de Arriba Pérez

Contratado Posdoutoral

Área de Enxeñaría Telemática
Departamento de Enxeñaría Telemática

Información de contacto

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Despacho B-011

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 813 406
farriba@uvigo.es

 

Breve CV

En 2013 obtivo o título de Enxeñeiro en Telecomunicación, coa especialidade en Telemática, e en 2019 logrou o Doutorado en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións en Enxeñaría de Telecomunicacións, ambos na Universidade de Vigo. Conta ademais cun Máster en Enxeñaría Telemática pola mesma universidade. Na actualidade é Investigador Posdoutoral Contratado e forma parte do Departamento de Enxeñaría Telemática, ademais do Grupo de Investigación de Tecnoloxías da Información.

Está a desenvolver diversos proxectos de carácter nacional e internacional que inclúen a aplicación de técnicas de Machine Learning en ámbitos económicos e na xeración de linguaxe natural. Todos eles combinando tecnoloxías actuais como MongoDB, Java, Android, Python, Scikit-Learn e diversas librerías de cálculo matemático.

Investigación

Grupo de investigación

Grupo de Tecnoloxías da Información

 

Resultados de investigación

Article
García-Méndez, S., de Arriba-Pérez, F., Barros-Vila, A., González-Castaño, F.J.,
Detection of temporality at discourse level on financial news by combining Natural Language Processing and Machine Learning
Expert Systems with Applications, 197, , 2022 | DOI

Article
de Arriba-Pérez, F., García-Méndez, S., González-Castaño, F.J., Costa-Montenegro, E.,
Evaluation of abstraction capabilities and detection of discomfort with a newscaster chatbot for entertaining elderly users
Sensors, 21, 16, 2021 | DOI

Conference Paper
Garcia-Mendez, S., De Arriba-Perez, F., Barba-Seara, O., Fernandez-Gavilanes, M., Gonzalez-Castano, F.J.,
Demographic Market Segmentation on Short Banking Movement Descriptions Applying Natural Language Processing
Proceedings – 2021 International Symposium on Computer Science and Intelligent Controls, ISCSIC 2021, , , 2021 | DOI

Article
Garcia-Mendez, S., De Arriba-Perez, F., Gonzalez-Castano, F.J., Regueiro-Janeiro, J.A., Gil-Castineira, F.
Entertainment Chatbot for the Digital Inclusion of Elderly People without Abstraction Capabilities
IEEE Access, 9, , 2021 | DOI

Article
De Arriba-Perez, F., Garcia-Mendez, S., Regueiro-Janeiro, J.A., Gonzalez-Castano, F.J.
Detection of Financial Opportunities in Micro-Blogging Data with a Stacked Classification System
IEEE Access, 8, , 2020 | DOI

Article
de Arriba-Pérez, F., Santos-Gago, J.M., Caeiro-Rodríguez, M., Ramos-Merino, M.
Study of stress detection and proposal of stress-related features using commercial-off-the-shelf wrist wearables
Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 10, 12, 2019 | DOI

Article
Ramos-Merino, M., álvarez-Sabucedo, L.M., Santos-Gago, J.M., de Arriba-Pérez, F.
A pattern based method for simplifying a BPMN process model
Applied Sciences (Switzerland), 9, 11, 2019 | DOI

Article
de Arriba-Pérez, F., Santos-Gago, J.M., Caeiro-Rodríguez, M., Ramos-Merino, M.
Study of stress detection and proposal of stress-related features using commercial-off-the-shelf wrist wearables
Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 10, 12, 2019 | DOI

Article
Ramos-Merino, M., álvarez-Sabucedo, L.M., Santos-Gago, J.M., de Arriba-Pérez, F.
A pattern based method for simplifying a BPMN process model
Applied Sciences (Switzerland), 9, 11, 2019 | DOI

Article
de Arriba-Pérez, F., Caeiro-Rodríguez, M., Santos-Gago, J.M.
How do you sleep? Using off the shelf wrist wearables to estimate sleep quality, sleepiness level, chronotype and sleep regularity indicators
Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 9, 4, 2018 | DOI

Article
de Arriba-Pérez, F., Caeiro-Rodríguez, M., Santos-Gago, J.M.
How do you sleep? Using off the shelf wrist wearables to estimate sleep quality, sleepiness level, chronotype and sleep regularity indicators
Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 9, 4, 2018 | DOI

Conference Paper
De Arriba-Pérez, F., Caeiro-Rodríguez, M., Santos-Gago, J.M.
Towards the use of commercial wrist wearables in education
Proceedings of 2017 4th Experiment at International Conference: Online Experimentation, exp.at 2017, , , 2017 | DOI

Conference Paper
De Arriba-Pérez, F., Caeiro-Rodríguez, M., Santos-Gago, J.M.
Ongoing research about the use of commercial-off- Theshelf wrist wearables in educational contexts
CEUR Workshop Proceedings, 1925, , 2017 | DOI

Conference Paper
De Arriba-Pérez, F., Caeiro-Rodríguez, M., Santos-Gago, J.M.
Towards the use of commercial wrist wearables in education
Proceedings of 2017 4th Experiment at International Conference: Online Experimentation, exp.at 2017, , , 2017 | DOI

Conference Paper
De Arriba-Pérez, F., Caeiro-Rodríguez, M., Santos-Gago, J.M.
Ongoing research about the use of commercial-off- Theshelf wrist wearables in educational contexts
CEUR Workshop Proceedings, 1925, , 2017 | DOI

Article
de Arriba-Pérez, F., Caeiro-Rodríguez, M., Santos-Gago, J.M.
Collection and processing of data from wrist wearable devices in heterogeneous and multiple-user scenarios
Sensors (Switzerland), 16, 9, 2016 | DOI

Article
de Arriba-Pérez, F., Caeiro-Rodríguez, M., Santos-Gago, J.M.
Collection and processing of data from wrist wearable devices in heterogeneous and multiple-user scenarios
Sensors (Switzerland), 16, 9, 2016 | DOI

Conference Paper
De Arriba Pérez, F., Rodríguez, M.C., Gago, J.M.S.
Knowledge extraction from usage data of mobile devices with educational purposes [Extracción de conocimiento a partir de datos de uso de dispositivos móviles con fines educativos]
2015 10th Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI 2015, , , 2015 | DOI