Obelleiro Basteiro

Catedrático

Área de Teoría do Sinal e Comunicacións
Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións

Información de contacto

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Despacho A-301

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 120
obi@com.uvigo.es

Breve CV

É Enxeñeiro de Telecomunicacións pola Universidade de Vigo (1991), ano no que obtivo o Segundo Premio Nacional de Fin de Carreira. Doutor en xullo de 1994, foi galardoado co Premio Extraordinario de Doutorado da Universidade de Vigo en Enxeñaría de Telecomunicación do curso 1993-1994. Foi Profesor Titular desde outubro de 1994, e desde febreiro de 2002 Catedrático da universidade. Dirixiu máis de 100 proxectos e contratos de I+D con empresas e organismos públicos. É autor de 92 artigos en revistas indexadas no JCR e conta con máis de 150 contribuciones a congresos. Os seus traballos científicos suman máis de 1000 citas (Scopus), cun h-index de 17 (Scopus). Dirixiu 5 teses doutorais. Conta con dous premios internacionais: o PREMIO PRACE AWARD’09 EN LA INTERNATIONAL SUPERCOMPUTING CONFERENCE ISC’2009 e o ITANIUM INNOVATION AWARDS 2009 na categoría “Computationally Intensive Applications”, concedido pola Itanium Solutions Alliance (Intel). As súas principais liñas de investigación son: electromagnetismo computacional, métodos rápidos de ecuacións integrais, Algoritmo Múltiple Rápido Multinivel (MLFMA), Método dos Momentos (MoM), metamateriais, plasmónica, biosensores, nanoantenas, nanotecnoloxía, Medición de Imaxes de Radar (ISAR) e Sección Transversal de Radar (RCS) e Compatibilidade Electromagnética (EMC, EMI, EMR), entre outros.

 

 

Resultados de investigación

Article
González-Rubio, G., Mosquera, J., Kumar, V., Pedrazo-Tardajos, A., Llombart, P., Solís, D.M., Lobato, I., Noya, E.G., Guerrero-Martínez, A., Taboada, J.M., Obelleiro, F., MacDowell, L.G., Bals, S., Liz-Marzán, L.M.
Micelle-directed chiral seeded growth on anisotropic gold nanocrystals
Science, 368, 6498, 2020 | DOI

Article
Solis, D.M., Martin, V.F., Araujo, M.G., Larios, D., Obelleiro, F., Taboada, J.M.
Accurate EMC Engineering on Realistic Platforms Using an Integral Equation Domain Decomposition Approach
IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 68, 4, 2020 | DOI

Erratum
Martin, V.F., Larios, D., Solis, D.M., Taboada, J.M., Landesa, L., Obelleiro, F.
Erratum: Tear-and-Interconnect Domain Decomposition Scheme for Solving Multiscale Composite Penetrable Objects’ (IEEE Access (2020) 8 (107345-107352) DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3000650)
IEEE Access, 8, , 2020 | DOI

Article
Martin, V.F., Larios, D., Solis, D.M., Taboada, J.M., Landesa, L., Obelleiro, F.
Tear-and-Interconnect Domain Decomposition Scheme for Solving Multiscale Composite Penetrable Objects
IEEE Access, 8, , 2020 | DOI

Conference Paper
Taboada, J.M., Solis, D.M., Martin, V.F., Larios, D., Landesa, L., Rodriguez, J.L., Obelleiro, F.
Fast maxwell’s simulation of new real-world problems at the nanoscale
Proceedings of the 2019 21st International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications, ICEAA 2019, , , 2019 | DOI

Conference Paper
Larios, D., Araujo, M.G., Solis, D.M., Martin, V.F., Taboada, J.M., Obelleiro, F.
Electromagnetic analysis and design of radiating systems on board real platforms via domain decomposition method
Proceedings of the 2019 21st International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications, ICEAA 2019, , , 2019 | DOI

Conference Paper
Martin, V.F., Taboada, J.M., Solis, D.M., Larios, D., Obelleiro, F.
Tear and interconnect domain decomposition analysis of piecewise penetrable structures
Proceedings of the 2019 21st International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications, ICEAA 2019, , , 2019 | DOI

Conference Paper
Martin, V.F., Solis, D.M., Larios, D., Taboada, J.M., Landesa, L., Rodriguez, J.L., Obelleiro, F.
Solving realistic multiscale and composite problems using an integral equation domain decomposition approach
2019 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI Radio Science Meeting, APSURSI 2019 – Proceedings, , , 2019 | DOI

Article
Solís, D.M., Araújo, M.G., García, S., Obelleiro, F., Taboada, J.M.
Multilevel fast multipole algorithm for fields
Journal of Electromagnetic Waves and Applications, 32, 10, 2018 | DOI

Article
Sánchez, L.F., Calviño, F.J., Garcia, S., Núñez-Ortuño, J.M., Taboada, J.M., Araujo, M.G., Rodríguez, J.L., García-Tuñón, I., Obelleiro, F.
Radiation hazards to personnel from non-ionizing fields of broadband HF systems onboard a vessel: Measurement and simulation
Measurement: Journal of the International Measurement Confederation, 115, , 2018 | DOI

Conference Paper
Solís, D.M., Martín, V.F., Larios, D., Taboada, J.M., Rodríguez, J.L., Obelleiro, F.
DDM-assisted analysis of large scale radiating structures
IET Conference Publications, 2018, CP741, 2018 | DOI

Conference Paper
Taboada, J.M., Solis, D.M., Obelleiro, F.
Evaluation of reaction integrals in the Galerkin’s method of moments
Proceedings of the 2017 19th International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications, ICEAA 2017, , , 2017 | DOI

Conference Paper
Taboada, J.M., Solis, D.M., Martin, V.F., Larios, D., Obelleiro, F., Rodriguez, J.L., Landesa, L.
Surface integral equation-domain decomposition scheme for solving multi-scale radiation and scattering problems
Proceedings of the 2017 19th International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications, ICEAA 2017, , , 2017 | DOI

Article
Solis, D.M., Obelleiro Basteiro, F., Taboada, J.M.
On the Evaluation of the 4-D Reaction Integral for the Scalar Potential in Galerkin’s Method of Moments
IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 65, 10, 2017 | DOI

