Díaz Redondo

Profesora Titular

Área de Enxeñaría Telemática
Departamento de Enxeñaría Telemática

Información de contacto

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Despacho B-301

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 813 469
rebeca.redondo@det.uvigo.es

Breve CV

Rebeca P. Díaz Redondo, Profesora Titular do Departamento de Enxeñaría Telemática da Universidade de Vigo, é Enxeñeira de Telecomunicación (1997) e Doutora Enxeñeira en Telecomunicación pola mesma universidade (2002). Rebeca imparte docencia no Grao en Enxeñería de Tecnoloxías de Telecomunicación e no Máster en Enxeñaría de Telecomunicación. Adicionalmente, dirixiu 7 teses doctorais e, na actualidade, titoriza a 6 alumnos de doutorado. O seus intereses en investigación céntranse actualmente no uso de técnicas de análise de datos sobre datos obtidos fundamentalmente das redes sociais co obxectivo de caracterizar usuarios e comunidades. Esta información permite deseñar solucións para eidos moi diversos. Se ben os seus traballos orientáronse aos ámbitos da aprendizaxe, Smart cities e solucións empresariais. Neste contexto investigador, Rebeca participou en máis de 25 proxectos e 15 contratos de transferencia tecnolóxica con empresas e institucións públicas. Os resultados divulgáronse en máis de 40 artigos publicados en revistas internacionais referenciadas no índice JCR. Rebeca participa na actualidade en varios proxectos de investigación, educación e cooperación tanto a nivel nacional coma (programas Capacity Building e Erasmus Mundus Action 2, xestionados pola EACEA).

 

 

Resultados de investigación

Article
Díaz Redondo, R.P., Caeiro Rodríguez, M., López Escobar, J.J., Fernández Vilas, A.
Integrating micro-learning content in traditional e-learning platforms
Multimedia Tools and Applications, 80, 2, 2021 | DOI

Article
Vilas, A.F., Díaz Redondo, R.P., Cancela, D.C., Pazos, A.T.
Interplay between cryptocurrency transactions and online financial forums
Mathematics, 9, 4, 2021 | DOI

Article
Jara, E.P., Mezher, A.M., Igartua, M.A., Díaz Redondo, R.P., Fernández-Vilas, A.
Qsmvm: Qos-aware and social-aware multimetric routing protocol for video-streaming services over manets
Sensors (Switzerland), 21, 3, 2021 | DOI

Article
Díaz Redondo, R.P., Caeiro Rodríguez, M., López Escobar, J.J., Fernández Vilas, A.
Integrating micro-learning content in traditional e-learning platforms
Multimedia Tools and Applications, 80, 2, 2021 | DOI

Conference Paper
Redondo RPDíaz, Rodríguez MCaeiro, Torres-Guijarro S, Silva IVázquez, Vázquez MManso.
A Micro Learning Approach Based on a Telegram Bot: A Gender-Inclusive Language Experience
2021 10th Mediterranean Conference on Embedded Computing, MECO 2021, , , 2021 | DOI

Article
Sanchez Lopez, S.L., Diaz Redondo, R.P., Fernandez Vilas, A.,
Can the Type of Content You Share on eLearning Forums Reveal What Kind of Student You Are?
Revista Iberoamericana de Tecnologias del Aprendizaje, 16, 3, 2021 | DOI

Article
Soto Rodríguez, E.A., Vilas, A.F., Díaz Redondo, R.P.,
Impact of computer-based assessments on the science’s ranks of secondary students
Applied Sciences (Switzerland), 11, 13, 2021 | DOI

Article
Hafez, M.M., Redondo, R.P.D., Vilas, A.F., Pazó, H.O.,
Multi-criteria recommendation systems to foster online grocery
Sensors, 21, 11, 2021 | DOI

Article
Hafez, M.M., Vilas, A.F., Redondo, R.P.D., Pazó, H.O.,
Classification of retail products: From probabilistic ranking to neural networks
Applied Sciences (Switzerland), 11, 9, 2021 | DOI

Article
Escobar, J.J.L., Gil-Castiñeira, F., Díaz Redondo, R.P.,
JMAC protocol: A cross-layer multi-hop protocol for lora
Sensors (Switzerland), 20, 23, 2020 | DOI

Conference Paper
Díaz Redondo, R.P., Fernández Vilas, A., Abadía Rodríguez, A.,
Inferring Energy Consumption Patterns in Public Buildings
PE-WASUN 2020 – Proceedings of the 17th ACM Symposium on Performance Evaluation of Wireless Ad Hoc, Sensor, and Ubiquitous Networks, , , 2020 | DOI

Conference Paper
Diaz Redondo, R.P., Ktena, A., Kunicina, N., Zabasta, A., Patlins, A., Mele, D.E.,
Advanced practices: Micro learning, practice oriented teaching and gamified learning
2020 IEEE 61st Annual International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University, RTUCON 2020 – Proceedings, , , 2020 | DOI

Article
Halawa, M.S., Díaz Redondo, R.P., Vilas, A.F.,
Unsupervised kpis-based clustering of jobs in hpc data centers
Sensors (Switzerland), 20, 15, 2020 | DOI

Article
Díaz Redondo, R.P., Fernández-Vilas, A., Dos Reis, G.F.,
Security aspects in smart meters: Analysis and prevention
Sensors (Switzerland), 20, 14, 2020 | DOI

Article
Fernandez Vilas, A., Diaz Redondo, R.P., Lorenzo Garcia, A.
The Irruption of Cryptocurrencies into Twitter Cashtags: A Classifying Solution
IEEE Access, 8, , 2020 | DOI

Conference Paper
Halawa, M.S., Díaz Redondo, R.P., Vilas, A.F.
Supervised Performance Anomaly Detection in HPC Data Centers
Advances in Intelligent Systems and Computing, 921, , 2020 | DOI

