Universidade de Vigo

López Ardao, José Carlos

Associate Professor
Research group
Contact
Despacho B-303

Enxeñeiro de Telecomunicación e Doutor en Enxeñería Telemática pola Universidade de Vigo, Profesor Titular de Universidade. O meu campo de investigación sempre estivo relacionado co modelado e análise de prestacións das redes de comunicacións e da enxeñaría de tráfico, aínda que nos últimos anos os meus intereses centráronse máis no ámbito da aplicación das redes sociais e a gamificación na educación. Son coautor de 15 artigos científicos publicados en revistas indexadas no JCR (dos rangos Q1 e Q2, a maioría, e cun índice H de 8) e máis de 50 comunicacións a congresos. Teño 3 sexenios de investigación (1998-2003, 2004-2009 e 2010-2015) e dirixín ou codirixín 3 teses de doutoramento.