Sousa Vieira

Profesora Contratada Doutora

Área de Enxeñaría Telemática
Departamento de Enxeñaría Telemática

Información de contacto

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Despacho B-204

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 813 472
estela.sousa@det.uvigo.es

Breve CV

Estela Sousa Vieira é Enxeñeira de Telecomunicación (1998) e Doutora Enxeñeira de Telecomunicación (2008) pola Universidade de Vigo. Na actualidade é Profesora Contratada Doutora do Departamento de Enxeñaría Telemática da Universidade de Vigo. As súas principais liñas e intereses de investigación focalízanse na modelaxe, a simulación e a avaliación na modelaxe, a simulación e a avaliación de prestacións de redes de comunicacións. Tamén na tecnoloxía e innovación en educación, analíticas de aprendizaxe e sistemas intelixentes.

 

Investigación

Grupo de investigación

Laboratorio de Redes

 

Resultados de investigación

Article
Sousa-Vieira, M.E., Ferrero-Castro, D., López-Ardao, J.C.,
Design, development and use of a digital badges system in higher education
Applied Sciences (Switzerland), 12, 1, 2022 | DOI

Review
López-Ardao, J.C., Rodríguez-Rubio, R.F., Suárez-González, A., Rodríguez-Pérez, M., Sousa-Vieira, M.E.,
Current trends on green wireless sensor networks
Sensors, 21, 13, 2021 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E., Ferreira-Pires, O., López-Ardao, J.C., Fernández-Veiga, M.,
Participation in Asynchronous Online Forums for Prediction of Learning Performance
Communications in Computer and Information Science, 1473 CCIS, , 2021 | DOI

Article
Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., Fernández-Veiga, M., Ferreira-Pires, O.
The interplay between gamification and network structure in social learning environments: A case study
Computer Applications in Engineering Education, 28, 4, 2020 | DOI

Conference Paper
Ferreira-Pires, O., Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., Fernández-Veiga, M.
Studying Relationships Between Network Structure in Educational Forums and Students’ Performance
Communications in Computer and Information Science, 1220, , 2020 | DOI

Conference Paper
Ferreira-Pires, O., Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., Fernández-Veiga, M.
An assessment of statistical classification for socially oriented learning methodologies
CSEDU 2020 – Proceedings of the 12th International Conference on Computer Supported Education, 2, , 2020 | DOI

Conference Paper
Ferreira-Pires, O., Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., Fernández-Veiga, M.
Investigating interaction patterns in educational forums: A social networks analysis approach
CSEDU 2019 – Proceedings of the 11th International Conference on Computer Supported Education, 2, , 2019 | DOI

Article
Sousa-Vieira, M.E.
A graphical tool for modeling correlated video traffic
Computer Applications in Engineering Education, 26, 6, 2018 | DOI

Article
Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., Fernández-Veiga, M., Ferreira-Pires, O., Rodríguez-Pérez, M., Rodríguez-Rubio, R.F.
Prediction of learning success/failure via pace of events in a social learning network platform
Computer Applications in Engineering Education, 26, 6, 2018 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., Fernández-Veiga, M.
The network structure of interactions in online social learning environments
Communications in Computer and Information Science, 865, , 2018 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., Fernández-Veiga, M., Ferreira-Pires, O., Rodríguez-Pérez, M.
Prediction of learning success via rate of events in social networks for education
CSEDU 2018 – Proceedings of the 10th International Conference on Computer Supported Education, 1, , 2018 | DOI

Article
Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., Fernández-Veiga, M., Rodríguez-Pérez, M., López-García, C.
Mining relationships in learning-oriented social networks
Computer Applications in Engineering Education, 25, 5, 2017 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., Fernández-Veiga, M.
Characterizing social interactions in online social networks: The case of university students
CSEDU 2017 – Proceedings of the 9th International Conference on Computer Supported Education, 2, , 2017 | DOI

Review
Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., Fernández-Veiga, M., Rodríguez-Pérez, M., Herrería-Alonso, S.
An open-source platform for using gamification and social learning methodologies in engineering education: Design and experience
Computer Applications in Engineering Education, 24, 5, 2016 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., Fernández-Veiga, M., Rodríguez-Pérez, M., López-García, C.
Mining relationships in learning-oriented social networks
Proceedings of the 2015 IEEE International Conference on Data Science and Advanced Analytics, DSAA 2015, , , 2015 | DOI

Article
Sousa-Vieira, M.E.
Using the Whittle estimator for VBR video traffic model selection in the spectral domain
Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, 26, 5, 2015 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., López-García, C., Rodríguez-Pérez, M., López-Ardao, J.C.
Using social learning in network engineering curricula
IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON, 2015-April, , 2015 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E.
On modeling 3-D video traffic
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 7732 LNCS, PART 1, 2013 | DOI

