Docío Fernández

Profesora Contratada Doutora

Área de Teoría do Sinal e Comunicacións
Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións

Información de contacto

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Despacho A-101

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 818 652
ldocio@gts.uvigo.es

Breve CV

Laura Docío Fernández recibiu o título de Enxeñeiro de Telecomunicación en 1995 e o título de Doutor Enxeñeiro de Telecomunicación en 2001, ambos na Universidade de Vigo. Actualmente é Profesora Contratada Doutora no Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, e membro do Grupo de Tecnoloxía Multimedia (GTM), na Universidade de Vigo. De 2004 a 2009 foi investigadora asociada a leste mesmo departamento co apoio dun contrato postdoutoral ligado ao Programa Isidro Parga Pondal da Xunta de Galicia. En 2002 realizou unha estadía de investigación postdoutoral no International Computer Science Institute (ICSI), en Berkeley (USA). A súa investigación céntrase nos ámbitos do recoñecemento de patróns e aprendizaxe máquina, así como no procesado de voz, audio e imaxe, para a súa utilización en aplicacións tales como a segmentación, diarización e caracterización de persoas, e extracción de metadatos en contidos audiovisuais; deidentificación para preservar a identidade das persoas. Participou en máis de 15 proxectos de investigación financiados por institucións públicas tanto nacionais como internacionais. É autora de 13 artigos publicados en revistas indexadas no JCR, máis de 50 artigos publicados en conferencias internacionais e dirixiu unha Tese de Doutoramento.

 

 

Resultados de investigación

Article
Campbell, E.L., Mesía, R.Y., Docío-Fernández, L., García-Mateo, C.
Paralinguistic and linguistic fluency features for Alzheimer’s disease detection
Computer Speech and Language, 68, , 2021 | DOI

Article
Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L.
Analysis of gender and identity issues in depression detection on de-identified speech
Computer Speech and Language, 65, , 2021 | DOI

Conference Paper
Vazquez-Enriquez M, Alba-Castro JL, Docío-Fernández L, Rodríguez Banga E.
Isolated sign language recognition with multi-scale spatial-temporal graph convolutional networks
IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops, , , 2021 | DOI

Conference Paper
Figueras, S., García-Caballero, A., Garcia Mateo, C., Docio-Fernandez, L., Campbell, E.L., Perez-Schofield, B.G., Rodríguez-Liñares, L., Méndez, A.J.
CIRUSS Platform: Surgery Patient Empowerment by Stress and Anxiety Monitoring
IberSPEECH 2021, , , 2021 | DOI

Conference Paper
Porta-Lorenzo M, Alba-Castro JL, Docío-Fernández L.
The GTM-UVIGO System for Audiovisual Diarization 2020
IberSPEECH 2021, , , 2021 | DOI

Book Chapter
Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., García-Mateo, C.,
Voice privacy in biometrics: Speaker de-identification
Voice Biometrics: Technology, trust and security, , , 2021 | DOI

Article
Tejedor, J., Toledano, D.T., Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Peñagarikano, M., Rodriguez-Fuentes, L.J., Moreno-Sandoval, A.
Search on speech from spoken queries: the Multi-domain International ALBAYZIN 2018 Query-by-Example Spoken Term Detection Evaluation
Eurasip Journal on Audio, Speech, and Music Processing, 2019, 1, 2019 | DOI

Article
Tejedor, J., Toledano, D.T., Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Montalvo, A.R., Ramirez, J.M., Peñagarikano, M., Rodriguez-Fuentes, L.J.
ALBAYZIN 2018 spoken term detection evaluation: a multi-domain international evaluation in Spanish
Eurasip Journal on Audio, Speech, and Music Processing, 2019, 1, 2019 | DOI

Article
Tejedor, J., Toledano, D.T., Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Proença, J., Perdigão, F., García-Granada, F., Sanchis, E., Pompili, A., Abad, A.
ALBAYZIN Query-by-example Spoken Term Detection 2016 evaluation
Eurasip Journal on Audio, Speech, and Music Processing, 2018, 1, 2018 | DOI

Article
Martín, A.P., García-Mateo, C., Docío-Fernández, L., Regueira, X.L.
Study on the impact of the training corpus of the language model on the performance of a speech recognizer [Estudio sobre el impacto del corpus de entrenamiento del modelo de lenguaje en las prestaciones de un reconocedor de habla]
Procesamiento de Lenguaje Natural, 61, , 2018 | DOI

