Fernández Iglesias

Catedrático

Área de Enxeñaría Telemática
Departamento de Enxeñaría Telemática

Información de contacto

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Despacho B-403

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 813 777
manolo@uvigo.es

Breve CV

Enxeñeiro de Telecomunicación (1990) pola Universidade de Santiago de Compostela e Doutor Enxeñeiro de Telecomunicación (1997) pola Universidade de Vigo. Desde 1990 é profesor na Escola de Enxeñeiros de Telecomunicación de Vigo. Ten máis dunha centena de publicacións internacionais no eido das TIC, e participa de xeito regular en proxectos de investigación internacionais con empresas e institucións do sector das TIC, así como en proxectos internacionais de cooperación educativa. Entre 2005 e 2009 irrompe esa adicación para incorporarse á administración galega como Director Xeral de Comunicación Audiovisual e ao operador de telecomunicacións Retegal S.A. como Conselleiro Delegado, co cometido de deseñar e dirixir o proceso de transición á Televisión Dixital Terrestre en Galicia, así como outros grandes proxectos no campo das infraestruturas de telecomunicación. A súa actividade investigadora céntrase nos servicios de telecomunicación en campos como a educación, a atención á dependencia, o deseño formal de sistemas distribuidos, as arquitecturas de ordenadores, os dispositivos e redes inalámbricas, a recuperación de información, os sistemas de xestión de contidos, ou a representación de información multimedia. Na actualidade, a súa actividade docente desenvólvese como Catedrático na ETS de Enxeñeiros de Telecomunicación.

 

 

Resultados de investigación

Review
Pacheco-Lorenzo, M.R., Valladares-Rodríguez, S.M., Anido-Rifón, L.E., Fernández-Iglesias, M.J.
Smart conversational agents for the detection of neuropsychiatric disorders: A systematic review
Journal of Biomedical Informatics, 113, , 2021 | DOI

Conference Paper
Caeiro-Rodriguez, M., Manso-Vazquez, M., Llamas-Nistal, M., Mikic Fonte, F.A., Fernandez-Iglesias, M.J., Tsalapata, H., Heidmann, O., Vaz-De-Carvalho, C., Jesmin, T., Terasmaa, J., Tolstrup, L.,
A collaborative city-based game to support soft skills development in engineering and economics
SIIE 2021 – 2021 International Symposium on Computers in Education, , , 2021 | DOI

Conference Paper
Caeiro-Rodriguez, M., Llamas-Nistal, M., Mikic Fonte, F.A., Fernandez-Iglesias, M.J., Tsalapata, H., Heidmann, O., Lorenzo Rial, M.A., Jesmin, T., Terasmaa, J.,
A Virtual Environment to Support Digital Education Readiness and Creative Skills
SIIE 2021 – 2021 International Symposium on Computers in Education, , , 2021 | DOI

Article
Delgado-Von-eitzen, C., Anido-Rifón, L., Fernández-Iglesias, M.J.
Application of blockchain in education: GDPR-compliant and scalable certification and verification of academic information
Applied Sciences (Switzerland), 11, 10, 2021 | DOI

Article
Mallo, S.C., Valladares-Rodriguez, S., Facal, D., Lojo-Seoane, C., Fernández-Iglesias, M.J., Pereiro, A.X.
Neuropsychiatric symptoms as predictors of conversion from MCI to dementia: A machine learning approach
International Psychogeriatrics, 32, 3, 2020 | DOI

Review
Santos-Gago, J.M., Ramos-Merino, M., Vallarades-Rodriguez, S., Álvarez-Sabucedo, L.M., Fernández-Iglesias, M.J., García-Soidán, J.L.
Innovative use of wrist-worn wearable devices in the sports domain: A systematic review
Electronics (Switzerland), 8, 11, 2019 | DOI

Article
Valladares-Rodriguez, S., Fernández-Iglesias, M.J., Anido-Rifón, L., Facal, D., Rivas-Costa, C., Pérez-Rodríguez, R.
Touchscreen games to detect cognitive impairment in senior adults. A user-interaction pilot study
International Journal of Medical Informatics, 127, , 2019 | DOI

Conference Paper
Valladares-Rodríguez, S., Anido-Rifón, L., Fernández-Iglesias, M.J., Facal-Mayo, D.
A Machine Learning Approach to the Early Diagnosis of Alzheimer’s Disease Based on an Ensemble of Classifiers
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 11619 LNCS, , 2019 | DOI