Article
Montes-García, V., Gómez-González, B., Martínez-Solís, D., Taboada, J.M., Jiménez-Otero, N., De Una-Álvarez, J., Obelleiro, F., García-Río, L., Pérez-Juste, J., Pastoriza-Santos, I.
Pillar[5]arene-Based Supramolecular Plasmonic Thin Films for Label-Free, Quantitative and Multiplex SERS Detection
ACS Applied Materials and Interfaces, 9, 31, 2017 | DOI

Conference Paper
Landesa, L., Taboada, J.M., Campon, J.L., Serna, A., Obelleiro, F., Rodriguez, J.L., Solis, D.M., Araujo, M.
Successes and frustrations in the solution of large electromagnetic problems in supercomputers
2017 International Applied Computational Electromagnetics Society Symposium – Italy, ACES 2017, , , 2017 | DOI

Article
Solís, D.M., Taboada, J.M., Obelleiro, F., Liz-Marzán, L.M., García De Abajo, F.J.
Optimization of Nanoparticle-Based SERS Substrates through Large-Scale Realistic Simulations
ACS Photonics, 4, 2, 2017 | DOI

Article
Montes-García, V., Gómez-González, B., Martínez-Solís, D., Taboada, J.M., Jiménez-Otero, N., De Una-Álvarez, J., Obelleiro, F., García-Río, L., Pérez-Juste, J., Pastoriza-Santos, I.
Pillar[5]arene-Based Supramolecular Plasmonic Thin Films for Label-Free, Quantitative and Multiplex SERS Detection
ACS Applied Materials and Interfaces, 9, 31, 2017 | DOI

Article
Rodal-Cedeira, S., Montes-García, V., Polavarapu, L., Solís, D.M., Heidari, H., La Porta, A., Angiola, M., Martucci, A., Taboada, J.M., Obelleiro, F., Bals, S., Pérez-Juste, J., Pastoriza-Santos, I.
Plasmonic Au@Pd Nanorods with Boosted Refractive Index Susceptibility and SERS Efficiency: A Multifunctional Platform for Hydrogen Sensing and Monitoring of Catalytic Reactions
Chemistry of Materials, 28, 24, 2016 | DOI

Conference Paper
Solis, D.M., Taboada, J.M., Obelleiro, F., Landesa, L., Rodriguez, J.L.
Impact of the evaluation precision of the reaction integrals of the method of moments on the solution of plasmonic problems near the quasi-static regime
Proceedings of the 2016 18th International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications, ICEAA 2016, , , 2016 | DOI

Article
Solis, D.M., Obelleiro, F., Taboada, J.M.
Surface Integral Equation-Domain Decomposition Scheme for Solving Multiscale Nanoparticle Assemblies with Repetitions
IEEE Photonics Journal, 8, 5, 2016 | DOI

Article
Serrano-Montes, A.B., Langer, J., Henriksen-Lacey, M., Jimenez De Aberasturi, D., Solís, D.M., Taboada, J.M., Obelleiro, F., Sentosun, K., Bals, S., Bekdemir, A., Stellacci, F., Liz-Marzán, L.M.
Gold Nanostar-Coated Polystyrene Beads as Multifunctional Nanoprobes for SERS Bioimaging
Journal of Physical Chemistry C, 120, 37, 2016 | DOI

Article
Sánchez, L.F., Araujo, M.G., García-Tuñón, I., Rodríguez, J.L., Solís, D.M., De Los Reyes, J.M., Taboada, J.M., Obelleiro, F.
HF broadband antenna design for shipboard communications: Simulation and measurements
Measurement: Journal of the International Measurement Confederation, 89, , 2016 | DOI

Article
Sánchez-Iglesias, A., Barroso, J., Solís, D.M., Taboada, J.M., Obelleiro, F., Pavlov, V., Chuvilin, A., Grzelczak, M.
Plasmonic substrates comprising gold nanostars efficiently regenerate cofactor molecules
Journal of Materials Chemistry A, 4, 18, 2016 | DOI

Conference Paper
Solis, D.M., Araujo, M.G., Rodriguez, J.L., Obelleiro, F., Taboada, J.M., Landesa, L.
Boundary element method for the electromagnetic analysis of metamaterials
IEEE Antennas and Propagation Society, AP-S International Symposium (Digest), 2015-October, , 2015 | DOI

Article
Hamon, C., Novikov, S.M., Scarabelli, L., Solís, D.M., Altantzis, T., Bals, S., Taboada, J.M., Obelleiro, F., Liz-Marzán, L.M.
Collective Plasmonic Properties in Few-Layer Gold Nanorod Supercrystals
ACS Photonics, 2, 10, 2015 | DOI

Conference Paper
Solis, D.M., Taboada, J.M., Obelleiro, F., Landesa, L., Araujo, M.G., Rubinos, J.O., Rodriguez, J.L.
Boundary element methods for the scattering retrieval of metamaterials
Proceedings of the 2015 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications, ICEAA 2015, , , 2015 | DOI

Conference Paper
Solis, D.M., Taboada, J.M., Obelleiro, F.
Electromagnetic analysis of large nanoplasmonic assemblies with fast multipole methods
Proceedings of the 2015 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications, ICEAA 2015, , , 2015 | DOI

Conference Paper
Solis, D.M., Taboada, J.M., Obelleiro, F., Liz-Marzan, L.M., De Abajo, F.J.G.
MLFMA for large-scale nanoplasmonics modeling
2015 9th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2015, , , 2015 | DOI

Article
Farrokhtakin, E., Rodríguez-Fernández, D., Mattoli, V., Solís, D.M., Taboada, J.M., Obelleiro, F., Grzelczak, M., Liz-Marzán, L.M.
Radial growth of plasmon coupled gold nanowires on colloidal templates
Journal of Colloid and Interface Science, 449, , 2015 | DOI

Review
Fernández-López, C., Polavarapu, L., Solís, D.M., Taboada, J.M., Obelleiro, F., Contreras-Cáceres, R., Pastoriza-Santos, I., Pérez-Juste, J.
Gold Nanorod-pNIPAM Hybrids with Reversible Plasmon Coupling: Synthesis, Modeling, and SERS Properties
ACS Applied Materials and Interfaces, 7, 23, 2015 | DOI

