Santos Gago

Profesor Contratado Doutor

Área de Enxeñaría Telemática
Departamento de Enxeñaría Telemática

Información de contacto

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Despacho B-508

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 813 476
juan.santos@det.uvigo.es

Breve CV

Juan M. Santos é Enxeñeiro de Telecomunicación (1998) e Doutor Enxeñeiro de Telecomunicación (2008) pola Universidade de Vigo. Desde 1998 forma parte do Departamento de Enxeñaría Telemática, onde ha ocupou diferentes postos, sendo na actualidade Profesor Contratado Doutor. No seu labor docente impartiu varias materias relativas á arquitectura e organización de ordenadores, a programación e a intelixencia artificial. A liña condutora dos traballos de investigación abordados foi a aplicación das TIC a diferentes ámbitos de actuación, sobre todo ao eido do e-learning. As tecnoloxías de aplicación foron variadas, aínda que en boa medida estiveron ligadas ás tecnoloxías web. Cabería destacar a aplicación das técnicas subxacentes á web semántica (mecanismos de representación do coñecemento, modelos de metadatos, técnicas de inferencia, etc.) para a consecución de servizos de alto valor engadido. Nos últimos anos, os traballos de investigación dirixíronse con maior profusión a outros ámbitos, sobre todo ao e-government e ao e-health. Ademais, expandíronse para aplicar novas tecnoloxías, sobre todo técnicas de data analytics. Juan M. Santos participou en varios proxectos de investigación, tanto de convocatorias públicas (máis de 15) como privadas (máis de 30), a nivel autonómico, nacional e internacional. É coautor de máis de 150 publicacións, incluíndo artigos en revistas JCR e comunicacións en congresos CORE A e A+.

 

 

Resultados de investigación

Article
Ramos-Merino, M., Santos-Gago, J.M., Álvarez-Sabucedo, L.M.
Fuzzy traceability: using domain knowledge information to estimate the followed route of process instances in non-exhaustive monitoring environments
Journal of Intelligent Manufacturing, , , 2020 | DOI

Article
Carvalho, P., Rito Lima, S., Álvarez Sabucedo, L., Santos-Gago, J.M., Silva, J.M.C.
Towards a holistic semantic support for context-aware network monitoring: An ontology-based approach
Computing, 102, 12, 2020 | DOI

Article
de Arriba-Pérez, F., Santos-Gago, J.M., Caeiro-Rodríguez, M., Ramos-Merino, M.
Study of stress detection and proposal of stress-related features using commercial-off-the-shelf wrist wearables
Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 10, 12, 2019 | DOI

Review
Santos-Gago, J.M., Ramos-Merino, M., Vallarades-Rodriguez, S., Álvarez-Sabucedo, L.M., Fernández-Iglesias, M.J., García-Soidán, J.L.
Innovative use of wrist-worn wearable devices in the sports domain: A systematic review
Electronics (Switzerland), 8, 11, 2019 | DOI

Article
Ramos-Merino, M., Santos-Gago, J.M., Álvarez-Sabucedo, L.M., Alonso-Roris, V.M., Sanz-Valero, J.
BPMN-E2: a BPMN extension for an enhanced workflow description
Software and Systems Modeling, 18, 4, 2019 | DOI

Article
Ramos-Merino, M., álvarez-Sabucedo, L.M., Santos-Gago, J.M., de Arriba-Pérez, F.
A pattern based method for simplifying a BPMN process model
Applied Sciences (Switzerland), 9, 11, 2019 | DOI

Conference Paper
Silva, R.F., Carvalho, P., Rito Lima, S., Álvarez Sabucedo, L., Santos Gago, J.M., Silva, J.M.C.
An ontology-based recommendation system for context-aware network monitoring
Advances in Intelligent Systems and Computing, 931, , 2019 | DOI

Conference Paper
Santos-Gago, J.M., Álvarez-Sabucedo, L., González-Maciel, R., Alonso-Rorís, V.M., García-Soidán, J.L., Wanden-Berghe, C., Sanz-Valero, J.
Towards a Personalised Recommender Platform for Sportswomen
Advances in Intelligent Systems and Computing, 930, , 2019 | DOI

Article
de Arriba-Pérez, F., Santos-Gago, J.M., Caeiro-Rodríguez, M., Ramos-Merino, M.
Study of stress detection and proposal of stress-related features using commercial-off-the-shelf wrist wearables
Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 10, 12, 2019 | DOI