Article
Sousa-Vieira, M.E., Suárez-González, A., Fernández-Veiga, M., López-Ardao, J.C., López-García, C.
Model selection for long-memory processes in the spectral domain
Computer Communications, 36, 13, 2013 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M.
SocialWire: Social software for informal learning
Proceedings of IDEE 2013: 2nd International Workshop on Interaction Design in Educational Environments – In Conjunction with the 15th Int. Conference on Enterprise Information Systems, ICEIS 2013, , , 2013 | DOI

Article
Sousa-Vieira, M.-E.
Efficient online generation of the correlation structure of the fGn process
Journal of Simulation, 7, 2, 2013 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
Enabling social learning environments at the college level: A toolbox
IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON, , , 2012 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E.
Analysis of the distribution of the statistic of a test for discriminating correlated processes
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 6869 LNCS, , 2011 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.-E.
Suitability of the M/G/8 process for modeling scalable H.264 video traffic
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 6751 LNCS, , 2011 | DOI

Article
Sousa-Vieira, M.E., Suárez-González, A., López-García, C., Fernández-Veiga, M., López-Ardao, J.C., Rodríguez-Rubio, R.F.
Fast simulation of self-similar and correlated processes
Mathematics and Computers in Simulation, 80, 10, 2010 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E.
A video traffic modeling tool for simulation-based performance evaluation studies
4th International Conference on Signal Processing and Communication Systems, ICSPCS’2010 – Proceedings, , , 2010 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.-E.
Robustness of the whittle estimator applied to non-Gaussian long-range dependent processes
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 6148 LNCS, , 2010 | DOI

Article
Sousa-Vieira, M.E., Suárez-González, A., Rodríguez-Rubio, R.F., López-García, C.
Flexible adjustment of the short-term correlation of LRD M/G/8-based processes
Electronic Notes in Theoretical Computer Science, 261, C, 2010 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E., Suárez-González, A., López-Ardao, J.C., López-García, C.
Study and M/G/8-based modeling of the correlation characteristics of H.264/AVC video traffic and the SVC extension
2009 IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting, BMSB 2009, , , 2009 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.-E., Suárez-González, A., López-Ardao, J.-C., López-García, C.
Efficient on-line generation of the correlation structure of f-arima processes
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 5513 LNCS, , 2009 | DOI

Article
Sousa-Vieira, M.E., Suárez-González, A., López-Ardao, J.C., López-García, C., Fernández-Veiga, M.
On improving the efficiency of an M / G / 8 generator of correlated traces
Operations Research Letters, 36, 2, 2008 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.-E., Suárez-González, A.
Using the whittle estimator for the selection of an autocorrelation function family
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 5055 LNCS, , 2008 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., Rodríguez-Rubio, R.F.
A new model for MPEG video traffic at the frame level using self-similar processes
Simulation Series, , , 2007 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E.
Mixed modeling of the correlation structure of video traffic
Proceedings of ASMTA 2007: 14th International Conference on Analytical and Stochastic Modelling Techniques and Applications, , , 2007 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E., Suárez-González, A., López-Ardao, J.C., Rodríguez-Rubio, R.F., López-García, C.
Subexponential parsimonious modeling of the correlation structure of VBR video traffic
Proceedings – IEEE Symposium on Computers and Communications, , , 2007 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E., Suárez-González, A., López-Ardao, J.C., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
On the flexibility of M/G/8 processes for modeling traffic correlations
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 4516 LNCS, , 2007 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E., Suárez-González, A., Fernández-Veiga, M., López-García, C., Rodríguez-Rubio, R.F.
A highly efficient M/G/8 generator of self-similar traces
Proceedings – Winter Simulation Conference, , , 2006 | DOI

Article
Fernández-Veiga, M., López-García, C., López-Ardao, J.C., Suárez-González, A., Sousa-Vieira, M.E.
On the effectiveness of the many-sources asymptotic for admission control
Computer Communications, 26, 12, 2003 | DOI

Conference Paper
Suárez-González, A., López-Ardao, J.C., López-García, C., Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M., Sousa-Vieira, M.E.
A batch means procedure for mean value estimation of processes exhibiting long range dependence
Winter Simulation Conference Proceedings, 1, , 2002 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E., Suárez-González, A., López-García, C., Fernández-Veiga, M., López-Ardao, J.C.
A highly efficient M/G/8 model for generating self-similar traces
Winter Simulation Conference Proceedings, 2, , 2002 | DOI

Article
Suárez-González, A., López-Ardao, J.C., López-García, C., Fernández-Veiga, M., Rodríguez-Rubio, R., Sousa-Vieira, M.E.
A new heavy-tailed discrete distribution for LRD M/G/8 sample generation
Performance Evaluation, 47, 02/03/2021 0:00, 2002 | DOI