Article
Solís, D.M., Araújo, M.G., Landesa, L., García, S., Taboada, J.M., Obelleiro, F.
MLFMA-MoM for solving the scattering of densely packed plasmonic nanoparticle assemblies
IEEE Photonics Journal, 7, 3, 2015 | DOI

Article
Shiohara, A., Novikov, S.M., Solís, D.M., Taboada, J.M., Obelleiro, F., Liz-Marzán, L.M.
Plasmon modes and hot spots in gold nanostar-satellite clusters
Journal of Physical Chemistry C, 119, 20, 2015 | DOI

Article
Solís, D.M., Taboada, J.M., Landesa, L., Rodríguez, J.L., Obelleiro, F.
Squeezing Maxwell’s equations into the nanoscale
Progress in Electromagnetics Research, 154, , 2015 | DOI

Review
Solís, D.M., Taboada, J.M., Rubiños-López, O., Obelleiro, F.
Improved combined tangential formulation for electromagnetic analysis of penetrable bodies
Journal of the Optical Society of America B: Optical Physics, 32, 9, 2015 | DOI

Review
Solís, D.M., Taboada, J.M., Obelleiro, F., Liz-Marzán, L.M., García De Abajo, F.J.
Toward ultimate nanoplasmonics modeling
ACS Nano, 8, 8, 2014 | DOI

Conference Paper
Solis, D.M., Taboada, J.M., Obelleiro, F., Landesa, L., Rodriguez, J.L., Rubinos, J.O.
Coupling of plasmonic gap waveguides with directive antennas
8th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2014, , , 2014 | DOI

Article
Blanca, I.G.-T., Rodríguez, J.L., Obelleiro, F., Taboada, J.M., Núñez, J.M., Cortina, D.
Experience on radar cross section reduction of a warship
Microwave and Optical Technology Letters, 56, 10, 2014 | DOI

Conference Paper
Solis, D.M., Taboada, J.M., Obelleiro, F., Landesa, L., Rubinos, J.O.
Fast surface integral equation methods for the optimization of nanoantennas
Proceedings of the 2013 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications, ICEAA 2013, , , 2013 | DOI

Conference Paper
Solis, D.M., Taboada, J.M., Obelleiro, F., Landesa, L., Rubinos, J.O.
Novel surface integral equation formulation for penetrable bodies
Proceedings of the 2013 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications, ICEAA 2013, , , 2013 | DOI

Conference Paper
Bote, L., Landesa, L., Araujo, M.G., Taboada, J.M., Obelleiro, F.
Preconditioning the surface integral equation formulations for the fast solution of penetrable bodies composed of arbitrary materials
Proceedings of the 2013 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications, ICEAA 2013, , , 2013 | DOI

Conference Paper
Solis, D.M., Obelleiro, F., Rubinos, J.O., Taboada, J.M., Landesa, L.
Directive nanoantennas for optical wireless links
IEEE Antennas and Propagation Society, AP-S International Symposium (Digest), , , 2013 | DOI

Conference Paper
Landesa, L., Taboada, J.M., Solis, D.M., Rivero, J., Bote, L., Araujo, M.G., Obelleiro, F.
Surface Integral Equation methods in nanophotonics
2013 International Symposium on Electromagnetic Theory, EMTS 2013 – Proceedings, , , 2013 | DOI

Conference Paper
Bote, L., Landesa, L., Araujo, M.G., Taboada, J.M., Obelleiro, F.
Steady improvement of conditioning and convergence of surface integral equations for arbitrary penetrable bodies
2013 7th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2013, , , 2013 | DOI

Conference Paper
Taboada, J.M., Landesa, L., Solis, D.M., Rivero, J., Araujo, M.G., Bote, L., Obelleiro, F., Rodriguez, J.L.
Fast surface integral equation methods for electromagnetic solution of large-scale conductors, metamaterials and optical nano-antennas
2013 7th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2013, , , 2013 | DOI

Conference Paper
Solis, D.M., Taboada, J.M., Obelleiro, F., Landesa, L., Rubinos, J.O.
On the design of nanoantennas with surface integral equations
2013 7th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2013, , , 2013 | DOI

Article
Obelleiro, F., Taboada, J.M., Solís, D.M., Bote, L.
Directive antenna nanocoupler to plasmonic gap waveguides
Optics Letters, 38, 10, 2013 | DOI

Article
Solís, D.M., Taboada, J.M., Araújo, M.G., Obelleiro, F., Rubiños-López, J.O.
Design of optical wide-band log-periodic nanoantennas using surface integral equation techniques
Optics Communications, 301-302, , 2013 | DOI

Article
Solis, D.M., Taboada, J.M., Obelleiro, F., Landesa, L.
Optimization of an optical wireless nanolink using directive nanoantennas
Optics Express, 21, 2, 2013 | DOI

Article
Araujo, M.G., Taboada, J.M., Rivero, J., Solis, D.M., Obelleiro, F., Landesa, L.
Electromagnetic analysis of metamaterials and plasmonic nanostructures with the method of moments
IEEE Antennas and Propagation Magazine, 54, 6, 2012 | DOI

Article
Obelleiro, F., Taboada, J.M., Araújo, M.G.
Calculation of wave propagation parameters in generalized media
Microwave and Optical Technology Letters, 54, 12, 2012 | DOI

Conference Paper
Taboada, J.M., Araujo, M.G., Rivero, J., Solis, D.M., Landesa, L., Obelleiro, F.
Fast surface integral equation formulations for large-scale conductors, metamaterials, and plasmonic problems
Proceedings of the 2012 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications, ICEAA’12, , , 2012 | DOI

Conference Paper
Araujo, M.G., Solis, D.M., Rivero, J., Taboada, J.M., Obelleiro, F., Landesa, L.
Design of optical nanoantennas with the surface integral equation method of moments
Proceedings of the 2012 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications, ICEAA’12, , , 2012 | DOI