Conference Paper
Luis, R.M.M.F., Llamas-Nistal, M., Iglesias, M.J.F.
Analyzing learners’ experience in e-learning based scenarios using intelligent alerting systems: Awakening of new and improved solutions
Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI, 2018-June, , 2018 | DOI

Article
Pérez, F.A., Santos-Gago, J.M., Caeiro-Rodríguez, M., Fernández Iglesias, M.J.
Evaluation of commercial-off-the-shelf wrist wearables to estimate stress on students
Journal of Visualized Experiments, 2018, 136, 2018 | DOI

Article
Mouriño-García, M., Pérez-Rodríguez, R., Anido-Rifón, L., Fernández-Iglesias, M.J., Darriba-Bilbao, V.M.
Cross-repository aggregation of educational resources
Computers and Education, 117, , 2018 | DOI

Article
Valladares-Rodriguez, S., Pérez-Rodriguez, R., Fernandez-Iglesias, J.M., Anido-Rifón, L.E., Facal, D., Rivas-Costa, C.
Learning to Detect Cognitive Impairment through Digital Games and Machine Learning Techniques
Methods of Information in Medicine, 57, 4, 2018 | DOI

Article
Valladares-Rodriguez, S., Fernández-Iglesias, M.J., Anido-Rifón, L., Facal, D., Pérez-Rodríguez, R.
Episodix: A serious game to detect cognitive impairment in senior adults. A psychometric study
PeerJ, 2018, 9, 2018 | DOI

Conference Paper
Luis, R.M.M.F., Llamas-Nistal, M., Iglesias, M.J.F.
Enhancing learners’ experience in e-learning based scenarios using Intelligent tutoring systems and learning analytics: First results from a perception survey
Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI, , , 2017 | DOI

Article
Valladares-Rodriguez, S., Perez-Rodriguez, R., Facal, D., Fernandez-Iglesias, M.J., Anido-Rifon, L., Mouriño-Garcia, M.
Design process and preliminary psychometric study of a video game to detect cognitive impairment in senior adults
PeerJ, 2017, 6, 2017 | DOI

Article
Costa, C.R., Iglesias, M.J.F., Rifón, L.E.A., Carballa, M.G., Rodríguez, S.V.
The acceptability of TV-based game platforms as an instrument to support the cognitive evaluation of senior adults at home
PeerJ, 2017, 1, 2017 | DOI

Article
Costa, C.R., Anido-Rifon, L.E., Fernandez-Iglesias, M.J.
An Open Architecture to Support Social and Health Services in a Smart TV Environment
IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 21, 2, 2017 | DOI

Review
Valladares-Rodríguez, S., Pérez-Rodríguez, R., Anido-Rifón, L., Fernández-Iglesias, M.
Trends on the application of serious games to neuropsychological evaluation: A scoping review
Journal of Biomedical Informatics, 64, , 2016 | DOI

Conference Paper
Caeiro-Rodríguez, M., Llamas-Nistal, M., Fernández-Iglesias, M., Mikic-Fonte, F., Lama-Penín, M.
Supporting real open educational resources in Edu-AREA: Different views about open educational resources
Proceedings – Frontiers in Education Conference, FIE, 2015, , 2015 | DOI

Conference Paper
Rodriguez, S.V., Perez, R.R., Iglesias, M.J.F., Rifon, L.A., Nistal, M.L., Pesqueira, A.B., Gestalz, M.V.
The impact of open educational resources in teacher activities. A perception survey
Proceedings – Frontiers in Education Conference, FIE, 2015-February, February, 2015 | DOI

Book Chapter
Anido-Rifón, L., Santos-Gago, J., Caeiro-Rodríguez, M., Fernández-Iglesias, M., Míguez-Pérez, R., Cañas-Rodríguez, A., Alonso-Rorís, V., García-Alonso, J., Pérez-Rodríguez, R., Gómez-Carballa, M., Mouriño-García, M., Manso-Vázquez, M., Llamas-Nistal, M.
Recommender systems
Re-engineering the Uptake of ICT in Schools, , , 2015 | DOI

Review
Anido-Rifón, L.E., Fernández-Iglesias, M.J., Caeiro-Rodríguez, M., Santos-Gago, J.M., Llamas-Nistal, M., Álvarez Sabucedo, L., Míguez Pérez, R.
Standardization in computer-based education
Computer Standards and Interfaces, 36, 3, 2014 | DOI

