Rodríguez Pérez

Profesor Titular

Área de Enxeñaría Telemática
Departamento de Enxeñaría Telemática

Información de contacto

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Despacho B-106

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 813 459
miguel.rodriguez@det.uvigo.es

Breve CV

Miguel Rodríguez Pérez é Enxeñeiro de Telecomunicación desde 2001 e Doutor Enxeñeiro de Telecomunicación pola Universidade de Vigo desde 2006. Na actualidade é Profesor Titular na Universidade de Vigo onde é membro do Departamento de Enxeñaría Telemática. A súa investigación, desenvolvida dentro do grupo Laboratorio de Redes céntrase na mellora das prestacións de tecnoloxías dos niveles de subrede, rede e transporte da arquitectura de Internet. En particular, nos últimos anos centrouse na mellora dos mecanismos de control da conxestión, o desenvolvemento e a análise de mecanismos de aforro enerxético en varias tecnoloxías de enlace. Tamén na investigación de novos protocolos de encamiñamento enerxéticamente eficientes. Froito deste traballo é a publicación dunha trintena de artigos en congresos e revistas internacionais, a maioría delas cun alto índice de impacto no «Journal Citation Report».

 

Investigación

Grupo de investigación

Laboratorio de Redes

 

Resultados de investigación

Article
Herrería-Alonso, S., Suárez-González, A., Rodríguez-Pérez, M., Rodríguez-Rubio, R.F., López-García, C.
Efficient wind speed forecasting for resource-constrained sensor devices
Sensors (Switzerland), 21, 3, 2021 | DOI

Review
López-Ardao, J.C., Rodríguez-Rubio, R.F., Suárez-González, A., Rodríguez-Pérez, M., Sousa-Vieira, M.E.,
Current trends on green wireless sensor networks
Sensors, 21, 13, 2021 | DOI

Article
Hmila, M., Fernández-Veiga, M., Rodríguez-Pérez, M., Herrería-Alonso, S.
Non-orthogonal multiple access for unicast and multicast d2d: Channel assignment, power allocation and energy efficiency
Sensors, 21, 10, 2021 | DOI

Article
Rodríguez-Pérez, M., Herrería-Alonso, S., Rodríguez-Rubio, R.F., López-Ardao, J.C.
Leveraging energy saving capabilities of current EEE interfaces via pre-coalescing
Journal of Network and Computer Applications, 166, , 2020 | DOI

Article
Herrería-Alonso, S., Suárez-González, A., Rodríguez-Pérez, M., Rodríguez-Rubio, R.F., López-García, C.
A solar altitude angle model for efficient solar energy predictions
Sensors (Switzerland), 20, 5, 2020 | DOI

Article
Hmila, M., Fernández-Veiga, M., Rodríguez-Pérez, M., Herrería-Alonso, S.
Energy efficient power and channel allocation in underlay device to multi device communications
IEEE Transactions on Communications, 67, 8, 2019 | DOI

Article
Herreria-Alonso, S., Rodriguez-Perez, M., Fernandez-Veiga, M., Lopez-Garcia, C.
Dynamic EEE Coalescing: Techniques and Bounds
IEEE Transactions on Green Communications and Networking, 3, 1, 2019 | DOI

Conference Paper
Hmila, M., Fernández-Veiga, M., Rodríguez-Pérez, M.
Matching-Theory-Based Resource Allocation for Underlay Device to Multi-Device Communications
International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications, 2018-October, , 2018 | DOI

Conference Paper
Hmila, M., Fernández-Veiga, M., Rodríguez-Pérez, M.
Distributed Resource Allocation Approach for Device-to-Device Multicast Communications
International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications, 2018-October, , 2018 | DOI

Conference Paper
Fondo-Ferreiro, P., Rodriguez-Perez, M., Fernandez-Veiga, M.
QoS-aware Energy-Efficient Algorithms for Ethernet Link Aggregates in Software-Defined Networks
2018 26th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks, SoftCOM 2018, , , 2018 | DOI

