Universidade de Vigo

López Bravo, Cristina

Associate Professor
Research group
Contact
Despacho B-502

Cristina López Bravo é Enxeñeira de Telecomunicación e doutora pola Universidade Politécnica de Cartaxena (2004). Actualmente é profesora titular, no departamento de Enxeñería Telemática da Universidade de Vigo desde 2009. Os seus intereses son a avaliación de redes de altas prestacións, a planificación de paquetes e Internet Futura. No ano 2006, realiza unha estadía no Instituto Politécnico de Brooklyn. No ano 2009, é nomeada Coordinadora de calidade da EET e, en 2011, Subdirectora de Coordinación de Calidade, debido a que ocupa ata marzo de 2015. En setembro de 2016 é nomeada Directora da área de Estudos de Posgraduado da Universida de Vigo, cargo que ocupa ata maio de 2018. Publicou 15 artigos en revistas internacionais de referencia no campo da telecomunicación (Computer Networks, IEEE Trans. on Com., IEEE Com. Magazine, IEEE/OSA Journal. of Optical Com. and Net. ou IEEE Computer Magazine). Tamén presentou máis de 25 artigos en conferencias internacionais, na súa maioría apoiadas polo IEEE. Participou en diversos proxectos de investigación: Europeos, do plan Nacional de I+D+i e proxectos rexionais. Liderou dous proxectos financiados polo Ministerio de Industria e tres contratos de investigación con Gradiant. Participou como membro do TPC de conferencias, e na revisión de artigos en revistas internacionais. Dirixiu unha tese doutoral e na actualidade está a supervisar outras dúas.