Conference Paper
Ramos-Muguerza, E., Docio-Fernandez, L., Alba-Castro, J.L.
From hard to soft biometrics through DNN transfer learning
2018 IEEE 9th International Conference on Biometrics Theory, Applications and Systems, BTAS 2018, , , 2018 | DOI

Conference Paper
Le, N., Bredin, H., Sargent, G., India, M., Lopez-Otero, P., Barras, C., Guinaudeau, C., Gravier, G., Da Fonseca, G.B., Freire, I.L., Patrocínio, Z., Guimarães, S.J.F., Martí, G., Morros, J.R., Hernando, J., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C., Meignier, S., Odobez, J.-M.
Towards large scale multimedia indexing: A case study on person discovery in broadcast news
ACM International Conference Proceeding Series, Part F130150, , 2017 | DOI

Article
Lopez-Otero, P., Magariños, C., Docio-Fernandez, L., Rodriguez-Banga, E., Erro, D., Garcia-Mateo, C.
Influence of speaker de-identification in depression detection
IET Signal Processing, 11, 9, 2017 | DOI

Article
Tejedor, J., Toledano, D.T., Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Serrano, L., Hernaez, I., Coucheiro-Limeres, A., Ferreiros, J., Olcoz, J., Llombart, J.
ALBAYZIN 2016 spoken term detection evaluation: an international open competitive evaluation in Spanish
Eurasip Journal on Audio, Speech, and Music Processing, 2017, 1, 2017 | DOI

Article
Magariños, C., Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Rodriguez-Banga, E., Erro, D., Garcia-Mateo, C.
Reversible speaker de-identification using pre-trained transformation functions
Computer Speech and Language, 46, , 2017 | DOI

Article
Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C.
Ensemble audio segmentation for radio and television programmes
Multimedia Tools and Applications, 76, 5, 2017 | DOI

Conference Paper
Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C.
Compensating gender variability in query-by-example search on speech using voice conversion
Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH, 2017-August, , 2017 | DOI

Conference Paper
Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Abad, A., Garcia-Mateo, C.
Depression detection using automatic transcriptions of de-identified speech
Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH, 2017-August, , 2017 | DOI

Conference Paper
Magariños, C., Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Banga, E.R., Garcia-Mateo, C., Erro, D.
Piecewise linear definition of transformation functions for speaker de-identification
2016 1st International Workshop on Sensing, Processing and Learning for Intelligent Machines, SPLINE 2016 – Proceedings, , , 2016 | DOI

Conference Paper
Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C.
Phonetic unit selection for cross-lingual query-by-example spoken term detection
2015 IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding, ASRU 2015 – Proceedings, , , 2016 | DOI

Article
Tejedor, J., Toledano, D.T., Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C.
Comparison of ALBAYZIN query-by-example spoken term detection 2012 and 2014 evaluations
Eurasip Journal on Audio, Speech, and Music Processing, 2016, 1, 2016 | DOI

Article
Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C.
Finding relevant features for zero-resource query-by-example search on speech
Speech Communication, 84, , 2016 | DOI

Conference Paper
Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C.
GTM-Uvigo system for multimodal Person Discovery in Broadcast TV task at MediaEval 2016
CEUR Workshop Proceedings, 1739, , 2016 | DOI

Conference Paper
Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C.
Better phoneme recognisers lead to better phoneme posteriorgrams for search on speech? An experimental analysis
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 10077 LNAI, , 2016 | DOI

Article
Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C.
Assessing speaker independence on a speech-based depression level estimation system
Pattern Recognition Letters, 68, , 2015 | DOI

Article
Tejedor, J., Toledano, D.T., Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C., Cardenal, A., Echeverry-Correa, J.D., Coucheiro-Limeres, A., Olcoz, J., Miguel, A.
Spoken term detection ALBAYZIN 2014 evaluation: overview, systems, results, and discussion
Eurasip Journal on Audio, Speech, and Music Processing, 2015, 1, 2015 | DOI

Article
Castán, D., Tavarez, D., Lopez-Otero, P., Franco-Pedroso, J., Delgado, H., Navas, E., Docio-Fernández, L., Ramos, D., Serrano, J., Ortega, A., Lleida, E.
Albayzín-2014 evaluation: audio segmentation and classification in broadcast news domains
Eurasip Journal on Audio, Speech, and Music Processing, 2015, 1, 2015 | DOI

