García-Tuñón Blanca

Profesora Titular

Área de Teoría do Sinal e Comunicacións
Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións

Información de contacto

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Despacho A-011

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 818 768
inesgt@com.uvigo.es

Breve CV

En 1999 remata os seus estudos de Enxeñaría Superior en Telecomunicacións. Durante casi dous anos traballa en Telefónica I+D. En outubro de 2000 volta á Universidade de Vigo integrándose no grupo de investigación COM do Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións (TSC). En outubro de 2002 obten o Diploma de Estudos Avanzados (DEA) no subprograma Sistemas Avanzados de Telecomunicación. En 2006 defende a súa Tese Doutoral. A súa actividade investigadora desenvólvese en dúas liñas principais: métodos eficientes para a simulación de problemas electromagnéticos e medida da sección equivalente radar (RCS). A primeira delas, na que se enmarca a súa Tese Doutoral, céntrase no campo do electromagnetismo computacional, desenvolvendo métodos e técnicas rigurosas e eficientes para a anális e o deseño de todo tipo de estruturas. A segunda liña de investigación enmárcase no eido do radar e as súas aplicacións, concretamente na predicción, reducción e medida da sección radar (RCS) e obtención de imaxes radar (ISAR). Participou en máis de 60 proxectos e contratos de I+D (19 como Investigadora Principal), é autora de varios artigos publicados en revistas JCR e contribucións a congresos, conta con 2 sexenios de investigación, unha Tese Doutoral dirixida e outra en dirección, ademais de numerosos PFC dirixidos.

 

 

Resultados de investigación

Article
Núñez, J., Orgeira-Crespo, P., Ulloa, C., García-Tuñón, I.
Analysis of the operating conditions for UAV-based on-board antenna radiation pattern measurement systems
PLoS ONE, 16, 2 February, 2021 | DOI

Article
Sánchez, L.F., Calviño, F.J., Garcia, S., Núñez-Ortuño, J.M., Taboada, J.M., Araujo, M.G., Rodríguez, J.L., García-Tuñón, I., Obelleiro, F.
Radiation hazards to personnel from non-ionizing fields of broadband HF systems onboard a vessel: Measurement and simulation
Measurement: Journal of the International Measurement Confederation, 115, , 2018 | DOI

Article
Núñez, J.M., Araújo, M.G., García-Tuñón, I.
Real-time telemetry system for monitoring motion of ships based on inertial sensors
Sensors (Switzerland), 17, 5, 2017 | DOI

Article
Sánchez, L.F., Araujo, M.G., García-Tuñón, I., Rodríguez, J.L., Solís, D.M., De Los Reyes, J.M., Taboada, J.M., Obelleiro, F.
HF broadband antenna design for shipboard communications: Simulation and measurements
Measurement: Journal of the International Measurement Confederation, 89, , 2016 | DOI

Article
Blanca, I.G.-T., Rodríguez, J.L., Obelleiro, F., Taboada, J.M., Núñez, J.M., Cortina, D.
Experience on radar cross section reduction of a warship
Microwave and Optical Technology Letters, 56, 10, 2014 | DOI

Article
Araujo, M.G., Rodriguez, J.L., Taboada, J.M., Obelleiro, F., Garcia-Tunon, I.
Low-cost procedure for radar-imaging simulation
IEEE Antennas and Propagation Magazine, 53, 4, 2011 | DOI

Conference Paper
Araújo, M.G., Rivero, J., Taboada, J.M., Landesa, L., Obelleiro, F., García-Tuñón, I.
Comparative study of the integral equation formulations when analyzing left-handed materials
Proceedings of the 5th European Conference on Antennas and Propagation, EUCAP 2011, , , 2011 | DOI

Article
García-Tuñón, I., Rodríguez, J.L., Obelleiro, F., Araújo, M.G., Taboada, J.M.
Insensitive environment calibration procedure for an instrumental radar
Journal of Electromagnetic Waves and Applications, 24, 16, 2010 | DOI

Article
Rivero, J., Taboada, J.M., Landesa, L., Obelleiro, F., García-Tuñón, I.
Surface integral equation formulation for the analysis of left-handed metamaterials
Optics Express, 18, 15, 2010 | DOI

Article
Rodriguez, J.L., Taboada, J.M., Araújo, M.G., Obelleiro Basteiro, F., Landesa, L., García-Tuñón, I.
On the use of the singular value decomposition in the fast multipole method
IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 56, 8 I, 2008 | DOI

Conference Paper
Araujo, M.G., Taboada, J.M., Obelleiro, F., Rodriguez, J.L., Garcia-Tunon, I.
Evaluation of singular potential integrals in the method of moments using linearly phased RWG basis functions
IET Seminar Digest, 2007, 11961, 2007 | DOI

Conference Paper
Taboada, J.M., Rodriguez, J.L., Araujo, M.G., Garcia-Tuñon, I., Landesa, L., Obelleiro, F.
Compression of the fast multipole method using the singular value decomposition
IET Seminar Digest, 2007, 11961, 2007 | DOI

Article
Rodríguez, J.L., García-Tuñón, I., Taboada, J.M., Obelleiro Basteiro, F.
Broadband HF antenna matching network design using a real-coded genetic algorithm
IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 55, 3 I, 2007 | DOI

Article
Pérez Ojeda, J.F., Rodríguez, J.L., García-Tuñón, I., Obelleiro, F.
Experimental verification of the relation between the radar cross section and the list angle of surface vessels
Microwave and Optical Technology Letters, 48, 11, 2006 | DOI

Article
García-Tuñón, I., Taboada, J.M., Rodríguez, J.L., Obelleiro, F., Landesa, L.
Efficient asymptotic-phase modeling of the induced currents in the fast multipole method
Microwave and Optical Technology Letters, 48, 8, 2006 | DOI

Article
García-Tuñón, I., Rodríguez, J.L., Taboada, J.M., Obelleiro, F.
Piecewise travelling-wave basis functions for wires
Microwave and Optical Technology Letters, 48, 5, 2006 | DOI

Article
Taboada, J.M., Obelleiro, F., Rodríguez, J.L., García-Tuñón, I., Landesa, L.
Incorporation of linear-phase progression in RWG basis functions
Microwave and Optical Technology Letters, 44, 2, 2005 | DOI