Universidade de Vigo

O compromiso coa excelencia científica está implícito no ADN de atlanTTic, materializándose na estreita colaboración a nivel rexional, nacional e internacional con diversos referentes tecnolóxicos nos nosos ámbitos de especialización (empresas, grandes tractores industriais). Ademais, o noso persoal investigador participa activamente en diversas redes, clusteres e asociacións.