Mikic Fonte

Profesor Contratado Doutor

Área de Enxeñaría Telemática
Departamento de Enxeñaría Telemática

Información de contacto

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Despacho B-108

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 813 461
mikic@gist.uvigo.es

Breve CV

Fernando A. Mikic é Enxeñeiro de Telecomunicación coa especialidade de Telemática desde o ano 2001 e Doutor Enxeñeiro de Telecomunicación desde o ano 2010, ambos pola Universidade de Vigo. Desde xuño de 2001 ata febreiro de 2012 ocupou diferentes postos de profesor no Departamento de Enxeñaría Telemática da Escola de Enxeñaría de Telecomunicación de Vigo. A partir de outubro de 2014 ocupa o posto de Profesor Contratado Doutor interino a tempo completo na mesma escola. O seu tema principal de investigación dos últimos anos foi a aplicación de tecnoloxías do ámbito da web, a intelixencia artificial, a semántica, e os recomendadores sociais, en maior medida a temas relacionados coa aprendizaxe electrónica. Participou nun número considerable de proxectos de investigación (tanto de convocatorias públicas como privadas), no ámbito autonómico, nacional e internacional. É autor de varios artigos publicados en revistas indexadas no JCR-ISI, así como en gran cantidade de congresos internacionais. Ademais, publicou libros relacionados coa docencia que foi impartindo ao longo destes anos.

 

 

Resultados de investigación

Review
Caeiro-Rodríguez, M., Otero-González, I., Mikic-Fonte, F.A., Llamas-Nistal, M.
A systematic review of commercial smart gloves: Current status and applications
Sensors, 21, 8, 2021 | DOI

Article
Caeiro-Rodriguez, M., Manso-Vazquez, M., Mikic-Fonte, F.A., Llamas-Nistal, M., Fernandez-Iglesias, M.J., Tsalapatas, H., Heidmann, O., De Carvalho, C.V., Jesmin, T., Terasmaa, J., Sorensen, L.T.
Teaching Soft Skills in Engineering Education: An European Perspective
IEEE Access, 9, , 2021 | DOI

Conference Paper
Llamas-Nistal, M., Mikic-Fonte, F.A., Caeiro-Rodriguez, M., Liz-Dominguez, M.,
Teaching during the COVID-19 pandemic as an opportunity to change the education of the future
SIIE 2021 – 2021 International Symposium on Computers in Education, , , 2021 | DOI

Conference Paper
Caeiro-Rodriguez, M., Manso-Vazquez, M., Llamas-Nistal, M., Mikic Fonte, F.A., Fernandez-Iglesias, M.J., Tsalapata, H., Heidmann, O., Vaz-De-Carvalho, C., Jesmin, T., Terasmaa, J., Tolstrup, L.,
A collaborative city-based game to support soft skills development in engineering and economics
SIIE 2021 – 2021 International Symposium on Computers in Education, , , 2021 | DOI

Conference Paper
Caeiro-Rodriguez, M., Llamas-Nistal, M., Mikic Fonte, F.A., Fernandez-Iglesias, M.J., Tsalapata, H., Heidmann, O., Lorenzo Rial, M.A., Jesmin, T., Terasmaa, J.,
A Virtual Environment to Support Digital Education Readiness and Creative Skills
SIIE 2021 – 2021 International Symposium on Computers in Education, , , 2021 | DOI

Conference Paper
Llamas-Nistal, M., Mikic-Fonte, F.A., Caeiro-Rodriguez, M., Liz-Dominguez, M.,
BeA (Blended e-Assessment): Adapting to the COVID-19 world
IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON, 2021-April, , 2021 | DOI

Conference Paper
Liz-Domínguez, M., Caeiro-Rodríguez, M., Llamas-Nistal, M., Mikic-Fonte, F.,
Monitoring students’ self-regulation as a basis for an early warning system
CEUR Workshop Proceedings, 3029, , 2021 | DOI

Article
Elsayed, A.A., Caeiro-Rodriguez, M., Mikic-Fonte, F.A., Llamas-Nistal, M.,
A Novel Method to Measure Self-Regulated Learning Based on Social Media
IEEE Access, 9, , 2021 | DOI

