Universidade de Vigo

Explorar as enormes posibilidades que se abren no campo da educación ou a saúde, a través de tecnoloxías como a Intelixencia Artificial (IA), é un dos nosos eixes de actuación. O noso persoal investigador traballa no deseño e desenvolvemento de aplicacións e servizos dixitais na contorna educativa, a través de plataformas de educación dixital, e no ámbito sanitario e socio sanitario, para axudar á detección e mellora de pacientes por medio de asistentes conversacionais intelixentes ou a cronobioloxía.

Ademais, a IA como vector transversal aos servizos dixitais, permitiu grandes avances no ámbito das tecnoloxías multimedia (procesado de linguaxe natural (NLP), xeración de linguaxe natural (NLG), procesado de imaxes etc.).

Noutro contexto, a ubicuidade de Internet e o uso masivo dos dispositivos móbiles están a provocar un novo paradigma social onde se xeran multitude datos (audio, vídeo, localización, etc.) de forma consciente e/ou inconsciente. A nosa investigación nos servizos electrónicos xoga un papel clave na explotación de toda esta información e metainformación. Tecnoloxías como a computación na nube e a xestión de datos constitúen elementos clave para a inxesta, automatización, procesado, almacenamento e distribución de inxentes cantidades de datos heteroxéneos así como para a súa posta en valor mediante a súa aplicación en ámbitos como a educación, a saúde, a industria, agricultura, medioambiente ou o espazo. 

A aplicación de tecnoloxías como a intelixencia artificial e a ciencia e enxeñaría de datos en diferentes ámbitos (saúde, educación, servizos…) contribuen ao deseño de servizos intelixentes.

Liñas de investigación:

  • Servizos electrónicos e intelixentes
  • Cloud, edge, sistemas embebidos e IoT