Universidade de Vigo

Radio Systems

Coordinator
Vera Isasa, María
Website

O Grupo Sistemas de Radio da Universidade de Vigo desenvolve unha importante actividade de I + D, colaborando con diferentes empresas e organizacións, combinando así a excelencia científica e a transferencia de tecnoloxía ao mercado.Isto é consecuencia da ampla gama de aplicacións de tecnoloxías de comunicación, pero tamén é o resultado das instalacións dispoñibles nos laboratorios, o persoal e a súa ampla experiencia investigadora.

Participa activamente en proxectos de I+D (rexionais, nacionais e europeos). Como exemplo da súa actividade, algúns dos proxectos atópanse resumidos na páxina web.Desde o grupo coordínanse programas de posgrao, colaborando así na formación de novos científicos nunha contorna internacional competitiva.

Liñas de investigación

 • Sistemas radio.
 • Comunicacións móbiles.
 • Redes LAN sen fíos.
 • Redes punto a multipunto.
 • A televisión dixital (terrestre, por satélite)
 • Análise da canle de radio.
 • Caracterización das degradacións da propagación.
 • Ruidos e interferencias e deseño de técnicas para mitigar estes problemas.
 • Deseño, construcións e medida de antenas para diferentes aplicación.
 • Radar, con énfase nas técnicas de medición polarimétricas para o radar meteorolóxico e SAR.
 • Passive radar.