Santos Domínguez

Contratado Posdoutoral

Área de Teoría do Sinal e Comunicacións
Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións

Información de contacto

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Despacho LD06

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 813 401
dsantos@gts.uvigo.es

 

Breve CV

David Santos Domínguez é Enxeñeiro de Telecomunicacións, especializado no procesamento de sinais e acústica. Desde a súa tese de Máster realizada na DTU (Dinamarca), na que estudou as “Condiciones de los músicos en el escenario” empregando espacializacións Ambisonics das salas reais e simuladas ODEON, estivo traballando nunha serie de proxectos relacionados coa acústica musical, arquitectónica e subacuática, así como con clasificadores e aprendizaxe automático para o deseño de sensores intelixentes. Realizou un Doutorado relacionado coa acústica submarina: “Metodologías de mapeo de ruido subacuático para aguas poco profundas”. Na actualidade é investigador do Grupo de Tecnoloxías Multimedia (GTM).

Investigación

Grupo de investigación

Grupo de Tecnoloxías Multimedia

 

Resultados de investigación

Article
Santos-Domínguez, D., Torres-Guijarro, S., Cardenal-López, A., Pena-Gimenez, A.
ShipsEar: An underwater vessel noise database
Applied Acoustics, 113, , 2016 | DOI

Article
Santos-Domínguez, D., Torres-Guijarro, S., Cardenal-López, A., Pena-Gimenez, A.
ShipsEar: An underwater vessel noise database
Applied Acoustics, 113, , 2016 | DOI

Conference Paper
Newell, P., Santos-Domínguez, D., Holland, K., Torres, S., Castro, S.
The relationship between subjective and objective response differences at different heights above cinema seating
Proceedings of the Institute of Acoustics, 37, , 2015 | DOI

Conference Paper
Torres-Guijarro, S., Sobreira-Seoane, M., Santos-Domínguez, D., Pena, A.
Evaluation of underwater dredging noise
42nd International Congress and Exposition on Noise Control Engineering 2013, INTER-NOISE 2013: Noise Control for Quality of Life, 6, , 2013 | DOI

Conference Paper
Torres-Guijarro, S., Sobreira-Seoane, M., Santos-Domínguez, D., Pena, A.
Evaluation of underwater dredging noise
42nd International Congress and Exposition on Noise Control Engineering 2013, INTER-NOISE 2013: Noise Control for Quality of Life, 6, , 2013 | DOI

Conference Paper
Pena, A., Santos-Dominguez, D., Sobreira-Seoane, M.
Objective and perceptual study of the sound played by a musician with a gaita (Galician bagpipes)
Proceedings of Forum Acusticum, , , 2011 | DOI