Universidade de Vigo

García Sánchez, Manuel

Full Professor
Research group

Enxeñeiro de Telecomunicación pola Universidade de Santiago de Compostela; Doutor Enxeñeiro de Telecomunicación pola Universidade de Vigo. Catedrático de Universidade no Dpto. de Teoría do Sinal e Comunicacións da Universidade de Vigo; Investigador Principal do grupo de investigación “Sistemas radio”; Director do laboratorio de ensaios “Antelia”. Liñas de investigación: Medida e caracterización da canle radio en diferentes bandas de frecuencia para diferentes aplicacións: desde UHF ata THz, desde a radiodifusión terrestre ás comunicacións por satélite, radar, etc. Resultado deste labor investigador son máis de 100 publicacións en revistas internacionais e máis de 100 comunicacións en congresos científicos internacionais, ademais da dirección de varias Teses de Doutoramento.