Universidade de Vigo

Obelleiro Basteiro, Fernando

Contact
Despacho A-301
Enxeñeiro de Telecomunicacións en xuño de 1991 e Doutor en xullo de 1994, ambas pola Universidade de Vigo. Profesor Titular de Universidade desde Marzo de 1996 e Catedrático de Universidade desde Febreiro de 2002. A setembro de 2014 acredita: a dirección de máis de 100 proxectos e contratos de I+D con empresas e organismos públicos. Autor de 92 artigos en revistas indexadas no JCR e máis de 150 contribucións a congresos; os seus traballos científicos suman máis de 1000 citas (Scopus), cun h-index de 17 (Scopus). Dirixiu 5 tesesdoutoral. Foi galardoado con dous premios internacionais: o premio PRACE AWARD’09 na INTERNATIONAL SUPERCOMPUTING CONFERENCE ISC’2009 e o ITANIUM INNOVATION AWARDS 2009 na categoría “Computationally Intensive Applications”, concedido pola Itanium Solutions Alliance (Intel). As súas principais liñas de investigación son: electromagnética computacional, Fast integral equation methods, Multilevel Fast Multiple Algorithm (MLFMA), Method of Moments (MoM); metamateriales, plasmónica, biosensing, nanoantenas; imagen radar (ISAR) y medidas radar Cros Section (RCS); compatibilidad electromagnética (EMC, EMI, EMR).