Universidade de Vigo

O noso obxectivo de transferir ao tecido industrial materialízase na estreita colaboración a nivel rexional, nacional e internacional con diversos referentes tecnolóxicos nos nosos ámbitos de especialización (empresas, grandes tractores industriais). Ademais, participamos activamente en diversas redes, clusteres e asociacións.