Martín Rodríguez

Profesor Titular

Área de Teoría do Sinal e Comunicacións
Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións

Información de contacto

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Despacho A-506

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 151
fmartin@uvigo.es

Breve CV

Enxeñeiro de Telecomunicación (1993) e Doutor Enxeñeiro (1999), ambos títulos concedidos pola Universidade de Vigo. Profesor Titular da EET de Vigo na actualidade (antes, profesor na Facultade de Informática de A Coruña). Durante a súa carreira profesional realizou unha estadía de investigación no NIST (National Institute of Standards and Technology) en Maryland (USA), en 1997. Como resultado da súa actividade investigadora participou en sete proxectos de financiación pública (Universidade, Xunta, CEE) e en dezasete accións de transferencia de tecnoloxía (proxectos con empresas). Respecto á temática dos proxectos realizados, a maioría céntranse no procesado da imaxe (análise de imaxe e visión artificial) aínda que tamén existen proxectos relacionados con redes de datos e telefonía. Publicou 8 artigos en revistas internacionais, outros 30 artigos en congresos internacionais e 37 artigos en congresos nacionais. Dirixiu 96 proyectos fin de carreira, 70 deles foron calificados con Matrícula de Honra, 23 con Sobresaínte e 3 con Notable.

 

 

Resultados de investigación

Article
Vilas, C., Antelo, L.T., Martin-Rodriguez, F., Morales, X., Perez-Martin, R.I., Alonso, A.A., Valeiras, J., Abad, E., Quinzan, M., Barral-Martinez, M.
Use of computer vision onboard fishing vessels to quantify catches: The iObserver
Marine Policy, 116, , 2020 | DOI

Conference Paper
Martín-Rodríguez, F.
Automatic optical reading of passport information
Proceedings – International Carnahan Conference on Security Technology, 2014-October, October, 2014 | DOI

Conference Paper
Martín-Rodríguez, F.
New tools for gray level histogram analysis, applications in segmentation
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 7950 LNCS, , 2013 | DOI

Article
Fernández-Hermida, X., Durán-Neira, C., Lago-Reguera, M.D., Posse-García, I., Martín-Rodríguez, F.
Is the hidroboya™ a suitable system to read water parameters?
WIT Transactions on Ecology and the Environment, 169, , 2013 | DOI

Conference Paper
Martín-Rodriguez, F., Fernandez-Montenegro, J.M.
SWAD: Secure watermarking for authentication of scanned documents
2011 50th FITCE Congress – “ICT: Bridging an Ever Shifting Digital Divide”, FITCE 2011, , , 2011 | DOI

Conference Paper
Fernández-Hermida, X., Durán-Neira, C., Lago-Reguera, M.D., Rodriguez-Alemparte, C., Martín-Rodríguez, F.
Hidroboya: An autonomous buoy for real time high quality sea and continental water data retrieval
OCEANS 2011 IEEE – Spain, , , 2011 | DOI

Conference Paper
Vazquez-Fernandez, E., Dacal-Nieto, A., Martin, F., Torres-Guijarro, S.
Entropy of Gabor filtering for image quality assessment
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 6111 LNCS, PART 1, 2010 | DOI

Conference Paper
Martin-Rodriguez, F., Garcia, G.B., Lires, M.A.
Technological archaeology: Technical description of the Gauss-Weber telegraph
2nd Region 8 IEEE Conference on the History of Telecommunications: A Century of Broadcasting, HISTELCON 2010 – Conference Proceedings, , , 2010 | DOI

Conference Paper
Vazquez-Fernandez, E., Dacal-Nieto, A., Martin, F., Torres-Guijarro, S.
Entropy of Gabor filtering for image quality assessment
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 6111 LNCS, PART 1, 2010 | DOI

Conference Paper
Martín-Rodríguez, F., Vázquez-Fernández, E., Dacal-Nieto, Á., Formella, A., Álvarez-Valado, V., González-Jorge, H.
Digital instrumentation calibration using computer vision
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 6112 LNCS, PART 2, 2010 | DOI

Conference Paper
Dacal-Nieto, A., Vázquez-Fernández, E., Formella, A., Martin, F., Torres-Guijarro, S., González-Jorge, H.
A genetic algorithm approach for feature selection in potatoes classification by computer vision
IECON Proceedings (Industrial Electronics Conference), , , 2009 | DOI

Conference Paper
Vazquez-Fernandez, E., Dacal-Nieto, A., Martin, F., Formella, A., Torres-Guijarro, S., Gonzalez-Jorge, H.
A computer vision system for visual grape grading in wine cellars
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 5815 LNCS, , 2009 | DOI

Conference Paper
Dacal-Nieto, A., Vázquez-Fernández, E., Formella, A., Martin, F., Torres-Guijarro, S., González-Jorge, H.
A genetic algorithm approach for feature selection in potatoes classification by computer vision
IECON Proceedings (Industrial Electronics Conference), , , 2009 | DOI

Conference Paper
Vazquez-Fernandez, E., Dacal-Nieto, A., Martin, F., Formella, A., Torres-Guijarro, S., Gonzalez-Jorge, H.
A computer vision system for visual grape grading in wine cellars
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 5815 LNCS, , 2009 | DOI

Article
Vázquez-Fernández, E., Dacal-Nieto, A., Gonzlez-Jorge, H., Martín, F., Formella, A., Alvarez-Valado, V.
A machine vision system for the calibration of digital thermometers
Measurement Science and Technology, 20, 6, 2009 | DOI

Conference Paper
Martin, F., Pousada, J.M.
Automatic reading of manuscript forms
Proceedings of the 5th IASTED International Conference on Signal Processing, Pattern Recognition, and Applications, SPPRA 2008, , , 2008 | DOI

Conference Paper
Vázquez-Fernández, E., González-Jorge, H., Dacal-Nieto, A., Martín, F., Formella, A.
Human feature perception as a complementary method for digit recognition
Proceedings of the 8th IASTED International Conference on Visualization, Imaging, and Image Processing, VIIP 2008, , , 2008 | DOI

Conference Paper
Martín, F., Vázquez-Fernández, E., Formella, A., González-Jorge, H., Dacal-Nieto, A.
Automatic reading of digital instrumentation
IEEE International Symposium on Industrial Electronics, , , 2008 | DOI

Conference Paper
Martín, F., Villaverde, M.P.
Automatic reading of Spanish identity cards
Proceedings of the Fourth IASTED International Conference on Visualization, Imaging, and Image Processing, , , 2004 | DOI

Conference Paper
Martín, F., Borges, D.
Automatic car plate recognition using a partial segmentation algorithm
Proceedings of the IASTED International Conference on Signal Processing, Pattern Reconition, and Applications, , , 2003 | DOI

Development and exploitation of innovative tools for remote marine litter control and management through UAV’S (LITTERDRONE)
Ref.: EASME/EMFF/2016/1.2.1.4 – 04/SI2.749553
01/02/2017 – 31/01/2019 | Unión Europea
IPs: Fernando Martín Rodríguez

12/11/2015 | Esteban Vázquez Fernández
Técnicas de visión artificial robustas en contornas non controladas
Directores: Fernando Martín Rodríguez; Daniel Gonzalez Jiménez
Cum Laude