Conference Paper
Lopez-Otero, P., Barros, R., Docio-Fernandez, L., González-Agulla, E., Alba-Castro, J.L., Garcia-Mateo, C.
GTM-UVigo systems for person discovery task at MediaEval 2015
CEUR Workshop Proceedings, 1436, , 2015 | DOI

Conference Paper
Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C.
GTM-UVigo systems for the query-by-example search on speech task at MediaEval 2015
CEUR Workshop Proceedings, 1436, , 2015 | DOI

Conference Paper
Jauk, I., Bonafonte, A., Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L.
Creating expressive synthetic voices by unsupervised clustering of audiobooks
Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH, 2015-January, , 2015 | DOI

Conference Paper
Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C.
Introducing a framework for the evaluation of music detection tools
Proceedings of the 9th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2014, , , 2014 | DOI

Conference Paper
Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C.
A novel method for selecting the number of clusters in a speaker diarization system
European Signal Processing Conference, , , 2014 | DOI

Conference Paper
Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C.
A study of acoustic features for the classification of depressed speech
2014 37th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2014 – Proceedings, , , 2014 | DOI

Conference Paper
Sánchez-Lozano, E., Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Argones-Rúa, E., Alba-Castro, J.L.
Audiovisual three-level fusion for continuous estimation of Russell’s emotion circumplex
AVEC 2013 – Proceedings of the 3rd ACM International Workshop on Audio/Visual Emotion Challenge, , , 2013 | DOI

Conference Paper
Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C.
A fishervoice-SVM language identification system
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 7243 LNAI, , 2012 | DOI

Conference Paper
Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C., Cardenal-Lopez, A.
On the influence of automatic segmentation and clustering in automatic speech recognition
Communications in Computer and Information Science, 328 CCIS, , 2012 | DOI

Conference Paper
Campillo, F., Méndez, F., Arza, M., Docío, L., Bonafonte, A., Navas, E., Sainz, I.
Albayzín 2010: A Spanish Text to Speech Evaluation
Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH, , , 2011 | DOI

Conference Paper
Rodríguez-Fuentes, L.J., Penagarikano, M., Varona, A., Díez, M., Bordel, G., Martínez, D., Villalba, J., Miguel, A., Ortega, A., Lleida, E., Abad, A., Koller, O., Trancoso, I., Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C., Saeidi, R., Soufifar, M., Kinnunen, T., Svendsen, T., Fränti, P.
Multi-site heterogeneous system fusions for the Albayzin 2010 Language Recognition Evaluation
2011 IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding, ASRU 2011, Proceedings, , , 2011 | DOI

Conference Paper
Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C.
Novel strategies for reducing the false alarm rate in a speaker segmentation system
ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing – Proceedings, , , 2010 | DOI

Conference Paper
Lopez-Otero, P., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C.
MultiBIC: An improved speaker segmentation technique for TV shows
Proceedings of the 11th Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH 2010, , , 2010 | DOI

Conference Paper
Docio-Fernandez, L., Lopez-Otero, P., Garcia-Mateo, C.
An adaptive threshold computation for unsupervised speaker segmentation
Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH, , , 2009 | DOI

Article
Cardenal-López, A., García-Mateo, C., Docío-Fernández, L.
Weighted Viterbi decoding strategies for distributed speech recognition over IP networks
Speech Communication, 48, 11, 2006 | DOI

Conference Paper
Žibert, J., Mihelic, F., Martens, J.-P., Meinedo, H., Neto, J., Docio, L., Garcia-Mateo, C., David, P., Zdansky, J., Pleva, M., Cizmar, A., Žgank, A., Kacic, Z., Teleki, C., Vicsi, K.
The COST278 broadcast news segmentation and speaker clustering evaluation – Overview, methodology, systems, results
9th European Conference on Speech Communication and Technology, , , 2005 | DOI

Conference Paper
Dieguez-Tirado, J., Garcia-Mateo, C., Docio-Fernandez, L., Cardenal-Lopez, A.
Adaptation strategies for the acoustic and language models in bilingual speech transcription
ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing – Proceedings, I, , 2005 | DOI

Conference Paper
Cardenal-López, A., Docío-Fernández, L., García-Mateo, C.
Soft decoding strategies for distributed speech recognition over IP networks
ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing – Proceedings, 1, , 2004 | DOI