Conference Paper
Rivas, C., Anido, L., Fernandez, M.
An open platform to support home healthcare services using interactive TV
2014 36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBC 2014, , , 2014 | DOI

Conference Paper
Santos Gago, J.M., Míguez Pérez, R., Fernández Iglesias, M.J., Cañas, A., Caeiro Rodriguez, M., Anido Rifón, L.
An ontology to model e-learning tools, events and experts for their use in specific contexts
Proceedings of the 22nd International Conference on Computers in Education, ICCE 2014, , , 2014 | DOI

Article
Álvarez Sabucedo, L.M., Soto Barreiros, R., Santos Gago, J.M., Fernández Iglesias, M.J.
An adaptive and social-aware recommendation algorithm for administration services
Journal of Universal Computer Science, 20, 11, 2014 | DOI

Conference Paper
Rodriguez, S.V., Pesqueira, A.B., Gestal, M.V., Perez, R.R., Iglesias, M.J.F., Rifon, L.A.
Teachers’ perception on the use of ODS portal to support advanced technologies in order to provide open access to learning
Proceedings – IEEE 14th International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2014, , , 2014 | DOI

Conference Paper
Stergioulas, L., Abassi, M., Xydopoulos, G., Fakhimi, M., Margineanu, R., Rifon, L.A., Iglesias, M.J.F.
Evaluating E-learning platforms for schools: Use and usability, user acceptance, and impact on learning
Proceedings – IEEE 14th International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2014, , , 2014 | DOI

Article
Rivas-Costa, C., Anido-Rifón, L., Fernández-Iglesias, M.J., Gómez-Carballa, M.A., Valladares-Rodríguez, S., Soto-Barreiros, R.
An Accessible Platform for People With Disabilities
International Journal of Human-Computer Interaction, 30, 6, 2014 | DOI

Article
Sabucedo, L.Á., Gago, J.M.S., Iglesias, M.J.F.
A tensor-based approach for semantic recommenders in eGovernment
Advanced Science Letters, 20, 1, 2014 | DOI

Conference Paper
Cañas-Rodríguez, A., Alonso-Roris, V., Santos-Gago, J.M., Anido-Rifon, L., Iglesias, M.J.F., Caeiro, M.
Who else could participate in my lesson plans?
Proceedings – Frontiers in Education Conference, FIE, , , 2013 | DOI

Conference Paper
Anido-Rifon, L., Fernandez-Iglesias, M., Rivas-Costa, C., Valladares-Rodriguez, S., Gomez-Carballa, M.
Providing a holistic educational environment for the whole family
Proceedings – Frontiers in Education Conference, FIE, , , 2013 | DOI

Conference Paper
Anido, L.E., Valladares, S.M., Fernandez-Iglesias, M.J., Rivas, C., Gomez, M.
Adapted interfaces and interactive electronic devices for the smart home
Proceedings of the 8th International Conference on Computer Science and Education, ICCSE 2013, , , 2013 | DOI

Conference Paper
Anido Rifon, L.E., Rivas Costa, C., Gomez Carballa, M., Valladares Rodriguez, S., Fernandez Iglesias, M.J.
Improving the quality of life of dependent and disabled people through home automation and tele-assistance
Proceedings of the 8th International Conference on Computer Science and Education, ICCSE 2013, , , 2013 | DOI

Conference Paper
Rifon, L.A., Roris, V.M.A., Rodriguez, A.C., Gago, J.M.S., Iglesias, M.J.F.
Enrichment of semantic knowledge bases – An application to the automatic enrichment of learning tool descriptions
Proceedings of the 8th International Conference on Computer Science and Education, ICCSE 2013, , , 2013 | DOI

Conference Paper
Anido, L., Rivas, C., Gomez, M., Valladares, S., Fernandez-Iglesias, M.J.
Delivering educational services using home theatre personal computers – A solution for people with special needs
Proceedings of the 8th International Conference on Computer Science and Education, ICCSE 2013, , , 2013 | DOI

Conference Paper
Rifon, L.E.A., Rodriguez, A.C., Roris, V.M.A., Gago, J.M.S., Iglesias, M.J.F.
A recommender system for educational resources in specific learning contexts
Proceedings of the 8th International Conference on Computer Science and Education, ICCSE 2013, , , 2013 | DOI