Article
López Escobar, J.J., Gil-Castiñeira, F., Díaz Redondo, R.P.
JMAC Protocol: A Cross-Layer Multi-Hop Protocol for LoRa
Sensors (Basel, Switzerland), 20, 23, 2020 | DOI

Article
Troncoso-Pastoriza, F., Eguía-Oller, P., Díaz-Redondo, R.P., Granada-Álvarez, E.,
Use of BIM data as input and output for improved detection of lighting elements in buildings
Automation in Construction, 106, , 2019 | DOI

Article
Troncoso-Pastoriza, F., Eguía-Oller, P., Díaz-Redondo, R.P., Granada-Álvarez, E., Erkoreka, A.,
Orientation-constrained system for lamp detection in buildings based on computer vision
Sensors (Switzerland), 19, 7, 2019 | DOI

Conference Paper
Hafez, M.M., Redondo, R.P.D., Vilas, A.F.,
A comparative performance study of Naïve and ensemble algorithms for E-commerce
ICENCO 2018 – 14th International Computer Engineering Conference: Secure Smart Societies, , , 2019 | DOI

Conference Paper
El-Awadi, R., Fernandez-Vilas, A., Diaz Redondo, R.P.
Fog Computing Solution for Distributed Anomaly Detection in Smart Grids
International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications, 2019-October, , 2019 | DOI

Article
Fernández Vilas, A., Díaz Redondo, R.P., Ben Khalifa, M.
Analysis of crowds’ movement using Twitter
Computational Intelligence, 35, 2, 2019 | DOI

Article
Fernández Vilas, A., Díaz Redondo, R.P., Crockett, K., Owda, M., Evans, L.
Twitter permeability to financial events: an experiment towards a model for sensing irregularities
Multimedia Tools and Applications, 78, 7, 2019 | DOI

Article
Balado Sánchez, C., Díaz Redondo, R.P., Fernández Vilas, A., Sánchez Bermúdez, A.M.
Spectrophotometers for labs: A cost-efficient solution based on smartphones
Computer Applications in Engineering Education, 27, 2, 2019 | DOI

Conference Paper
López, S.L.S., Díaz Redondo, R.P., Vilas, A.F.
Application of learning analytics techniques on blended learning environments for university students
CEUR Workshop Proceedings, 2415, , 2019 | DOI

Article
Castro-Jul, F., Díaz-Redondo, R.P., Fernández-Vilas, A., Chabridon, S., Conan, D.
Fog architectures and sensor location certification in distributed event-based systems†
Sensors (Switzerland), 19, 1, 2019 | DOI

Article
Castro-Jul, F., Díaz-Redondo, R.P., Fernández-Vilas, A.,
Collaboratively assessing urban alerts in ad hoc participatory sensing
Computer Networks, 131, , 2018 | DOI

Article
Bori?, M., Díaz Redondo, R.P., Fernández Vilas, A.,
Space Occupancy through BLE Dynamic Broadcasting
Wireless Communications and Mobile Computing, 2018, , 2018 | DOI

Article
Troncoso-Pastoriza, F., Eguía-Oller, P., Díaz-Redondo, R.P., Granada-Álvarez, E.,
Generation of BIM data based on the automatic detection, identification and localization of lamps in buildings
Sustainable Cities and Society, 36, , 2018 | DOI

Article
Garcia-Rubio, C., Redondo, R.P.D., Campo, C., Vilas, A.F.
Using entropy of social media location data for the detection of crowd dynamics anomalies
Electronics (Switzerland), 7, 12, 2018 | DOI

Article
Dai, K., Vilas, A.F., Redondo, R.P.D.
The workforce analyzer: group discovery among LinkedIn public profiles
Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 9, 6, 2018 | DOI

Conference Paper
De Maury, Z.C.S., Vilas, A.F., Redondo, R.D.
Reduction of energy consumption in the home using gamification in the systems of energy management (HEM)
2018 IEEE Colombian Conference on Communications and Computing, COLCOM 2018 – Proceedings, , , 2018 | DOI

Conference Paper
Boric, M., Redondo, R.P.D., Vilas, A.F.
Dynamic Content Distribution over BLE iBeacon Technology: Implementation Challenges
2018 5th International Conference on Control, Decision and Information Technologies, CoDIT 2018, , , 2018 | DOI

Article
Cerezo-Costas, H., Fernández-Vilas, A., Martín-Vicente, M., P. Díaz-Redondo, R.
Discovering geo-dependent stories by combining density-based clustering and thread-based aggregation techniques
Expert Systems with Applications, 95, , 2018 | DOI

Conference Paper
Boric, M., Vilas, A.F., Díaz Redondo, R.P.
Automatic attendance control system based on BLE technology
ICETE 2018 – Proceedings of the 15th International Joint Conference on e-Business and Telecommunications, 1, , 2018 | DOI

Conference Paper
Diaz Redondo, R.P., Fernandez Vilas, A.
Smart grids monitoring: A fog-computing strategy to detect anomalies
2018 IEEE 59th Annual International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University, RTUCON 2018 – Proceedings, , , 2018 | DOI

Article
Sanchez Lopez, S.L., Diaz Redondo, R.P., Fernández Vilas, A.
Predicting students’ grade based on social and content interactions
International Journal of Engineering Education, 34, 3, 2018 | DOI

Conference Paper
Godoy, D.A., Sosa, E.O., Diaz Redondo, R.P., Bareiro, H.,
WebShawn, simulating wireless sensors networks from the web
International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications, 2017-October, , 2017 | DOI

Conference Paper
Boric, M., Vilas, A.F., Redondo, R.P.D.,
BLE broadcasting impact in a real network environment
ACM International Conference Proceeding Series, , , 2017 | DOI

