Rodríguez Banga

Profesor Titular

Área de Teoría do Sinal e Comunicacións
Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións

Información de contacto

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Despacho A-004

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 676
erbanga@gts.uvigo.es

Breve CV

Eduardo Rodríguez Banga obtivo o título de Enxeñeiro de Telecomunicación en 1990, e o de Doutor Enxeñeiro de Telecomunicación en 1996, ambos na Universidade de Vigo. Impartiu docencia na Escuela de Ingeniería de Telecomunicación desde el año 1991, como Profesor Titular desde 1997. A súa actividade docente estivo sempre ligada ao procesado do sinal e aos sistemas de comunicacións analóxicos e dixitais. Participou en distintas titulacións impartidas na Escola, incluídos Programas de Doutorado e Máster. A súa investigación estivo fundamentalmente relacionada co procesado do sinal, e especialmente co procesado de sinais de voz. Os seus traballos investigadores máis recentes gardan relación coas técnicas de Síntese de Voz e coa Tradución Automática Estatística. Foi Investigador Principal en varios proxectos de ámbito nacional e dirixiu tres teses doutorais (unha codirixida). Os resultados da súa investigación publicáronse en prestixiosas revistas e congresos internacionais.

 

 

Resultados de investigación

Conference Paper
Vazquez-Enriquez M, Alba-Castro JL, Docío-Fernández L, Rodríguez Banga E.
Isolated sign language recognition with multi-scale spatial-temporal graph convolutional networks
IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops, , , 2021 | DOI

Article
Magariños, C., Erro, D., Banga, E.R.
Language-independent acoustic cloning of HTS voices
Computer Speech and Language, 55, , 2019 | DOI

Article
Lopez-Otero, P., Magariños, C., Docio-Fernandez, L., Rodriguez-Banga, E., Erro, D., Garcia-Mateo, C.
Influence of speaker de-identification in depression detection
IET Signal Processing, 11, 9, 2017 | DOI

Article
Magariños, C., Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Rodriguez-Banga, E., Erro, D., Garcia-Mateo, C.
Reversible speaker de-identification using pre-trained transformation functions
Computer Speech and Language, 46, , 2017 | DOI

Conference Paper
Magariños, C., Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Banga, E.R., Garcia-Mateo, C., Erro, D.
Piecewise linear definition of transformation functions for speaker de-identification
2016 1st International Workshop on Sensing, Processing and Learning for Intelligent Machines, SPLINE 2016 – Proceedings, , , 2016 | DOI

Conference Paper
Magariños, C., Erro, D., Banga, E.R.
Language-independent acoustic cloning of HTS voices: A preliminary study
ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing – Proceedings, 2016-May, , 2016 | DOI

Conference Paper
Magariños, C., Erro, D., Lopez-Otero, P., Banga, E.R.
Language-independent acoustic cloning of HTS voices: An objective evaluation
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 10077 LNAI, , 2016 | DOI

Conference Paper
Adell, J., Bonafonte, A., Cardenal, A., Ruiz, M., Fonollosa, J.A.R., Moreno, A., Navas, E., Banga, E.R.
The BUCEADOR multi-language search engine for digital libraries
Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2012, , , 2012 | DOI

Article
Campillo, F., Banga, E.R.
Multiple f0 contour parallel Viterbi search for unit selection speech synthesis
Electronics Letters, 47, 16, 2011 | DOI

Article
Campillo, F., Nozhov, I., Banga, E.R.
Segmentwise unit selection
Electronics Letters, 47, 9, 2011 | DOI

Article
de Gispert, A., Iglesias, G., Blackwood, G., Banga, E.R., Byrne, W.
Hierarchical phrase-based translation with weighted finite-state transducers and shallow-n grammars
Computational Linguistics, 36, 3, 2010 | DOI

Article
Díaz, F.C., van Santen, J., Banga, E.R.
Integrating phrasing and intonation modelling using syntactic and morphosyntactic information
Speech Communication, 51, 5, 2009 | DOI

Conference Paper
Iglesias, G., De Gispert, A., Banga, E.R., Byrne, W.
Rule filtering by pattern for efficient hierarchical translation
EACL 2009 – 12th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics, Proceedings, , , 2009 | DOI

