Profesora Titular

Área de Teoría do Sinal e Comunicacións
Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións

Información de contacto

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Despacho A-202

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 818 654
monica.barciela@uvigo.es

Breve CV

Mónica Fernández Barciela licenciouse en Ciencias Físicas (electrónica) pola Universidade de Santiago de Compostela en 1989, e doutorouse en Enxeñería de Telecomunicación en 1996, pola Universidade de Vigo. Bolseira FPI en 1990, desde 1991 é profesora do Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións e imparte docencia na Escola de Enxeñería de Telecomunicación de la Universidade de Vigo; desde 1997 en calidade de Profesora Titular de Universidade. Entre os anos 1992-1994 realizou diversas estadías de investigación no IAF Fraunhofer-Institut en Freiburg (Alemaña). As súas liñas de investigación principais son: modelado e caracterización lineal/non lineal de dispositivos activos de microondas e ondas milimétricas, deseño de circuítos integrados híbridos e monolíticos de microondas para comunicacións. Investigadora principal en 7 proxectos/ subproyectos nacionais, ademais de autonómicos e con empresas españolas e internacionais. Participou na NoE TARGET (VI Programa Marco UE) e codirixido 5 teses de doutoramento. Colaborou durante máis de 25 anos en tarefas de docencia na Universidade de Vigo; na anterior titulación de Enxeñeiro de Telecomunicación e no actual Grao en Enxeñería en Tecnoloxías de Telecomunicación, así como en cursos de posgrao. Foi subdirectora do Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións da Universidade de Vigo. Tamen foi presidenta do Capítulo Español Conxunto de IEEE correspondente ás sociedades MTT- S e AP-S.

 

 

Resultados de investigación

Conference Paper
Sajedin, M., Elfergani, I., Rodriguez, J., Abd-Alhameed, R., Fernandez-Barciela, M., Violas, M., Abdulkhaleq, A.
Energy Efficient and Wideband Class-J Doherty Power Amplifier
2020 12th International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing, CSNDSP 2020, , , 2020 | DOI

Conference Paper
Rocio Moure, M., Casbon, M., Fernandez-Barciela, M., Tasker, P.J.
A Systematic Investigation of Behavioural Model Complexity Requirements
EuMIC 2018 – 2018 13th European Microwave Integrated Circuits Conference, , , 2018 | DOI

Conference Paper
Moure, M.R., Casbon, M., Ladero, N., Fernandez-Barciela, M., Tasker, P.J.
A Systematic Investigation of Admittance Domain Behavioral Model Complexity Requirements
2018 IEEE MTT-S Latin America Microwave Conference, LAMC 2018 – Proceedings, , , 2018 | DOI

Conference Paper
Moure, M.R., Casbon, M., Fernandez-Barciela, M., Tasker, P.J.
Direct extraction of an admittance domain behavioral model from large-signal load-pull measurements
IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest, , , 2017 | DOI

Conference Paper
Fernandez-Barciela, M., Moure, M.R., Casbon, M., Tasker, P.J., Pelaez-Perez, A.
Exploiting behavioral modelling formulations for nonlinear analytical circuit design and improved frequency scalability: Bandwidth extension through the admittance domain (Invited paper)
2017 IEEE 18th Wireless and Microwave Technology Conference, WAMICON 2017, , , 2017 | DOI

Conference Paper
Moure, M.R., Fernandez-Barciela, M., Casbon, M., Tasker, P.J.
Broadband non-linear FET behavioral model defined in the admittance domain
EuMIC 2016 – 11th European Microwave Integrated Circuits Conference, , , 2016 | DOI

Article
Rodríguez-Testera, A., Pelaez-Perez, A., Fernandez-Barciela, M., Tasker, P.J.
Design of injection-locked oscillator circuits using an HBT X-parameters™-based model
IET Microwaves, Antennas and Propagation, 9, 4, 2015 | DOI

Article
Fernandez-Barciela, M., Pelaez-Perez, A.M., Woodington, S., Alonso, J.I., Tasker, P.J.
Stretching the design: Extending analytical circuit design from the linear to the nonlinear domain
IEEE Microwave Magazine, 15, 6, 2014 | DOI

