Universidade de Vigo

European Doctorate in Indium Phosphide PIC Fabrication Technology (EDIFY)

Year: 2018

Principal researcher: Francisco Javier Díaz Otero

Financing: Unión Europea, H2020-MSCA ITN industrial

Period: 01/10/2018 - 30/09/2022

ID: 813467

http://www.edifyphotonics.com/en/

EDIFY capacitou a catro investigadores en dúas institucións académicas europeas, a Universidade de Vigo (Uvigo) e a Technische Universiteit Eindhoven, e en catro empresas industriais de vangarda (SMART Photonics BV, Bright Photonics, Photon Design e Phoenix BV), cubrindo a cadea de valor, desde a investigación e o deseño ata a fabricación, formando así unha forte rede interdisciplinaria entre as ciencias técnicas e a industria para superar as barreiras específicas no sector da fotónica integrada. O programa brindou unha plataforma de capacitación coherente que abordou os desafíos de enxeñería sobresalientes do novo campo da fotónica integrada mentres fomentaba as habilidades técnicas, creativas e empresariais. Os resultados son unha mellora radical no rendemento, o consumo de enerxía e as metodoloxías preditivas para os circuítos integrados fotónicos e investigadores capacitados en tecnoloxía de nanofabricación e integración fotónica de vangarda.

O seu obxectivo, a capacitación de vangarda a mozos investigadores no campo emerxente da fotónica integrada e a súa tradución ao deseño, fabricación e comercialización de circuítos. Con finalización o mes pasado, conseguiu formar durante 48 meses a catro persoas, que pasaron o 40% da súa formación no Centro e un 60% no resto de empresas da rede (Smart Photonics, Technische Universiteit Eindhoven, PHOENIX Software BV,Photon Design, Bright Photonics BV).