Conference Paper
Iglesias, G., De Gispert, A., Banga, E.R., Byrne, W.
Hierarchical phrase-based translation with weighted finite state transducers
NAACL HLT 2009 – Human Language Technologies: The 2009 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics, Proceedings of the Conference, , , 2009 | DOI

Conference Paper
Kotnik, B., Sendorek, P., Astrov, S., Koc, T., Ciloglu, T., Fernández, L.D., Banga, E.R., Höge, H., Kacic, Z.
Evaluation of voice activity and voicing detection
Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH, , , 2008 | DOI

Article
González González, M., Rodríguez Banga, E., Campillo Díaz, F., Méndez Pazó, F., Rodríguez Liñares, L., Iglesias Iglesias, G.
Specific features of the Galician language and implications for speech technology development
Speech Communication, 50, 11/12/2021 0:00, 2008 | DOI

Article
Campillo, F., Van Santen, J., Banga, E.R.
Combining phrasing and unit selection in intonation modelling
Electronics Letters, 44, 7, 2008 | DOI

Conference Paper
Campillo, F., Van Santen, J., Banga, E.R.
A model for the f0 reset in corpus-based intonation approaches
INTERSPEECH 2006 and 9th International Conference on Spoken Language Processing, INTERSPEECH 2006 – ICSLP, 5, , 2006 | DOI

Article
Campillo Díaz, F., Rodríguez Banga, E.
A method for combining intonation modelling and speech unit selection in corpus-based speech synthesis systems
Speech Communication, 48, 8, 2006 | DOI

Conference Paper
Campillo Díaz, F., Alba, J.L., Rodríguez Banga, E.
A neural network approach for the design of the target cost function in unit-selection speech synthesis
9th European Conference on Speech Communication and Technology, , , 2005 | DOI

Conference Paper
Pereiro, L.S., Ínsua, A.M., Pazó, F.M., Díaz, F.C., Banga, E.R.
A Galician textual corpus for morphosyntactic tagging with application to text-to-speech synthesis
Proceedings of the 4th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2004, , , 2004 | DOI

Conference Paper
Díaz, F.C., Banga, E.R.
On the design of cost functions for unit-selection speech synthesis
EUROSPEECH 2003 – 8th European Conference on Speech Communication and Technology, , , 2003 | DOI

Conference Paper
Campillo-Díaz, F., Banga, E.R.
Combined prosody and candidate unit selections for corpus-based text-to-speech systems
7th International Conference on Spoken Language Processing, ICSLP 2002, , , 2002 | DOI

Conference Paper
Bailly, G., Banga, E.R., Monaghan, A., Rank, E.
The Cost258 signal generation test array
2nd International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2000, , , 2000 | DOI

Conference Paper
Fernández-Salgado, X., Banga, E.R.
A hierarchical intonation model for synthesising f0 contours in Galician language
6th International Conference on Spoken Language Processing, ICSLP 2000, , , 2000 | DOI

Conference Paper
Liñares, L.R., López, A.C., Mateo, C.G., López, D.P., Banga, E.R., Salgado, X.F.
TelCorreo: A bilingual e-mail client over the telephone
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 1902, , 2000 | DOI

Conference Paper
Banga, Eduardo R., Garcia-Mateo, Carmen
Shape-invariant pitch-synchronous text-to-speech conversion
ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing – Proceedings, 1, , 1995 | DOI

Conference Paper
Banga, E.R., Lopez-Gonzalo, E., Garcia-Mateo, C.
Text-to-speech system for Spanish with a frequency domain based prosodic modification algorithm
Proceedings – ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, 2, , 1993 | DOI

Búsqueda de información en contenidos audiovisuales plurilingües (BUCEADOR)
Ref.: TEC2009-14094-C04-04
01/01/2010 – 31/12/2012 | Ministerio de Ciencia e Innovación
IPs: Eduardo Rodríguez Banga

23/05/2019 | María del Carmen Magariños Iglesias
Personalización de voz e desidentificación de locutor en sistemas de procesamento de voz
Directores: Eduardo Rodríguez Banga, Daniel Erro Eslava
Cum Laude Mención Internacional