Conference Paper
Geddawy, Y.E., Mikic-Fonte, F., Llamas-Nistal, M., Caeiro-Rodriguez, M.
A review of personal teaching environments to support teaching activities
IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON, 2020-April, , 2020 | DOI

Conference Paper
Mikic-Fonte, F., Llamas-Nistal, M., Caeiro-Rodriguez, M., Liz-Dominguez, M.
A Gamification Module for BeA Platform
Proceedings – Frontiers in Education Conference, FIE, 2020-October, , 2020 | DOI

Conference Paper
Geddawy, Y.E., Mikic-Fonte, F., Llamas-Nistal, M., Caeiro-Rodriguez, M.
Adaptive Multi-Agent Assisting Framework for a Personal Teaching Environment
Proceedings – Frontiers in Education Conference, FIE, 2019-October, , 2019 | DOI

Conference Paper
Liz-Dominguez, M., Mikic-Fonte, F., Llamas-Nistal, M., Caeiro-Rodriguez, M., Castro, M.
Analyzing Student Interactions with Online Learning Contents in a Flipped Classroom Setting
Proceedings – Frontiers in Education Conference, FIE, 2019-October, , 2019 | DOI

Conference Paper
Mikic Fonte, F.A., Domínguez, M.L., Nistal, M.L., Rodríguez, M.C.
Work-in-progress: QMSFC: A system for encouraging the active participation of students in flipped classroom
IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON, April-2019, , 2019 | DOI

Conference Paper
Mikic-Fonte, F.A., Llamas-Nistal, M., Caeiro-Rodriguez, M.
Using a Chatterbot as a FAQ Assistant in a Course about Computers Architecture
Proceedings – Frontiers in Education Conference, FIE, 2018-October, , 2019 | DOI

Article
Llamas-Nistal, M., Mikic-Fonte, F.A., Caeiro-Rodriguez, M., Liz-Dominguez, M.
Supporting intensive continuous assessment with BeA in a flipped classroom experience
IEEE Access, 7, , 2019 | DOI

Conference Paper
Liz-Domínguez, M., Caeiro-Rodríguez, M., Llamas-Nistal, M., Mikic-Fonte, F.
Predictors and early warning systems in higher education — A systematic literature review
CEUR Workshop Proceedings, 2415, , 2019 | DOI

Review
Liz-Domínguez, M., Caeiro-Rodríguez, M., Llamas-Nistal, M., Mikic-Fonte, F.A.
Systematic literature review of predictive analysis tools in higher education
Applied Sciences (Switzerland), 9, 24, 2019 | DOI

Conference Paper
Mikic Fonte, F.A., Nistal, M.L., Tato, J.G., Rodriguez, M.C.
Introducing a professor assistant system for supporting handwriting exams assessment
EDUNINE 2018 – 2nd IEEE World Engineering Education Conference: The Role of Professional Associations in Contemporaneous Engineer Careers, Proceedings, , , 2018 | DOI

Conference Paper
Liz-Domínguez, M., Llamas-Nistal, M., Caeiro-Rodríguez, M., Mikic-Fonte, F.
Learning analytics to improve the effectiveness of continuous assessment
CEUR Workshop Proceedings, 2188, , 2018 | DOI

Conference Paper
Llamas-Nistal, M., Mikic-Fonte, F.A.
Multiplatform development of audiovisual open educational resources for a blended flipped classroom experience
IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON, , , 2017 | DOI

Conference Paper
Llamas Nistal, M., Mikic Fonte, F.A., Caeiro Rodríguez, M., Queipo Pardo, A.
Personalization and distribution of exams with Blended e-Assessment (BeA) [Personalización y distribución de exámenes con BeA]
Proceedings of the LACCEI international Multi-conference for Engineering, Education and Technology, 2017-July, , 2017 | DOI

Conference Paper
Caeiro-Rodríguez, M., Llamas-Nistal, M., Mikic-Fonte, F.
Introducing BeA into Self-Regulated Learning to provide Formative Assessment support
Proceedings – Frontiers in Education Conference, FIE, 2016-November, , 2016 | DOI

