Anido Rifón

Catedrático

Área de Enxeñaría Telemática
Departamento de Enxeñaría Telemática

Información de contacto

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Despacho B-205

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 811 962
 lanido@det.uvigo.es

Breve CV

Luis Anido Rifón (Lugo, 1973) é Enxeñeiro de Telecomunicación (1997) nas especialidades Telemática e Comunicacións, e Doutor Enxeñeiro de Telecomunicación (2001) pola Universidade de Vigo. Dende o ano 2009 é Catedrático no Departamento de Enxeñaría Telemática na mesma universidade. Foi director de diferentes áreas adscritas a vicerreitorados entre os anos 2002 e 2015 e xestor do programa sectorial TIC do plan galego de I+D. As súas áreas de traballo actuais céntranse na aplicación das TIC no eido da educación e atención a personas maiores. Son do seu interese o Machine Learning, Data Mining, Smart TVs, estandarización e interoperabilidade. Dirixiu máis dunha vintena de proxectos competitivos a nivel autonómico, nacional e europeo, incluíndo o 7º Programa Marco, H2020. É autor de máis de 40 artigos científicos en revistas indexadas de primeiro nivel e de máis de 200 traballos presentados en conferencias e congresos internacionais. Foi galardoado como autor principal de traballos presentados na prestixiosa World Wide Web Conference organizada polo W3C nas edicións de 2001 e 2002. Premio de cooperación empresarial da ETSI Telecomunicación. Premio de Mozos investigadores da Real Academia Galega de Ciencias, Premio á Mellor Tesis Doutoral do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación, Premio Extraordinario de Doutorado e Premio Fin de Carreira do Ministerio de Educación e da Xunta de Galicia.

 

 

Resultados de investigación

Review
Pacheco-Lorenzo, M.R., Valladares-Rodríguez, S.M., Anido-Rifón, L.E., Fernández-Iglesias, M.J.
Smart conversational agents for the detection of neuropsychiatric disorders: A systematic review
Journal of Biomedical Informatics, 113, , 2021 | DOI

Article
Delgado-Von-eitzen, C., Anido-Rifón, L., Fernández-Iglesias, M.J.
Application of blockchain in education: GDPR-compliant and scalable certification and verification of academic information
Applied Sciences (Switzerland), 11, 10, 2021 | DOI

Article
Santana-Mancilla, P.C., Anido-Rifón, L.E., Contreras-Castillo, J., Buenrostro-Mariscal, R.
Heuristic evaluation of an IoMT system for remote health monitoring in senior care
International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 5, 2020 | DOI

Conference Paper
Santana-Mancilla, P.C., Anido-Rifón, L.E., Contreras-Castillo, J.
Designing for social iTV: Improving the shared experience of home care systems
ACM International Conference Proceeding Series, , , 2019 | DOI

Article
Valladares-Rodriguez, S., Fernández-Iglesias, M.J., Anido-Rifón, L., Facal, D., Rivas-Costa, C., Pérez-Rodríguez, R.
Touchscreen games to detect cognitive impairment in senior adults. A user-interaction pilot study
International Journal of Medical Informatics, 127, , 2019 | DOI

Article
Facal, D., Valladares-Rodriguez, S., Lojo-Seoane, C., Pereiro, A.X., Anido-Rifon, L., Juncos-Rabadán, O.
Machine learning approaches to studying the role of cognitive reserve in conversion from mild cognitive impairment to dementia
International Journal of Geriatric Psychiatry, 34, 7, 2019 | DOI

Article
Durán-Vega, L.A., Santana-Mancilla, P.C., Buenrostro-Mariscal, R., Contreras-Castillo, J., Anido-Rifón, L.E., García-Ruiz, M.A., Montesinos-López, O.A., Estrada-González, F.
An IoT system for remote health monitoring in elderly adults through a wearable device and mobile application
Geriatrics (Switzerland), 4, 2, 2019 | DOI

Conference Paper
Valladares-Rodríguez, S., Anido-Rifón, L., Fernández-Iglesias, M.J., Facal-Mayo, D.
A Machine Learning Approach to the Early Diagnosis of Alzheimer’s Disease Based on an Ensemble of Classifiers
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 11619 LNCS, , 2019 | DOI

Erratum
Rivera Torres, P.J., Serrano Mercado, E.I., Llanes Santiago, O., Anido Rifón, L.
Erratum to: Modeling preventive maintenance of manufacturing processes with probabilistic Boolean networks with interventions (Journal of Intelligent Manufacturing, (2018), 29, 8, (1941-1952), 10.1007/s10845-016-1226-x)
Journal of Intelligent Manufacturing, 29, 8, 2018 | DOI

Article
Rivera Torres, P.J., Serrano Mercado, E.I., Llanes Santiago, O., Anido Rifón, L.
Modeling preventive maintenance of manufacturing processes with probabilistic Boolean networks with interventions
Journal of Intelligent Manufacturing, 29, 8, 2018 | DOI

Article
Mouriño-García, M.A., Pérez-Rodríguez, R., Anido-Rifón, L., Vilares-Ferro, M.
Wikipedia-based hybrid document representation for textual news classification
Soft Computing, 22, 18, 2018 | DOI

Erratum
Rivera Torres, P.J., Serrano Mercado, E.I., Anido Rifón, L.
Erratum to: Probabilistic Boolean network modeling and model checking as an approach for DFMEA for manufacturing systems (Journal of Intelligent Manufacturing, (2018), 29, 6, (1393-1413), 10.1007/s10845-015-1183-9)
Journal of Intelligent Manufacturing, 29, 6, 2018 | DOI