Article
Rodriguez-Testera, A., Mojón, O., Boaventura, A.S., Fernandez-Barciela, M., Borges Carvalho, N., Vanden Bossche, M., Pailloncy, G.
Diode power detector X-parameters™ model extraction using LSNA-based measurement system
Electronics Letters, 49, 3, 2013 | DOI

Conference Paper
Pelaez-Perez, A.M., Woodington, S., Fernandez-Barciela, M., Tasker, P.J., Alonso, J.I.
Application of an NVNA-based system and load-independent X-parameters in analytical circuit design assisted by an experimental search algorithm
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 61, 1, 2013 | DOI

Conference Paper
Pelaez-Perez, A.M., Alonso, J.I., Fernandez-Barciela, M., Tasker, P.J.
Device modeling with small-signal X-parameters measured with a special PNA-X configuration for the study of non-linear interactions
European Microwave Week 2012: “Space for Microwaves”, EuMW 2012, Conference Proceedings – 7th European Microwave Integrated Circuits Conference, EuMIC 2012, , , 2012 | DOI

Conference Paper
Pelaez-Perez, A.M., Fernandez-Barciela, M., Tasker, P.J., Alonso, J.I.
Application of a NVNA-based system and load-independent X-parameters in analytical circuit design assisted by an experimental search algorithm
IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest, , , 2012 | DOI

Article
Pelaez-Perez, A.M., Woodington, S., Fernández-Barciela, M., Tasker, P.J., Alonso, J.I.
Large-signal oscillator design procedure utilizing analytical X-parameters closed-form expressions
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 60, 10, 2012 | DOI

Article
Pelaez-Perez, A.M., Woodington, S., Alonso, J.I., Fernandez-Barciela, M., Tasker, P.J.
X-parameters®-based closed-form expressions for evaluating power-dependent fundamental negative and positive real impedance boundaries in oscillator design
IET Microwaves, Antennas and Propagation, 6, 8, 2012 | DOI

Conference Paper
Pelaez-Perez, A.M., Alonso, J.I., Fernandez-Barciela, M., Tasker, P.J.
Validation of load-independent X-parameters® formulation for use in analytical circuit design
IET Seminar Digest, 2011, 6, 2011 | DOI

Conference Paper
Pelaez-Perez, A.M., Alonso, J.I., Fernandez-Barciela, M., Rodriguez-Testera, A., Tasker, P.J., Woodington, S.
Experimental verification of analytical design equations based on X-parameters®for predicting role of series feedback
European Microwave Week 2011: “Wave to the Future”, EuMW 2011, Conference Proceedings – 6th European Microwave Integrated Circuit Conference, EuMIC 2011, , , 2011 | DOI

Conference Paper
Boaventura, A.S., Testera, A.R., Carvalho, N.B., Barciela, M.F.
Using X-parameters to model diode-based RF power probes
IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest, , , 2011 | DOI

Article
Gomes, H., Testera, A.R., Carvalho, N.B., Fernández-Barciela, M., Remley, K.A.
Diode power probe measurements of wireless signals
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 59, 4 PART 1, 2011 | DOI

Conference Paper
Peláez-Pérez, A.M., Rodríguez-Testera, A., Mojón, O., Fernández-Barciela, M., Tasker, P.J., Alonso, J.I.
Utilization and validation of HBT nonlinear frequency domain behavioral models in the design and simulation of oscillator circuits
European Microwave Week 2010, EuMW2010: Connecting the World, Conference Proceedings – European Microwave Conference, EuMC 2010, , , 2010 | DOI

Conference Paper
Gomes, H., Testera, A.R., Carvalho, N.B., Barciela, M.F., Remley, K.A.
The impact of long-term memory effects on diode power probes
IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest, , , 2010 | DOI

Article
Rodríguez-Testera, A., Mojón, O., Fernández-Barciela, M., Sánchez, E., Tasker, P.J.
Nonlinear HBT table-based model including low-frequency noise effects
Electronics Letters, 46, 9, 2010 | DOI

Conference Paper
Williams, T., Mojón, O., Woodington, S., Lees, J., Barciela, M.F., Benedikt, J., Tasker, P.J.
A robust approach for comparison and validation of large signal measurement systems
IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest, , , 2008 | DOI

Conference Paper
Testera, A.R., Mojón, O., Barciela, M.F., Sánchez, E.
Robust packaged diode modelling with a table- based approach
2008 European Microwave Integrated Circuit Conference, EuMIC 2008, , , 2008 | DOI

