Gomez, L.A., Garcia-Mateo, Carmen, Casajus-Quiros, F.J.
Short-time synthesis procedures in vector adaptive transform coding of speech
ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing – Proceedings, 2, , 1989 | DOI

Plataforma de apoio a pacientes afectados por COVID persistente baseada en intelixencia artificial (COPERIA)
Ref.: IN852D 2021/20
01/11/2021 – 30/04/2023 | Unión Europea
IPs: Carmen García Mateo, Laura Docio Fernández

Programa de Consolidación e Estructuración de unidades de investigación competitivas – Modalidade Grupos con Potencial de Crecemento
Ref.: ED431B 2021/24
01/01/2021 – 31/12/2023 | Xunta de Galicia
IPs: Carmen García Mateo

European Language Equality
Ref.: LC-01641480 – 101018166
01/01/2021 – 30/06/2022 | Unión Europea
IPs: Carmen García Mateo

Detección multimedia y multilingüe de información sobre personas (TraceThem)
Ref.: TEC2015-65345-P
01/01/2016 – 01/01/2019 | Ministerio de Economía y Competitividad
IPs: Carmen García Mateo

Investigación avanzada en tecnologías del habla para aplicación a entornos audiovisuales de interacción hombre-maquina inclusiva (SpeechTech4All)
Ref.: TEC2012-38939-C03-01
01/01/2013 – 13/12/2015 | Ministerio de Economía y Competitividad
IPs: Carmen García Mateo

META: A Network of Excellence forging the Multilingual Europe Technology Alliance
Ref.:
01/01/2010 – 31/12/2012 | Unión Europea
IPs: Carmen García Mateo

30/01/2015 | Paula López Otero
Improved strategies for speaker segmentation and emotional state detection
Directores: Carmen García Mateo, Laura Docio
Cum Laude Mención Internacional

23/03/2012 | Luis Filipe Martins Pinto Coelho
Automatic voice pleasantness classification and intensity estimation for speech synthesis
Directores: Carmen García Mateo

07/07/2008 | Francisco Javier Diéguez Tirado
Adaptación eficiente del modelo de lenguaje para transcripción automática de voz en un entorno bilingüe
Directores: Carmen García Mateo; Antonio José Cardenal López

14/05/2008 | Enrique Argones Rúa
Robust audiovisual techniques for identity verification
Directores: Carmen García Mateo, José Luís Alba Castro

16/04/2007 | David Pérez-Piñar López
Estudio e aplicación de medidas de confianza para a mellora de sistemas de diálogo
Directores: Carmen García Mateo

Proxecto CIRUSS no marco do proxecto STARS-PCP
01/06/2020 | Carmen García Mateo

Cátedra MN en Emprendemento Tecnolóxico
13/11/2019 | Carmen García Mateo

Técnicas avanzadas de procesado de voz para a detección do deterioro cognitivo
01/11/2019 | Carmen García Mateo, Laura Docío Fernández

Informe acerca de técnicas de procesado de voz baseadas no aprendizaxe máquinas para a detección do deterioro cognitivo
05/07/2019 | Carmen García Mateo, Laura Docío Fernández

Proxecto CADELA: Computer Aided Dialog
04/03/2019 | Carmen García Mateo