Article
Rivera Torres, P.J., Serrano Mercado, E.I., Anido Rifón, L.
Probabilistic Boolean network modeling and model checking as an approach for DFMEA for manufacturing systems
Journal of Intelligent Manufacturing, 29, 6, 2018 | DOI

Article
Antonio Mouriño García, M., Pérez Rodríguez, R., Anido Rifón, L.
Leveraging Wikipedia knowledge to classify multilingual biomedical documents
Artificial Intelligence in Medicine, 88, , 2018 | DOI

Article
Rivera Torres, P.J., Serrano Mercado, E.I., Anido Rifón, L.
Probabilistic Boolean network modeling of an industrial machine
Journal of Intelligent Manufacturing, 29, 4, 2018 | DOI

Conference Paper
Mouriño-García, M.A., Pérez-Rodríguez, R., Anido-Rifón, L.
Leveraging wikipedia knowledge to cross-language classify textual news
IEEE 4th International Conference on Soft Computing and Machine Intelligence, ISCMI 2017, 2018-January, , 2018 | DOI

Article
Mouriño-García, M., Pérez-Rodríguez, R., Anido-Rifón, L., Fernández-Iglesias, M.J., Darriba-Bilbao, V.M.
Cross-repository aggregation of educational resources
Computers and Education, 117, , 2018 | DOI

Article
Valladares-Rodriguez, S., Pérez-Rodriguez, R., Fernandez-Iglesias, J.M., Anido-Rifón, L.E., Facal, D., Rivas-Costa, C.
Learning to Detect Cognitive Impairment through Digital Games and Machine Learning Techniques
Methods of Information in Medicine, 57, 4, 2018 | DOI

Article
Valladares-Rodriguez, S., Fernández-Iglesias, M.J., Anido-Rifón, L., Facal, D., Pérez-Rodríguez, R.
Episodix: A serious game to detect cognitive impairment in senior adults. A psychometric study
PeerJ, 2018, 9, 2018 | DOI

Article
Mouriño García, M.A., Pérez Rodríguez, R., Anido Rifón, L.
Wikipedia-based cross-language text classification
Information Sciences, 406-407, , 2017 | DOI

Article
Santana-Mancilla, P.C., Anido-Rifón, L.E.
The technology acceptance of a TV platform for the elderly living alone or in public nursing homes
International Journal of Environmental Research and Public Health, 14, 6, 2017 | DOI

Conference Paper
Mourino-Garcia, M., Perez-Rodriguez, R., Anido-Rifon, L., Gomez-Carballa, M.
Bag-of-concepts document representation for Bayesian text classification
Proceedings – 2016 16th IEEE International Conference on Computer and Information Technology, CIT 2016, 2016 6th International Symposium on Cloud and Service Computing, IEEE SC2 2016 and 2016 International Symposium on Security and Privacy in Social Networks and Big Data, SocialSec 2016, , , 2017 | DOI

Article
Mouriño-García, M.A., Pérez-Rodríguez, R., Anido-Rifón, L.E.
A bag of concepts approach for biomedical document classification using Wikipedia knowledge: Spanish-English cross-language case study
Methods of Information in Medicine, 56, 5, 2017 | DOI

Article
Valladares-Rodriguez, S., Perez-Rodriguez, R., Facal, D., Fernandez-Iglesias, M.J., Anido-Rifon, L., Mouriño-Garcia, M.
Design process and preliminary psychometric study of a video game to detect cognitive impairment in senior adults
PeerJ, 2017, 6, 2017 | DOI

Article
Costa, C.R., Anido-Rifon, L.E., Fernandez-Iglesias, M.J.
An Open Architecture to Support Social and Health Services in a Smart TV Environment
IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 21, 2, 2017 | DOI

Review
Valladares-Rodríguez, S., Pérez-Rodríguez, R., Anido-Rifón, L., Fernández-Iglesias, M.
Trends on the application of serious games to neuropsychological evaluation: A scoping review
Journal of Biomedical Informatics, 64, , 2016 | DOI

Article
Pérez-Rodríguez, R., Anido-Rifón, L., Gómez-Carballa, M., Mouriño-García, M.
Architecture of a concept-based information retrieval system for educational resources
Science of Computer Programming, 129, , 2016 | DOI

Article
Santana, P.C., Anido, L.E.
Heuristic Evaluation of an Interactive Television System to Facilitate Elders Home Care
IEEE Latin America Transactions, 14, 7, 2016 | DOI

Article
García, M.A.M., Rodríguez, R.P., Anido Rifón, L.E.
Biomedical literature classification using encyclopedic knowledge: A Wikipedia-based bag-of-concepts approach
PeerJ, 2015, 9, 2015 | DOI

Book Chapter
Simon, B., Aram, M., Van Assche, F., Anido-Rifón, L., Caeiro-Rodríguez, M.
The composer: Creating, sharing and facilitating learning designs
Re-engineering the Uptake of ICT in Schools, , , 2015 | DOI

Book Chapter
Van Assche, F., Anido-Rifón, L., Colin, J.-N., Griffiths, D., Simon, B.
The iTEC technical artefacts, architecture and educational cloud
Re-engineering the Uptake of ICT in Schools, , , 2015 | DOI

Book Chapter
Anido-Rifón, L., Santos-Gago, J., Caeiro-Rodríguez, M., Fernández-Iglesias, M., Míguez-Pérez, R., Cañas-Rodríguez, A., Alonso-Rorís, V., García-Alonso, J., Pérez-Rodríguez, R., Gómez-Carballa, M., Mouriño-García, M., Manso-Vázquez, M., Llamas-Nistal, M.
Recommender systems
Re-engineering the Uptake of ICT in Schools, , , 2015 | DOI

