Universidade de Vigo

Inicio

Deseñamos as tecnoloxías do futuro

Impulsamos o avance da sociedade a través da xeración e transferencia de coñecemento de alto valor engadido no eido das tecnoloxías de telecomunicación e os servizos dixitais.

Áreas nas que traballamos

Centro de referencia en comunicacións satélite e radio, sistemas aeroespaciais, redes de datos, óptica e fotónica, electromagnetismo, electrónica de comunicacións, radar…

Servizos electrónicos e intelixentes Educación dixital Saúde dixital

Seguridade multimedia Privacidade Criptografía e comunicacións cuánticas

Novas
Ver todas

O proxecto EdgeContinuum coordinadado polo profesor da EE de Telecomunicación e investigador de atlanTTic Felipe Gil, vén de ser seleccionado para acceder á fase…

As persoas xordas enfróntanse no seu día a día con barreiras comunicativas en múltiples ámbitos que dificultan a súa plena integración como cidadáns de…

A fenda de xénero no eido tecnolóxico é ancha e fonda e segue ampliándose coa diminución progresiva da matrícula de mozas nas carreiras STEM…

Eventos
Ver todos
29 de setembro de 2023, 11:30 h.
Online
28 de xuño de 2023, 11:00 h.
Edificio Miralles, Sala 1, Universidade de Vigo
4 de maio de 2023, ás 16.30 horas
A010 (Sala Acristalada), E.E. de Telecomunicación, Universidade de Vigo
21 de abril de 2023, de 16.00 a 19.30 horas
Praza do Berbés, Vigo