Article
Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., Fernández-Veiga, M., Ferreira-Pires, O., Rodríguez-Pérez, M., Rodríguez-Rubio, R.F.
Prediction of learning success/failure via pace of events in a social learning network platform
Computer Applications in Engineering Education, 26, 6, 2018 | DOI

Article
Herrería-Alonso, S., Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
An optimal dynamic sleeping control policy for single base stations in green cellular networks
Journal of Network and Computer Applications, 116, , 2018 | DOI

Conference Paper
Fondo-Ferreiro, P., Rodriguez-Perez, M., Fernandez-Veiga, M.
Implementing energy saving algorithms for ethernet link aggregates with ONOS
2018 5th International Conference on Software Defined Systems, SDS 2018, , , 2018 | DOI

Article
Rodriguez-Perez, M., Fernandez-Veiga, M., Herreria-Alonso, S., Hmila, M., Lopez-Garcia, C.
Optimum Traffic Allocation in Bundled Energy-Efficient Ethernet Links
IEEE Systems Journal, 12, 1, 2018 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., Fernández-Veiga, M., Ferreira-Pires, O., Rodríguez-Pérez, M.
Prediction of learning success via rate of events in social networks for education
CSEDU 2018 – Proceedings of the 10th International Conference on Computer Supported Education, 1, , 2018 | DOI

Article
Fondo-Ferreiro, P., Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M., Herrería-Alonso, S.
Matching SDN and legacy networking hardware for energy efficiency and bounded delay
Sensors (Switzerland), 18, 11, 2018 | DOI

Conference Paper
Fondo-Ferreiro, P., Rodriguez-Perez, M., Fernandez-Veiga, M.
QoS-aware Energy-Efficient Algorithms for Ethernet Link Aggregates in Software-Defined Networks
2018 26th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks, SoftCOM 2018, , , 2018 | DOI

Article
Fondo-Ferreiro, P., Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M., Herrería-Alonso, S.
Matching SDN and legacy networking hardware for energy efficiency and bounded delay
Sensors (Switzerland), 18, 11, 2018 | DOI

Conference Paper
Fondo-Ferreiro, P., Rodriguez-Perez, M., Fernandez-Veiga, M.
Implementing energy saving algorithms for ethernet link aggregates with ONOS
2018 5th International Conference on Software Defined Systems, SDS 2018, , , 2018 | DOI

Article
Rodriguez-Perez, M., Herreria-Alonso, S., Fernandez-Veiga, M., Lopez-Garcia, C.
Delay properties of energy efficient ethernet networks
IEEE Communications Letters, 21, 10, 2017 | DOI

Article
Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., Fernández-Veiga, M., Rodríguez-Pérez, M., López-García, C.
Mining relationships in learning-oriented social networks
Computer Applications in Engineering Education, 25, 5, 2017 | DOI

Article
Herreria-Alonso, S., Rodriguez-Perez, M., Fernandez-Veiga, M., Lopez-Garcia, C.
Optimizing Dual-Mode EEE Interfaces: Deep-Sleep is Healthy
IEEE Transactions on Communications, 65, 8, 2017 | DOI

Review
Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., Fernández-Veiga, M., Rodríguez-Pérez, M., Herrería-Alonso, S.
An open-source platform for using gamification and social learning methodologies in engineering education: Design and experience
Computer Applications in Engineering Education, 24, 5, 2016 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., Fernández-Veiga, M., Rodríguez-Pérez, M., López-García, C.
Mining relationships in learning-oriented social networks
Proceedings of the 2015 IEEE International Conference on Data Science and Advanced Analytics, DSAA 2015, , , 2015 | DOI

Article
Rodríguez-Pérez, M., Herrería-Alonso, S., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
An ant colonization routing algorithm to minimize network power consumption
Journal of Network and Computer Applications, 58, , 2015 | DOI

Article
Rodríguez-Pérez, M., Herrería-Alonso, S., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
A Self-Tuning Receiver-Initiated MAC protocol for wireless sensor networks
IEEE Wireless Communications Letters, 4, 6, 2015 | DOI