Book
Van Assche, F., Anido-Rifón, L., Griffiths, D., Lewin, C., McNicol, S.
Re-engineering the uptake of ICT in schools
Re-engineering the Uptake of ICT in Schools, , , 2015 | DOI

Editorial
Van Assche, F., Anido-Rifón, L., Griffiths, D., Lewin, C.
Preface
Re-engineering the Uptake of ICT in Schools, , , 2015 | DOI

Article
Rodríguez, A.C., Santos Gago, J.M., Anido Rifón, L.E., Rodríguez, R.P.
A recommender system for non-traditional educational resources: A semantic approach
Journal of Universal Computer Science, 21, 2, 2015 | DOI

Article
Anido, L., van Assche, F., Colin, J.-N., Ellis, W., Griffiths, D., Simon, B.
The iTEC Eduteka
Intelligent Systems Reference Library, 84, , 2015 | DOI

Review
Anido-Rifón, L.E., Fernández-Iglesias, M.J., Caeiro-Rodríguez, M., Santos-Gago, J.M., Llamas-Nistal, M., Álvarez Sabucedo, L., Míguez Pérez, R.
Standardization in computer-based education
Computer Standards and Interfaces, 36, 3, 2014 | DOI

Conference Paper
Perez-Rodriguez, R., Anido-Rifon, L., Gomez-Carballa, M., Mourino-Garcia, M.
Architecture of a concept-based information retrieval system for educational resources
2014 International Symposium on Computers in Education, SIIE 2014, , , 2014 | DOI

Conference Paper
Rivas, C., Anido, L., Fernandez, M.
An open platform to support home healthcare services using interactive TV
2014 36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBC 2014, , , 2014 | DOI

Conference Paper
Santos Gago, J.M., Míguez Pérez, R., Fernández Iglesias, M.J., Cañas, A., Caeiro Rodriguez, M., Anido Rifón, L.
An ontology to model e-learning tools, events and experts for their use in specific contexts
Proceedings of the 22nd International Conference on Computers in Education, ICCE 2014, , , 2014 | DOI

Article
Rivas-Costa, C., Anido-Rifón, L., Fernández-Iglesias, M.J., Gómez-Carballa, M.A., Valladares-Rodríguez, S., Soto-Barreiros, R.
An Accessible Platform for People With Disabilities
International Journal of Human-Computer Interaction, 30, 6, 2014 | DOI

Article
Caeiro, M., Llamas, M., Anido, L.
PoEML: Modeling learning units through perspectives
Computer Standards and Interfaces, 36, 2, 2014 | DOI

Conference Paper
Cañas-Rodríguez, A., Alonso-Roris, V., Santos-Gago, J.M., Anido-Rifon, L., Iglesias, M.J.F., Caeiro, M.
Who else could participate in my lesson plans?
Proceedings – Frontiers in Education Conference, FIE, , , 2013 | DOI

Conference Paper
Anido-Rifon, L., Fernandez-Iglesias, M., Rivas-Costa, C., Valladares-Rodriguez, S., Gomez-Carballa, M.
Providing a holistic educational environment for the whole family
Proceedings – Frontiers in Education Conference, FIE, , , 2013 | DOI

Conference Paper
Simon, B., Aram, M., Van Assche, F., Anido Rifon, L., Griffiths, D., Rodríguez, M.C.
Applying the widget paradigm to learning design: Towards a new level of user adoption
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 8095 LNCS, , 2013 | DOI

Conference Paper
Van Assche, F., Simon, B., Aram, M., Colin, J.-N., Minh Tien, H., Griffiths, D., Popat, K., Anido-Rifón, L., Caeiro-Rodríguez, M., Santos-Gago, J., Ellis, W., Klerkx, J.
Re-engineering the uptake of ICT in schools
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 8095 LNCS, , 2013 | DOI

Conference Paper
Anido, L.E., Valladares, S.M., Fernandez-Iglesias, M.J., Rivas, C., Gomez, M.
Adapted interfaces and interactive electronic devices for the smart home
Proceedings of the 8th International Conference on Computer Science and Education, ICCSE 2013, , , 2013 | DOI

Conference Paper
Anido Rifon, L.E., Rivas Costa, C., Gomez Carballa, M., Valladares Rodriguez, S., Fernandez Iglesias, M.J.
Improving the quality of life of dependent and disabled people through home automation and tele-assistance
Proceedings of the 8th International Conference on Computer Science and Education, ICCSE 2013, , , 2013 | DOI

Conference Paper
Anido, L., Rivas, C., Gomez, M., Valladares, S., Fernandez-Iglesias, M.J.
Delivering educational services using home theatre personal computers – A solution for people with special needs
Proceedings of the 8th International Conference on Computer Science and Education, ICCSE 2013, , , 2013 | DOI

Conference Paper
Caeiro-Rodríguez, M., Míguez-Pérez, R., Santos-Gago, J.-M., Anido-Rifón, L., Fernández-Iglesias, M.
Towards a recommendation framework to support design of lesson plans in the ITEC project
IASTED Multiconferences – Proceedings of the IASTED International Conference on Web-Based Education, WBE 2013, , , 2013 | DOI

Conference Paper
Fernández Iglesias, M.J., Álvarez Sabucedo, L.M., Santos Gago, J.M., Anido Rifón, L.E.
A semantic P2P platform for sharing documents in eGovernment domains
Communications in Computer and Information Science, 278, , 2013 | DOI

Article
Fernández Iglesias, M.J., Álvarez Sabucedo, L.M., Santos Gago, J.M., Anido Rifón, L.E.
A peer-to-peer semantically-driven environment to distribute contents applied to the digital administration
Expert Systems with Applications, 39, 17, 2012 | DOI

