Dragos Darau

Contratado Predoutoral

Área de Teoría do Sinal e Comunicacións
Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións

Información de contacto

 +34 986 818 673
vdragos@uvigo.es

 

Breve CV

En 2016 obtivo o título de Enxeñeiro en Electrónica e Telecomunicacións da Politehnica University of Timisoara, da cal realizou o último curso como estudiante Erasmus+ na Universidade de Vigo. Nesta mesma universidade realizou o Máster en Aplicacións de Procesado do Sinal en Comunicacións entre os anos 2016 e 2018.Traballa como enxeñeiro de I+D en WipTherm, un proxecto FET H2020, ademais de ser Investigador Predoutoral Contratado na Universidade de Vigo no campo da enxeñaría de sistemas aplicada a proxectos aeroespaciais. Forma parte do Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións e do grupo de investigación GTA.

Conta ncon máis de 5 anos de experiencia en investigación e traballo nos campos da ciberseguridade, sistemas de autenticación biométrica, conformidade de software e hardware aeroespacial, procesado de sinal e enxeñaría de sistemas. Ten interese pola xestión de proxectos, xestión da innovación, aprendizaxe automático, web scraping, smart grids, IoT, 5G, educación, sistemas de transporte intelixente multimodal e enxeñaría de sistemas.

Investigación

 

Resultados de investigación

11/10/2021 | Antonio Villanueva Martínez
Lusiurandum neccesarium
Directores: Maria José Bravo Bosch
Cum Laude Mención Internacional

Análise do comportamento de aceites lubricantes en vehículos comerciais a través do seu modelo unidimensional
22/01/2022 | José Luís Miguez Tabarés, Eduardo Suárez Porto