Universidade de Vigo

Fernández Veiga, Manuel

Associate Professor
Research group
Contact
Despacho B-404

Enxeñeiro de Telecomunicación (1992) e Doutor Enx. de Telecomunicación (2001) pola Universidade de Vigo. A súa actividade investigadora está centrada na teoría de información e da comunicación, na enxeñaría de rede, e sistemas complexos, con aplicacións en informática distribuída, wireless redes ou protocolos de comunicación. Coautor de 50 artículos en revistas internacionales y de unas 40 comunicaciones a congresos. Director o codirector de 6 teses de doutoramento, y coautor de tres libros de texto sobre teoría de la información, teoría de códigos y redes de ordenadores. É o co-fundador de dúas spin-offs baseadas nas áreas de tecnoloxías de aprendizaxe dixital e ferramentas de creación de redes social. É un membro senior do IEEE .