Universidade de Vigo

Innovative Wireless Power Devices Using micro-Thermoelectric Generators arrays (WiPTherm)

Ano: 2019

Investigador principal: Fernando Aguado Agelet

Fonte financiación: Unión Europea, H2020-FETOPEN-2018-2020

Período: 01/11/2019 - 30/06/2023

ID: 863307

https://wiptherm.eu/

Este proxecto propón unha solución pioneira, limpa e barata para a transferencia de enerxía co desenvolvemento dun innovador sistema inalámbrico para recargar os compoñentes de almacenamento de enerxía utilizados na tecnoloxía CubeSat.

Desde atlanTTic, contribuiuse aos requisitos de deseño do prototipo de xerador foto-termo-plasmónico, ao modelado termo-mecánico do dispositivo e á súa integración exitosa nun nanosatélite de tipo CubeSat 3U.

O consorcio está formado por una rede de 3 paises e 5 socios (Universidade do Porto, Universidade de Vigo, Universidade de Limoges, INESTEC e CENTI).