Universidade de Vigo

Blanco Fernández, Yolanda

Associate Professor
Research group
Contact
Despacho B-102

Enxeñeira de Telecomunicación pola Universidade de Vigo en 2003 e Doutora pola mesma Universidade en 2007. É profesora Titular no Departamento de Enxeñaría Telemática. As súas principais liñas de investigación están relacionadas coa personalización e os sistemas recomendadores (técnicas de modelado de usuario e estratexias de filtrado), Web 2.0 (minería de datos en redes sociais e modelos de confianza e reputación), Web Semántica (procesos de razoamento semántico e estruturas de representación de coñecemento) e desenvolvemento de servizos e aplicacións para redes ad-hoc móbiles (redes esporádicas, mecanismos de virtualización, protocolos de encamiñamento, novos paradigmas baseados en computación en nube e modelos de servizo XaaS para a compartición de recursos entre nodos móbiles). Dirixiu 2 teses doutorais e participou en 29 proxectos de convocatorias competitivas de ámbito nacional e europeo, sendo coautora de 175 publicacións nas que se inclúen conferencias nacionais e internacionais, capítulos de libro e revistas JCR (IEEE Transactions on Vehicular Technology, Journal of Computational Science, Expert Systems with Applications, Information Sciences, IEEE Transactions on Consumer Electronics).