Conference Paper
López, S.L.S., Redondo, R.P.D., Vilas, A.F.
Discovering knowledge from student interactons: Clustering vs classificaton
ACM International Conference Proceeding Series, Part F132203, , 2017 | DOI

Article
Domínguez, D.R., Díaz Redondo, R.P., Vilas, A.F., Khalifa, M.B.
Sensing the city with Instagram: Clustering geolocated data for outlier detection
Expert Systems with Applications, 78, , 2017 | DOI

Article
Khalifa, M., Díaz Redondo, R.P., Vilas, A.F., Rodríguez, S.S.
Identifying urban crowds using geo-located Social media data: a Twitter experiment in New York City
Journal of Intelligent Information Systems, 48, 2, 2017 | DOI

Article
Díaz Redondo, R.P., Vilas, A.F.
A social approach to manage international mobility programmes
International Journal of Engineering Education, 33, 6, 2017 | DOI

Article
Dai, K., Vilas, A.F., Díaz Redondo, R.P.
A new MOOCs’ recommendation framework based on LinkedIn data
Lecture Notes in Educational Technology, , 9789811024184, 2017 | DOI

Conference Paper
Fernández-Vilas, A., Evans, L., Owda, M., Díaz Redondo, R.P., Crockett, K.
Experiment for analysing the impact of financial events on twitter
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 10393 LNCS, , 2017 | DOI

Conference Paper
Castro-Jul, F., Conan, D., Chabridon, S., Díaz Redondo, R.P., Fernández Vilas, A., Taconet, C.
Combining fog architectures and distributed event-based systems for mobile sensor location certification
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 10586 LNCS, , 2017 | DOI

Conference Paper
Ben Kalifa, M., Diaz Redondo, R.P., Vilas, A.F.
Why are these people there? An analysis based on Twitter
IISA 2015 – 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, , , 2016 | DOI

Conference Paper
Nespereira, C.G., Elhariri, E., El-Bendary, N., Vilas, A.F., Redondo, R.P.D.
Machine learning based classification approach for predicting students performance in blended learning
Advances in Intelligent Systems and Computing, 407, , 2016 | DOI

Conference Paper
Castro-Jul, F., Díaz-Redondo, R.P., Fernández-Vilas, A.,
Have you also seen that? Collaborative alert assessment in ad hoc participatory sensing
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 10070 LNCS, , 2016 | DOI

Conference Paper
Sheila, L.S.L., Redondo, R.P.D., Vilas, A.F.
Is interpersonal participation relevant to pass?
ACM International Conference Proceeding Series, 02-04-November-, , 2016 | DOI

Article
Fernández-Vilas, A., Díaz-Redondo, R.P., Servia-Rodríguez, S.
IPTV parental control: A collaborative model for the Social Web
Information Systems Frontiers, 17, 5, 2015 | DOI

Conference Paper
Nespereira, C.G., Vilas, A.F., Redondo, R.P.D.
Am i failing this course? Risk prediction using e-learning data
ACM International Conference Proceeding Series, , , 2015 | DOI

Article
Servia-Rodríguez, S., Noulas, A., Mascolo, C., Fernández-Vilas, A., Díaz-Redondo, R.P.
The evolution of your success lies at the centre of your co-authorship network
PLoS ONE, 10, 3, 2015 | DOI

Conference Paper
Servia-Rodríguez, S., Díaz-Redondo, R.P., Fernández-Vilas, A.
Are tweets biased by audience? An analysis from the view of topic diversity
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 9021, , 2015 | DOI

Conference Paper
Nespereira, C.G., Dai, K., Vilas, A.F., Redondo, R.P.D.
Is the LMS access frequency a sign of students’ success in face-to-face higher education?
ACM International Conference Proceeding Series, , , 2014 | DOI

Conference Paper
Kalifa, M.B., Díaz Redondo, R.P., Vilas, A.F., Serrano, R.L., Rodríguez, S.S.
Is there a crowd? experiences in using density-based clustering and outlier detection
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 8891, , 2014 | DOI

Conference Paper
Fernandes Caíña, M., Diáz Redondo, R., Fernández Vilas, A.
Marble initiative – Monitoring the impact of events on customers opinion
KDIR 2014 – Proceedings of the International Conference on Knowledge Discovery and Information Retrieval, , , 2014 | DOI

Article
Servia-Rodríguez, S., Díaz-Redondo, R.P., Fernández-Vilas, A., Blanco-Fernández, Y., Pazos-Arias, J.J.
A tie strength based model to socially-enhance applications and its enabling implementation: MySocialSphere
Expert Systems with Applications, 41, 5, 2014 | DOI

Article
Díaz Redondo, R.P., Fernández Vilas, A., Pazos Arias, J.J., Gil Solla, A.
Collaborative and role-play strategies in software engineering learning with web 2.0 tools
Computer Applications in Engineering Education, 22, 4, 2014 | DOI

Article
Simões, J., Redondo, R.D., Vilas, A.F.,
A social gamification framework for a K-6 learning platform
Computers in Human Behavior, 29, 2, 2013 | DOI

Conference Paper
Servia-Rodríguez, S., Fernández-Vilas, A., Díaz-Redondo, R.P., Pazos-Arias, J.J.
Comparing tag clustering algorithms for mining Twitter users’ interests
Proceedings – SocialCom/PASSAT/BigData/EconCom/BioMedCom 2013, , , 2013 | DOI

Article
Servia-Rodriguez, S., Fernandez-Vilas, A., Diaz-Redondo, R.P., Pazos-Arias, J.J.
Inferring contexts from facebook interactions: A social publicity scenario
IEEE Transactions on Multimedia, 15, 6, 2013 | DOI