Conference Paper
Taboada, J.M., Rivero, J., Landesa, L., Araujo, M.G., Obelleiro, F.
Optimization of invisibility cloaks by surface integral equation method
Proceedings of the 2012 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications, ICEAA’12, , , 2012 | DOI

Article
Landesa, L., Araújo, M.G., Taboada, J.M., Bote, L., Obelleiro, F.
Improving condition number and convergence of the surface integral-equation method of moments for penetrable bodies
Optics Express, 20, 15, 2012 | DOI

Conference Paper
Solís, D.M., Taboada, J.M., Araújo, M.G., Rivero, J., Landesa, L., Obelleiro, F., Rubiños, J.O.
Design of broadband nano-optical antennas with the surface method of moments
Proceedings of 6th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2012, , , 2012 | DOI

Conference Paper
Araújo, M.G., Taboada, J.M., Rivero, J., Solís, D.M., Obelleiro, F., Landesa, L.
Large-scale plasmonic problems solved with the multilevel fast multipole algorithm
Proceedings of 6th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2012, , , 2012 | DOI

Conference Paper
Araújo, M.G., Solís, D.M., Taboada, J.M., Rivero, J., Landesa, L., Obelleiro, F., Rubiños, J.O.
Comparative of surface integral equation formulations when applied to plasmonic problems
Proceedings of 6th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2012, , , 2012 | DOI

Article
Araújo, M.G., Taboada, J.M., Solís, D.M., Rivero, J., Landesa, L., Obelleiro, F.
Comparison of surface integral equation formulations for electromagnetic analysis of plasmonic nanoscatterers
Optics Express, 20, 8, 2012 | DOI

Conference Paper
Taboada, J.M., Araújo, M.G., Rivero, J., Landesa, L., Obelleiro, F.
Surface integral equation solvers for large-scale conductors, metamaterials and plasmonic nanostructures
Applied Computational Electromagnetics Society Journal, 27, 2, 2012 | DOI

Article
Araújo, M.G., Taboada, J.M., Rivero, J., Solís, D.M., Obelleiro, F.
Solution of large-scale plasmonic problems with the multilevel fast multipole algorithm
Optics Letters, 37, 3, 2012 | DOI

Conference Paper
Obelleiro, F., Taboada, J.M., Araújo, M.G., Landesa, L.
Computational electromagnetic solutions for large-scale conductors, left-handed metamaterials and plasmonic nanostructures
2011 Computational Electromagnetics International Workshop, CEM’11, , , 2011 | DOI

Article
Araujo, M.G., Rodriguez, J.L., Taboada, J.M., Obelleiro, F., Garcia-Tunon, I.
Low-cost procedure for radar-imaging simulation
IEEE Antennas and Propagation Magazine, 53, 4, 2011 | DOI

Conference Paper
López-Fernández, J.A., Portugués, M.L., Taboada, J.M., Rice, H.J., Obelleiro, F.
HP-FASS: A hybrid parallel fast acoustic scattering solver
International Journal of Computer Mathematics, 88, 9, 2011 | DOI

Article
Araüjo, M.G., Taboada, J.M., Rivero, J., Obelleiro, F.
Comparison of surface integral equations for left-handed materials
Progress in Electromagnetics Research, 118, , 2011 | DOI

Article
Taboada, J.M., Rivero, J., Obelleiro, F., Araújo, M.G., Landesa, L.
Method-of-moments formulation for the analysis of plasmonic nano-optical antennas
Journal of the Optical Society of America A: Optics and Image Science, and Vision, 28, 7, 2011 | DOI

Conference Paper
Taboada, J.M., Landesa, L., Araujo, M.G., Bertolo, J.M., Obelleiro, F., Rodriguez, J.L., Rivero, J., Gajardo-Silva, G.
Supercomputer solutions of extremely large problems in electromagnetics: From ten million to one billion unknowns
Proceedings of the 5th European Conference on Antennas and Propagation, EUCAP 2011, , , 2011 | DOI

Conference Paper
Taboada, J.M., Rivero, J., Landesa, L., Araujo, M.G., Obelleiro, F., Rubinos-Lopez, J.O.
Method of Moments formulation for the analysis and design of plasmonic nano-optical antennas of arbitrary shape
Proceedings of the 5th European Conference on Antennas and Propagation, EUCAP 2011, , , 2011 | DOI

Conference Paper
Araújo, M.G., Rivero, J., Taboada, J.M., Landesa, L., Obelleiro, F., García-Tuñón, I.
Comparative study of the integral equation formulations when analyzing left-handed materials
Proceedings of the 5th European Conference on Antennas and Propagation, EUCAP 2011, , , 2011 | DOI

Article
Bértolo, J.M., Araüjo, M.G., Taboada, J.M., Landesa, L., Obelleiro, F., Rodríguez, J.L.
Extended near field preconditioner for the analysis of large problems using the nested-FMM-FFT algorithm
Microwave and Optical Technology Letters, 53, 2, 2011 | DOI

Article
García-Tuñón, I., Rodríguez, J.L., Obelleiro, F., Araújo, M.G., Taboada, J.M.
Insensitive environment calibration procedure for an instrumental radar
Journal of Electromagnetic Waves and Applications, 24, 16, 2010 | DOI

Conference Paper
Taboada, J.M., Landesa, L., Obelleiro, F., Rodríguez, J.L., Araújo, M.G., Bértolo, J.M., Mouriño, J.C., Gómez, A.
Supercomputing challenges in electromagnetics
EuCAP 2010 – The 4th European Conference on Antennas and Propagation, , , 2010 | DOI

Article
Rivero, J., Taboada, J.M., Landesa, L., Obelleiro, F., García-Tuñón, I.
Surface integral equation formulation for the analysis of left-handed metamaterials
Optics Express, 18, 15, 2010 | DOI

Conference Paper
Taboada, J.M., Landesa, L., Araújo, M.G., Bértolo, J.M., Rivero, J., Obelleiro, F., Rodríguez, J.L.
MLFMA-FFT algorithm for the solution of challenging problems in electromagnetics
2010 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and CNC-USNC/URSI Radio Science Meeting – Leading the Wave, AP-S/URSI 2010, , , 2010 | DOI

