Universidade de Vigo

Santos Gago, Juan Manuel

Associate Professor
Research group
Contact
Despacho B-509

Juan M. Santos é Enx. de Telecomunicación (1998) e Doutor Enx. de Telecomunicación (2008) pola Universidade de Vigo. Desde 1998 forma parte do Departamento de Enxeñería Telemática, onde ocupou diferentes postos, sendo na actualidade Profesor Titular. No seu labor docente ha impartido varias materias relativas á arquitectura e organización de computadores, a programación e a intelixencia artificial. A liña condutora dos traballos de investigación abordados foi a aplicación das TIC a diferentes ámbitos de actuación, sobre todo ao ámbito do e-Learning. As tecnoloxías de aplicación foron variadas, aínda que en boa medida estiveron ligadas ás tecnoloxías Web. Cabería destacar a aplicación das técnicas subxacentes á Web Semántica (mecanismos de representación do coñecemento, modelos de metadatos, técnicas de inferencia etc.)/ etc.) para a consecución de servizos de alto valor engadido. Nos últimos anos, os traballos de investigación dirixíronse con maior profusión a outros ámbitos, sobre todo ao e-Government e ao e-Health. Ademais, expandíronse para aplicar novas tecnoloxías, sobre todo técnicas de Data Analytics. Juan M. Santos participou en varios proxectos de investigación, tanto de convocatorias públicas (máis de 15) como privadas (máis de 30), a nivel autonómico, nacional e internacional. Foi coautor de máis de 150 publicacións, incluíndo artigos en revistas JCR e comunicacións en congresos CORE A e A+.