Sobreira Seoane

Profesor Titular

Área de Teoría do Sinal e Comunicacións
Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións

Información de contacto

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Despacho A-005

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 679
msobre@gts.uvigo.es

Breve CV

Enxeñeiro de Telecomunicación (1991) e Doutor Enxeñeiro de Telecomunicación (1996) pola Universidade de Vigo. Entre 1992 e 1996 desenvolve a súa actividade na Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Telecomunicación da UPM, onde imparte clases de Acústica de Salas, Control de Ruido e Acústica Musical. Desde o ano 1996 é Profesor Titular na Universidade de Vigo, onde imparte docencia en Acústica Arquitectónica, Acústica Avanzada (Grao en Enxeñaría de Telecomunicación) e Software Profesional de Acústica (Máster en Matemática Industrial). Entre 2006 e 2011, colabora co Instituto de Ciencias da Construción Eduardo Torroja na programación da ferramenta oficial software para cálculo de illamento acústico segundo o DB HR. Entre os anos 2007 e 2012 colabora como auditor coa entidade nacional de acreditación, ENAC, realizando auditorías segundo o esquema da norma UNE EN 17025 a laboratorios de acústica de todo o país. Na actualidade o seu interese investigador céntrase na aplicación do recoñecemento de patróns na detección e clasificación de eventos acústicos, contando cunha patente nacional deste tema. Colabora activamente con diversas empresas, levando a cabo máis de 20 contratos con empresas privadas e institucións públicas. É autor de máis de 60 publicaciones en congresos e revistas internacionais e conta con dúas patentes e tres teses doutorais dirixidas. Ademáis é revisor en revistas internacionais como JASA, Applied Acoustics e Journal of Building Acoustics.

 

 

Resultados de investigación

Conference Paper
Sobreira Seoane, M.A.
Drip detection through its acoustic signature with variable background noise
INTER-NOISE 2019 MADRID – 48th International Congress and Exhibition on Noise Control Engineering, , , 2019 | DOI

Conference Paper
Sobreira Seoane, M.A., Pérez Cabo, D., Agerkvist, F.T.
Do wavelet filters provide more accurate estimates of reverberation times at low frequencies
Proceedings of the INTER-NOISE 2016 – 45th International Congress and Exposition on Noise Control Engineering: Towards a Quieter Future, , , 2016 | DOI

Conference Paper
Cabo, D.P., Sobreira Seoane, M.A., Bernárdez, J.R.F.
A bootstrap estimation of confidence levels in reverberation time measurements at low frequencies
Euronoise 2015, , , 2015 | DOI

Conference Paper
Cabo, D.P., De Bree, H.E., Carrillo Pousa, G., Sobreira Seoane, M.A.
A wireless network of Acoustic Multi Mission Sensors to detect, locate and track simultaneously various helicopters
41st European Rotorcraft Forum 2015, ERF 2015, 2, , 2015 | DOI

Conference Paper
Cabo, D.P., de Bree, H.E., Fernandez Comesaña, D., Sobreira Seoane, M.A.
Real life harmonic source localization using a network of acoustic vector sensors
Euronoise 2015, , , 2015 | DOI

Conference Paper
Torres-Guijarro, S., Sobreira-Seoane, M., Santos-Domínguez, D., Pena, A.
Evaluation of underwater dredging noise
42nd International Congress and Exposition on Noise Control Engineering 2013, INTER-NOISE 2013: Noise Control for Quality of Life, 6, , 2013 | DOI

Conference Paper
Torres-Guijarro, S., Sobreira-Seoane, M., Santos-Domínguez, D., Pena, A.
Evaluation of underwater dredging noise
42nd International Congress and Exposition on Noise Control Engineering 2013, INTER-NOISE 2013: Noise Control for Quality of Life, 6, , 2013 | DOI

Article
Sobreira-Seoane, M.A., Cabo, D.P., Jacobsen, F.
The influence of the group delay of digital filters on acoustic decay measurements
Applied Acoustics, 73, 9, 2012 | DOI

Conference Paper
Pena, A., Santos-Dominguez, D., Sobreira-Seoane, M.
Objective and perceptual study of the sound played by a musician with a gaita (Galician bagpipes)
Proceedings of Forum Acusticum, , , 2011 | DOI