Article
Ramos-Merino, M., álvarez-Sabucedo, L.M., Santos-Gago, J.M., de Arriba-Pérez, F.
A pattern based method for simplifying a BPMN process model
Applied Sciences (Switzerland), 9, 11, 2019 | DOI

Article
Ramos-Merino, M., Álvarez-Sabucedo, L.M., Santos-Gago, J.M., Sanz-Valero, J.
A BPMN Based Notation for the Representation of Workflows in Hospital Protocols
Journal of Medical Systems, 42, 10, 2018 | DOI

Article
de Arriba-Pérez, F., Caeiro-Rodríguez, M., Santos-Gago, J.M.
How do you sleep? Using off the shelf wrist wearables to estimate sleep quality, sleepiness level, chronotype and sleep regularity indicators
Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 9, 4, 2018 | DOI

Article
Pérez, F.A., Santos-Gago, J.M., Caeiro-Rodríguez, M., Fernández Iglesias, M.J.
Evaluation of commercial-off-the-shelf wrist wearables to estimate stress on students
Journal of Visualized Experiments, 2018, 136, 2018 | DOI

Review
Bernabeu-Martínez, M.A., Merino, M.R., Santos Gago, J.M., Alvarez Sabucedo, L.M., Wanden-Berghe, C., Sanz-Valero, J.
Guidelines for safe handling of hazardous drugs: A systematic review
PLoS ONE, 13, 5, 2018 | DOI

Article
Cervera Peris, M., Alonso Rorís, V.M., Santos Gago, J.M., Álvarez Sabucedo, L., Wanden-Berghe, C., Sanz-Valero, J.
Management of the general process of parenteral nutrition using mhealth technologies: Evaluation and validation study
JMIR mHealth and uHealth, 6, 4, 2018 | DOI

Conference Paper
Ramos Merino, M., Álvarez Sabucedo, L.M., Santos Gago, J.M., Alonso Rorís, V.M.
A BPMN extension for the annotation of HACCP plans in hospital protocols
Advances in Intelligent Systems and Computing, 745, , 2018 | DOI

Article
de Arriba-Pérez, F., Caeiro-Rodríguez, M., Santos-Gago, J.M.
How do you sleep? Using off the shelf wrist wearables to estimate sleep quality, sleepiness level, chronotype and sleep regularity indicators
Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 9, 4, 2018 | DOI

Conference Paper
De Arriba-Pérez, F., Caeiro-Rodríguez, M., Santos-Gago, J.M.
Towards the use of commercial wrist wearables in education
Proceedings of 2017 4th Experiment at International Conference: Online Experimentation, exp.at 2017, , , 2017 | DOI

Conference Paper
De Arriba-Pérez, F., Caeiro-Rodríguez, M., Santos-Gago, J.M.
Ongoing research about the use of commercial-off- Theshelf wrist wearables in educational contexts
CEUR Workshop Proceedings, 1925, , 2017 | DOI

Conference Paper
De Arriba-Pérez, F., Caeiro-Rodríguez, M., Santos-Gago, J.M.
Towards the use of commercial wrist wearables in education
Proceedings of 2017 4th Experiment at International Conference: Online Experimentation, exp.at 2017, , , 2017 | DOI

Conference Paper
De Arriba-Pérez, F., Caeiro-Rodríguez, M., Santos-Gago, J.M.
Ongoing research about the use of commercial-off- Theshelf wrist wearables in educational contexts
CEUR Workshop Proceedings, 1925, , 2017 | DOI

Article
de Arriba-Pérez, F., Caeiro-Rodríguez, M., Santos-Gago, J.M.
Collection and processing of data from wrist wearable devices in heterogeneous and multiple-user scenarios
Sensors (Switzerland), 16, 9, 2016 | DOI

Article
Alonso-Rorís, V.M., Álvarez-Sabucedo, L., Santos-Gago, J.M., Ramos-Merino, M.
Towards a cost-effective and reusable traceability system. A semantic approach
Computers in Industry, 83, , 2016 | DOI

Article
de Arriba-Pérez, F., Caeiro-Rodríguez, M., Santos-Gago, J.M.
Collection and processing of data from wrist wearable devices in heterogeneous and multiple-user scenarios
Sensors (Switzerland), 16, 9, 2016 | DOI