Article
Caeiro-Rodríguez, M., Manso-Vázquez, M., Anido-Rifón, L.
Design of flexible and open learning management systems using IMS specifications. The Game·Tel experience
Journal of Research and Practice in Information Technology, 44, 2, 2012 | DOI

Conference Paper
Anido, L., Burgos, D., Caeiro, M., Torrente, J., Fernández, M., González, J., Manso, M., Ortega, M., Rodríguez, D., Fernández-Manjón, B.
Game·Tel: An approach to multi-format and multi-device accessible engineering education
Proceedings – Frontiers in Education Conference, FIE, , , 2011 | DOI

Conference Paper
Anido Rifon, L.
Standardising competency definitions for engineering education
2011 IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON 2011, , , 2011 | DOI

Article
Perez-Rodriguez, R., Caeiro-Rodriguez, M., Anido-Rifon, L., Llamas-Nistal, M.
Execution model and authoring middleware enabling dynamic adaptation in educational scenarios scripted with poEML
Journal of Universal Computer Science, 16, 19, 2010 | DOI

Conference Paper
Perez-Rodriguez, R., Caeiro-Rodriguez, M., Fontenla-Gonzalez, J., Anido-Rifon, L.
Orchestrating groupware in engineering education
Proceedings – Frontiers in Education Conference, FIE, , , 2010 | DOI

Conference Paper
Caeiro-Rodrguez, M., Anido-Rifon, L., Perez-Rodrguez, R.
Supporting free collaboration and process-based scripts in PoEML
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 6383 LNCS, , 2010 | DOI

Conference Paper
Míguez, R., Santos, J.M., Anido, L.
Supporting high-quality early childhood education services throught ICTs
Proceedings – 10th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2010, , , 2010 | DOI

Conference Paper
Caeiro-Rodríguez, M., Fontenla-González, J., Pérez-Rodríguez, R., Anido-Rifón, L.
Instructional design with PoEML in a e-learning-as-a-service model: Mixing web and IPTV learning experiencies
Proceedings – 10th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2010, , , 2010 | DOI

Conference Paper
Perez-Rodriguez, R., Caeiro-Rodriguez, M., Anido-Rifon, L.
Supporting exception handling in scripted collaborative courses
Proceedings – 10th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2010, , , 2010 | DOI

Conference Paper
Perez-Rodriguez, R., Caeiro-Rodriguez, M., Anido-Rifon, L.
Adaptation in a PoEML-based E-learning Platform
2010 IEEE Education Engineering Conference, EDUCON 2010, , , 2010 | DOI

Article
Álvarez Sabucedo, L.M., Anido Rifón, L.E., Corradini, F., Polzonetti, A., Re, B.
Knowledge-based platform for eGovernment agents: A Web-based solution using semantic technologies
Expert Systems with Applications, 37, 5, 2010 | DOI

Conference Paper
Santana, P.C., Anido, L., Acosta-Díaz, R., Contreras-Castillo, J.
Towards a Web-based platform for the IPTV content delivery and creation [Hacia una plataforma basada en Web para la entrega y creación de contenidos para IPTV]
CISCI 2010 – Novena Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernetica e Informatica, 7to Simposium Iberoamericano en Educacion, Cibernetica e Informatica, SIECI 2010 – Memorias, 1, , 2010 | DOI

Conference Paper
Miguez, R., Santos, J.M., Anido, L.
Using WEB 2.0 technologies in early care settings a case study: Escolasinfantis.net
Proceedings of the 8th IASTED International Conference on Web-Based Education, WBE 2010, , , 2010 | DOI

Article
Caeiro-Rodríguez, M., Anido-Rifón, L., Llamas-Nistal, M.
Challenges in educational modelling: Expressiveness of IMS learning design
Educational Technology and Society, 13, 4, 2010 | DOI

Article
Gonzalez-Barbone, V., Anido-Rifon, L.
From SCORM to Common Cartridge: A step forward
Computers and Education, 54, 1, 2010 | DOI

Conference Paper
González-Agulla, E., Alba-Castro, J.L., Argones-Rúa, E., Anido-Rifón, L.
Realistic measurement of student attendance in LMS using biometrics
IMETI 2009 – 2nd International Multi-Conference on Engineering and Technological Innovation, Proceedings, 2, , 2009 | DOI

Conference Paper
Perez-Rodriguez, R., Caeiro-Rodriguez, M., Anido-Rifon, L.
A moodle extension for supporting workflow-driven collaborative learning
Proceedings of the 12th IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education, CATE 2009, , , 2009 | DOI

Conference Paper
Miguez, R., Santos, J.M., Anido, L.
A holistic framework to support ICT-based early childhood education processes
Proceedings – Frontiers in Education Conference, FIE, , , 2009 | DOI

Conference Paper
Perez-Rodriguez, R., Caeiro-Rodriguez, M., Anido-Rifon, L.
Adding process-driven collaboration support in moodle
Proceedings – Frontiers in Education Conference, FIE, , , 2009 | DOI

Conference Paper
Caeiro, M., Anido, L., Llamas, M.
Perspectives and aspects in poeml – Supporting adaptation in learning processes
ICSOFT 2009 – 4th International Conference on Software and Data Technologies, Proceedings, 1, , 2009 | DOI

Conference Paper
Perez-Rodriguez, R., Caeiro-Rodriguez, M., Anido-Rifon, L.
Enabling process-based collaboration in moodle by using aspectual services
Proceedings – 2009 9th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2009, , , 2009 | DOI

Conference Paper
Míguez, R., Santos, J., Anido, L.
Towards a framework to support ICT-based processes in early care settings
Proceedings – 2009 9th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2009, , , 2009 | DOI

Conference Paper
Miguez, R., Santos, J.M., Anido, L.
Semantic-based tool to support assessment and planning in early care settings
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 5736 LNAI, , 2009 | DOI

