Universidade de Vigo

European Language Equality

Year: 2021

Principal researcher: Carmen García Mateo

Financing: Unión Europea, DGCOMM

Period: 01/01/2021 - 30/06/2022

ID: 101018166

https://european-language-equality.eu/

O obxectivo principal de ELE foi preparar o Programa Europeo de Igualdad Lingüística, en forma dunha axenda estratéxica de investigación, innovación e implementación e unha folla de ruta para lograr a plena igualdade lingüística dixital en Europa para o 2030. O consorcio de 53 socios xuntou a comunidade europea de tecnoloxías da linguaxe, lingüística computacional e de intelixencia artificial centrada na linguaxe, así como con representantes de iniciativas e asociacións relevantes, comunidades lingüísticas e grupos de RML.

Os socios detallaron a situación con respecto ás 77 linguas do proxecto. Cada iniciativa de rede produciu un informe no cal recolleron e presentaron o seu estudo.

A investigadora Carmen García Mateo e o investigador José Manuel Ramírez Sánchez analizaron a situación en canto a recursos, servizos e comunidades de falantes do galego. Como conclusión, determinouse que o galego está á cola en recursos e aplicacións con respecto ao resto de linguas oficiais do estado español, debido ás poucas aplicacións de sínteses de voz, recoñecemento de voz, corrección ortográfica e gramatical e tradución automáticas. Por tanto, existe un baleiro importante en canto a recursos multimedia adecuados para desenvolver aplicacións tan importantes no mundo actual como os axentes conversacionales por voz de última xeración. Pola contra, o galego, si ten boa presenza en bases de datos de texto de gran dimensión, calidade, e as tecnoloxías e os servizos baseados en texto están nunha fase máis madura.