Article
Taboada, J.M., Araújo, M.G., Bértolo, J.M., Landesa, L., Obelleiro, F., Rodriguez, J.L.
MLFMA-FFT parallel algorithm for the solution of large-scale problems in electromagnetics (invited paper)
Progress in Electromagnetics Research, 105, , 2010 | DOI

Conference Paper
Bértolo, J.M., Taboada, J.M., Landesa, L., Obelleiro, F., Rodriguez, J.L.
Near field preconditioner for the fast multipole Method
EuCAP 2010 – The 4th European Conference on Antennas and Propagation, , , 2010 | DOI

Article
Araújo, M.G., Taboada, J.M., Obelleiro, F., Bértolo, J.M., Landesa, L., Rivero, J., Rodríguez, J.L.
Supercomputer aware approach for the solution of challenging electromagnetic problems
Progress in Electromagnetics Research, 101, , 2010 | DOI

Conference Paper
Mouriño, J.C., Gómez, A., Taboada, J.M., Landesa, L., Bértolo, J.M., Obelleiro, F., Rodríguez, J.L.
High scalability multipole method. Solving half billion of unknowns
Computer Science – Research and Development, 23, 03/04/2021 0:00, 2009 | DOI

Conference Paper
Landesa, L., Taboada, J.M., Rodríguez, J.L., Obelleiro, F., Bértolo, J.M., Mouriño, J.C., Gómez, A.
Analysis of 0.5 billion unknowns using a parallel FMM-FFT solver
IEEE Antennas and Propagation Society, AP-S International Symposium (Digest), , , 2009 | DOI

Conference Paper
Araújo, M.G., Rodríguez, J.L., Bertolo, J.M., Landesa, L., Taboada, J.M., Obelleiro, F.
Geometrically based preconditioner for the fast multipole method using rooftop basis functions and galerkin testing procedure
IEEE Antennas and Propagation Society, AP-S International Symposium (Digest), , , 2009 | DOI

Conference Paper
Taboada, J.M., Landesa, L., Obelleiro, F., Rodríguez, J.L., Bértolo, J.M., Mouriño, J.C., Gómez, A.
Parallel FMM-FFT solver for the analysis of hundreds of millions of unknowns
2009 Computational Electromagnetics International Workshop, CEM 2009, , , 2009 | DOI

Conference Paper
Taboada, J.M., Landesa, L., Bértolo, J.M., Obelleiro, F., Rodríguez, J.L., Mouriño, J.C., Gómez, A.
High scalability multipole method for the analysis of hundreds of millions of unknowns
European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2009, Proceedings, , , 2009 | DOI

Conference Paper
Araújo, M.G., Bértolo, J.M., Landesa, L., Taboada, J.M., Obelleiro, F., Rodríguez, J.L.
Geometrically based preconditioner for the fast multipole method
European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2009, Proceedings, , , 2009 | DOI

Article
Araújo, M.G., Bértolo, J.M., Obelleiro, F., Rodríguez, J.L., Taboada, J.M., Landesa, L.
Geometry based preconditioner for radiation problems involving wire and surface basis functions
Progress in Electromagnetics Research, 93, , 2009 | DOI

Article
Landesa, L., Taboada, J.M., Obelleiro, F., Rodríguez, J.L., Mouriño, C., Gómez, A.
Solution of very large integral-equation problems with single-level FMM
Microwave and Optical Technology Letters, 51, 10, 2009 | DOI

Article
Taboada, J.M., Landesa, L., Obelleiro, F., Rodriguez, J.L., Bertolo, J.M., Araujo, M.G., Mouriño, J.C., Gomez, A.
High scalability FMM-FFT electromagnetic solver for supercomputer systems
IEEE Antennas and Propagation Magazine, 51, 6, 2009 | DOI

Article
Rodriguez, J.L., Taboada, J.M., Araújo, M.G., Obelleiro Basteiro, F., Landesa, L., García-Tuñón, I.
On the use of the singular value decomposition in the fast multipole method
IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 56, 8 I, 2008 | DOI

Conference Paper
Araujo, M.G., Taboada, J.M., Obelleiro, F., Rodriguez, J.L., Garcia-Tunon, I.
Evaluation of singular potential integrals in the method of moments using linearly phased RWG basis functions
IET Seminar Digest, 2007, 11961, 2007 | DOI

Conference Paper
Taboada, J.M., Rodriguez, J.L., Araujo, M.G., Garcia-Tuñon, I., Landesa, L., Obelleiro, F.
Compression of the fast multipole method using the singular value decomposition
IET Seminar Digest, 2007, 11961, 2007 | DOI

Article
Araújo, M.G., Taboada, J.M., Rodríguez, J.L., Obelleiro, F.
Accurate evaluation of singular potential integrals in an asymptotic-phase method of moments formulation
Microwave and Optical Technology Letters, 49, 9, 2007 | DOI

Article
Landesa, L., Castro, I.T., Taboada, J.M., Obelleiro, F.
Bias of the maximum likelihood doa estimation from inaccurate knowledge of the antenna array response
Journal of Electromagnetic Waves and Applications, 21, 9, 2007 | DOI

Article
Rodríguez, J.L., García-Tuñón, I., Taboada, J.M., Obelleiro Basteiro, F.
Broadband HF antenna matching network design using a real-coded genetic algorithm
IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 55, 3 I, 2007 | DOI

Article
Pérez Ojeda, J.F., Rodríguez, J.L., García-Tuñón, I., Obelleiro, F.
Experimental verification of the relation between the radar cross section and the list angle of surface vessels
Microwave and Optical Technology Letters, 48, 11, 2006 | DOI

Article
García-Tuñón, I., Taboada, J.M., Rodríguez, J.L., Obelleiro, F., Landesa, L.
Efficient asymptotic-phase modeling of the induced currents in the fast multipole method
Microwave and Optical Technology Letters, 48, 8, 2006 | DOI

Article
García-Tuñón, I., Rodríguez, J.L., Taboada, J.M., Obelleiro, F.
Piecewise travelling-wave basis functions for wires
Microwave and Optical Technology Letters, 48, 5, 2006 | DOI

