Universidade de Vigo

Herrería Alonso, Sergio

Associate Professor
Research group
Contact
Despacho B-104

Sergio Ferrería Alonso é Enxeñeiro de Telecomunicación e Doutor Enxeñeiro de Telecomunicación pola Universidade de Vigo desde 2001 e 2006, respectivamente. Na actualidade é profesor titular da Universidade de Vigo e membro do Departamento de Enxeñería Telemática e do grupo de investigación Laboratorio de Redes. A súa investigación céntrase na análise de mecanismos de calidade de servizo na internet e no deseño de redes de comunicacións máis eficientes desde o punto de vista enerxético. Nestes temas publicou máis dunha trintena de artigos en congresos e revistas internacionais, a maioría delas cun alto índice de impacto no JRC.