Conference Paper
Llamas-Nistal, M., Mikic-Fonte, F.A., Santos-Gago, J.M., Álvarez-Sabucedo, L.M.
Update of a course about computer architecture in the first year of a degree in engineering (Work in progress)
Proceedings of 2016 Technologies Applied to Electronics Teaching, TAEE 2016, , , 2016 | DOI

Article
Caeiro-Rodríguez, M., Rodríguez-Bermúdez, M., Llamas-Nistal, M., Santos-Gago, J.M.
Toward the Implementation of Relevance and Reputation Indicators in Edu-AREA
Revista Iberoamericana de Tecnologias del Aprendizaje, 11, 2, 2016 | DOI

Article
Sanz-Valero, J., Álvarez Sabucedo, L.M., Wanden-Berghe, C., Santos Gago, J.M.
QR Codes: Outlook for Food Science and Nutrition
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 56, 6, 2016 | DOI

Article
Caeiro-Rodríguez, M., Santos-Gago, J.M., Lama, M., Llamas-Nistal, M.
A Keyword Recommendation Experiment to Support Information Organization and Folksonomies in Edu-AREA
Revista Iberoamericana de Tecnologias del Aprendizaje, 10, 2, 2015 | DOI

Book Chapter
Anido-Rifón, L., Santos-Gago, J., Caeiro-Rodríguez, M., Fernández-Iglesias, M., Míguez-Pérez, R., Cañas-Rodríguez, A., Alonso-Rorís, V., García-Alonso, J., Pérez-Rodríguez, R., Gómez-Carballa, M., Mouriño-García, M., Manso-Vázquez, M., Llamas-Nistal, M.
Recommender systems
Re-engineering the Uptake of ICT in Schools, , , 2015 | DOI

Article
Rodríguez, A.C., Santos Gago, J.M., Anido Rifón, L.E., Rodríguez, R.P.
A recommender system for non-traditional educational resources: A semantic approach
Journal of Universal Computer Science, 21, 2, 2015 | DOI

Review
Anido-Rifón, L.E., Fernández-Iglesias, M.J., Caeiro-Rodríguez, M., Santos-Gago, J.M., Llamas-Nistal, M., Álvarez Sabucedo, L., Míguez Pérez, R.
Standardization in computer-based education
Computer Standards and Interfaces, 36, 3, 2014 | DOI

Conference Paper
Santos Gago, J.M., Míguez Pérez, R., Fernández Iglesias, M.J., Cañas, A., Caeiro Rodriguez, M., Anido Rifón, L.
An ontology to model e-learning tools, events and experts for their use in specific contexts
Proceedings of the 22nd International Conference on Computers in Education, ICCE 2014, , , 2014 | DOI

Article
Álvarez Sabucedo, L.M., Soto Barreiros, R., Santos Gago, J.M., Fernández Iglesias, M.J.
An adaptive and social-aware recommendation algorithm for administration services
Journal of Universal Computer Science, 20, 11, 2014 | DOI

Conference Paper
Caeiro, M., Santos, J.M., Llamas, M., Lama, M.
Towards a folksonomy solution to support open educational activities and resources in Edu-AREA
IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON, , , 2014 | DOI

Conference Paper
Cañas-Rodríguez, A., Alonso-Roris, V., Santos-Gago, J.M., Anido-Rifon, L., Iglesias, M.J.F., Caeiro, M.
Who else could participate in my lesson plans?
Proceedings – Frontiers in Education Conference, FIE, , , 2013 | DOI

Conference Paper
Van Assche, F., Simon, B., Aram, M., Colin, J.-N., Minh Tien, H., Griffiths, D., Popat, K., Anido-Rifón, L., Caeiro-Rodríguez, M., Santos-Gago, J., Ellis, W., Klerkx, J.
Re-engineering the uptake of ICT in schools
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 8095 LNCS, , 2013 | DOI

Conference Paper
Caeiro-Rodríguez, M., Míguez-Pérez, R., Santos-Gago, J.-M., Anido-Rifón, L., Fernández-Iglesias, M.
Towards a recommendation framework to support design of lesson plans in the ITEC project
IASTED Multiconferences – Proceedings of the IASTED International Conference on Web-Based Education, WBE 2013, , , 2013 | DOI