Article
Taboada, J.M., Obelleiro, F., Rodríguez, J.L., García-Tuñón, I., Landesa, L.
Incorporation of linear-phase progression in RWG basis functions
Microwave and Optical Technology Letters, 44, 2, 2005 | DOI

Conference Paper
Taboada, J.M., Rodriguez, J.L., Obelleiro, F.
Accurate evaluation of the Galerkin’s testing integrals for the triangular-type junction basis function
IEEE Antennas and Propagation Society, AP-S International Symposium (Digest), 4, , 2004 | DOI

Article
Acuña, J.E., Rodriguez, J.L., Obelleiro, F.
Modeling double-side printed meander-line inductors on printed circuit boards
International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering, 13, 2, 2003 | DOI

Conference Paper
López, J.A., Obelleiro, F., Rice, H.J.
Application of an accelerated generalized minimum residual iteration method in 2D and 3D acoustic scattering problems
9th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference and Exhibit, , , 2003 | DOI

Article
Bértolo, J.M., Obelleiro, F., Taboada, J.M., Rodríguez, J.L.
General Purpose Software Package for Electromagnetics Engineering Education
Computer Applications in Engineering Education, 10, 1, 2002 | DOI

Article
Obelleiro, F., Taboada, J.M., Rodríguez, J.L., Bértolo, J.M.
HEMCUVI: A software package for the electromagnetic analysis and design of radiating systems on board real platforms
IEEE Antennas and Propagation Magazine, 44, 5, 2002 | DOI

Article
Obelleiro, F., Taboada, J.M., Landesa, L., Castro, I.T., Rodríguez, J.L.
Including near-field constraints for the synthesis of onboard array antennas
Microwave and Optical Technology Letters, 34, 3, 2002 | DOI

Article
Pino, M.R., Burkholder, R.J., Obelleiro, F.
Spectral acceleration of the generalized forward-backward method
IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 50, 6, 2002 | DOI

Article
López, J.A., Pino, M.R., Obelleiro, F.
Characterization of the radio wave propagation over mixed land-sea paths with the use of the forward-backward method
Microwave and Optical Technology Letters, 33, 4, 2002 | DOI

Article
Obelleiro, F., Taboada, J.M., Landesa, L., Castro, I.T.
Synthesis of array antennas onboard complex platforms considering coupling effects by means of a hybrid MM-PO technique
Microwave and Optical Technology Letters, 33, 3, 2002 | DOI

Article
Burkholder, R.J., Pino, M.R., Obelleiro, F.
Low angle scattering from 2-D targets on a time-evolving sea surface
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 40, 5, 2002 | DOI

Article
Castro, I.T., Landesa, L., Taboada, J.M., Obelleiro, F.
The Cramer-Rao bound for the estimation of angles of arrival in on-board array antennas
Microwave and Optical Technology Letters, 33, 2, 2002 | DOI

Article
Taboada, J.M., Obelleiro, F.
Including multibounce effects in the moment-method physical-optics (MMPO) method
Microwave and Optical Technology Letters, 32, 6, 2002 | DOI

Article
Araújo, M.G., Obelleiro, F., Rodríguez, J.L.
Modeling high frequency propagation in tunnel environments by Iterative Physical Optics method
Wireless Personal Communications, 20, 3, 2002 | DOI

Article
Pino, M.R., Rodríguez, J.L., Obelleiro, F.
Statistical description of the RCS of 2-D ship models on rough sea surfaces
Microwave and Optical Technology Letters, 32, 2, 2002 | DOI

Conference Paper
Pino, M.R., Burkholder, R.J., Rodriguez, J.L., Obelleiro, F.
Monte Carlo study and statistical description of the radar scattering from 2D ships on rough sea surfaces
IEEE Antennas and Propagation Society, AP-S International Symposium (Digest), 4, , 2001 | DOI

Conference Paper
Taboada, J.M., Rodríguez, J.L., Obelleiro, F., Pino, M.R.
Method of moments solution for wires attached to perfect electric conducting surfaces using floating attachment modes
IEEE Antennas and Propagation Society, AP-S International Symposium (Digest), 4, , 2001 | DOI

Conference Paper
Fernández, J.A.L., Pino, M.R., Obelleiro, F., Rodríguez, J.L.
Coverage analysis over terrain profiles using an adaptation of the Spectral Accelerated Forward-Backward Method
IEEE Antennas and Propagation Society, AP-S International Symposium (Digest), 3, , 2001 | DOI

Article
Taboada, J.M., Obelleiro, F., Rodríguez, J.L.
Improvement of the hybrid moment method-physical optics method through a novel evaluation of the physical optics operator
Microwave and Optical Technology Letters, 30, 5, 2001 | DOI

Article
Taboada, J.M., Rodríguez, J.L., Obelleiro, F.
A floating attachment mode for arbitrary wire-to-surface connections
Microwave and Optical Technology Letters, 30, 2, 2001 | DOI

Article
Acua, J.E., Rodriguez, J.L., Obelleiro, F.
Design of meander line inductors on printed circuit boards
International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering, 11, 4, 2001 | DOI

Article
Obelleiro, F., Landesa, L., Taboada, J.M.
A method-of-moments-based algorithm to synthesize a conformal onboard array antenna
Microwave and Optical Technology Letters, 29, 5, 2001 | DOI

Article
Obelleiro, F., Landesa, L., Rodríguez, J.L., Pino, M.R., Sabariego, R.V., Leviatan, Y.
Localized iterative generalized multipole technique for large two-dimensional scattering problems
IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 49, 6, 2001 | DOI

Article
Burkholder, R.J., Pino, M.R., Obelleiro, F.
A Monte Carlo study of the rough-sea-surface influence on the radar scattering from two-dimensional ships
IEEE Antennas and Propagation Magazine, 43, 2, 2001 | DOI

Article
Landesa, L., Obelleiro, F.
Maximizing directivity of array antennas mounted over complex environments with near-field null constraints
Electronics Letters, 37, 2, 2001 | DOI

Article
Obelleiro, F., Araújo, M.G., Rodríguez, J.L.
Iterative physical-optics formulation for analyzing large waveguides with lossy walls
Microwave and Optical Technology Letters, 28, 1, 2001 | DOI