Conference Paper
Garcia-Mateo, C., Dieguez-Tirado, J., Docio-Fernandez, L., Cardenal-Lopez, A.
Transcrigal: A bilingual system for automatic indexing of broadcast news
Proceedings of the 4th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2004, , , 2004 | DOI

Conference Paper
Docio-Fernandez, L., Gelbar, D., Morgan, N.
Far-field ASR on inexpensive microphones
EUROSPEECH 2003 – 8th European Conference on Speech Communication and Technology, , , 2003 | DOI

Conference Paper
Docio-Ferández, L., Garcia-Mateo, C.
Distributed speech recognition over IP networks on the AURORA 3 database
7th International Conference on Spoken Language Processing, ICSLP 2002, , , 2002 | DOI

Conference Paper
Docío-Fernández, L., García-Mateo, C.
Acoustic modeling and training of a bilingual ASR system when a minority language is involved
Proceedings of the 3rd International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2002, , , 2002 | DOI

Article
Quercia, D., Docio-Fernandez, L., Garcia-Mateo, C., Farinetti, L., De Martin, J.C.
Performance analysis of distributed speech recognition over IP networks on the Aurora database
ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing – Proceedings, 4, , 2002 | DOI

Conference Paper
Docío-Fernández, L., García-Mateo, C.
Automatic segmentation of speech based on Hidden Markov models and acoustic features
6th International Conference on Spoken Language Processing, ICSLP 2000, , , 2000 | DOI

Article
Alba, J.L., Docío, L., Docampo, D., Márquez, O.W.
Growing Gaussian mixtures network for classification applications
Signal Processing, 76, 1, 1999 | DOI

Conference Paper
Alba, Jose L., Rey, Susana M., Docio, Laura
Adaptive image segmentation neural network: application to Landsat images
Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 3812, , 1999 | DOI

Article
Alba, J.L., Docío, L., Docampo, D., Márquez, O.W.
Growing Gaussian mixtures network for classification applications
Signal Processing, 76, 1, 1999 | DOI

Conference Paper
Alba, Jose L., Docio, Laura, Docampo, Domingo
Gaussian mixtures versus MLP for terrain classification in Landsat TM images
Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 3077, , 1997 | DOI

Conference Paper
Alba, Jose L., Docio, Laura, Docampo, Domingo
Gaussian mixtures versus MLP for terrain classification in Landsat TM images
Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 3077, , 1997 | DOI

Conference Paper
Alba, J.L., Docio, L., Ruibal, S.
Soft-competitive-growing classifier with unsupervised fine-tuning
IEEE International Conference on Neural Networks – Conference Proceedings, 3, , 1997 | DOI

Conference Paper
Alba, Jose L., Docio, Laura
CMHNN: a constructive modular hybrid neural network for classification
IEEE International Conference on Neural Networks – Conference Proceedings, 2, , 1996 | DOI

Plataforma de apoio a pacientes afectados por COVID persistente baseada en intelixencia artificial (COPERIA)
Ref.: IN852D 2021/20
01/11/2021 – 30/04/2023 | Unión Europea
IPs: Carmen García Mateo, Laura Docio Fernández

Frida – Agente conversacional feminista orientado al diagnóstico del deterioro cognitivo leve
Ref.:
27/07/2021 – 31/07/2021 | Cátedra Feminismos 4.0 Depo-UVigo
IPs: Laura Docío Fernández

Análisis audiovisual de los canales de comunicacion verbal y no verbal (Speech&Signs)
Ref.: RTI2018-101372-B-I00
01/01/2019 – 31/12/2021 | Ministerio de Economía y Competitividad
IPs: José Luis Alba Castro, Laura Docío Fernández

30/01/2015 | Paula López Otero
Improved strategies for speaker segmentation and emotional state detection
Directores: Carmen García Mateo, Laura Docio
Cum Laude Mención Internacional

Proyecto de investigación en salud mental
22/07/2021 | Laura Docío Fernández

Técnicas avanzadas de procesado de voz para a detección do deterioro cognitivo
01/11/2019 | Carmen García Mateo, Laura Docío Fernández

Informe acerca de técnicas de procesado de voz baseadas no aprendizaxe máquinas para a detección do deterioro cognitivo
05/07/2019 | Carmen García Mateo, Laura Docío Fernández