Article
Herreria-Alonso, S., Rodriguez-Perez, M., Fernandez-Veiga, M., Lopez-Garcia, C.
Adaptive DRX Scheme to Improve Energy Efficiency in LTE Networks with Bounded Delay
IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 33, 12, 2015 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., López-García, C., Rodríguez-Pérez, M., López-Ardao, J.C.
Using social learning in network engineering curricula
IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON, 2015-April, , 2015 | DOI

Article
Herrería-Alonso, S., Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
On the use of the doze mode to reduce power consumption in EPON systems
Journal of Lightwave Technology, 32, 2, 2014 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M.
SocialWire: Social software for informal learning
Proceedings of IDEE 2013: 2nd International Workshop on Interaction Design in Educational Environments – In Conjunction with the 15th Int. Conference on Enterprise Information Systems, ICEIS 2013, , , 2013 | DOI

Conference Paper
Herrería-Alonso, S., Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
Bounded energy consumption with dynamic packet coalescing
2012 17th European Conference on Network and Optical Communications, NOC 2012, 7th Conference on Optical Cabling and Infrastructure, OC and I 2012, , , 2012 | DOI

Conference Paper
Sousa-Vieira, M.E., López-Ardao, J.C., Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
Enabling social learning environments at the college level: A toolbox
IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON, , , 2012 | DOI

Article
Herrería-Alonso, S., Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
Optimal configuration of Energy-Efficient Ethernet
Computer Networks, 56, 10, 2012 | DOI

Article
Rodríguez-Pérez, M., Herrería-Alonso, S., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
Improving energy efficiency in upstream EPON channels by packet coalescing
IEEE Transactions on Communications, 60, 4, 2012 | DOI

Article
Herrería-Alonso, S., Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
A GI/G/1 model for 10 Gb/s energy efficient ethernet links
IEEE Transactions on Communications, 60, 11, 2012 | DOI

Conference Paper
Herrería-Alonso, S., Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
How efficient is energy-efficient ethernet?
International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops, , , 2011 | DOI

Article
Herrería-Alonso, S., Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
Opportunistic power saving algorithms for Ethernet devices
Computer Networks, 55, 9, 2011 | DOI

Article
Herrería-Alonso, S., Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
A power saving model for burst transmission in energy-efficient ethernet
IEEE Communications Letters, 15, 5, 2011 | DOI

Article
Rodríguez-Pérez, M., Herrería-Alonso, S., Fernández-Veiga, M., Lõpez-García, C.
Common problems in delay-based congestion control algorithms: A gallery of solutions
European Transactions on Telecommunications, 22, 4, 2011 | DOI

Article
Rodríguez-Pérez, M., Herrería-Alonso, S., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
The persistent congestion problem of FAST-TCP: Analysis and solutions
European Transactions on Telecommunications, 21, 6, 2010 | DOI

Conference Paper
Rodríguez-Pérez, M., Herrería-Alonso, S., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
Improved opportunistic sleeping algorithms for LAN switches
GLOBECOM – IEEE Global Telecommunications Conference, , , 2009 | DOI

Conference Paper
Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M., Herrería-Alonso, S., López-García, C.
A heuristic approach to the passive detection of Reno-like TCP flows
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 5425 LNCS, , 2009 | DOI

Article
Rodriguez-Perez, M., Herrería-Alonso, S., Fernández-Veiga, M., Suárez-González, A., López-García, C.
Achieving fair network equilibria with delay-based congestion control algorithms
IEEE Communications Letters, 12, 7, 2008 | DOI

Book Chapter
Herrería-Alonso, S., Veiga, M.F., González, A.S., Pérez, M.R., López-García, C.
The differentiated services architecture
Encyclopedia of Internet Technologies and Applications, , , 2007 | DOI

Book Chapter
Pérez, M.R., López-García, C., Herrería-Alonso, S.
Congestion control in multicast networks
Encyclopedia of Internet Technologies and Applications, , , 2007 | DOI