Conference Paper
Servia-Rodríguez, S., Díaz-Redondo, R.P., Fernández-Vilas, A., Pazos-Arias, J.J.
Mining Facebook Activity to Discover Social Ties: Towards a Social-Sensitive Ecosystem
Communications in Computer and Information Science, 367 CCIS, , 2013 | DOI

Article
Arias, J.J.P., Vilas, A.F., Redondo, R.P.D.
Conclusiones and open trends
Intelligent Systems Reference Library, 32, , 2012 | DOI

Article
Redondo, R.P.D., Vilas, A.F., Arias, J.J.P., Solla, A.G., Cabrer, M.R., Duque, J.G.
SCORM and Social recommendation: A web 2.0 approach to E-learning
Intelligent Systems Reference Library, 32, , 2012 | DOI

Article
Arias, J.J.P., Vilas, A.F., Redondo, R.P.D.
Recommender systems for the Social web
Intelligent Systems Reference Library, 32, , 2012 | DOI

Conference Paper
Redondo, R.P.D., Vilas, A.F., Arias, J.J.P., Rodríguez, S.S.
A social P2P approach for personal knowledge management in the cloud
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 7567 LNCS, , 2012 | DOI

Conference Paper
Rodríguez, S.S., Redondo, R.P.D., Vilas, A.F., Arias, J.J.P.
Using facebook activity to infer social ties
CLOSER 2012 – Proceedings of the 2nd International Conference on Cloud Computing and Services Science, , , 2012 | DOI

Conference Paper
Rodríguez, S.S., Vilas, A.F., Redondo, R.P.D., Arias, J.J.P.
Inferring ties for social-aware ambient intelligence: The facebook case
Advances in Intelligent and Soft Computing, 153 AISC, , 2012 | DOI

Article
Díaz Redondo, R.P., Fernández Vilas, A., Pazos Arias, J.J., Ramos Cabrer, M., Gil Solla, A., García Duque, J.
Bringing content awareness to web-based IDTV advertising
IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics Part C: Applications and Reviews, 42, 3, 2012 | DOI

Conference Paper
Fernandez-Vilas, A., Diaz-Redondo, R., Pazos-Arias, J., Ramos-Cabrer, M., Gil-Solla, A.
A social approach to parental monitoring over DVB-IPTV digest of technical papers
Digest of Technical Papers – IEEE International Conference on Consumer Electronics, , , 2012 | DOI

Article
Díaz Redondo, R.P., Fernández Vilas, A., Rey-López, M., Pazos Arias, J.J., Gil Solla, A., Ramos Cabrer, M., García Duque, J.
TV Guide 2.0: Applying the Web 2.0 fundamentals to IDTV
Multimedia Tools and Applications, 53, 1, 2011 | DOI

Conference Paper
Paiva, S., Ramos-Cabrer, M., Gil-Solla, A., Fernandez-Vilas, A., Diaz-Redondo, R.
Precision: A guided-based system for semantic validation and personalized natural language generation of queries
Digest of Technical Papers – IEEE International Conference on Consumer Electronics, , , 2011 | DOI

Article
Arias, J.J.P., Fernández Vilas, A., Díaz Redondo, R.P., Gil Solla, A., Ramos Cabrer, M., García Duque, J.
Making the most of TV on the move: My newschannel
Information Sciences, 181, 4, 2011 | DOI

Article
Díaz Redondo, R., Vilas, F., Rodríguez Malmierca, M.J., Pazos Arias, J.J., Molares, S.B.
Providing personalized t-learning with T-Maestro: A pilot experience [Experiencia Piloto para la Provisión de Formación Personalizada en Televisión sobre la Plataforma T-Maestro1]
Revista Iberoamericana de Tecnologias del Aprendizaje, 6, 1, 2011 | DOI

Conference Paper
Redondo, R.P.D., Vilas, A.F., Arias, J.J.P.
Educateca: A web 2.0 approach to e-learning with SCORM
IFIP Advances in Information and Communication Technology, 341 AICT, , 2010 | DOI

Article
Vilas, A.F., Díaz Redondo, R.P., Pazos Arias, J.J., Cabrer, M.R., Gil Solla, A., Duque, J.G.
Context-aware personalization services for a residential gateway based on the OSGi platform
Expert Systems with Applications, 37, 9, 2010 | DOI

Article
Blanco-Fernández, Y., Pazos-Arias, J.J., López-Nores, M., Gil-Solla, A., Ramos-Cabrer, M., García-Duque, J., Fernández-Vilas, A., Díaz-Redondo, R.P.
Incentivized provision of metadata, semantic reasoning and time-driven filtering: Making a puzzle of personalized e-commerce
Expert Systems with Applications, 37, 1, 2010 | DOI

Conference Paper
López-Nores, M., Blanco-Fernández, Y., Pazos-Arias, J.J., Díaz-Redondo, R.P.
Property-based collaborative filtering: A new paradigm for semantics-based, health-aware recommender systems
Proceedings – 2010 5th International Workshop on Semantic Media Adaptation and Personalization, SMAP 2010, , , 2010 | DOI

Conference Paper
Fernández Vilas, A., Díaz Redondo, R.P., Pazos Arias, J.J.
Bringing mobile TV to the mashup approach
EuroITV’10 – Proceedings of the 8th International Interactive TV and Video Conference, , , 2010 | DOI

Article
López-Nores, M., Pazos-Arias, J.J., García-Duque, J., Blanco-Fernández, Y., Gil-Solla, A., Ramos-Cabrer, M., Díaz-Redondo, R.P., Fernández-Vilas, A.
Application-level assessment of approaches to coordinate node mobility in wireless sensor and actor networks
Computer Communications, 33, 7, 2010 | DOI