Conference Paper
Fernández Iglesias, M.J., Álvarez Sabucedo, L.M., Santos Gago, J.M., Anido Rifón, L.E.
A semantic P2P platform for sharing documents in eGovernment domains
Communications in Computer and Information Science, 278, , 2013 | DOI

Review
Santos Gago, J.M., Álvarez Sabucedo, L.M., Fernández Iglesias, M.J., Míguez Pérez, R., Alonso Roris, V.M., Mikic Fonte, F.
Design of a semantic framework for contextualized retrieval of scientific documents in the health domain [Diseño de un marco semántico para la recuperación contextualizada de documentos científicos en el ámbito sanitario]
Nutricion Hospitalaria, 27, SUPPL. 2, 2012 | DOI

Conference Paper
Alonso-Roris, V.M., Miguez-Perez, R., Santos-Gago, J.M., Alvarez-Sabucedo, L.
A semantic enrichment experience in the early childhood context
Proceedings – Frontiers in Education Conference, FIE, , , 2012 | DOI

Article
Fernández Iglesias, M.J., Álvarez Sabucedo, L.M., Santos Gago, J.M., Anido Rifón, L.E.
A peer-to-peer semantically-driven environment to distribute contents applied to the digital administration
Expert Systems with Applications, 39, 17, 2012 | DOI

Conference Paper
Rorís, V.A., Míguez, R., Santos, J.M.
Semantic enrichment of an ECEC platform knowledge base
Proceedings of the 12th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2012, , , 2012 | DOI

Conference Paper
Santos, J.M., Llamas, M., Moure, M.J., Lago, A.
Computer Architecture Lab: A bridge between electronics and computers
Proceedings – 2012 Technologies Applied to Electronics Teaching, TAEE 2012, , , 2012 | DOI

Article
Míguez Pérez, R., Santos Gago, J.M., Alonso Rorís, V.M., Álvarez Sabucedo, L.M., Mikic Fonte, F.A.
Linked data as a too in the nutrition domain [Linked data como herramienta en el ámbito de la nutrición]
Nutricion Hospitalaria, 27, 2, 2012 | DOI

Article
Álvarez Sabucedo, L., Míguez Pérez, R., Santos Gago, J.M., Alonso Rorís, V.M., Mikic, F.
E-services platform for child-oriented nutritional education and health [Plataforma de e-servicios para educación e higiene nutricionales, orientada a la población infantil]
Salud Colectiva, 7, SUPPL, 2011 | DOI

Conference Paper
Míguez, R., Santos, J.M., Anido, L.
Supporting high-quality early childhood education services throught ICTs
Proceedings – 10th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2010, , , 2010 | DOI

Conference Paper
Miguez, R., Santos, J.M., Anido, L.
Using WEB 2.0 technologies in early care settings a case study: Escolasinfantis.net
Proceedings of the 8th IASTED International Conference on Web-Based Education, WBE 2010, , , 2010 | DOI

Conference Paper
Miguez, R., Santos, J.M., Anido, L.
A holistic framework to support ICT-based early childhood education processes
Proceedings – Frontiers in Education Conference, FIE, , , 2009 | DOI

Conference Paper
Míguez, R., Santos, J., Anido, L.
Towards a framework to support ICT-based processes in early care settings
Proceedings – 2009 9th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2009, , , 2009 | DOI

Conference Paper
Miguez, R., Santos, J.M., Anido, L.
Semantic-based tool to support assessment and planning in early care settings
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 5736 LNAI, , 2009 | DOI

Article
Álvarez Sabucedo, L.M., Anido Rifón, L.E., Míguez Pérez, R., Santos Gago, J.M.
Providing standard-oriented data models and interfaces to eGovernment services. A semantic-driven approach
Computer Standards and Interfaces, 31, 5, 2009 | DOI

Article
Álvarez-Sabucedo, L.M., Anido-Rifón, L.E., Santos-Gago, J.M.
Reusing web contents: A DOM approach
Software – Practice and Experience, 39, 3, 2009 | DOI

Conference Paper
Santos, J.M., Míguez, R., Anido, L., Llamas, M.
Semantic reasoning in advanced e-Learning brokerage systems
Communications in Computer and Information Science, 19, , 2008 | DOI

Book Chapter
Santos, J.M., Llamas, M., Anido, L.
Applying semantic techniques to integrate electronic course catalogues
Computers and Education: E-Learning, From Theory to Practice, , , 2008 | DOI