Conference Paper
Llamas-Nistal, M., Mikic-Fonte, F.A., Santos-Gago, J.M., Álvarez-Sabucedo, L.M.
Update of a course about computer architecture in the first year of a degree in engineering (Work in progress)
Proceedings of 2016 Technologies Applied to Electronics Teaching, TAEE 2016, , , 2016 | DOI

Conference Paper
Caeiro-Rodríguez, M., Llamas-Nistal, M., Fernández-Iglesias, M., Mikic-Fonte, F., Lama-Penín, M.
Supporting real open educational resources in Edu-AREA: Different views about open educational resources
Proceedings – Frontiers in Education Conference, FIE, 2015, , 2015 | DOI

Article
Llamas-Nistal, M., Mikic-Fonte, F.A.
Generating OER by recording lectures: A case study
IEEE Transactions on Education, 57, 4, 2014 | DOI

Conference Paper
Gonzílez-Tato, J., Llamas-Nistal, M., Caeiro-Rodríguez, M., Mikic-Fonte, F.A.
Web-based audience response system using the educational platform called BeA
Journal of Research and Practice in Information Technology, 45, 03/04/2021 0:00, 2013 | DOI

Article
Llamas-Nistal, M., Fernández-Iglesias, M.J., González-Tato, J., Mikic-Fonte, F.A.
Blended e-assessment: Migrating classical exams to the digital world
Computers and Education, 62, , 2013 | DOI

Article
Mikic Fonte, F.A., Burguillo, J.C., Nistal, M.L.
An intelligent tutoring module controlled by BDI agents for an e-learning platform
Expert Systems with Applications, 39, 8, 2012 | DOI

Review
Santos Gago, J.M., Álvarez Sabucedo, L.M., Fernández Iglesias, M.J., Míguez Pérez, R., Alonso Roris, V.M., Mikic Fonte, F.
Design of a semantic framework for contextualized retrieval of scientific documents in the health domain [Diseño de un marco semántico para la recuperación contextualizada de documentos científicos en el ámbito sanitario]
Nutricion Hospitalaria, 27, SUPPL. 2, 2012 | DOI

Article
Mikic Fonte, F.A., Burguillo, J.C., Nistal, M.L.
An intelligent tutoring module controlled by BDI agents for an e-learning platform
Expert Systems with Applications, 39, 8, 2012 | DOI

Article
Míguez Pérez, R., Santos Gago, J.M., Alonso Rorís, V.M., Álvarez Sabucedo, L.M., Mikic Fonte, F.A.
Linked data as a too in the nutrition domain [Linked data como herramienta en el ámbito de la nutrición]
Nutricion Hospitalaria, 27, 2, 2012 | DOI

Conference Paper
Peleteiro, A., Rey-López, M., Martín-Pernas, J.A., Burguillo, J.C., Mikic-Fonte, F.A.
TAGGEMENDOR: Relating multimedia using folksonomies
Digest of Technical Papers – IEEE International Conference on Consumer Electronics, , , 2011 | DOI

Conference Paper
Costa-Montenegro, E., Barragáns-Martínez, A.B., Rey-López, M., Mikic-Fonte, F.A., Peleteiro-Ramallo, A.
Which App? A recommender system of applications in markets by monitoring users’ interaction
Digest of Technical Papers – IEEE International Conference on Consumer Electronics, , , 2011 | DOI

Conference Paper
Rey-López, M., Barragáns-Martínez, A.B., Peleteiro, A., Mikic-Fonte, F.A., Burguillo, J.C.
moreTourism: Mobile recommendations for tourism
Digest of Technical Papers – IEEE International Conference on Consumer Electronics, , , 2011 | DOI

Conference Paper
Peleteiro, A., Rey-López, M., Martín-Pernas, J.A., Burguillo, J.C., Mikic-Fonte, F.A.
TAGGEMENDOR: Relating multimedia using folksonomies
Digest of Technical Papers – IEEE International Conference on Consumer Electronics, , , 2011 | DOI

