Universidade de Vigo

Development of an efficient steganalysis framework for uncovering hidden data in digital media (UNCOVER)

Year: 2021

Principal researcher: Fernando Pérez González

Financing: Unión Europea, H2020 (H2020-SU-SEC-2020)

Period: 01/05/2021 - 30/04/2024

ID: 101021687

https://www.uncoverproject.eu/

UNCOVER está centrado no desenvolvemento dun marco de esteganálisis eficiente para descubrir datos ocultos en medios dixitais. O seu obxectivo é facilitar ás diferentes axencias europeas de seguridade (ou axencias de aplicación da lei, do inglés Law Enforcenment Agency, LEA) a detección de información oculta en datos de aparencia inocente que circulan en calquera contorna dixital (arquivos de texto, imaxes, vídeos, audios), aumentando a súa autonomía tecnolóxica no campo do esteganálisis de medios dixitais.

UNCOVER está orientado ao usuario final, que desempeña un papel crave ao longo do ciclo do proxecto, xa que responde as necesidades reais das LEA para garantir que as solucións desenvolvidas póidanse integrar nas súas liñas de investigación criminal diaria.

O proxecto está coordinado pola Real Academia Militar de Bruxelas e supón a colaboración dun consorcio integrado por 22 socios de 9 países coas principais axencias europeas de seguridade, institutos forenses, empresas e investigadores líderes neste campo pertencentes a universidades e institutos de investiga.