Article
Rodríguez-Testera, A., Fernández-Barciela, M., Fernández-Manín, G., Mojón, O., Sánchez, E., Tasker, P.J.
Fully functional nonlinear table-based HBT model with explicit thermal feedback
IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 17, 8, 2007 | DOI

Conference Paper
Nuñez-Fernández, B., Fernández-Barciela, M., Fernández-Manín, G., Mojón, O., Sánchez, E., Tasker, P.J.
Nonlinear table-based static HBT model including thermal effects
2006 International Workshop on Integrated Nonlinear Microwave and Millimeter-Wave Circuits, INMMIC 2006 – Proceedings, , , 2006 | DOI

Conference Paper
Angelov, I., Samelis, A., Fernandez-Barciela, M., Mojon, T.
Modeling of multi-finger SiGe HBTs and the error metrics of the large signal model performances
2006 International Workshop on Integrated Nonlinear Microwave and Millimeter-Wave Circuits, INMMIC 2006 – Proceedings, , , 2006 | DOI

Conference Paper
Martín-Guerrero, T.M., Baños-Polglase, J.D., Camacho-Peñalosa, C., Fernández-Barciela, M., Morgan, D.G., Tasker, P.J.
Frequency domain-based approach for nonlinear quasi-static FET model extraction from large-signal waveform measurements
Proceedings of the 1st European Microwave Integrated Circuits Conference, EuMIC 2006, , , 2006 | DOI

Conference Paper
Pirazzini, M., Fernández, G., Alabadelah, A., Vannini, G., Barciela, M., Sánchez, E., Schreurs, D.
A preliminary study of different metrics for the validation of device and behavioral models
65th ARFTG Microwave Measurements Conference Digest 2005, , , 2005 | DOI

Conference Paper
Tasker, P.J., Fernández-Barciela, M.
HBT small signal T and p model extraction using a simple, robust and fully analytical procedure
IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest, 3, , 2002 | DOI

Conference Paper
Campos-Roca, Y., Verweyen, L., Fernandez-Barciela, M., Curras-Francos, M.C., Sanchez, E., Hulsmann, A., Schlechtweg, M.
Millimeter-wave active MMIC frequency multipliers
2001 31st European Microwave Conference, EuMC 2001, , , 2001 | DOI

Conference Paper
Currás-Francos, M.C., Tasker, P.J., Fernández-Barciela, M., Campos-Roca, Y., Sánchez, E.
Extraction of Transistor Large Signal Models from Vector Nonlinear Network Analyzers
55th ARFTG Conference Digest: Going Beyond S-Parameters, ARFTG 2000, , , 2000 | DOI

Article
Currás-Francos, M.C., Tasker, P.J., Fernández-Barciela, M., Campos-Roca, Y., Sánchez, E.
Direct Extraction of Nonlinear FET Q—V Functions from Time Domain Large Signal Measurements
IEEE Microwave and Guided Wave Letters, 10, 12, 2000 | DOI

Article
Campos-Roca, Y., Verweyen, L., Fernández-Barciela, M., Bischof, W., Currás-Francos, M.C., Sánchez, E., Hülsmann, A., Schlechtweg, M.
38/76 GHz PHEMT MMIC Balanced Frequency Doublers in Coplanar Technology
IEEE Microwave and Guided Wave Letters, 10, 11, 2000 | DOI

Article
Campos-Roca, Y., Verweyen, L., Fernandez-Barciela, M., Sanchez, E., Curras-Francos, M.C., Bronner, W., Hulsmann, A., schlechtweg, M.
An Optimized 25.5-76.5 GHz PHEMT-Based Coplanar Frequency Tripler
IEEE Microwave and Guided Wave Letters, 10, 6, 2000 | DOI

Article
Fernândez-Barciela, M., Tasker, P.J., Campos-Roca, Y., Demmler, M., Massler, H., Sânchez, E., Carmen Currâs-Francos, M., Schlechtweg, M.
A simplified broad-band large-signal nonquasi-static table-based fet model
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 48, 3, 2000 | DOI

Article
Currás-Francos, M.C., Tasker, P.J., Fernández-Barciela, M., Campos-Roca, Y., Sánchez, E.
Direct extraction of nonlinear FET C-V functions from time domain large signal measurements
Electronics Letters, 35, 21, 1999 | DOI