Conference Paper
Caeiro-Rodríguez, M., Míguez-Pérez, R., Santos-Gago, J.-M., Anido-Rifón, L., Fernández-Iglesias, M.
Towards a recommendation framework to support design of lesson plans in the ITEC project
IASTED Multiconferences – Proceedings of the IASTED International Conference on Web-Based Education, WBE 2013, , , 2013 | DOI

Conference Paper
Rodríguez, A.C., Rorís, V.M.A., Gago, J.M.S., Rif´on, L.E.A., Iglesias, M.J.F.
Providing event recommendations in educational scenarios
Advances in Intelligent Systems and Computing, 220, , 2013 | DOI

Conference Paper
Rorís, V.M.A., Rodríguez, A.C., Gago, J.M.S., Rifón, L.E.A., Iglesias, M.J.F.
Finding people who can contribute to learning activities: A first approach to enhance the information about experts available in a people directory
Advances in Intelligent Systems and Computing, 220, , 2013 | DOI

Conference Paper
Fernández Iglesias, M.J., Álvarez Sabucedo, L.M., Santos Gago, J.M., Anido Rifón, L.E.
A semantic P2P platform for sharing documents in eGovernment domains
Communications in Computer and Information Science, 278, , 2013 | DOI

Article
Llamas-Nistal, M., Fernández-Iglesias, M.J., González-Tato, J., Mikic-Fonte, F.A.
Blended e-assessment: Migrating classical exams to the digital world
Computers and Education, 62, , 2013 | DOI

Review
Santos Gago, J.M., Álvarez Sabucedo, L.M., Fernández Iglesias, M.J., Míguez Pérez, R., Alonso Roris, V.M., Mikic Fonte, F.
Design of a semantic framework for contextualized retrieval of scientific documents in the health domain [Diseño de un marco semántico para la recuperación contextualizada de documentos científicos en el ámbito sanitario]
Nutricion Hospitalaria, 27, SUPPL. 2, 2012 | DOI

Article
Fernández Iglesias, M.J., Álvarez Sabucedo, L.M., Santos Gago, J.M., Anido Rifón, L.E.
A peer-to-peer semantically-driven environment to distribute contents applied to the digital administration
Expert Systems with Applications, 39, 17, 2012 | DOI

Conference Paper
Sabucedo, L.Á., Barreiros, R.S., Gago, J.M.S., Iglesias, M.F.
A hybrid semantic driven recommender for services in the eGovernment domain
2012 2nd International Conference on Digital Information and Communication Technology and its Applications, DICTAP 2012, , , 2012 | DOI

Conference Paper
Anido, L., Burgos, D., Caeiro, M., Torrente, J., Fernández, M., González, J., Manso, M., Ortega, M., Rodríguez, D., Fernández-Manjón, B.
Game·Tel: An approach to multi-format and multi-device accessible engineering education
Proceedings – Frontiers in Education Conference, FIE, , , 2011 | DOI

Conference Paper
Sánchez-Zamora, F.J., Llamas-Nistal, M., Fernández-Iglesias, M.J.
Work in progress – Learning styles in social bookmarking systems
Proceedings – Frontiers in Education Conference, FIE, , , 2010 | DOI

Conference Paper
Iglesias, M.J.F., Nistal, M.L., Zamora, F.S.
Personal television revisited: Concurrent Network Television
ICEIE 2010 – 2010 International Conference on Electronics and Information Engineering, Proceedings, 1, , 2010 | DOI

Article
Iglesias, M.J.F., Sabucedo, L.M.A.
From analog to digital television; strategies to promote rapid adaptation and awareness
Journal of Universal Computer Science, 16, 8, 2010 | DOI

Conference Paper
Álvarez, R.P.M., Rodríguez-Diez-Caballero, J.L., Pousada-Carballo, J.M., Costas-Rodríguez, S., Rodríguez-Hernández, P.S., González-Castaño, F.J., Fernández-Iglesias, M.J.
Automating content update for MHP applications: A practical experience
2009 6th IEEE Consumer Communications and Networking Conference, CCNC 2009, , , 2009 | DOI

Conference Paper
Álvarez, R.P.M., Rodríguez-Diez-Caballero, J.L., Pousada-Carballo, J.M., Costas-Rodríguez, S., Rodríguez-Hernández, P.S., González-Castaño, F.J., Fernández-Iglesias, M.J.
Automating content update for MHP applications: A practical experience
2009 6th IEEE Consumer Communications and Networking Conference, CCNC 2009, , , 2009 | DOI