Article
Álvarez Sabucedo, L.M., Anido Rifón, L.E., Míguez Pérez, R., Santos Gago, J.M.
Providing standard-oriented data models and interfaces to eGovernment services. A semantic-driven approach
Computer Standards and Interfaces, 31, 5, 2009 | DOI

Article
Pérez Rodríguez, R., Caeiro Rodríguez, M., Anido Rifón, L.
Towards a PoEML-based architecture for E-learning systems [Hacia una arquitectura para sistemas de elearning basada en PoEML]
Revista Iberoamericana de Tecnologias del Aprendizaje, 4, 3, 2009 | DOI

Article
Álvarez-Sabucedo, L.M., Anido-Rifón, L.E., Santos-Gago, J.M.
Reusing web contents: A DOM approach
Software – Practice and Experience, 39, 3, 2009 | DOI

Conference Paper
González-Agulla, E., Alba-Castro, J.L., Argones-Rúa, E., Anido-Rifón, L.
Realistic measurement of student attendance in LMS using biometrics
IMETI 2009 – 2nd International Multi-Conference on Engineering and Technological Innovation, Proceedings, 2, , 2009 | DOI

Article
Gonzalez-Barbone, V., Anido-Rifon, L.
Creating the first SCORM object
Computers and Education, 51, 4, 2008 | DOI

Conference Paper
Caeiro, M., Fontenla, J., Llamas, M., Anido, L.
A proposal for a component-based LMS in accordance with PoEML
Proceedings – The 8th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2008, , , 2008 | DOI

Conference Paper
Caeiro, M., Llamas, M., Anido, L., Fontenla, J., Martín, S., Gil, R., García, F., Latorre, M., Castro, M., Peire, J.
A generalized proposal to support development and reuse of practical educational scenarios in LMSs
Proceedings – The 8th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2008, , , 2008 | DOI

Conference Paper
Anido-Rifón, L.
Accessibility and supporting technologies in m-learning standardization
3rd International Conference on Systems, ICONS 2008, , , 2008 | DOI

Conference Paper
Santos, J.M., Míguez, R., Anido, L., Llamas, M.
Semantic reasoning in advanced e-Learning brokerage systems
Communications in Computer and Information Science, 19, , 2008 | DOI

Conference Paper
Caeiro-Rodríguez, M., Nistal, M.L., Anido-Rifón, L.
Components of an EML proposal for collaborative learning modelling
Computers and Education: Towards Educational Change and Innovation, , , 2008 | DOI

Conference Paper
García-Sánchez, F., Alvarez Sabucedo, L., Martínez-Béjar, R., Anido Rifón, L., Valencia-García, R., Gómez, J.M.
A knowledge technologies-based multi-agent system for egovernment environments
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 5006 LNCS, , 2008 | DOI

Book Chapter
Santos, J.M., Llamas, M., Anido, L.
Applying semantic techniques to integrate electronic course catalogues
Computers and Education: E-Learning, From Theory to Practice, , , 2008 | DOI

Conference Paper
Caeiro-Rodríguez, M., Fontenla-González, J., Llamas-Nistal, M., Anido-Rifón, L.
Towards the reuse of practical and collaborative learning experiences
Proceedings – Frontiers in Education Conference, FIE, , , 2008 | DOI

Conference Paper
Santos, J.M., Llamas, M., Anido, L.
Applying semantic techniques to integrate electronic course catalogues
Computers and Education: E-Learning, from Theory to Practice, , , 2007 | DOI

Conference Paper
Santos, J.M., Anido, L., Llamas, M.
Contribution to the e-learning brokerage systems using semantic technologies
Proceedings of the 6th IASTED International Conference on Web-Based Education, WBE 2007, , , 2007 | DOI

Conference Paper
Mikic, F., Anido, L.
Device Profile (DP): A way to achieve accessibility and device independence for mobile learning
2007 International Conference on Convergence Information Technology, ICCIT 2007, , , 2007 | DOI

Conference Paper
Caeiro-Rodríguez, M., Llamas-Nistal, M., Anido-Rifón, L.
A separation of concerns proposal for the Modeling of Collaborative Learning
2007 International Conference on Convergence Information Technology, ICCIT 2007, , , 2007 | DOI

Article
Caeiro-Rodríguez, M., Marcelino, M.J., Llamas-Nistal, M., Anido-Rifón, L., Mendes, A.J.
Supporting the modeling of flexible educational units poeml: A separation of concerns approach
Journal of Universal Computer Science, 13, 7, 2007 | DOI

Conference Paper
Mikic, F., Anido, L., Valero, E., Picos, J.
Accessibility and mobile learning standardization: Introducing some ideas about the Device profile (DP)
2nd International Conference on Systems, ICONS 2007, , , 2007 | DOI

Conference Paper
Caeiro-Rodríguez, M., Anido-Rifón, L., Llamas-Nistal, M.
A proposal of separation of concerns in EMLs and its relation with LD
Proceedings – Sixth International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2006, 2006, , 2006 | DOI

Conference Paper
Anido, L., Llamas, M., Santos, J., Caeiro, M.
PLATEGA: The E-learning platform for the Galician regional government
Proceedings of the Fifth IASTED International Conference on Web-based Education, 2006, , 2006 | DOI

Article
Caeiro-Rodríguez, M., Anido-Rifón, L., Lamas-Nistal, Martín
Engineering modular web-based education systems to support EML units of learning
IFIP International Federation for Information Processing, 210, , 2006 | DOI

Article
Mikic, F., Anido, L.
M-learning standardization: Concepts and new ideas about learner profile
IFIP International Federation for Information Processing, 210, , 2006 | DOI

