Álvarez Sabucedo

Profesor Titular

Área de Enxeñaría Telemática
Departamento de Enxeñaría Telemática

Información de contacto

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Despacho B-305

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 813 462
lsabucedo@det.uvigo.es

Breve CV

Enxeñeiro de Telecomunicación dende o 2001 pola Universidade de Vigo e Doutor polo Departamento de Telemática dende o 2008. Na actualidade é Profesor Titular da universidade. A súa área principal de investigación céntrase nas chamadas tecnoloxías Web e, en particular, na Web Semántica. Todo elo aplicado aos eidos de eTecnoloxía, fundamentalmente, eGovernment, eHealth e eCommerce. Esta actividade de investigación enmárcase en diferentes proxectos de investigación tanto nacional como internacional. Froito deste traballo, xeneráronse gran cantidade de comunicacións científicas. Estas publicáronse tanto en revistas indexadas por fontes de recoñecido prestixio (p.e. JCR) coma en congresos internacionais recoñecidos como relevantes (índice CORE).

 

 

Resultados de investigación

Article
Ramos-Merino, M., Santos-Gago, J.M., Álvarez-Sabucedo, L.M.
Fuzzy traceability: using domain knowledge information to estimate the followed route of process instances in non-exhaustive monitoring environments
Journal of Intelligent Manufacturing, , , 2020 | DOI

Article
Carvalho, P., Rito Lima, S., Álvarez Sabucedo, L., Santos-Gago, J.M., Silva, J.M.C.
Towards a holistic semantic support for context-aware network monitoring: An ontology-based approach
Computing, 102, 12, 2020 | DOI

Review
Santos-Gago, J.M., Ramos-Merino, M., Vallarades-Rodriguez, S., Álvarez-Sabucedo, L.M., Fernández-Iglesias, M.J., García-Soidán, J.L.
Innovative use of wrist-worn wearable devices in the sports domain: A systematic review
Electronics (Switzerland), 8, 11, 2019 | DOI

Article
Ramos-Merino, M., Santos-Gago, J.M., Álvarez-Sabucedo, L.M., Alonso-Roris, V.M., Sanz-Valero, J.
BPMN-E2: a BPMN extension for an enhanced workflow description
Software and Systems Modeling, 18, 4, 2019 | DOI

Article
Ramos-Merino, M., álvarez-Sabucedo, L.M., Santos-Gago, J.M., de Arriba-Pérez, F.
A pattern based method for simplifying a BPMN process model
Applied Sciences (Switzerland), 9, 11, 2019 | DOI

Conference Paper
Silva, R.F., Carvalho, P., Rito Lima, S., Álvarez Sabucedo, L., Santos Gago, J.M., Silva, J.M.C.
An ontology-based recommendation system for context-aware network monitoring
Advances in Intelligent Systems and Computing, 931, , 2019 | DOI

Conference Paper
Santos-Gago, J.M., Álvarez-Sabucedo, L., González-Maciel, R., Alonso-Rorís, V.M., García-Soidán, J.L., Wanden-Berghe, C., Sanz-Valero, J.
Towards a Personalised Recommender Platform for Sportswomen
Advances in Intelligent Systems and Computing, 930, , 2019 | DOI

Article
Ramos-Merino, M., álvarez-Sabucedo, L.M., Santos-Gago, J.M., de Arriba-Pérez, F.
A pattern based method for simplifying a BPMN process model
Applied Sciences (Switzerland), 9, 11, 2019 | DOI

Article
Ramos-Merino, M., Álvarez-Sabucedo, L.M., Santos-Gago, J.M., Sanz-Valero, J.
A BPMN Based Notation for the Representation of Workflows in Hospital Protocols
Journal of Medical Systems, 42, 10, 2018 | DOI

Review
Bernabeu-Martínez, M.A., Merino, M.R., Santos Gago, J.M., Alvarez Sabucedo, L.M., Wanden-Berghe, C., Sanz-Valero, J.
Guidelines for safe handling of hazardous drugs: A systematic review
PLoS ONE, 13, 5, 2018 | DOI

Article
Cervera Peris, M., Alonso Rorís, V.M., Santos Gago, J.M., Álvarez Sabucedo, L., Wanden-Berghe, C., Sanz-Valero, J.
Management of the general process of parenteral nutrition using mhealth technologies: Evaluation and validation study
JMIR mHealth and uHealth, 6, 4, 2018 | DOI

Conference Paper
Ramos Merino, M., Álvarez Sabucedo, L.M., Santos Gago, J.M., Alonso Rorís, V.M.
A BPMN extension for the annotation of HACCP plans in hospital protocols
Advances in Intelligent Systems and Computing, 745, , 2018 | DOI

Article
Alonso-Rorís, V.M., Álvarez-Sabucedo, L., Santos-Gago, J.M., Ramos-Merino, M.
Towards a cost-effective and reusable traceability system. A semantic approach
Computers in Industry, 83, , 2016 | DOI

Conference Paper
Llamas-Nistal, M., Mikic-Fonte, F.A., Santos-Gago, J.M., Álvarez-Sabucedo, L.M.
Update of a course about computer architecture in the first year of a degree in engineering (Work in progress)
Proceedings of 2016 Technologies Applied to Electronics Teaching, TAEE 2016, , , 2016 | DOI