Article
Mato-Méndez, F.J., Sobreira-Seoane, M.A.
Blind separation to improve classification of traffic noise
Applied Acoustics, 72, 8, 2011 | DOI

Article
Rodríguez-Molares, A., Sobreira-Seoane, M.A., Martín-Herrero, J.
Noise variability due to traffic spatial distribution
Applied Acoustics, 72, 5, 2011 | DOI

Conference Paper
Mato-Méndez, F.J., Sobreira-Seoane, M.A.
Detecting multiple simultaneous vehicles pass-by by sound source separation techniques
39th International Congress on Noise Control Engineering 2010, INTER-NOISE 2010, 7, , 2010 | DOI

Conference Paper
Sobreira-Seoane, M.A., Rodríguez-Molares, A., Martín-Herrero, J., Rodríguez-Fernández, C.
Automated en 12354 calculations of entire buildings: Sonarchitect ISO
39th International Congress on Noise Control Engineering 2010, INTER-NOISE 2010, 2, , 2010 | DOI

Conference Paper
Rodríguez-Molares, A., Sobreira-Seoane, M.A.
The influence of source-receiver distance into the assessment of traffic noise variability
39th International Congress on Noise Control Engineering 2010, INTER-NOISE 2010, 3, , 2010 | DOI

Conference Paper
Degara, N., Pena, A., Sobreira-Seoane, M., Torres-Guijarro, S.
A mixture-of-experts approach for note onset detection
126th Audio Engineering Society Convention 2009, 1, , 2009 | DOI

Conference Paper
Degara, N., Pena, A., Sobreira-Seoane, M., Torres-Guijarro, S.
A mixture-of-experts approach for note onset detection
126th Audio Engineering Society Convention 2009, 1, , 2009 | DOI

Conference Paper
Rodríguez-Molares, A., Sobreira-Seoane, M.A.
Determination of vibration reduction index by numerical calculations
8th European Conference on Noise Control 2009, EURONOISE 2009 – Proceedings of the Institute of Acoustics, 31, PART 3, 2009 | DOI

Conference Paper
Pena, A., Degara-Quintela, N., Sobreira-Seoane, M., Torres-Guijarro, S.
AnClaS3: A blackboard-based cooperative framework for sound separation
Audio Engineering Society – 124th Audio Engineering Society Convention 2008, 2, , 2008 | DOI

Conference Paper
Sobreira-Seoane, M.A., Rodríguez Molares, A., Alba Castro, J.L.
Automatic classification of traffic noise
Proceedings – European Conference on Noise Control, , , 2008 | DOI

Conference Paper
Molares, A.R., Sobreira-Seoane, M.A.
Benchmarking for acoustic simulation software
Proceedings – European Conference on Noise Control, , , 2008 | DOI

Conference Paper
Molares, A.R., Sobreira-Seoane, M.A.
Previous results on the evaluation of the influence of sound level meter case in diffuse field
Proceedings – European Conference on Noise Control, , , 2008 | DOI

Conference Paper
Pena, A., Degara-Quintela, N., Sobreira-Seoane, M., Torres-Guijarro, S.
AnClaS3: A blackboard-based cooperative framework for sound separation
Audio Engineering Society – 124th Audio Engineering Society Convention 2008, 2, , 2008 | DOI

Article
Alexandre, E., Pena, A., Sobreira, M.
On the use of 2-D coding techniques for ECG signals
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, 10, 4, 2006 | DOI

Article
Alexandre, E., Pena, A., Sobreira, M.
Low-complexity bit-allocation algorithm for MPEG AAC audio coders
IEEE Signal Processing Letters, 12, 12, 2005 | DOI

Sistema para a exploración de contornas virtuais e reais mediante espazos acústicos vectoriais
P200900333 | Alfonso Rodríguez Morales, Julio Martín Herrero, Manuel Ángel Sobreira Seoane

Sistema para a detección de vehículos que circulan por unha vía a partir do sonido
P200801046 | Enrique Alexandre Cortizo, Manuel Sobreira Seoane, Antonio Pena Giménez, María Soledad Torres Guijarro, Roberto Gil Pita y Manuel Rosa Zurera