Article
Fernández Iglesias, M.J., Rodríguez González, F., Medina Ferreiro, E.
The multimedia center of Galicia: A model of collaboration between the public and private sectors in e-learning development [El centro multimedia de galicia: Un modelo de colaboración entre el sector público y el privado en el desarrollo de e-learning]
Revista Iberoamericana de Tecnologias del Aprendizaje, 2, 1, 2007 | DOI

Conference Paper
López, D.M., Fernández, M.J., Rendón, A., Figueroa, J., Llamas, M.
XML as a technology to support the information management in public health administrations
Technology and Health Care, 13, 5, 2005 | DOI

Article
Fernández-Iglesias, M.J., Álvarez-Sabucedo, L.M., Lojo-Silva, C., Anido-Rifón, L.E.
Generating high quality printouts from content management systems: A cost-effective approach
Software – Practice and Experience, 35, 11, 2005 | DOI

Article
Fernández-Iglesias, M.J., Burguillo-Rial, J.C., González-Castaño, F.J., Llamas-Nistal, M.
Wireless protocol testing and validation supported by formal methods. A hands-on report
Journal of Systems and Software, 75, 01/02/2021 0:00, 2005 | DOI

Article
Fernández-Iglesias, M.J., Burguillo-Rial, J.C., González-Castaño, F.J., Llamas-Nistal, M.
Wireless protocol testing and validation supported by formal methods. A hands-on report
Journal of Systems and Software, 75, 01/02/2021 0:00, 2005 | DOI

Conference Paper
Anido, L., Valero, E., Santos, J., Picos, J., Burguillo, J.C., Fernández, M., Rodriguez, J., Caeiro, M., Llamas, M.
Applying ICT for educational purposes in the environmental sciences domain
Proceedings – 2004 International Conference on Information and Communication Technologies: From Theory to Applications, ICTTA 2004, , , 2004 | DOI

Article
Fernández-Iglesias, M.J., Llamas-Nistal, M.
An undergraduate course on protocol engineering – How to teach formal methods without scaring students
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 3294, , 2004 | DOI

Conference Paper
Anido, L., Valero, E., Santos, J., Picos, J., Burguillo, J.C., Fernández, M., Rodriguez, J., Caeiro, M., Llamas, M.
Applying ICT for educational purposes in the environmental sciences domain
Proceedings – 2004 International Conference on Information and Communication Technologies: From Theory to Applications, ICTTA 2004, , , 2004 | DOI

Conference Paper
Rodríguez, J., Anido, L., Fernández, M.J.
How can the Web services paradigm improve the e-learning?
Proceedings – 3rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2003, , , 2003 | DOI

Conference Paper
Llamas, M., Anido, L., Rodríguez, J., Fernández, M., Santos, J., Caeiro, M.
What do we need to know about e-learning standards?
IFIP Advances in Information and Communication Technology, 131, , 2003 | DOI

Article
Rodríguez, J., Anido, L., Fernández, M.J., Mikic, F., Álvárez, L.M.
A web services broker for e-learning
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2657, , 2003 | DOI

Article
González-Castaño, F.J., Vales-Alonso, J., Pousada-Carballo, J.M., De Vicente, F.I., Fernández-Iglesias, M.J.
Real-time interception systems for the GSM protocol
IEEE Transactions on Vehicular Technology, 51, 5, 2002 | DOI

Article
Fernández-Iglesias, M.J., González-Castaño, F.J., Llamas-Nistal, M., Pousada-Carballo, J.M., Vales-Alonso, J.
On the application of formal description techniques to the design of interception systems for GSM mobile terminals
Journal of Systems and Software, 60, 1, 2002 | DOI

Conference Paper
Rodríguez, R., Gil, A., Fernández, A., Díaz, R., Fernández, M., García, J.
DVB-MHP transport stream generator
Proceedings VIPromCom 2002 – 4th EURASIP – IEEE Region 8 International Symposium on Video / Image Processing and Multimedia Communications, , , 2002 | DOI

Conference Paper
López-Ardao, J.C., López, C., Gil, A., Díaz, R., Fernández, A., Fernández, M., Suárez, A., Muñoz, J.
Experiences from implementing a MHP receiver
Proceedings VIPromCom 2002 – 4th EURASIP – IEEE Region 8 International Symposium on Video / Image Processing and Multimedia Communications, , , 2002 | DOI