Article
Herrería-Alonso, S., Rodríguez-Pérez, M., Suárez-González, A., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
Improving TCP Vegas fairness in presence of backward traffic
IEEE Communications Letters, 11, 3, 2007 | DOI

Article
Rodríguez Pérez, M., Alonso, S.H., Veiga, M.F., García, C.L.
An adaptive multirate congestion control protocol for multicast communications
Computer Communications, 29, 12, 2006 | DOI

Article
Herrería-Alonso, S., Fernández-Veiga, M., Rodríguez-Pérez, M., Suárez-González, A., López-García, C.
Edge-to-edge proactive congestion control for aggregated traffic
Computer Communications, 29, 7, 2006 | DOI

Conference Paper
Herrería-Alonso, S., Fernández-Veiga, M., Suárez-González, A., Rodríguez-Pérez, M., López-García, C.
Fair assured services without any special support at the core
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 3976 LNCS, , 2006 | DOI

Conference Paper
Rodríguez-Pérez, M., Herrería-Alonso, S., Fernández-Veiga, M., López-García, C.
An auto-configurable hybrid approach to multicast congestion control
GLOBECOM – IEEE Global Telecommunications Conference, 2, , 2005 | DOI

Conference Paper
Rodríguez-Pérez, M., Argibay-Losada, P.J., Herrería-Alonso, S., Fernández-Veiga, M.
Assisting video on demand systems with congestion control techniques: A case study
Proceedings of the IASTED International Conference on Internet and Multimedia Systems and Applications, EuroIMSA, , , 2005 | DOI

Conference Paper
Herrería-Alonso, S., Argibay-Losada, P.J., Rodríguez-Pérez, M., Suárez-González, A.
Aggregate congestion control for video-on-demand traffic transmission
Proceedings of the IASTED International Conference on Internet and Multimedia Systems and Applications, EuroIMSA, , , 2005 | DOI

Article
Rodrfguez-Pérez, M., Herrería-Alonso, S., Fernández-Veiga, M., Suárez-González, A., López-García, C.
A generic approach for the transmission of real time data in multicast networks
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 3262, , 2004 | DOI

Conference Paper
Herrería-Alonso, S., Fernández-Veiga, M., López-García, C., Rodríguez-Pérez, M., Suárez-González, A.
Improving fairness requirements for assured services in a differentiated services network
IEEE International Conference on Communications, 4, , 2004 | DOI

Article
Herrería-Alonso, S., Fernández-Veiga, M., Rodríguez-Pérez, M., Suárez-González, A., López-García, C.
Ping Trunking: A Vegas-like congestion control mechanism for aggregated traffic
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 3266, , 2004 | DOI

Article
Herrería-Alonso, S., Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M., Suárez-González, A., López-García, C.
Unbiased RIO: An active queue management scheme for diffiserv networks
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 3262, , 2004 | DOI

Article
Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M., Herrería-Alonso, S., Suárez-González, A., López-García, C.
A receiver based single-layer multicast congestion control protocol for multimedia streaming
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 3042, , 2004 | DOI

Conference Paper
Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M., López-García, C., López-Ardao, J.C., Herrería-Alonso, S.
An Open-Loop Multicast Layered Congestion Control Protocol for Real-Time Multimedia Transmission
Conference Record / IEEE Global Telecommunications Conference, 5, , 2003 | DOI

Conference Paper
Suárez-González, A., López-Ardao, J.C., López-García, C., Rodríguez-Pérez, M., Fernández-Veiga, M., Sousa-Vieira, M.E.
A batch means procedure for mean value estimation of processes exhibiting long range dependence
Winter Simulation Conference Proceedings, 1, , 2002 | DOI

23/04/2019 | Mariem Hmila
Xestión de interferencias na Comunicación de multidifusión dispositivo a dispositivo en redes 5G
Directores: Manuel Fernández Veiga; Miguel Rodríguez Pérez
Cum Laude

Dispositivo e método para a xestión do aforro enerxético en interfaces de rede Ethernet 802.3
P201600340 | Sergio Herrería Alonso, Miguel Rodríguez Pérez, Manuel Fernández Veiga, Cándido Antonio López García