Universidade de Vigo

Docío Fernández, Laura

Associate Professor
Research group
Contact
Despacho A-101

Laura Docío Fernández recibiu o seu mestrado e doutoramento en Enxeñaría de Telecomunicacións en 1995 e 2001, respectivamente, ambos na Universidade de Vigo. En 2002 realizou unha estadía de investigación postdoutoral no International Computer Science Institute (ICSI), en Berkeley (USA). Actualmente é Profesora Contratada Doutora no Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións na Universidade de Vigo. Participou en máis que 15 proxectos de investigación financiados por institucións públicas tanto nacionais como internacionaise e tamén e proxectos con empresas. É a autora de máis que 40 artigos publicados en conferencias internacionais e 13 artigos publicados en revistas indexadas no JCR.A súa investigación céntrase nos ámbitos do recoñecemento de patróns e aprendizaxe máquina, así como no procesado de voz, audio e imaxe, para a súa utilización en aplicacións tales como a segmentación, diarización e caracterización de persoas, e extracción de metadatos en contidos audiovisuais; deidentificación para preservar a identidade das persoas.