Conference Paper
Costa-Montenegro, E., Barragáns-Martínez, A.B., Rey-López, M., Mikic-Fonte, F.A., Peleteiro-Ramallo, A.
Which App? A recommender system of applications in markets by monitoring users’ interaction
Digest of Technical Papers – IEEE International Conference on Consumer Electronics, , , 2011 | DOI

Conference Paper
Rey-López, M., Barragáns-Martínez, A.B., Peleteiro, A., Mikic-Fonte, F.A., Burguillo, J.C.
moreTourism: Mobile recommendations for tourism
Digest of Technical Papers – IEEE International Conference on Consumer Electronics, , , 2011 | DOI

Conference Paper
Rey-López, M., Mikic-Fonte, F.A., Peleteiro, A.M., Burguillo, J.C., Barragáns-Martínez, A.B.
L4F: A P2P its for recommending additional learning contents by means of folksonomies
ICEIS 2010 – Proceedings of the 12th International Conference on Enterprise Information Systems, 4 SAIC, , 2010 | DOI

Conference Paper
Mikic-Fonte, F.A., Burguillo-Rial, J.C., Llamas-Nistal, M., Fernández-Hermida, D.
A BDI-based intelligent tutoring module for the e-learning platform INES
Proceedings – Frontiers in Education Conference, FIE, , , 2010 | DOI

Article
Barragáns-Martínez, A.B., Costa-Montenegro, E., Burguillo, J.C., Rey-López, M., Mikic-Fonte, F.A., Peleteiro, A.
A hybrid content-based and item-based collaborative filtering approach to recommend TV programs enhanced with singular value decomposition
Information Sciences, 180, 22, 2010 | DOI

Article
Barragáns Martínez, A.B., Rey López, M., Costa Montenegro, E., Mikic Fonte, F.A., Burguillo, J.C., Peleteiro, A.
Exploiting social tagging in a Web 2.0 recommender system
IEEE Internet Computing, 14, 6, 2010 | DOI

Conference Paper
Rey-López, M., Mikic-Fonte, F.A., Peleteiro, A.M., Burguillo, J.C., Barragáns-Martínez, A.B.
L4F: A P2P its for recommending additional learning contents by means of folksonomies
ICEIS 2010 – Proceedings of the 12th International Conference on Enterprise Information Systems, 4 SAIC, , 2010 | DOI

Conference Paper
Mikic-Fonte, F.A., Burguillo-Rial, J.C., Llamas-Nistal, M., Fernández-Hermida, D.
A BDI-based intelligent tutoring module for the e-learning platform INES
Proceedings – Frontiers in Education Conference, FIE, , , 2010 | DOI

Article
Barragáns-Martínez, A.B., Costa-Montenegro, E., Burguillo, J.C., Rey-López, M., Mikic-Fonte, F.A., Peleteiro, A.
A hybrid content-based and item-based collaborative filtering approach to recommend TV programs enhanced with singular value decomposition
Information Sciences, 180, 22, 2010 | DOI

Article
Barragáns Martínez, A.B., Rey López, M., Costa Montenegro, E., Mikic Fonte, F.A., Burguillo, J.C., Peleteiro, A.
Exploiting social tagging in a Web 2.0 recommender system
IEEE Internet Computing, 14, 6, 2010 | DOI

Article
Mikic Fonte, F.A., Burguillo Rial, J.C., Llamas Nistal, M.
TQ-Bot: An AIML-based tutor and evaluator bot
Journal of Universal Computer Science, 15, 7, 2009 | DOI

Conference Paper
Mikic Fonte, F.A., Rial, J.C.B., Llamas-Nistal, M., Hermida, D.F.
Using semantics in INES, an intelligent educational system
Proceedings – Frontiers in Education Conference, FIE, , , 2009 | DOI

Article
Mikic Fonte, F.A., Burguillo Rial, J.C., Llamas Nistal, M.
TQ-Bot: An AIML-based tutor and evaluator bot
Journal of Universal Computer Science, 15, 7, 2009 | DOI