Conference Paper
Caeiro, M., Marcelino, M.J., Llamas, M., Anido, L., Mendes, A.J.
PoEML: A flexibility approach for models of educational practices
8th International Symposium on Computers in Education Proceedings, SIIE 2006, , , 2006 | DOI

Conference Paper
Caeiro-Rodríguez, M., Llamas-Nistal, M., Anido-Rifón, L.
A separation of concerns approach to educational modeling languages
Proceedings – Frontiers in Education Conference, FIE, , , 2006 | DOI

Conference Paper
Santos, J.M., Llamas, M., Anido, L.
Work in progress: Identification of inference rules for a semantic E-learning brokerage architecture
Proceedings – Frontiers in Education Conference, FIE, , , 2006 | DOI

Conference Paper
Mikic, F., Anido, L.
Towards a standard for mobile E-learning
Proceedings of the International Conference on Networking, International Conference on Systems and International Conference on Mobile Communications and Learning Technologies,ICN/ICONS/MCL’06, 2006, , 2006 | DOI

Conference Paper
Caeiro-Rodríguez, M., Llamas-Nistal, M., Anido-Rifón, L.
The PoEML proposal to model services in educational modelieg languages
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 4154 LNCS, , 2006 | DOI

Conference Paper
Caeiro-Rodríguez, M., Llamas-Nistal, M., Anido-Rifón, L.
A proposal for a Web service-based architecture to support the enactment of units of learning
Proceedings of the Workshop on Enterprise Modelling and Information Systems Architectures, EMISA 2005, , , 2005 | DOI

Conference Paper
Santos, J.M., Anido, L., Llamas, M.
Design of a semantic web-based brokerage architecture for the E-learning domain. A proposal for a suitable ontology
Proceedings – Frontiers in Education Conference, FIE, 2005, , 2005 | DOI

Conference Paper
Caeiro-Rodríguez, M., Llamas-Nistal, M., Anido-Rifón, L.
Meta-modeling for computer-supported group-based learning design
Proceedings – 5th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications 2005, ISDA ’05, 2005, , 2005 | DOI

Conference Paper
Caeiro-Rodríguez, M., Anido-Rifón, L., Llamas-Nistal, M.
A perspective and pattern-based evaluation framework of EMLs’ expressiveness for collaborative learning: Application to IMS LD
Proceedings – 5th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2005, 2005, , 2005 | DOI

Review
Caeiro-Rodríguez, M., Llamas-Nistal, M., Anido-Rifón, L.
From contents to activities: Modelling units of learning
Journal of Universal Computer Science, 11, 9, 2005 | DOI

Article
Fernández-Iglesias, M.J., Álvarez-Sabucedo, L.M., Lojo-Silva, C., Anido-Rifón, L.E.
Generating high quality printouts from content management systems: A cost-effective approach
Software – Practice and Experience, 35, 11, 2005 | DOI

Conference Paper
Caeiro-Rodríguez, M., Anido-Rifón, L., Llamas-Nistal, M.
Improving the modelling of heterogeneous learning activities
8th IFIP World Conference on Computers in Education, WCCE 2005, , , 2005 | DOI

Conference Paper
Santos, J.M., Anido, L., Llamas, M.
Semantic brokerage in standards-driven E-learning
8th IFIP World Conference on Computers in Education, WCCE 2005, , , 2005 | DOI

Conference Paper
Anido, L., Conde, D., Aguiar, J., Fernández, A., González, E.
Integration of ICT into the post-graduate studies in a conventional university
8th IFIP World Conference on Computers in Education, WCCE 2005, , , 2005 | DOI

Conference Paper
Caeiro-Rodríguez, M., Llamas-Nistal, M., Anido-Rifón, L.
Towards the use of web services to support the provision of learning environments in educational modeling languages
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 3807 LNCS, , 2005 | DOI

Conference Paper
Caeiro-Rodríguez, M., Llamas-Nistal, M., Anido-Rifón, L.
Meta-modeling of educational practices for adaptive web based education systems
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 3806 LNCS, , 2005 | DOI

Conference Paper
Caeiro-Rodríguez, M., Llamas-Nistal, M., Anido-Rifón, L.
Modeling group-based education a proposal for a meta-model
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 3716 LNCS, , 2005 | DOI

Conference Paper
Anido, L., Rodríguez, J., Caeiro, M., Santos, J.
A focal access point to follow the standardization of learning technologies
Proceedings – IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2004, , , 2004 | DOI

Conference Paper
Álvarez, L., Anido, L.
Promotion of e-government services in Spain: A case study
Proceedings – 2004 International Conference on Information and Communication Technologies: From Theory to Applications, ICTTA 2004, , , 2004 | DOI

Conference Paper
Anido, L., Valero, E., Santos, J., Picos, J., Burguillo, J.C., Fernández, M., Rodriguez, J., Caeiro, M., Llamas, M.
Applying ICT for educational purposes in the environmental sciences domain
Proceedings – 2004 International Conference on Information and Communication Technologies: From Theory to Applications, ICTTA 2004, , , 2004 | DOI

Conference Paper
Anido, L.
Implications of learning technology standardization in electronic design
IFIP Advances in Information and Communication Technology, 151, , 2004 | DOI

Review
Sabucedo, L.A., Anido, L.
A review of current e-government initiatives in Spain
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 3183, , 2004 | DOI

Article
Anido, L., Rodriguez, J., Caeiro, M., Santos, J.
Observing standards for web-based learning from the web
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 3044, , 2004 | DOI

Conference Paper
Caeiro, M., Llamas, M., Anido, L.
Towards the support of heterogeneous learning activities [Hacia el Soporte de Actividades de Aprendizaje Heterogéneas]
Inteligencia Artificial, 8, 24, 2004 | DOI

