Universidade de Vigo

A actividade investigadora do centro estrutúrase en tres áreas estratéxicas de I+D+i: comunicacións, servicios dixitais e ciberseguridade.

Ademais de dar resposta aos tres grandes retos da sociedade do futuro (conectividade, dixitalización e seguridade), estas áreas constituen as bases da organización científica de atlanTTic e permiten explotar as sinerxias entre os grupos de investigación con persoal adscrito ao centro a través da xeración de propostas colaborativas a diferentes convocatorias competitivas.