Article
Rey-López, M., Díaz-Redondo, R.P., Fernández-Vilas, A., Pazos-Arias, J.J.
T-Learning 2.0: A personalised hybrid approach based on ontologies and folksonomies
Studies in Computational Intelligence, 273, , 2010 | DOI

Article
Rey-López, M., Fernández-Vilas, A., Díaz-Redondo, R.P., López-Nores, M., Pazos-Arias, J.J., Gil-Solla, A., Ramos-Cabrer, M., García-Duque, J.
Enhancing TV programmes with additional contents using MPEG-7 segmentation information
Expert Systems with Applications, 37, 2, 2010 | DOI

Article
López-Nores, M., García-Duque, J., Pazos-Arias, J.J., Blanco-Fernández, Y., Ramos-Cabrer, M., Gil-Solla, A., Díaz-Redondo, R.P., Fernández-Vilas, A.
KEPPAN: Knowledge exploitation for proactively-planned ad-hoc networks
Journal of Network and Computer Applications, 32, 6, 2009 | DOI

Conference Paper
Vilas, A.F., Redondo, R.D., Arias, J.P., Solla, A.G., Duque, J.G.
Mashing up TV and the web in the mobile world
Digest of Technical Papers – IEEE International Conference on Consumer Electronics, , , 2009 | DOI

Conference Paper
Redondo, R.P.D., Vilas, A.F., Arias, J.J.P., Solla, A.G., Cabrer, M.R.
TV guide2.0: Applying the web2.0 fundamentals to IDTV
Digest of Technical Papers – IEEE International Conference on Consumer Electronics, , , 2009 | DOI

Conference Paper
Redondo, R.P.D., Vilas, A.F., Arias, J.J.P., Cabrer, M.R., Duque, J.G.
Sponsored advertising for IDTV: A personalized and content-aware approach
Digest of Technical Papers – IEEE International Conference on Consumer Electronics, , , 2009 | DOI

Article
García-Duque, J., Pazos-Arias, J.J., López-Nores, M., Blanco-Fernández, Y., Fernández-Vilas, A., Díaz-Redondo, R.P., Ramos-Cabrer, M., Gil-Solla, A.
Methodologies to evolve formal specifications through refinement and retrenchment in an analysis – Revision cycle
Requirements Engineering, 14, 3, 2009 | DOI

Article
LÓpez-Nores, M., Pazos-Arias, J.J., GarcÍa-Duque, J., Blanco-FernÁndez, Y., DÍaz-Redondo, R.P., FernÁndez-Vilas, A., Gil-Solla, A., Ramos-Cabrer, M.
Procedures and algorithms for continuous integration in an agile specification environment
International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, 19, 1, 2009 | DOI

Article
López-Nores, M., Blanco-Fernández, Y., Pazos-Arias, J.J., García-Duque, J., Ramos-Cabrer, M., Gil-Solla, A., Díaz-Redondo, R.P., Fernández-Vilas, A.
Receiver-side semantic reasoning for digital TV personalization in the absence of return channels
Multimedia Tools and Applications, 41, 3, 2009 | DOI

Article
Rey-López, M., Díaz-Redondo, R.P., Fernández-Vilas, A., Pazos-Arias, J.J., García-Duque, J., Gil-Solla, A., Ramos-Cabrer, M.
An extension to the ADL SCORM standard to support adaptivity: The t-learning case-study
Computer Standards and Interfaces, 31, 2, 2009 | DOI

Book Chapter
Díaz-Redondo, R.P., Fernández-Vilas, A., Ramos-Cabrer, M.
Context-aware personalization for services in the smart home: A semantic approach for OSGi services
Personalization of Interactive Multimedia Services: A Research and Development Perspective, , , 2009 | DOI

Article
López-Nores, M., Rey-López, M., Pazos-Arias, J.J., García-Duque, J., Blanco-Fernández, Y., Gil-Solla, A., Díaz-Redondo, R.P., Fernández-Vilas, A., Ramos-Cabrer, M.
Spontaneous interaction with audiovisual contents for personalized e-commerce over Digital TV
Expert Systems with Applications, 36, 3 PART 1, 2009 | DOI

Book Chapter
Rey-López, M., Fernández-Vilas, A., Díaz-Redondo, R.P.,
New trends for personalised T-learning
Personalization of Interactive Multimedia Services: A Research and Development Perspective, , , 2009 | DOI

Article
López-Nores, M., García-Duque, J., Pazos-Arias, J.J., Blanco-Fernández, Y., Díaz-Redondo, R.P.
Qualitative assessment of approaches to coordinate activities of mobile hosts in ad hoc networks
IEEE Communications Magazine, 46, 12, 2008 | DOI

Article
Rey-López, M., Díaz-Redondo, R.P., Fernández-Vilas, A., Pazos-Arias, J.J., López-Nores, M., García-Duque, J., Gil-Solla, A., Ramos-Cabrer, M.
T-MAESTRO and its authoring tool: Using adaptation to integrate entertainment into personalized t-learning
Multimedia Tools and Applications, 40, 3, 2008 | DOI

Article
Blanco-Fernández, Y., Pazos-Arias, J.J., Gil-Solla, A., Ramos-Cabrer, M., López-Nores, M., García-Duque, J., Fernández-Vilas, A., Díaz-Redondo, R.P.
Exploiting synergies between semantic reasoning and personalization strategies in intelligent recommender systems: A case study
Journal of Systems and Software, 81, 12, 2008 | DOI

Conference Paper
Redondo, R.P.D., Vilas, A.F., López, M.R., Arias, J.J.P., Solla, A.G., Fernández, Y.B.
t-MAESTRO: Personalized learning for IDTV
Proceedings of the International Symposium on Consumer Electronics, ISCE, , , 2008 | DOI