Article
Taboada, J.M., Obelleiro, F., Rodríguez, J.L., López, J.O.R.
Modeling the physical optics currents in a hybrid moment-method-physical-optics code
IEICE Transactions on Electronics, E84-C, 9, 2001 | DOI

Review
Milligan, T., Obelleiro, F., Landesa, L., Taboada, J.M., Rodríguez, J.L.
Synthesis of onboard array antennas including interaction with the mounting platform and mutual coupling effects
IEEE Antennas and Propagation Magazine, 43, 2, 2001 | DOI

Article
Pino, M.R., Obelleiro, F., Rodríguez, J.L., Burkholder, R.J.
A multiblock generalized forward-backward method
Radio Science, 36, 1, 2001 | DOI

Article
Fernindez, J.A.L., Pino, M.R., Obelleiro, F., Rodriguez, J.L.
Application of the spectral acceleration forward-backward method to coverage analysis over terrain profiles
Journal of Electromagnetic Waves and Applications, 15, 8, 2001 | DOI

Conference Paper
Taboada, J.M., Rodríguez, J.L., Obelleiro, F.
Development of a patch-wire moment method solution for radiation and scattering from arbitrarily shaped bodies
European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, ECCOMAS 2000, , , 2000 | DOI

Conference Paper
Pino, M.R., Obelleiro, F., Landesa, L., Burkholder, R.J.
Analyzing scattering from targets placed on ocean-like rough surfaces combining FMM with the GFB method
European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, ECCOMAS 2000, , , 2000 | DOI

Article
Sabariego, R.V., Landesa, L., Obelleiro, F.
Synthesis of an array antenna for hyperthermia applications
IEEE Transactions on Magnetics, 36, 4 PART 1, 2000 | DOI

Conference Paper
Pino, M.R., Obelleiro, F., Rodriguez, J.L., Landesa, L., Burkholder, R.J.
Efficient solution based on the forward-backward method to analyze the scattering from electrically large targets placed on oceanic rough surfaces
IEEE Antennas and Propagation Society, AP-S International Symposium (Digest), 4, , 2000 | DOI

Conference Paper
Taboada, J.M., Rodriguez, J.L., Obelleiro, F.
Comparison of moment method solutions for wires attached to arbitrary surfaces
IEEE Antennas and Propagation Society, AP-S International Symposium (Digest), 4, , 2000 | DOI

Article
Obelleiro, F., Taboada, J.M., Rodríguez, J.L., Rubiños, J.O., Arias, A.M.
Hybrid moment-method physical-optics formulation for modeling the electromagnetic behavior of on-board antennas
Microwave and Optical Technology Letters, 27, 2, 2000 | DOI

Article
Taboada, J.M., Rodríguez, J.L., Obelleiro, F.
Comparison of moment-method solutions for wire antennas attached to arbitrarily shaped bodies
Microwave and Optical Technology Letters, 26, 6, 2000 | DOI

Article
Pino, M.R., Obelleiro, F., Landesa, L., Burkholder, R.J.
Application of the fast multipole method to the generalized forward-backward iterative algorithm
Microwave and Optical Technology Letters, 26, 2, 2000 | DOI

Article
Sabariego, Ruth V., Landesa, Luis, Obelleiro, Fernando
Synthesis of an array antenna for hyperthermia applications
IEEE Transactions on Magnetics, 36, 4 I, 2000 | DOI

Article
Landesa, L., Obelleiro, F., Rodriguez, J.L.
Practical improvement of array antennas in the presence of environmental objects using genetic algorithms
Microwave and Optical Technology Letters, 23, 5, 1999 | DOI

Article
Landesa, L., Taboada, J.M., Obelleiro, F., Rodríguez, J.L.
Design of on-board array antennas by pattern optimization
Microwave and Optical Technology Letters, 21, 6, 1999 | DOI

Article
Rodriguez Pino, M., Landesa, L., Rodriguez, J.L., Obelleiro, F., Burkholder, R.J.
The generalized forward-backward metod for analyzing the scattering from targets on ocean-like rough surfaces
IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 47, 6, 1999 | DOI

Conference Paper
Obelleiro, F., Landesa, L., Rodríguez, J.L., Pino, M.R.
An efficient solution of the Generalized Multipole Technique (GMT) for large two-dimension scattering problems
IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium: Wireless Technologies and Information Networks, APS 1999 – Held in conjunction with USNC/URSI National Radio Science Meeting, 1, , 1999 | DOI

Conference Paper
Pino, M.R., Landesa, L., Rodríguez, J.L., Obelleiro, F., Burkholder, R.J.
The generalized forward-backward method for analyzing the scattering from targets on ocean-like rough surfaces
IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium: Wireless Technologies and Information Networks, APS 1999 – Held in conjunction with USNC/URSI National Radio Science Meeting, 2, , 1999 | DOI

Conference Paper
Pino, M.R., Burkholder, R.J., Obelleiro, F.
Fast Generalized Forward-Backward method by using a spectral acceleration
IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium: Wireless Technologies and Information Networks, APS 1999 – Held in conjunction with USNC/URSI National Radio Science Meeting, 2, , 1999 | DOI

Article
Taboada, J.M., Rodríguez, J.L., Landesa, L., Obelleiro, F.
Automatic Wire-Grid Generation for Electromagnetic Analysis of Arbitrary-Shaped Conducting Bodies by NEC
Computer Applications in Engineering Education, 7, 1, 1999 | DOI

Article
Rodríguez, J.A., Landesa, L., Rodríguez, J.L., Obelleiro, F., Ares, F., García-Pino, A.
Pattern synthesis of array antennas with arbitrary elements by simulated annealing and adaptive array theory
Microwave and Optical Technology Letters, 20, 1, 1999 | DOI

Article
Sabariego, R.V., Landesa, L., Obelleiro, F., Garcia-Pino, A.
Far-field decoupled basis for the method of moments-2d case – abstract
Journal of Electromagnetic Waves and Applications, 13, 11, 1999 | DOI