Article
Sanz-Valero, J., Álvarez Sabucedo, L.M., Wanden-Berghe, C., Santos Gago, J.M.
QR Codes: Outlook for Food Science and Nutrition
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 56, 6, 2016 | DOI

Review
Anido-Rifón, L.E., Fernández-Iglesias, M.J., Caeiro-Rodríguez, M., Santos-Gago, J.M., Llamas-Nistal, M., Álvarez Sabucedo, L., Míguez Pérez, R.
Standardization in computer-based education
Computer Standards and Interfaces, 36, 3, 2014 | DOI

Article
Álvarez Sabucedo, L.M., Soto Barreiros, R., Santos Gago, J.M., Fernández Iglesias, M.J.
An adaptive and social-aware recommendation algorithm for administration services
Journal of Universal Computer Science, 20, 11, 2014 | DOI

Conference Paper
Fernández Iglesias, M.J., Álvarez Sabucedo, L.M., Santos Gago, J.M., Anido Rifón, L.E.
A semantic P2P platform for sharing documents in eGovernment domains
Communications in Computer and Information Science, 278, , 2013 | DOI

Review
Santos Gago, J.M., Álvarez Sabucedo, L.M., Fernández Iglesias, M.J., Míguez Pérez, R., Alonso Roris, V.M., Mikic Fonte, F.
Design of a semantic framework for contextualized retrieval of scientific documents in the health domain [Diseño de un marco semántico para la recuperación contextualizada de documentos científicos en el ámbito sanitario]
Nutricion Hospitalaria, 27, SUPPL. 2, 2012 | DOI

Conference Paper
Alonso-Roris, V.M., Miguez-Perez, R., Santos-Gago, J.M., Alvarez-Sabucedo, L.
A semantic enrichment experience in the early childhood context
Proceedings – Frontiers in Education Conference, FIE, , , 2012 | DOI

Article
Fernández Iglesias, M.J., Álvarez Sabucedo, L.M., Santos Gago, J.M., Anido Rifón, L.E.
A peer-to-peer semantically-driven environment to distribute contents applied to the digital administration
Expert Systems with Applications, 39, 17, 2012 | DOI

Article
Rodrigues, C., Lima, S.R., Álvarez Sabucedo, L.M., Carvalho, P.
An ontology for managing network services quality
Expert Systems with Applications, 39, 9, 2012 | DOI

Article
Míguez Pérez, R., Santos Gago, J.M., Alonso Rorís, V.M., Álvarez Sabucedo, L.M., Mikic Fonte, F.A.
Linked data as a too in the nutrition domain [Linked data como herramienta en el ámbito de la nutrición]
Nutricion Hospitalaria, 27, 2, 2012 | DOI

Conference Paper
Rodrigues, C., Carvalho, P., Álvarez-Sabucedo, L.M., Lima, S.R.
A semantic model for enhancing network services management and auditing
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 6869 LNCS, , 2011 | DOI

Article
Álvarez Sabucedo, L., Míguez Pérez, R., Santos Gago, J.M., Alonso Rorís, V.M., Mikic, F.
E-services platform for child-oriented nutritional education and health [Plataforma de e-servicios para educación e higiene nutricionales, orientada a la población infantil]
Salud Colectiva, 7, SUPPL, 2011 | DOI

Article
Álvarez Sabucedo, L.M., Anido Rifón, L.E., Corradini, F., Polzonetti, A., Re, B.
Knowledge-based platform for eGovernment agents: A Web-based solution using semantic technologies
Expert Systems with Applications, 37, 5, 2010 | DOI

Article
Álvarez Sabucedo, L.M., Anido Rifón, L.E., Míguez Pérez, R., Santos Gago, J.M.
Providing standard-oriented data models and interfaces to eGovernment services. A semantic-driven approach
Computer Standards and Interfaces, 31, 5, 2009 | DOI

Article
Álvarez-Sabucedo, L.M., Anido-Rifón, L.E., Santos-Gago, J.M.
Reusing web contents: A DOM approach
Software – Practice and Experience, 39, 3, 2009 | DOI

Conference Paper
García-Sánchez, F., Alvarez Sabucedo, L., Martínez-Béjar, R., Anido Rifón, L., Valencia-García, R., Gómez, J.M.
A knowledge technologies-based multi-agent system for egovernment environments
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 5006 LNCS, , 2008 | DOI

Article
Fernández-Iglesias, M.J., Álvarez-Sabucedo, L.M., Lojo-Silva, C., Anido-Rifón, L.E.
Generating high quality printouts from content management systems: A cost-effective approach
Software – Practice and Experience, 35, 11, 2005 | DOI

20/02/2017 | Victor Manuel Alonso Rorís
Contribución aos sistemas telemáticos para monitoraxe de procesos e produtos utilizando tecnoloxías semánticas: aplicación ó ámbito sanitario
Directores: Luis Modesto Alvarez Sabucedo, Juan Manuel Santos Gago
Cum Laude

Deseño e desenvolvemento de solución móbil para e-Health no ambito da Nutrición
01/04/2017 | Luis Alvarez Sabucedo