Conference Paper
Vilas, A.F., Redondo, R.D., Arias, J.P., Cabrer, M.R., Duque, J.G., Pardavila, R.T.
MYTV 2.0: Semantic reasoning and web 2.0 for mobile TV
Proceedings of the International Symposium on Consumer Electronics, ISCE, , , 2008 | DOI

Article
Bianco-Fernández, Y., Pazos-Arias, J.J., Gil-Solla, A., Ramos-Cabrer, M., López-Nores, M., García-Duque, J., Fernández-Vilas, A., Díaz-Redondo, R.P., Bermejo-Muñoz, J.
An MHP framework to provide intelligent personalized recommendations about digital TV contents
Software – Practice and Experience, 38, 9, 2008 | DOI

Article
Barragáns Martínez, A.B., Pazos Arias, J.J., Fernández Vilas, A., García Duque, J., López Nores, M., Díaz Redondo, R.P., Blanco Fernández, Y.
Composing requirements specifications from multiple prioritized sources
Requirements Engineering, 13, 3, 2008 | DOI

Article
Blanco-Fernández, Y., Pazos-Arias, J.J., Gil-Solla, A., Ramos-Cabrer, M., López-Nores, M., García-Duque, J., Fernández-Vilas, A., Díaz-Redondo, R.P., Bermejo-Muñoz, J.
A flexible semantic inference methodology to reason about user preferences in knowledge-based recommender systems
Knowledge-Based Systems, 21, 4, 2008 | DOI

Article
Pazos-Arias, J.J., López-Nores, M., García-Duque, J., Díaz-Redondo, R.P., Blanco-Fernández, Y., Ramos-Cabrer, M., Gil-Solla, A., Fernández-Vilas, A.
Provision of distance learning services over Interactive Digital TV with MHP
Computers and Education, 50, 3, 2008 | DOI

Article
Barragáns Martínez, A.B., Pazos Arias, J.J., Fernández Vilas, A., García Duque, J., López Nores, M., Díaz Redondo, R.P., Blanco Fernández, Y.
On the interplay between inconsistency and incompleteness in multi-perspective requirements specifications
Information and Software Technology, 50, 4, 2008 | DOI

Conference Paper
Rey-López, M., Fernández-Vilas, A., Díaz-Redondo, R.P., Pazos-Arias, J.J.
Automatic live tagging of videos using chronicles
Proceedings of the 2008 Ambi-Sys Workshop on Ambient Media Delivery and Interactive Television, AMDIT 2008, , , 2008 | DOI

Article
MartÍnez, A.B.B., Arias, J.J.P., Vilas, A.F., Duque, J.G., Nores, M.L., Redondo, R.P.D., FernÁndez, Y.B.
Composing multi-perspective software requirements specifications
International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, 18, 1, 2008 | DOI

Article
Redondo, R.P.D., Vilas, A.F., Cabrer, M.R., Arias, J.J.P., Duque, J.G., Solla, A.G.
Enhancing residential gateways: A semantic OSGi platform
IEEE Intelligent Systems, 23, 1, 2008 | DOI

Conference Paper
Rey-López, M., Díaz-Redondo, R.P., Fernández-Vilas, A., Pazos-Arias, J.J., López-Nores, M.
Adaptive learning objects for t-learning [Objetos adaptativos de aprendizaje para t-learning]
IEEE Latin America Transactions, 5, 6, 2007 | DOI

Conference Paper
López-Nores, M., Pazos-Arias, J.J., García-Duque, J., Fernández-Vilas, A., Díaz-Redondo, R.P.
KEPPAN: Towards autonomic communications in mobile ad-hoc networks
2007 4th Annual IEEE Consumer Communications and Networking Conference, CCNC 2007, , , 2007 | DOI

Conference Paper
Vilas, A.F., Redondo, R.P.D., Arias, J.J.P., Cabrer, M.R., López, M.R.
Providing web services over DVB-H: mobile virtual web services
Digest of Technical Papers – IEEE International Conference on Consumer Electronics, , , 2007 | DOI

Conference Paper
Díaz Redondo, R.P., Vilas, A.F., Cabrer, M.R., Pazos Arias, J.J., López, M.R.
Enhancing residential gateways: OSGi services composition
Digest of Technical Papers – IEEE International Conference on Consumer Electronics, , , 2007 | DOI

Article
Vilas, A.F., Díaz Redondo, R.P., Pazos Arias, J.J., Solla, A.G., Duque, J.G.
Providing web services over DVB-H: Mobile virtual web services
IEEE Transactions on Consumer Electronics, 53, 2, 2007 | DOI

Article
Rey-López, M., Díaz-Redondo, R.P., Fernández-Vilas, A., Pazos-Arias, J.J.
Entercation: Engaging viewers in education through TV
Computers in Entertainment, 5, 2, 2007 | DOI

Conference Paper
Fernández, Y.B., Arias, J.J.P., Solla, A.G., Cabrer, M.R., Nores, M.L., Duque, J.G., Vilas, A.F., Redondo, R.P.D., Munoz, J.B.
Avatar: Enhancing the personalized television by semantic inference
International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, 21, 2, 2007 | DOI

Article
Díaz Redondo, R.P., Fernández Vilas, A., Ramos Cabrer, M., Pazos Arias, J.J., López, M.R.
Enhancing residential gateways: OSGi service composition
IEEE Transactions on Consumer Electronics, 53, 1, 2007 | DOI

Conference Paper
Rey-López, M., Fernández-Vilas, A., Díaz-Redondo, R., Pazos-Arias, J.
Providing SCORM with adaptivity
Proceedings of the 15th International Conference on World Wide Web, , , 2006 | DOI

