Universidade de Vigo

López García, Cándido Antonio

Full Professor
Research group
Contact
Despacho B-401

Enxeñeiro de telecomunicación (Universidade Politécnica de Madrid, 1988)  e Dr. Enxeñeiro de telecomunicación (Universidade Politécnica de Madrid, 1995). As súa liña de investigación está centrada nas redes de datos (calidade do servizo, enxeñaría de tráfico, avaliación de prestacións). É coautor de tres libros de texto, coautor dunha trintena de artigos de investigación publicados en revistas do JCR e de medio centenar de comunicacións en congresos, e director ou codirector de seis teses doutorais.