Conference Paper
Santos, J.M., Llamas, M., Anido, L.
Applying semantic techniques to integrate electronic course catalogues
Computers and Education: E-Learning, from Theory to Practice, , , 2007 | DOI

Conference Paper
Santos, J.M., Anido, L., Llamas, M.
Contribution to the e-learning brokerage systems using semantic technologies
Proceedings of the 6th IASTED International Conference on Web-Based Education, WBE 2007, , , 2007 | DOI

Conference Paper
Anido, L., Llamas, M., Santos, J., Caeiro, M.
PLATEGA: The E-learning platform for the Galician regional government
Proceedings of the Fifth IASTED International Conference on Web-based Education, 2006, , 2006 | DOI

Conference Paper
Santos, J.M., Llamas, M., Anido, L.
Work in progress: Identification of inference rules for a semantic E-learning brokerage architecture
Proceedings – Frontiers in Education Conference, FIE, , , 2006 | DOI

Conference Paper
Santos, J.M., Anido, L., Llamas, M.
Design of a semantic web-based brokerage architecture for the E-learning domain. A proposal for a suitable ontology
Proceedings – Frontiers in Education Conference, FIE, 2005, , 2005 | DOI

Conference Paper
Santos, J.M., Anido, L., Llamas, M.
Semantic brokerage in standards-driven E-learning
8th IFIP World Conference on Computers in Education, WCCE 2005, , , 2005 | DOI

Conference Paper
Anido, L., Rodríguez, J., Caeiro, M., Santos, J.
A focal access point to follow the standardization of learning technologies
Proceedings – IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2004, , , 2004 | DOI

Conference Paper
Anido, L., Valero, E., Santos, J., Picos, J., Burguillo, J.C., Fernández, M., Rodriguez, J., Caeiro, M., Llamas, M.
Applying ICT for educational purposes in the environmental sciences domain
Proceedings – 2004 International Conference on Information and Communication Technologies: From Theory to Applications, ICTTA 2004, , , 2004 | DOI

Article
Anido, L., Rodriguez, J., Caeiro, M., Santos, J.
Observing standards for web-based learning from the web
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 3044, , 2004 | DOI

Conference Paper
Anido, L., Valero, E., Santos, J., Picos, J., Burguillo, J.C., Fernández, M., Rodriguez, J., Caeiro, M., Llamas, M.
Applying ICT for educational purposes in the environmental sciences domain
Proceedings – 2004 International Conference on Information and Communication Technologies: From Theory to Applications, ICTTA 2004, , , 2004 | DOI

Conference Paper
Santos, J.M., Anido, L., Llamas, M.
On the use of e-learning standards in adaptive learning systems
Proceedings – 3rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2003, , , 2003 | DOI

Article
Anido, L., Rodríguez, J., Caeiro, M., Santos, J.M.
High-level brokerage services for the e-learning domain
Computer Standards and Interfaces, 25, 4, 2003 | DOI

Conference Paper
Anido, L., Caeiro, M., Rodríguez, J.S., Santos, J.M.
Modelling and specification of interfaces for standard-driven distributed software architectures in the E-learning domain
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2596, , 2003 | DOI

Conference Paper
Llamas, M., Anido, L., Rodríguez, J., Fernández, M., Santos, J., Caeiro, M.
What do we need to know about e-learning standards?
IFIP Advances in Information and Communication Technology, 131, , 2003 | DOI

Article
Santos, J.M., Anido, L., Llamas, M., Álvarez, L.M., Mikic, F.A.
Applying computational science techniques to support adaptive learning
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2658, , 2003 | DOI

Conference Paper
Anido, L., Santos, J., Rodriguez, J., Caeiro, M.
An MDA-based model for vertical application task forces an experience report
Proceedings – 6th International Enterprise Distributed Object Computing Conference, 2002-January, January, 2002 | DOI

Conference Paper
Santos, J.M., Rodriguez, J.S.
Towards an agent architecture to provide knowledge-based facilities for distance education
Proceedings of the International Conference on Information Technology Interfaces, ITI, , , 2002 | DOI

Conference Paper
Fernández-Iglesias, M.J., Rodríguez, J.S., Anido, L., Santos, J., Caeiro, M., Llamas, M.
Modeling metadata-enabled Information Retrieval
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2329 LNCS, PART 1, 2002 | DOI