Article
Fernández Vilas, A., Díaz Redondo, R.P., Ramos Cabrer, M., Pazos Arias, J.J., Gil Solla, A., García Duque, J., López Nores, M., Blanco Fernández, Y.
MHP-OSGi convergence: A new model for open residential gateways
Software – Practice and Experience, 36, 13, 2006 | DOI

Conference Paper
Cabrer, M.R., Redondo, R.P.D., Vilas, A.F., Arias, J.J.P.
Controlling the smart home from TV
Digest of Technical Papers – IEEE International Conference on Consumer Electronics, 2006, , 2006 | DOI

Article
García-Duque, J., López-Nores, M., Pazos-Arias, J.J., Fernández-Vilas, A., Díaz-Redondo, R.P., Gil-Solla, A., Ramos-Cabrer, M., Blanco-Fernández, Y.
Guidelines for the incremental identification of aspects in requirements specifications
Requirements Engineering, 11, 4, 2006 | DOI

Article
López-Nores, M., Pazos-Arias, J., García-Duque, J., Blanco-Fernández, Y., Ramos-Cabrer, M., Gil-Solla, A., Fernández-Vilas, A., Díaz-Redondo, R.
Formal specification applied to multiuser distributed services: Experiences in collaborative t-learning
Journal of Systems and Software, 79, 8, 2006 | DOI

Article
Pazos-Arias, J.J., López-Nores, M., García-Duque, J., Gil-Solla, A., Ramos-Cabrer, M., Blanco-Fernández, Y., Díaz-Redondo, R.P., Fernández-Vilas, A.
ATLAS: A framework to provide multiuser and distributed t-learning services over MHP
Software – Practice and Experience, 36, 8, 2006 | DOI

Article
Cabrer, M.R., Díaz Redondo, R.P., Vilas, A.F., Pazos Arias, J.J., Duque, J.G.
Controlling the smart home from TV
IEEE Transactions on Consumer Electronics, 52, 2, 2006 | DOI

Article
García-Duque, J., López-Nores, M., Pazos-Arias, J.J., Fernández-Vilas, A., Díaz-Redondo, R.P., Gil-Solla, A., Blanco-Fernández, Y., Ramos-Cabrer, M.
A six-valued logic to reason about uncertainty and inconsistency in requirements specifications
Journal of Logic and Computation, 16, 2, 2006 | DOI

Conference Paper
Rey-López, M., Fernádez-Vilas, A., Díaz-Redondo, R.P., Pazos-Arias, J.J., Bermejo-Muñoz, J.
Extending SCORM to create adaptive courses
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 4227 LNCS, , 2006 | DOI

Conference Paper
Rey-López, M., Fernández-Vilas, A., Díaz-Redondo, R.P.,
A model for personalized learning through IDTV
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 4018 LNCS, , 2006 | DOI

Conference Paper
Blanco, Y., Pazos, J.J., Gil, A., Ramos, M., Fernández, A., Díaz, R.P., López, M., Barragáns, B.
AVATAR: An approach based on semantic reasoning to recommend personalized TV programs
14th International World Wide Web Conference, WWW2005, , , 2005 | DOI

Article
Díaz Redondo, R.P., Pazos Arias, J.J., Vilas, A.F., Duque, J.G., Solla, A.G.
ARIFS methodology: Reusing incomplete models at the requirements specification stage
International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, 15, 4, 2005 | DOI

Conference Paper
Vilas, A.F., Arias, J.J.P., Martínez, A.B.B., Nores, M.L., Redondo, R.P.D., Solla, A.G., Duque, J.G., Cabrer, M.R.
Multi-valued model checking in dense-time
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 3571 LNAI, , 2005 | DOI

Conference Paper
López-Nores, M., Pazos-Arias, J.J., García-Duque, J., Barragáns-Martínez, B., Díaz-Redondo, R.P., Fernández-Vilas, A., Gil-Solla, A., Ramos-Cabrer, M.
Tracing integration analysis in component-based formal specifications
Lecture Notes in Computer Science, 3535, , 2005 | DOI

Article
Díaz Redondo, R.P., Nores, M.L., Pazos Arias, J.J., Vilas, A.F., Duque, J.G., Solla, A.G., Martínez, B.B., Cabrer, M.R.
Supporting software variability by reusing generic incomplete models at the requirements specification stage
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 3107, , 2004 | DOI

Conference Paper
Nores, M.L., Díaz Redondo, R.P., Pazos Arias, J.J., Duque, J.G.
An improved repository system for effective and efficient reuse of formal verification efforts
Proceedings – Asia-Pacific Software Engineering Conference, APSEC, , , 2004 | DOI

Article
Fernández Vilas, A., Pazos Arias, J.J., Gill Solla, A., Díaz Redondo, R.P., García Duque, J., Barragáns Martínez, A.B.
Incremental specification with SCTL/MUS-T: A case study
Journal of Systems and Software, 70, 01/02/2021 0:00, 2004 | DOI

Article
López-Nores, M., Blanco-Fernández, Y., Fernández-Vilas, A., Díaz-Redondo, R.P., Pazos-Arias, J.J., Gil-Solla, A., García-Duque, J., Barragáns-Martínez, B., Ramos-Cabrer, M.
Technologies to support collaborative learning over the multimedia home platform
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 3143, , 2004 | DOI

Article
Blanco-Fernández, Y., Pazos-Arias, J.J., Gil-Solla, A., Ramos-Cabrer, M., Barragáns-Martínez, B., López-Nores, M., García-Duque, J., Fernández-Vilas, A., Díaz-Redondo, R.P.
AVATAR: An advanced multi-agent recommender system of personalized TV contents by semantic reasoning
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 3306, , 2004 | DOI