Conference Paper
Anido, L., Valero, E., Santos, J., Picos, J., Burguillo, J.C., Fernández, M., Rodriguez, J., Caeiro, M., Llamas, M.
Applying ICT for educational purposes in the environmental sciences domain
Proceedings – 2004 International Conference on Information and Communication Technologies: From Theory to Applications, ICTTA 2004, , , 2004 | DOI

Conference Paper
Rodríguez, J., Anido, L., Fernández, M.J.
How can the Web services paradigm improve the e-learning?
Proceedings – 3rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2003, , , 2003 | DOI

Conference Paper
Santos, J.M., Anido, L., Llamas, M.
On the use of e-learning standards in adaptive learning systems
Proceedings – 3rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2003, , , 2003 | DOI

Article
Anido, L., Rodríguez, J., Caeiro, M., Santos, J.M.
High-level brokerage services for the e-learning domain
Computer Standards and Interfaces, 25, 4, 2003 | DOI

Conference Paper
Anido, L., Caeiro, M., Rodríguez, J.S., Santos, J.M.
Modelling and specification of interfaces for standard-driven distributed software architectures in the E-learning domain
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2596, , 2003 | DOI

Conference Paper
Llamas, M., Anido, L., Rodríguez, J., Fernández, M., Santos, J., Caeiro, M.
What do we need to know about e-learning standards?
IFIP Advances in Information and Communication Technology, 131, , 2003 | DOI

Article
Santos, J.M., Anido, L., Llamas, M., Álvarez, L.M., Mikic, F.A.
Applying computational science techniques to support adaptive learning
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2658, , 2003 | DOI

Article
Caeiro, M., Anido, L., Llamas, M., Álvárez, L.M., Mikic, F.A.
A flexible infrastructure for the support of distributed learning
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2657, , 2003 | DOI

Article
Rodríguez, J., Anido, L., Fernández, M.J., Mikic, F., Álvárez, L.M.
A web services broker for e-learning
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2657, , 2003 | DOI

Conference Paper
González-Castaño, F.J., Anido-Rifón, L., Costa-Montenegro, E.
A new transcoding technique for PDA browsers, based on content hierarchy
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2411, , 2002 | DOI

Conference Paper
Anido, L., Santos, J., Rodriguez, J., Caeiro, M.
An MDA-based model for vertical application task forces an experience report
Proceedings – 6th International Enterprise Distributed Object Computing Conference, 2002-January, January, 2002 | DOI

Conference Paper
Fernández-Iglesias, M.J., Rodríguez, J.S., Anido, L., Santos, J., Caeiro, M., Llamas, M.
Modeling metadata-enabled Information Retrieval
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2329 LNCS, PART 1, 2002 | DOI

Article
Caeiro, M., Anido, L., Santos, J.M., Rodríguez, J.
Towards the standardization of collaborative learning systems
Proceedings of the Workshop on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises, WETICE, 2002-January, , 2002 | DOI

Conference Paper
Anido, L., Rodríguez, J., Caeiro, M., Santos, J.
Discovering resources in the Semantic Web
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2519 LNCS, , 2002 | DOI

Article
Anido, L.E., Fernández, M.J., Caeiro, M., Santos, J.M., Rodríguez, J., Llamas, M.
Educational metadata and brokerage for learning resources
Computers and Education, 38, 4, 2002 | DOI

Conference Paper
Anido, L., Caeiro, M., Rodríguez, J., Santos, J.
Applying MDA concepts to develop a Domain CORBA Facility for e-learning
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2460 LNCS, , 2002 | DOI

Conference Paper
Santos, J.M., Anido, L., Llamas, M., Rodríguez, J.S.
On the application of the Semantic Web concepts to adaptive E-learning
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2510 LNCS, , 2002 | DOI

Conference Paper
Anido, L., Santos, J., Caeiro, M., Rodri?uez, J.
An online environment supporting high quality education in computational science
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2331 LNCS, PART 3, 2002 | DOI

Article
Costa-Montenegro, E., González-Castaño, F.J., García-Reinoso, J., Vales-Alonso, J., Anido-Rifón, L.
Pushing web pages into personal digital assistants: Need, tools and solutions
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2411, , 2002 | DOI

Conference Paper
Anido, L., Caeiro, M., Rodríguez, J., Santos, J.M.
Architecting CORBA-based frameworks to support distributed and interoperable training systems in large enterprises
Proceedings of the Workshop on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises, WETICE, 2002-January, , 2002 | DOI

Conference Paper
Anido, L., Aguado, F., Folgueiras, O., Rodríguez, J.S., Santos, J.M., Caeiro, M.
On the use of new technologies in health care
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2510 LNCS, , 2002 | DOI

Conference Paper
González-Castaño, F.J., Anido-Rifón, L., Costa-Montenegro, E.
A new transcoding technique for PDA browsers, based on content hierarchy
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2411, , 2002 | DOI

Article
Costa-Montenegro, E., González-Castaño, F.J., García-Reinoso, J., Vales-Alonso, J., Anido-Rifón, L.
Pushing web pages into personal digital assistants: Need, tools and solutions
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2411, , 2002 | DOI

Article
Anido, L., Santos, J., Caeiro, M., Rodrguez, J., Fernndez, M.J., Llamas, M.
Moving the business logic tier to the client. Cost-effective distributed computing for the WWW
Software – Practice and Experience, 31, 14, 2001 | DOI

Article
Anido-Rifón, L., Fern¡ndez-Iglesias, M.J., Llamas-Nistal, M., Caeiro-Rodríguez, M., Santos-Gago, J., Rodríguez-Estévez, J.S.
A Component Model for Standardized Web-Based Education
ACM Journal on Educational Resources in Computing, 1, , 2001 | DOI