Conference Paper
Currás-Francos, M.C., Tasker, P.J., Fernández-Barciela, M., Campos-Roca, Y., Sánchez, E.
Accurate extraction of nonlinear intrinsic transistor current state functions from large signal waveform measurements
1999 29th European Microwave Conference, EuMC 1999, 1, , 1999 | DOI

Article
Curras-Francos, M.C., Tasker, P.J., Fernandez-Barciela, M., O’Keefe, S.S., Sanchez, E., Campos-Roca, Y., Edwards, G.D., Phillips, W.A.
Accurate HEMT model extraction and validation in class A and B bias points using a full two-port large signal on-wafer measurement system
Conference Proceedings of the International Symposium on Signals, Systems and Electronics, , , 1998 | DOI

Article
Currás-Francos, M.C., Tasker, P.J., Fernández-Barciela, M., O’Keefe, S.S., Campos-Roca, Y., Sánchez, E.
Direct extraction of nonlinear FET I-V functions from time domain large signal measurements
Electronics Letters, 34, 21, 1998 | DOI

Conference Paper
Curras-Francos, M.C., Tasker, P.J., Fernandez-Barciela, M., O’Keefe, S.S., Campos-Roca, Y., Sanchez, E., Edwards, G.D., Phillips, W.A.
Experimental demonstration and CAD investigation of class b HFET transistor operation at microwave frequencies
1998 28th European Microwave Conference, EuMC 1998, 1, , 1998 | DOI

Conference Paper
Roca, Y.C., Marsetz, W., Barciela, M.F., Verweyen, L., Neumann, M., Demmler, M., Massler, H., Haydl, W.H., Francos, M.C.C., Sanchez, E., Hulsmann, A., Schlechtweg, M.
38/76 ghz gaas PHEMT frequency doublers in CPW technology
1998 28th European Microwave Conference, EuMC 1998, 1, , 1998 | DOI

Conference Paper
Fernandez-Barciela, M., Tasker, P.J., Demmler, M., Campos-Roca, Y., Massler, H., Sanchez, E., Curras-Francos, C., Schlechtweg, M.
Simplified nonquasi-static FET modelling approach experimentally validated up to 118.5 GHz
IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest, 3, , 1997 | DOI

Conference Paper
Barciela, M.F., Tasker, P.J., Demmler, M., Sánchez, E.
A simplified nonquasi-static table based FET model
1996 26th European Microwave Conference, EuMC 1996, 1, , 1996 | DOI

Conference Paper
Tasker, P.J., Demmler, M., Schlechtweg, M., Fernandez Barciela, M.
Novel approach to the extraction of transistor parameters from large signal measurements
1994 24th European Microwave Conference, EUMA 1994, 2, , 1994 | DOI

Sistema autónomo aire/tierra de baja altura para geolocalización de incendios forestales. modelado electro-térmico y diseño de amplificadores de potencia eficientes
Ref.: TEC2017-88242-C3-2-R
01/01/2018 – 31/12/2020 | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
IPs: Mónica Fernández Barciela

Nuevos modelos no lineales comportamentales de transistores y tecnologías de diseño para amplificadores de potencia de banda dual para drones multicóptero ligeros
Ref.: TEC2014-60283-C3-3-R
01/01/2015 – 31/12/2017 | Ministerio de Ciencia e Innovación
IPs: Mónica Fernández Barciela

New models and simulation tools for complex oscillator configurations: application to practical circuits
Ref.: TEC2011-29264-C03-03
31/12/2011 – 31/12/2014 | Ministerio de Ciencia e Innovación
IPs: Mónica Fernández Barciela

29/11/2019 | María del Rocío Moure Fernández
Melloras na extracción e robustez de modelos comportamentais de admitancias para o seu uso no deseño CAD de circuitos non lineais de microondas
Directores: Mónica Fernández Barciela; Paul Juan Tasker
Cum Laude Mención Internacional

02/12/2015 | Orentino Mojón Ojea
Caracterización experimental e modelado non liñal de dispositivos de microondas utilizando un LSNA
Directores: Mónica Fernández Barciela, Paul J. Tasker
Cum Laude

29/05/2012 | Alejandro Rodríguez Testera
HBT and Schottky diode table-based nonlinear models for microwave integrated circuits design
Directores: Mónica Fernández Barciela; Paul Juan Tasker