Article
Landesa, L., Rodríguez, J.L., Obelleiro, F., Pino, A.G.
Pattern synthesis of array antennas in presence of dielectric bodies
IEEE Transactions on Magnetics, 35, 3 PART 1, 1999 | DOI

Article
Obelleiro, F., Landesa, L., Rodríguez, J.L., Pino, M.R.
Fast two-dimensional reconstruction of impenetrable objects using multipolar equivalent sources
IEEE Transactions on Magnetics, 35, 3 PART 1, 1999 | DOI

Article
Sabariego, R.V., Landesa, L., Obelleiro, F.
Design of a microwave array hyperthermia applicator with a semicircular reflector
Medical and Biological Engineering and Computing, 37, 5, 1999 | DOI

Article
Sabariego, R.V., Landesa, L., Obelleiro, F.
Directive beam expansions for the generalized multipole technique
Microwave and Optical Technology Letters, 22, 6, 1999 | DOI

Article
Rodrfguez, J.L., Obelleiro, F., Pino, A.G.
A block-iterative algorithm for multi-object scattering problems
IEEE Transactions on Magnetics, 34, 5 PART 1, 1998 | DOI

Article
Landesa, L., Obelleiro, F., Rodríguez, J.L., Rodríguez, J.A., Ares, F., Pino, A.G.
Pattern synthesis of array antennas with additional isolation of near field arbitrary objects
Electronics Letters, 34, 16, 1998 | DOI

Article
Obelleiro, F., Rodríguez, J.L., García Pino, A.
An iterative solution of the combined field integral equation
Annales des Telecommunications/Annals of Telecommunications, 53, 03/04/2021 0:00, 1998 | DOI

Article
Landesa, L., Obelleiro, F., Rodríguez, J.L.
Inverse scattering of impenetrable objects using the generalized multipole technique
Microwave and Optical Technology Letters, 18, 6, 1998 | DOI

Conference Paper
Pino, M.R., Landesa, L., Rodriguez, J.L., Obelleiro, F.
A regularized solution for the generalized multipole technique
IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium, 1998 Digest – Antennas: Gateways to the Global Network – Held in conjunction with: USNC/URSI National Radio Science Meeting, 2, , 1998 | DOI

Article
Obelleiro, F., Campos-Niño, J., Rodríguez, J., Garcia-Pino, A.
A segmented approach for computing the electromagnetic scattering of large and deep cavities – abstract
Journal of Electromagnetic Waves and Applications, 12, 9, 1998 | DOI

Article
Obelleiro, F., Rodríguez, J.L., Landesa, L., Pino, A.G.
An iterative algorithm to extend the applicability of the hybrid GMT-MoM method to composite scattering problems
Microwave and Optical Technology Letters, 16, 5, 1997 | DOI

Article
Landesa, L., Obelleiro, F., Rodríguez, J.L., Pino, A.G.
Pattern synthesis of array antennas in presence of conducting bodies of arbitrary shape
Electronics Letters, 33, 18, 1997 | DOI

Article
Obelleiro, F., Rodríguez, J.L., Pino, A.G.
A new iterative moment method solution for conducting bodies of revolution
Applied Computational Electromagnetics Society Journal, 12, 2, 1997 | DOI

Article
Obelleiro, F., Rodríguez, J.L., Pino, A.G.
A progressive physical optics (PPO) method for computing the electromagnetic scattering of large open-ended cavities
Microwave and Optical Technology Letters, 14, 3, 1997 | DOI

Article
Obelleiro, F., Landesa, L., Rodriguez, J.L., Pino, A.G., Pino, M.R.
Directivity optimisation of an array antenna with obstacles within its near field region
Electronics Letters, 33, 25, 1997 | DOI

Article
Rodríguez, J.L., Obelleiro, F., Pino, A.G.
Iterative solutions of MFIE for computing electromagnetic scattering of large open-ended cavities
IEE Proceedings: Microwaves, Antennas and Propagation, 144, 2, 1997 | DOI

Article
Obelleiro, F., Rodríguez, J.L., Pino, A.G.
Hybrid GMT-MoM Method for solving electromagnetic scattering problems
IEEE Transactions on Magnetics, 33, 2 PART 2, 1997 | DOI

Article
Obelleiro, F., Rodríguez, J.L., Pino, A.G.
An automatic location algorithm of MoM basis in the hybrid GMT-MoM method
Microwave and Optical Technology Letters, 13, 6, 1996 | DOI

Article
Rodríguez, J.L., Obelleiro, F., Pino, A.G.
A hybrid multipolar-expansion-moment-method approach for electromagnetic scattering problems
Microwave and Optical Technology Letters, 11, 6, 1996 | DOI

Conference Paper
Obelleiro, F., Rodriguez, J.L., Burkholder, R.J., Pino, A.G.
Iterative physical optics algorithms for computing the EM scattering of open ended cavities
1995 25th European Microwave Conference, 2, , 1995 | DOI

Article
Obelleiro-Basteiro, F., Rodriguez, J.L.
An Iterative Physical Optics Approach for Analyzing the Electromagnetic Scattering by Large Open-Ended Cavities
IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 43, 4, 1995 | DOI

Conference Paper
Obelleiro, F., Rodriguez, J.L., Pino, A.G.
Application of the generalized ray expansion (GRE) method to the electromagnetic scattering of waveguide covities
1993 23rd European Microwave Conference, EuMA 1993, , , 1993 | DOI

Article
Garcia-Pino, A., Obelleiro, F., Rodriguez, J.L.
Scattering from Conducting Open Cavities by Generalized Ray Expansion (GRE)
IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 41, 7, 1993 | DOI

Simulacion electromagnetica de problemas multiescala en entornos HPC. Aplicaciones novedosas
Ref.: TEC2017-85376-C2-2-R
01/01/2018 – 31/12/2020 | Ministerio de Economía y Competitividad
IPs: Fernando Obelleiro Basteiro

Modelado avanzado de nanoestructuras plasmonicas para aplicaciones biomedicas y de imagen
Ref.: MAT2014-58201-C2-2-R
01/01/2015 – 31/12/2017 | Ministerio de Economía y Competitividad
IPs: José Luis Rodríguez Rodríguez, Fernando Obelleiro Basteiro