Article
Anido, L., Llamas, M., Fernndez, M.J.
Developing WWW-based highly interactive and collaborative applications using software components
Software – Practice and Experience, 31, 9, 2001 | DOI

Conference Paper
Anido-Rifón, L., Llamas-Nistal, M., Fernández-Iglesias, M.J.
A component model for stardardized web-based education
Proceedings of the 10th International Conference on World Wide Web, WWW 2001, , , 2001 | DOI

Article
González-Castaño, F.J., Anido-Rifón, L., Vales-Alonso, J., Fernández-Iglesias, M.J., Llamas Nistal, M., Rodríguez-Hernández, P., Pousada-Carballo, J.M.
Internet access to real equipment at computer architecture laboratories using the Java/CORBA paradigm
Computers and Education, 36, 2, 2001 | DOI

Article
García-Reinoso, J., Vales-Alonso, J., González-Castaño, F.J., Anido-Rifón, L., Rodríguez-Hernández, P.S.
A new m-commerce concept: M-mall
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2232, , 2001 | DOI

Conference Paper
Anido, L., Llamas, M., Fernández, M.J., Rodríguez, J., Santos, J., Caeiro, M.
A distributed object computing approach to e-learning
Proceedings – 3rd International Symposium on Distributed Objects and Applications, DOA 2001, , , 2001 | DOI

Conference Paper
Anido, L., Llamas, M., Fernandez, M.J., Rodriguez, J., Caeiro, M., Santos, J.
A standards-driven open architecture for learning systems
Proceedings – IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2001, , , 2001 | DOI

Article
González-Castaño, F.J., Anido-Rifón, L., Pousada-Carballo, J.M., Rodríguez-Hernández, P.S., López-Gómez, R.
Java/CORBA virtual machine architecture for remote execution of optimization solvers in heterogeneous networks
Software – Practice and Experience, 31, 1, 2001 | DOI

Article
Llamas, M., Anido, L., Fernandez, M.J.
Simulators over the Network
IEEE Transactions on Education, 44, 2, 2001 | DOI

Article
Anido, L., Llamas, M., Fernandez, M.J.
Internet-Based Learning by Doing
IEEE Transactions on Education, 44, 2, 2001 | DOI

Article
Anido, L., Llamas, M., Caeiro, M., Santos, J., Rodriguez, J., Fernandez, M.J.
An Update on the SimulNet Educational Platform: Toward Standards-Driven e-Learning
IEEE Transactions on Education, 44, 2, 2001 | DOI

Conference Paper
Anido, L., Llamas, M.
A contribution to the e-learning standardization
Proceedings from the 2nd IEEE Conference on Standardization and Innovation in Information Technology, SIIT 2001, , , 2001 | DOI

Article
González-Castaño, F.J., Anido-Rifón, L., Vales-Alonso, J., Fernández-Iglesias, M.J., Llamas Nistal, M., Rodríguez-Hernández, P., Pousada-Carballo, J.M.
Internet access to real equipment at computer architecture laboratories using the Java/CORBA paradigm
Computers and Education, 36, 2, 2001 | DOI

Article
García-Reinoso, J., Vales-Alonso, J., González-Castaño, F.J., Anido-Rifón, L., Rodríguez-Hernández, P.S.
A new m-commerce concept: M-mall
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2232, , 2001 | DOI

Article
González-Castaño, F.J., Anido-Rifón, L., Pousada-Carballo, J.M., Rodríguez-Hernández, P.S., López-Gómez, R.
Java/CORBA virtual machine architecture for remote execution of optimization solvers in heterogeneous networks
Software – Practice and Experience, 31, 1, 2001 | DOI

Conference Paper
Fernández-Iglesias, M.J., Pavón-Mariño, P., Rodríguez-Estévez, J., Anido Rifón, L., Llamas-Nistal, M.
DelfosnetX: A workbench for XML-based information retrieval systems
Proceedings – 7th International Symposium on String Processing and Information Retrieval, SPIRE 2000, , , 2000 | DOI

Article
Anido, L., Llamas, M., Fernández, M.J.
Labware for the Internet
Computer Applications in Engineering Education, 8, 03/04/2021 0:00, 2000 | DOI

Conference Paper
Burguillo, J.C., Fernández, M.J., Llamas, M., Anido, L.
Improving computer support for cooperative applications over internet
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 1749, , 1999 | DOI

Conference Paper
Burguillo, J.C., Fernández, M.J., Llamas, M., Anido, L.
Improving computer support for cooperative applications over internet
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 1749, , 1999 | DOI

04/04/2019 | Sonia María Valladares Rodríguez
Detección precoz do deterioro cognitivo mediante técnicas de gamificación, aprendizaxe máquina e ferramentas TIC
Directores: Luis Anido Rifón, José Manuel Fernández Iglesias
Cum Laude

10/01/2018 | Marcos Antonio Mouriño García
Clasificación plurilingüe de documentos utilizando machine learning e a Wikipedia
Directores: Luis Eulogio Anido Rifon, Roberto Pérez Rodríguez
Cum Laude Premio Extraordinario

23/03/2017 | Pedro Juan Rivera Torres
Contribucións á modelaxe teórica de sistemas de fabricación mediante Redes Booleanas Probabilísticas
Directores: Luis Eulogio Anido Rifón
Cum Laude Mención Internacional Premio Extraordinario

SENIOR-TV: Providing ICT-based formal and informal care at home
01/01/2018 | Luis Anido Rifón

BLAK-END, sistema de gestión de información y Business Intelligence. SENIOR-TV-T2.1.1: SMART-TV technology development
01/03/2017 | Luis Anido Rifón