Universidade de Vigo

Precisaríase un texto de introdución. Algo que diga porque vir traballar/investigar ao centro pode ser interesante para a vida dunha persoa e tamén influencia que ten Atlanttic nas diversas formas de formación. Aquí podes vir traballar e tamén vir formarte ou completar a túa formación.

Emprego

O principal activo do centro son as persoas. Para atlanTTic a atracción, desenvolvemento e retención do talento investigador resultan decisivos para garantir os elevados niveis de recoñecemento e impacto da súa actividade. Máis aló dos aspectos puramente relacionados coa excelencia científica, os valores do centro inclúen aspectos como a integridade científica, a ética, a igualdade, a inclusión e a diversidade.

Ofertas de emprego en curso: 

Aquí irían catro bloques, catro columnas coas ofertas de emprego activas, con algo semellante aos eventos da portada, pero con fondo gris claro.

Cada oferta tería –arriba– un título, como o dos eventos e –abaixo á dereita– unha ligazón a “Ver máis” que leve á páxina que corresponda

Formación académica

O Centro de Investigación atlanTTic colabora coa Universidade de Vigo e a Escola de Enxeñaría de Telecomunicación no desenvolvemento e xestión de diferentes programas de formación en tecnoloxías de vangarda. Gran parte do persoal investigador do Centro coordina ou forma parte do panel docente destes estudos especializados, destinados a ofrecer unha formación moderna, de calidade e cunha profunda visión práctica que permita alcanzar unha investigación de excelencia a nivel nacional e internacional.