Universidade de Vigo

Cuiñas Gómez, Íñigo

Full Professor
Research group
Contact
Despacho A-012

Enxeñeiro de Telecomunicación (1996) e Doutor (2000) pola Universidade de Vigo. Ao longo da súa carreira, a súa investigación orientouse a estudos experimentais de propagación radioeléctrica, centrándose nos últimos anos na propagación de ondas en contornas vegetados, rurais ou, en xeral, complexos; e os aspectos ambientais dos sistemas de radiofrecuencia, como o control e a redución da contaminación electromagnética. Foi Profesor Titular en 2006 e actualmente é Catedrático de Universidade (desde 2012) no Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións, e é Director da Escola de Enxeñería de Telecomunicación, onde imparte docencia desde 2000. Dirixiu 5 teses de doutoramento, e é coautor de máis de 75 artigos en revistas científicas e de máis de 105 contribucións a congresos internacionais. Ademais, é revisor de Proceedings of the IEEE, IEEE Trans. on Antennas and Propagation, IEEE Trans. on Vehicular Technology, IEEE Trans. on Broadcasting, IET Microwaves, Antennas and Propagation, IET Soar Radar and Navigation, etc.