Conference Paper
Burguillo-Rial, J.C., Fernández-Iglesias, M.J., González-Castaño, F.J., Llamas-Nistal, M.
Heuristic-driven test case selection from formal specifications. A case study
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2391, , 2002 | DOI

Conference Paper
Fernández-Iglesias, M.J., Rodríguez, J.S., Anido, L., Santos, J., Caeiro, M., Llamas, M.
Modeling metadata-enabled Information Retrieval
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2329 LNCS, PART 1, 2002 | DOI

Article
Anido, L.E., Fernández, M.J., Caeiro, M., Santos, J.M., Rodríguez, J., Llamas, M.
Educational metadata and brokerage for learning resources
Computers and Education, 38, 4, 2002 | DOI

Conference Paper
Burguillo, J.C., Llamas, M., Fernández, M.J., Robles, T.
Heuristic-driven techniques for test case selection
Electronic Notes in Theoretical Computer Science, 66, 2, 2002 | DOI

Article
Rodríguez-Hernández, P.S., González-Castaño, F.J., Pousada-Carballo, J.M., Fernández-Iglesias, M.J., García-Reinoso, J.
Cellular network for real-time mobile auction
Wireless Personal Communications, 22, 1, 2002 | DOI

Conference Paper
López-Ardao, J.C., López, C., Gil, A., Díaz, R., Fernández, A., Fernández, M., Suárez, A., Muñoz, J.
Experiences from implementing a MHP receiver
Proceedings VIPromCom 2002 – 4th EURASIP – IEEE Region 8 International Symposium on Video / Image Processing and Multimedia Communications, , , 2002 | DOI

Article
González-Castaño, F.J., Vales-Alonso, J., Pousada-Carballo, J.M., De Vicente, F.I., Fernández-Iglesias, M.J.
Real-time interception systems for the GSM protocol
IEEE Transactions on Vehicular Technology, 51, 5, 2002 | DOI

Article
Fernández-Iglesias, M.J., González-Castaño, F.J., Llamas-Nistal, M., Pousada-Carballo, J.M., Vales-Alonso, J.
On the application of formal description techniques to the design of interception systems for GSM mobile terminals
Journal of Systems and Software, 60, 1, 2002 | DOI

Conference Paper
Burguillo-Rial, J.C., Fernández-Iglesias, M.J., González-Castaño, F.J., Llamas-Nistal, M.
Heuristic-driven test case selection from formal specifications. A case study
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2391, , 2002 | DOI

Conference Paper
Burguillo, J.C., Llamas, M., Fernández, M.J., Robles, T.
Heuristic-driven techniques for test case selection
Electronic Notes in Theoretical Computer Science, 66, 2, 2002 | DOI

Article
Rodríguez-Hernández, P.S., González-Castaño, F.J., Pousada-Carballo, J.M., Fernández-Iglesias, M.J., García-Reinoso, J.
Cellular network for real-time mobile auction
Wireless Personal Communications, 22, 1, 2002 | DOI

Article
González-Castaño, F.J., Vales-Alonso, J., Pousada-Carballo, J.M., De Vicente, F.I., Fernández-Iglesias, M.J.
Real-time interception systems for the GSM protocol
IEEE Transactions on Vehicular Technology, 51, 5, 2002 | DOI

Conference Paper
Fernández Iglesias, M.J., González-Castão, F.J., Pousada Carballo, J.M., Llamas Nistal, M., Romero Feijoo, A.
From complex specifications to a working prototype. A protocol engineering case study
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2021 LNCS, , 2001 | DOI

Conference Paper
Anido-Rifón, L., Llamas-Nistal, M., Fernández-Iglesias, M.J.
A component model for stardardized web-based education
Proceedings of the 10th International Conference on World Wide Web, WWW 2001, , , 2001 | DOI

Article
González-Castaño, F.J., Anido-Rifón, L., Vales-Alonso, J., Fernández-Iglesias, M.J., Llamas Nistal, M., Rodríguez-Hernández, P., Pousada-Carballo, J.M.
Internet access to real equipment at computer architecture laboratories using the Java/CORBA paradigm
Computers and Education, 36, 2, 2001 | DOI

Conference Paper
Llamas, M., Fernández, M.J., Rodríguez, J., Santos, J., Caeiro, M.
A conceptual modelling framework for standards-driven web-based distance learning
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2224, , 2001 | DOI