Article
Caeiro, M., Anido, L., Santos, J.M., Rodríguez, J.
Towards the standardization of collaborative learning systems
Proceedings of the Workshop on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises, WETICE, 2002-January, , 2002 | DOI

Conference Paper
Anido, L., Rodríguez, J., Caeiro, M., Santos, J.
Discovering resources in the Semantic Web
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2519 LNCS, , 2002 | DOI

Article
Anido, L.E., Fernández, M.J., Caeiro, M., Santos, J.M., Rodríguez, J., Llamas, M.
Educational metadata and brokerage for learning resources
Computers and Education, 38, 4, 2002 | DOI

Conference Paper
Anido, L., Caeiro, M., Rodríguez, J., Santos, J.
Applying MDA concepts to develop a Domain CORBA Facility for e-learning
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2460 LNCS, , 2002 | DOI

Conference Paper
Santos, J.M., Anido, L., Llamas, M., Rodríguez, J.S.
On the application of the Semantic Web concepts to adaptive E-learning
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2510 LNCS, , 2002 | DOI

Conference Paper
Anido, L., Santos, J., Caeiro, M., Rodri?uez, J.
An online environment supporting high quality education in computational science
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2331 LNCS, PART 3, 2002 | DOI

Conference Paper
Anido, L., Caeiro, M., Rodríguez, J., Santos, J.M.
Architecting CORBA-based frameworks to support distributed and interoperable training systems in large enterprises
Proceedings of the Workshop on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises, WETICE, 2002-January, , 2002 | DOI

Conference Paper
Anido, L., Aguado, F., Folgueiras, O., Rodríguez, J.S., Santos, J.M., Caeiro, M.
On the use of new technologies in health care
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2510 LNCS, , 2002 | DOI

Article
Anido, L., Santos, J., Caeiro, M., Rodrguez, J., Fernndez, M.J., Llamas, M.
Moving the business logic tier to the client. Cost-effective distributed computing for the WWW
Software – Practice and Experience, 31, 14, 2001 | DOI

Article
Anido-Rifón, L., Fern¡ndez-Iglesias, M.J., Llamas-Nistal, M., Caeiro-Rodríguez, M., Santos-Gago, J., Rodríguez-Estévez, J.S.
A Component Model for Standardized Web-Based Education
ACM Journal on Educational Resources in Computing, 1, , 2001 | DOI

Conference Paper
Llamas, M., Fernández, M.J., Rodríguez, J., Santos, J., Caeiro, M.
A conceptual modelling framework for standards-driven web-based distance learning
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2224, , 2001 | DOI

Conference Paper
Anido, L., Llamas, M., Fernández, M.J., Rodríguez, J., Santos, J., Caeiro, M.
A distributed object computing approach to e-learning
Proceedings – 3rd International Symposium on Distributed Objects and Applications, DOA 2001, , , 2001 | DOI

Conference Paper
Anido, L., Llamas, M., Fernandez, M.J., Rodriguez, J., Caeiro, M., Santos, J.
A standards-driven open architecture for learning systems
Proceedings – IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2001, , , 2001 | DOI

Article
Anido, L., Llamas, M., Caeiro, M., Santos, J., Rodriguez, J., Fernandez, M.J.
An Update on the SimulNet Educational Platform: Toward Standards-Driven e-Learning
IEEE Transactions on Education, 44, 2, 2001 | DOI

Plataforma de servicios basada en análisis multimodal para aprendizaje autorregulado
Ref.: TIN2016-80515-R
30/12/2016 – 29/09/2020 | Ministerio de Economía y Competitividad
IPs: Manuel Fernández Iglesias, Juan Manuel Santos Gago

12/04/2019 | Francisco de Arriba Pérez
Extracción de coñecemento a partir de datos de uso de dispositivos móbiles con fins educativos
Directores: Manuel Caeiro Rodríguez; Juan Manuel Santos Gago
Cum Laude

20/02/2017 | Victor Manuel Alonso Rorís
Contribución aos sistemas telemáticos para monitoraxe de procesos e produtos utilizando tecnoloxías semánticas: aplicación ó ámbito sanitario
Directores: Luis Modesto Alvarez Sabucedo, Juan Manuel Santos Gago
Cum Laude

Desenvolvemento da educación continua (Life-Long Learning) no ámbito escolar e corporativo
01/10/2017 | Manuel Caeiro Rodríguez, Juan Manuel Santos Gago