Article
Vilas, A.F., Pazos Arias, J.J., Díaz Redondo, R.P., Solla, A.G., Duque, J.G.
A many-valued logic with imperative semantics for incremental specification of timed models
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2999, , 2004 | DOI

Article
Díaz Redondo, R.P., Pazos Arias, J.J., Vilas, A.F., Duque, J.G., Solla, A.G.
Improving the consistency checking process by reusing formal verification knowledge
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2890, , 2003 | DOI

Article
Gil, A., Pazos, J.J., García, J., Díaz, R.P., Fernández, A., Ramos, M.
The Multimedia Home Platform (MHP) framework for web access through digital TV
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2722, , 2003 | DOI

Article
Díaz-Redondo, R.P., Pazos-Arias, J.J., Fernández-Vilas, A.
Reuse of formal verification efforts of incomplete models at the requirements specification stage
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2693, , 2003 | DOI

Article
López-Nores, M., Fernández-Vilas, A., Díaz-Redondo, R.P., Gil-Solla, A., Pazos-Arias, J.J., Ramos-Cabrer, M., García-Duque, J.
A mixed XML-JavaBeans approach to developing t-learning applications for the multimedia home platform
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2899, , 2003 | DOI

Conference Paper
Rodríguez, R., Gil, A., Fernández, A., Díaz, R., Fernández, M., García, J.
DVB-MHP transport stream generator
Proceedings VIPromCom 2002 – 4th EURASIP – IEEE Region 8 International Symposium on Video / Image Processing and Multimedia Communications, , , 2002 | DOI

Conference Paper
López-Ardao, J.C., López, C., Gil, A., Díaz, R., Fernández, A., Fernández, M., Suárez, A., Muñoz, J.
Experiences from implementing a MHP receiver
Proceedings VIPromCom 2002 – 4th EURASIP – IEEE Region 8 International Symposium on Video / Image Processing and Multimedia Communications, , , 2002 | DOI

Conference Paper
Redondo, R.P.D., Arias, J.J.P., Vilas, A.F., Martínez, B.B.
Approximate Retrieval of Incomplete and Formal Specifications applied to horizontal reuse
Conference Proceedings of the EUROMICRO, , , 2002 | DOI

Conference Paper
Fernández Vilas, A., Pazos Arias, J.J., Díaz Redondo, R.P.
Extending timed automaton and real-time logic to many-valued reasoning
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2469, , 2002 | DOI

Conference Paper
Gil, A., Pazos, J., López, C., López, J., Rubio, R., Ramos, M., Díaz, R.
Surfing the Web on TV: The MHP approach
Proceedings – 2002 IEEE International Conference on Multimedia and Expo, ICME 2002, 2, , 2002 | DOI

Conference Paper
Gil, A., Pazos, J., Fernández, A., Díaz, R., Fernández, M., Ramos, M.
Internet-TV convergence in DVB-MHP
Proceedings VIPromCom 2002 – 4th EURASIP – IEEE Region 8 International Symposium on Video / Image Processing and Multimedia Communications, , , 2002 | DOI

Conference Paper
Redondo, R.P.D., Arias, J.J.P., Vilas, A.F., Martínez, B.B.
ARIFS: An environment for incomplete and formal specifications reuse
Electronic Notes in Theoretical Computer Science, 66, 4, 2002 | DOI

Conference Paper
Díaz Redondo, R.P., Pazos Arias, J.J., Fernández Vilas, A., Barragáns Martínez, B.
Approximate retrieval of incomplete and formal specifications applied to vertical reuse
Conference on Software Maintenance, , , 2002 | DOI

Conference Paper
Barragáns-Martínez, A.B., García-Duque, J., Pazos-Arias, J.J., Fernández-Vilas, A., Díaz-Redondo, R.P.
Requirements specifications evolution in a multi-perspective environment
Proceedings – IEEE Computer Society’s International Computer Software and Applications Conference, , , 2002 | DOI

Conference Paper
Vilas, A.F., Arias, J.J.P., Díaz Redondo, R.P., Martínez, A.B.B.
Formalizing incremental design in real-time area: SCTL/MUS-T
Proceedings – IEEE Computer Society’s International Computer Software and Applications Conference, , , 2002 | DOI

Conference Paper
López-Ardao, J.C., López, C., Gil, A., Díaz, R., Fernández, A., Fernández, M., Suárez, A., Muñoz, J.
Experiences from implementing a MHP receiver
Proceedings VIPromCom 2002 – 4th EURASIP – IEEE Region 8 International Symposium on Video / Image Processing and Multimedia Communications, , , 2002 | DOI

Conference Paper
Díaz Redondo, R.P., Pazos Arias, J.J.
Reuse of verification efforts and incomplete specifications in a formalized, iterative and incremental software process
Proceedings – International Conference on Software Engineering, , , 2001 | DOI

Article
Arias, Jose J.Pazos, Duque, Jorge Garcia, Redondo, Rebeca Diaz, Vilas, Ana Fernandez
COSTE: open environment for teaching in computer science area
Proceedings – Frontiers in Education Conference, 3, , 1999 | DOI

MAGOS: Detección de irregularidades en fuentes de datos y procesos distribuidos
Ref.: TEC2017-84197-C4-2-R
01/01/2018 – 31/12/2020 | Ministerio de Economía, Industria e Competitividade
IPs: Ana Fernández Vilas, Rebeca P. Díaz Redondo

ELEMEND: Electrical Energy Markets and Engineering Education
Ref.: 585681-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP
15/10/2017 – 15/10/2020 | Unión Europea
IPs: Rebeca P. Díaz Redondo

20/06/2019 | Sheila Lucero Sánchez López
Aplicación de técnicas de Learning Analytics en entornos blended-learning para ensino universitario
Directores: Rebeca Pilar Díaz Redondo; Ana Fernández Vilas
Cum Laude