Universidade de Vigo

Sobreira Seoane, Manuel Ángel

Associate Professor
Research group
Contact
Despacho A-005

Enxeñeiro de Telecomunicación (1991) e Dr. Enx. de Telecomunicación (1996) pola Universidade de Vigo. Entre 1992 e 1996 desenvolve a súa actividade na E.Ou.I.T. de Telecomunicación da UPM, onde imparte clases de Acústica de Salas, Control de Ruído e Acústica Musical. Desde do ano 1996 é profesor titular na Universidade de Vigo, onde imparte docencia en Acústica Arquitectónica, Acústica Avanzada (Grao en Enxeñería de Telecomunicación) e Software Profesional de Acústica (Master en Matemática Industrial). Entre 2006 e 2011, colabora co Instituto de Ciencias da Construción Eduardo Torroja na programación da ferramenta oficial software para cálculo de illamento acústico segundo o DB HR. Entre os anos 2007 e 2012 colabora como auditor coa entidade nacional de acreditación, ENAC, realizando auditorías segundo o esquema da norma UNE EN 17025 a laboratorios de acústica de todo o país. Actualmente o seu interese investigador céntranse na aplicación do recoñecemento de patróns na detección e clasificación de eventos acústicos, contando cunha patente nacional. Colabora activamente con diversas empresas, levando a cabo máis de 20 contratos con empresas privadas e institucións públicas. Autor de máis de 60 publicacións en congresos e revistas internacionais e conta con dúas patentes e tres teses doutorais dirixidas. Revisor, entre outras revistas internacionais, JASA, Applied Acoustics e Journal of Building Acoustics.