Universidade de Vigo

Fernández Bernárdez, José Ramón

Full Professor
Research group
Contact
Despacho A-503

José Ramón Fernández Bernárdez é licenciado e doutor en Matemáticas (especialidade en Estatística e Investigación Operativa) pola Universidade de Santiago. É profesor titular no departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, da E.I. de Telecomunicación da Universidade de Vigo. Foi director e secretario deste departamento. Ten moitos anos de experiencia docente, impartindo docencia en todos os niveis universitarios. Foi director de varias teses de doutoramento e de numerosos proxectos fin de carreira. En relación coa investigación, centrouse fundamentalmente na bioenxeñaría e o tratamento de sinais biolóxicos, con especialidade na presión arterial, o diagnóstico de hipertensión e a valoración de tratamentos antihipertensivos. Froito diso obtivéronse numerosas publicacións e proxectos.