Conference Paper
Anido, L., Llamas, M., Fernández, M.J., Rodríguez, J., Santos, J., Caeiro, M.
A distributed object computing approach to e-learning
Proceedings – 3rd International Symposium on Distributed Objects and Applications, DOA 2001, , , 2001 | DOI

Conference Paper
Anido, L., Llamas, M., Fernandez, M.J., Rodriguez, J., Caeiro, M., Santos, J.
A standards-driven open architecture for learning systems
Proceedings – IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2001, , , 2001 | DOI

Article
Llamas, M., Anido, L., Fernandez, M.J.
Simulators over the Network
IEEE Transactions on Education, 44, 2, 2001 | DOI

Article
Anido, L., Llamas, M., Fernandez, M.J.
Internet-Based Learning by Doing
IEEE Transactions on Education, 44, 2, 2001 | DOI

Article
Anido, L., Llamas, M., Caeiro, M., Santos, J., Rodriguez, J., Fernandez, M.J.
An Update on the SimulNet Educational Platform: Toward Standards-Driven e-Learning
IEEE Transactions on Education, 44, 2, 2001 | DOI

Article
González-Castaño, F.J., Anido-Rifón, L., Vales-Alonso, J., Fernández-Iglesias, M.J., Llamas Nistal, M., Rodríguez-Hernández, P., Pousada-Carballo, J.M.
Internet access to real equipment at computer architecture laboratories using the Java/CORBA paradigm
Computers and Education, 36, 2, 2001 | DOI

Conference Paper
Fernández-Iglesias, M.J., Pavón-Mariño, P., Rodríguez-Estévez, J., Anido Rifón, L., Llamas-Nistal, M.
DelfosnetX: A workbench for XML-based information retrieval systems
Proceedings – 7th International Symposium on String Processing and Information Retrieval, SPIRE 2000, , , 2000 | DOI

Article
Anido, L., Llamas, M., Fernández, M.J.
Labware for the Internet
Computer Applications in Engineering Education, 8, 03/04/2021 0:00, 2000 | DOI

Article
Fernández-lglesias, M.J., González-Castaño, F.J., Pousada-Carballo, J.M.
An undergraduate low-level computer communications laboratory oriented towards industry
International Journal of Electrical Engineering and Education, 37, 2, 2000 | DOI

Article
Fernández-lglesias, M.J., González-Castaño, F.J., Pousada-Carballo, J.M.
An undergraduate low-level computer communications laboratory oriented towards industry
International Journal of Electrical Engineering and Education, 37, 2, 2000 | DOI

Conference Paper
Burguillo, J.C., Fernández, M.J., Llamas, M., Anido, L.
Improving computer support for cooperative applications over internet
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 1749, , 1999 | DOI

Conference Paper
Burguillo, J.C., Fernández, M.J., Llamas, M., Anido, L.
Improving computer support for cooperative applications over internet
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 1749, , 1999 | DOI

Article
Pousada-Carballo, J.M., González-Castaño, F.J., Isasi De Vicente, F., Fernández-Iglesias, M.J.
Jamming system for mobile communications
Electronics Letters, 34, 22, 1998 | DOI

Article
Pousada-Carballo, J.M., González-Castaño, F.J., Isasi De Vicente, F., Fernández-Iglesias, M.J.
Jamming system for mobile communications
Electronics Letters, 34, 22, 1998 | DOI

Red de Apoyo y Mantenimiento Comunitario de Personas Mayores en el Entorno Rural mediante la Tecnología y la Innovación
Ref.: 0121_RED_MAY_1_E
01/06/2017 – 31/12/2020 | EP – INTERREG V A España Portugal (POCTEP)
IPs: Manuel José Fernández Iglesias

Plataforma de servicios basada en análisis multimodal para aprendizaje autorregulado
Ref.: TIN2016-80515-R
30/12/2016 – 29/09/2020 | Ministerio de Economía y Competitividad
IPs: Manuel Fernández Iglesias, Juan Manuel Santos Gago

DIAMONDT: Development of innovative academy on the basis of dt teaching
Ref.: 2015-1-PL01-KA203-016844
01/09/2015 – 01/09/2017 | Unión Europea: Erasmus +
IPs: Manuel Fernández Iglesias

04/04/2019 | Sonia María Valladares Rodríguez
Detección precoz do deterioro cognitivo mediante técnicas de gamificación, aprendizaxe máquina e ferramentas TIC
Directores: Luis Anido Rifón, José Manuel Fernández Iglesias
Cum Laude