Universidade de Vigo

Neste apartado están recollidas todas as teses dirixidas polo noso persoal investigador desde a constitución de atlanTTic. Así, inclúense tanto as defendidas na Universidade de Vigo como noutras institucións.

Ano 2023

2023 | Decembro

Towards practical radar-based atmospheric refractivity characterization

Autor: Brais Sánchez Rama

Director/es: María Verónica Santalla del Río, Rubén Nocelo López

E. E. de Telecomunicación. Universidade de Vigo

Ano 2022

Ano 2021

Ano 2020

Ano 2019

Ano 2018

Ano 2017

Ano 2016

Ano 2015

Ano 2014

Ano 2013

Ano 2012

Ano 2011

Ano 2010